Cysylltu â ni

Albania

Tanau coedwig: Mae'r UE yn helpu'r Eidal, Gwlad Groeg, Albania a Gogledd Macedonia i ymladd tanau dinistriol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i danau coedwig barhau i effeithio ar amrywiol ranbarthau ym Môr y Canoldir a'r Balcanau Gorllewinol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn symud cefnogaeth yn gyflym i gynorthwyo gwledydd i gyfyngu ar ledaeniad y tanau ac amddiffyn bywydau a bywoliaethau.

  • Mae dau awyren ymladd tân Canadair o Ffrainc yn cael eu hanfon i ardaloedd sydd wedi’u heffeithio yn yr Eidal i ddechrau gweithrediadau diffodd tân heddiw.
  • Mae dwy awyren diffodd tân o Gyprus yn cefnogi Gwlad Groeg, ar ben tîm diffodd tân i gefnogi gweithrediadau ar lawr gwlad.
  • Bydd dau hofrennydd i gefnogi gweithrediadau yn Albania yn cael eu hanfon yn yr un modd o Tsiecia a'r Iseldiroedd.
  • Yn ogystal, mae Slofenia yn anfon tîm o 45 o ddiffoddwyr tân i Ogledd Macedonia.

Mae'r holl gymorth yn cael ei ddefnyddio trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, gyda chyd-ariannu gan y Comisiwn o leiaf 75% o gostau trafnidiaeth.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: "Rydym yn gweithio rownd y cloc i anfon cymorth wrth i danau gynddeiriogi ledled Ewrop. Diolch i Cyprus, Tsiec, Ffrainc, Slofenia a'r Iseldiroedd am ddefnyddio awyrennau diffodd tân, hofrenyddion a thîm o ddiffoddwyr tân yn gyflym i gefnogi gwledydd. Tanau coedwig yn effeithio'n fawr arnynt. Ar yr adeg hon gan fod sawl gwlad Môr y Canoldir yn wynebu tanau, mae Amddiffyn Sifil yr UE yn sicrhau bod ein hoffer diffodd tân ar waith yn cael eu defnyddio i'r eithaf. Mae hon yn enghraifft wych o undod yr UE ar adegau o angen. "

hysbyseb

Daw'r lleoliadau hyn yn ychwanegol at weithrediadau diffodd tân a gydlynir gan yr UE sy'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd yn Nhwrci, yn ogystal ag yn Sardinia, yr Eidal ddiwedd mis Gorffennaf. Mae mapiau lloeren o loeren Rheoli Argyfyngau Copernicus yr UE yn darparu cefnogaeth bellach i'r gwasanaethau brys i gydlynu'r gweithrediadau.

24/7 yr Undeb Ewropeaidd Canolfan Cydlynu Ymateb Brys mewn cysylltiad cyson ag awdurdodau amddiffyn sifil gwledydd sydd wedi'u heffeithio gan y tanau i fonitro'r sefyllfa'n agos a sianelu cymorth yr UE.

hysbyseb

Afghanistan

Dywed Albania a Kosovo yn barod i gartrefu ffoaduriaid o Afghanistan dros dro

cyhoeddwyd

on

By

Prif Weinidog Albania ac arweinydd y Blaid Sosialaidd Edi Rama

Derbyniodd Albania a Kosovohave gais gan yr Unol Daleithiau i gymryd ffoaduriaid o Afghanistan dros dro sy'n ceisio fisas i ddod i mewn i'r Unol Daleithiau, meddai'r wlad dwy wlad ddydd Sul (15 Awst), yn ysgrifennu Fatos Bytyci, Reuters.

Yn Tirana, y Prif Weinidog Edi Rama Rama (llun) dywedodd bod gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden wedi gofyn i’w gyd-aelod o NATO Albania asesu a allai wasanaethu fel gwlad tramwy i nifer o ffoaduriaid o Afghanistan y mae’r Unol Daleithiau yn gyrchfan olaf iddynt.

hysbyseb

"Ni fyddwn yn dweud 'Na', nid yn unig am fod ein cynghreiriaid gwych yn gofyn inni wneud hynny, ond oherwydd ein bod yn Albania," meddai Rama ar Facebook.

Roedd ffynonellau wedi dweud wrth Reuters fod gweinyddiaeth Biden wedi cynnal trafodaethau â gwledydd fel Kosovo ac Albania ynghylch amddiffyn Affghaniaid sy’n gysylltiedig â’r Unol Daleithiau rhag dial Taliban nes iddynt gwblhau’r broses o gymeradwyo eu fisâu yn yr Unol Daleithiau.

Yn Kosovo, dywedodd yr Arlywydd Vjosa Osmani fod y llywodraeth wedi bod mewn cysylltiad ag awdurdodau’r UD ynglŷn â rhoi cartref i ffoaduriaid o Afghanistan ers canol mis Gorffennaf.

hysbyseb

"Heb unrhyw betruso a ... chyflyru rhoddais fy nghaniatâd i'r gweithrediad dyngarol hwnnw," meddai Osmani ar ei chyfrif Facebook.

Dywedodd Osmani y byddai ffoaduriaid Afghanistan yn cael eu fetio gan awdurdodau diogelwch yr Unol Daleithiau, ac ychwanegodd y byddent yn aros yn Kosovo nes bod eu dogfennaeth ar gyfer fisâu mewnfudo’r Unol Daleithiau wedi’i threfnu.

Mae cannoedd o filwyr yr Unol Daleithiau yn dal i gael eu lleoli yn Kosovo fel ceidwaid heddwch fwy na dau ddegawd ar ôl rhyfel 1998-99 gyda'r lluoedd diogelwch ar y pryd-Iwgoslafia.

Parhau Darllen

Albania

Popeth ond aelodaeth lawn

cyhoeddwyd

on

Cafodd dau brif weinidog eu arogli'n arbennig ar ôl i'r Cyngor Ewropeaidd diweddaraf a gynhaliwyd ar 24-25 Mehefin, yn ysgrifennu Simone Galimberti.

Fel yr adroddwyd eisoes yn dda, ni ddylai fod yn syndod o ystyried y gwrthdaro dros werthoedd sylfaenol yr UE mewn perthynas â deddfwriaeth wahaniaethol LGBTQI ond yr hyn sy'n fwy diddorol yw nad oedd y ddau brif weinidog a oedd yn hynod siomedig hyd yn oed yn yr ystafell yn ystod yr uwchgynhadledd.

Ymhell o Frwsel, ni wnaeth Edi Rama a Zoran Zaev, yn y drefn honno brif weinidog Albania a Gogledd Macedonia, gilio rhag beirniadu aelodau’r Cyngor Ewropeaidd am beidio â rhoi’r golau gwyrdd i ddechrau’r trafodaethau aelodaeth swyddogol dros eu cenhedloedd.

hysbyseb

Er i'r bai cyfan fynd i feto a orfodwyd gan Fwlgaria ar aelodaeth Gogledd Macedonia a chyda safbwynt cyffredin y dylai trafodaethau o'r fath gyda'r ddwy wlad ddechrau ar yr un pryd yn unig, y gwir yw nad yw'r holl aelodau'n gwbl gefnogol i gymryd yr anferth hwn camwch, hyd yn oed ar ôl trafodaethau dwys ac estynedig a allai gymryd degawd neu fwy, y byddai mewn perygl o wanhau'r Undeb wrth ei ehangu.

Gyda chymaint o feio yn dal i fynd ar yr Arlywydd Macron am roi feto ar ddechrau'r cam mynediad ffurfiol yn ôl yn 2019, mae arsylwyr yn ofni bod yr UE yn colli cyfle pwysig trwy rwystro dwy wlad sydd, yn y degawd diwethaf, wedi dangos ymrwymiad a phenderfyniad uchel i paratoi eu hunain ar gyfer y foment allweddol hon.

Ni ddylid tanamcangyfrif y risg o golli hyder ac ymddiriedaeth ymhlith pobl Gogledd Macedonia ac Albania yn y broses o ymuno â'r Undeb yn ogystal â'r peryglon y gallai pwerau hegemonig eraill, sef Rwsia a China, fanteisio ar y sefyllfa a ehangu eu dylanwad wrth risiau drws yr Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

Yn yr amgylchiadau hyn mae bron yn eironig bod dogfen strategaeth y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer proses dderbyn y Balcanau Gorllewinol a gyhoeddwyd yn 2020 ac yn dwyn y teitl Gwella'r broses dderbyn - Persbectif credadwy o'r UE ar gyfer y Balcanau Gorllewinol yn siarad am ymddiriedaeth, meithrin hyder a lefelau uwch o ragweladwyedd i'r broses aelodaeth fod yn effeithiol ac yn gynhyrchiol.

Ac eto, gallai gohirio dechrau swyddogol y trafodaethau fod y peth gorau y byddai'r Prif Weinidogion Rama a Zaev yn dymuno amdano gan fod yn rhaid i ystyriaethau tymor hwy drechu pwysau tymor byr i ddechrau ar y cynharaf.

Ni ddylai fod yn fympwyon yn unig gan Sofia sy'n stondinio'r mynediad ond dylai fod yn ddull strategol bwriadol y cytunwyd arno'n gyffredin a fyddai'n diogelu nid yn unig ffyniant yr Undeb cyfan yn y dyfodol ond ei fod yn oroesiad cyfan.

Nid colli ymddangosiadol ymhlith dinasyddion yr UE yn unig mohono yn y prosiect cyfan o integreiddio rhanbarthol fel y dangosir gan lawer o arolygon a fydd, ehangu pellach, yn gwaethygu ymhellach.

Gyda’r Comisiwn Ewropeaidd yn agor achos cyfreithiol yn erbyn yr Almaen dros uchafiaeth y Gyfraith Ewropeaidd dros y deddfau cenedlaethol, mater a allai, fel yr eglurwyd yn gywir gan y Comisiynydd Reynders, ennyn yr Undeb ei hun, rhaid i drafodaeth ar newidiadau posibl i Gytundeb Lisbon fod yn anochel hyd yn oed. bydd yr aelod-wladwriaethau'n cael eu llusgo i mewn i hyn yn anfodlon.

Mae achos cymhellol dros welliant cyffredinol ym mecanweithiau gweithio'r Undeb gan ddechrau gyda'r angen i ychwanegu iechyd y cyhoedd at y rhestr o gymwyseddau a rennir rhwng yr aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Yn fwy brys nag erioed yw'r angen i wneud i ffwrdd â rheol unfrydedd yn y Polisi Tramor a Diogelwch Cyffredin ac ar ben hynny mae'r rheidrwydd i gryfhau ymhellach gryfhau rôl Senedd Ewrop sy'n dal i fod heb bŵer menter heb anghofio opsiynau etholiad a etholwyd yn uniongyrchol. Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd ac esblygiad sefydliadol posibl o'r Cyngor Ewropeaidd a Chyngor yr Undeb Ewropeaidd.

O'r diwedd y diweddaraf sylwadau o Brif Weinidog Slofenia, Janez Janša, sydd bellach yn llywyddu llywyddiaeth gylchdroi’r UE ynghylch “gwerthoedd Ewropeaidd dychmygol” yn mynnu ymhellach fecanwaith rheol cyfraith a democratiaeth yr UE lawer cryfach na’r ateb cyfaddawdu hanner-pobi sydd bellach ar gael a gyflawnwyd ar ôl trafodaethau hirfaith.

Er y gallai hyn ymddangos fel agenda uchelgeisiol, bydd yn rhaid i arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd, yn enwedig os bydd newid yn y llywodraeth ym Merlin yn yr Hydref, wynebu'r realiti a delio ag ef: Undeb na all gyflawni ei agenda gynyddol uchelgeisiol. ni all ganiatáu rownd newydd o ehangu heb roi ei gartref mewn trefn yn gyntaf.

Gobeithio y Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop gallai greu awydd i gychwyn dadl fewnol o'r fath hyd yn oed os bydd hyn yn gwneud rhai o'r aelod-wladwriaethau yn anghyfforddus ar y dechrau ond gallai newidiadau posibl yn y llywodraeth yn Budapest yn 2022 ac yn Warsaw yn 2023 ragflaenu'r penderfyniad anochel mai cytundeb newydd yw'r hyn y mae'r Undeb yn ei wneud. anghenion.

A yw'n golygu y dylai Albania a Gogledd Macedonia aros am gyfnod amhenodol yng nghanol y senario ansicr ac anrhagweladwy iawn hwn?

Nid o reidrwydd ond rhaid adolygu eu nodau o ran ymuno â'r UE heb leihau eu statws a'u pwysigrwydd o reidrwydd.

Byddai'r cynnig yn ddull “Popeth ond Aelodaeth Lawn”, syniad a fyddai yn y gorffennol hefyd yn rhagweld y byddai'r "Aelodaeth Gysylltiedig" fel y'i gelwir, yn rhoi llawn i'r ymgeiswyr mwyaf addawol, yn yr achos hwn Gogledd Macedonia ac Albania. mynediad i'r holl raglenni sy'n cael eu gweithredu gan yr Undeb ar hyn o bryd ond heb aelodaeth lawn i'r Cyngor.

Yn lle hynny, gallai'r Cyngor Ewropeaidd ragweld cyfluniad gorfodol gyda chyfranogiad penaethiaid llywodraethau Albania a Gogledd Macedonia cyn ei sesiynau llawn lle gellid gwahodd y ddwy wlad i ymuno hefyd ond heb hawliau pleidleisio.

Yn yr un modd, gallai Senedd Ewrop letya cynrychiolwyr y ddwy wlad hon a fyddai’n gallu ymuno â’r holl sesiynau llawn llawn a’r holl bwyllgorau gwaith.

Byddai statws yr ASEau o Ogledd Macedonia ac Albania yn dal statws Aelodau Cysylltiedig Senedd Ewrop heb hawliau pleidleisio ond hawl i siarad a gwneud cynigion.

Nid oes amheuaeth y gallai trefniadau o’r fath gael eu gwrthod fel rhai sy’n analluog i barchu nid yn unig yr urddas ond hefyd fel rhai na allant adlewyrchu dyheadau llawn dwy genedl sydd, heb os, yn haeddu aelodaeth lawn o’r Undeb.

Ac eto ni ddylid ystyried cynigion o'r fath fel gwrthodiad i hawl Albania a Gogledd Macedonia i aelodaeth lawn ond fel cam pragmatig tuag at y nod hwnnw.

Os oes cyfyngiadau clir ar ochr y trefniadau sefydliadol, gallai dinasyddion y ddwy wlad hon fanteisio ar ystod lawn o fanteision y mae dinasyddion cenhedloedd eraill yr UE eisoes yn eu mwynhau, gan gynnwys mynediad llawn i farchnad gyffredin sydd, fel arfaethedig gan Fenter Sefydlogrwydd Ewropeaidd y felin drafod, byddai'n awgrymu proses dau gam a fyddai'n dilyn y dull dau gam a gymerwyd gan y Ffindir cyn ei aelodaeth lawn.

Mae gan y Comisiwn ei hun hefyd rhagwelir un senario yn sefydlu Ardal Economaidd Ranbarthol lawn gan

2035 yn hytrach nag aelodaeth lawn.

Yn ogystal, gellid rhagweld mynediad llawn i'r farchnad swyddi gyffredin trwy agor Schengen yn raddol i ddinasyddion Gogledd Macedonia ac Albania a fydd hefyd yn elwa trwy gryfhau syniad addawol iawn, yr hyn a elwir yn. Agenda Balcanau'r Gorllewin ar Arloesi, Ymchwil, Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon.

Os yw'n gadarnhaol bod y rhaglen Erasmus + rhwng 2015 a 2025 wedi croesawu o gwmpas myfyrwyr 49,000 a dylai staff yn y rhaglenni addysg uwch mewn cyfnewid rhwng yr UE a Balcanau’r Gorllewin, nifer y myfyrwyr o Ogledd Macedonia ac Albania sy’n cael cyfle i astudio gydag ysgoloriaethau llawn mewn prifysgol yn yr UE weld cynnydd sylweddol.

Dychmygwch sut y gallai Albania a Gogledd Macedonia elwa o gymryd rhan yn llawn yn rhaglen NextGenerationEU.

Mae'r pecyn a gynigiwyd hyd yma gan y Comisiwn Ewropeaidd i liniaru effaith Covid ac adeiladu ymlaen yn well yn sicr yn hael ond dylid darparu llawer mwy i ddangos sut mae Gogledd Macedonia ac Albania yn rhan lawn o deulu'r UE o ran buddion diriaethol.

Yn sicr os yw aelodau presennol yr UE am godi economïau Gogledd Macedonia ac Albania, mae'r symiau sydd eisoes yn bwysig yn cyfateb i EUR 14.162 biliwn a ddyrannwyd drwodd Offeryn ar gyfer Cymorth Cyn Derbyn (IPA III) fel rhan o Fframwaith Ariannol Amlflwydd 2021-2027 y mae'r strategol Cynllun Economaidd a Buddsoddi ar gyfer y Balcanau Gorllewinol yn mynd i gael ei ariannu, dylid ei gynyddu ymhellach wrth sicrhau y dylid symud hyd at € 20 biliwn yn llawn yn y degawd nesaf o dan y Cyfleuster Gwarant y Balcanau Gorllewinol.

Mantais y dull “Popeth ond Aelodaeth Lawn” hwn yw, er ei fod yn sicr yn drwm ar bocedi trethdalwyr yr aelod-wladwriaethau presennol, y bydd yn caniatáu i'r aelod-wladwriaethau wella eu sefydliadau a'u gwneud yn barod i groesawu aelodau newydd yn llawn. y degawdau o'n blaenau.

Yn y modd hwn bydd cryfhau mecanweithiau gwaith yr UE hefyd yn caniatáu i wrthweithio’r gwleidyddion cenedlaetholgar ac sofraniaethol hynny a allai, yn amheus o’r broses integreiddio gyfan, yn sicr ddefnyddio ehangiad newydd i ehangu eu sylfaen pleidlais protest yn fanteisgar.

Efallai y sydd ar ddod 16eg Fforwm Strategol Bled o dan Arlywyddiaeth Slofenia newydd yr UE gallai gynnig llwyfan i daflu syniadau newydd a syniadau ffres o gryfhau’r partneriaethau rhwng yr UE a’r ddwy wlad fwyaf haeddiannol yn y Balcanau yn ystyrlon.

Os yw'r swyddog rhaglen mae paratoad a baratowyd gan y Slofeniaid am eu chwe mis wrth y llyw yn yr UE yn dweud y bydd pragmatiaeth yn gyrru'r dull o ddechrau'r trafodaethau mynediad.

Waeth bynnag awydd yr Arlywydd von der Leyen i groesawu Skopje a Tirana i'r bwrdd trafod llawn mor eglur Dywedodd ganddi hi yn ystod yr ymweliad Coleg bondigrybwyll ag Arlywyddiaeth Slofenia ar 1 Gorffennaf, gallai realaeth bragmatig ond hael iawn a nodweddir gan wir undod yrru agenda Uwchgynhadledd nesaf yr UE-Gorllewin y Balcanau ym mis Hydref.

Dylai'r rhai sy'n cefnogi aelodaeth Tirana a Skopie yn galonnog nid yn unig feddwl am ddewis amgen creadigol yn y tymor canolig byr i fodloni dyheadau eu priod ddinasyddion, ond hefyd fod yn feiddgar i ragweld Undeb sy'n gweithredu'n well, sy'n addas i wasanaethu buddiannau dinasyddion 29 neu hyd yn oed mwy o aelod-wladwriaethau.

Mae Simone Galimberti wedi'i leoli yn Kathmandu. Mae'n ysgrifennu ar gynhwysiant cymdeithasol, datblygu ieuenctid ac integreiddio rhanbarthol yn Ewrop ac yn y Môr Tawel Asia.

Parhau Darllen

Albania

Mae arolygon ymadael yn awgrymu ras dynn yn etholiad seneddol Albania

cyhoeddwyd

on

Mae dynes yn bwrw ei balot yn ystod yr etholiad seneddol yn Tirana [Florion Goga / Reuters]
Mae dynes yn bwrw ei balot yn ystod yr etholiad seneddol yn Tirana [Florion Goga / Reuters]

Roedd Plaid Sosialaidd dyfarniad Albania yn edrych i fod i ennill etholiad cenedlaethol dydd Sul (25 Ebrill) o drwch blewyn a sicrhau trydydd tymor i'r Prif Weinidog Edi Rama, dangosodd arolwg barn ymadael.

Yn ôl arolwg ymadael Top Channel TV, roedd y Sosialwyr ar fin ennill 46.9% o’r bleidlais, a fyddai’n rhoi mwyafrif bach o 71 sedd iddyn nhw yn y senedd 140 sedd.

Roedd y Blaid Ddemocrataidd, dan arweiniad Lulzim Basha, ar fin ennill 43.5% o’r bleidlais tra rhagwelwyd y byddai gwrthblaid arall llai, y Mudiad Integreiddio Sosialaidd, yn drydydd gyda 6.9 y cant o’r bleidlais.

hysbyseb

Mae'r arolwg ymadael a gynhaliwyd ar gyfer Euronews Albania o'r MRB, rhan o Grŵp Kantar yn Llundain, yn rhagweld y bydd y Sosialwyr yn ennill tua 44% o'r bleidlais tra bod disgwyl i'r Blaid Ddemocrataidd gipio tua 42%.

Nid oes disgwyl canlyniadau swyddogol cyn yn ddiweddarach heddiw (26 Ebrill).

“Nodweddwyd y broses gan sefyllfa ddigynnwrf, diogelwch ac uniondeb,” meddai Ilirjan Celibashi, pennaeth y Comisiwn Etholiadau Canolog. Dywedodd y byddai’r enillydd yn hysbys “mewn 48 awr”.

hysbyseb

Mae gan Albania, sydd â phoblogaeth o 2.8 miliwn, ond 3.6 miliwn o bleidleiswyr oherwydd ei diaspora mawr, hanes o drais a honiadau o dwyll yn ystod etholiadau yn y 30 mlynedd ers diwedd comiwnyddiaeth.

Ddydd Mercher, cafodd cefnogwr y Blaid Sosialaidd ei ladd ac anafwyd pedwar o bobl yn ystod sesiwn saethu allan yn dilyn anghydfod rhwng cefnogwyr Sosialaidd a Democratiaid.

Rhoddwyd statws ymgeisydd yr Undeb Ewropeaidd i Albania yn 2014, ond ni fu llawer o gynnydd oherwydd blinder ehangu o amgylch y bloc a diffyg diwygiadau yn Albania.

Mae pleidleiswyr yn awyddus i roi diwedd ar lygredd eang. Mae Albania yn safle 104 yn rhestr 180 cenedl Transparency International ar gyfer 2020 ac yn cael ei chyhuddo gan yr Unol Daleithiau o fod yn brif ffynhonnell ar gyfer cynhyrchu marijuana a llwythi cyffuriau eraill.

Mae Rama, peintiwr 56 oed a chyn chwaraewr pêl-fasged, wedi bod mewn grym ers wyth mlynedd.

Dywedodd Orestia Nano, arlunydd, mai ei phrif gymhelliant i bleidleisio oedd dod â llygredd i ben.

“Pan ymunais â Phrifysgol y Celfyddydau roedd yna bobl o fy oed i a dalodd arian i fynd i mewn i'r ysgol. Mae yna bobl sy’n gorfod talu arian i gael triniaethau iechyd (yn ysbytai’r wladwriaeth), ”meddai wrth asiantaeth newyddion Reuters.

“Mae e (llygredd) yn eithaf gwael ar lefelau uchel iawn.”

Bydd yn rhaid i'r llywodraeth newydd ddelio â'r pandemig coronafirws ac ailadeiladu cartrefi ar ôl daeargryn yn 2019 a laddodd 51 o bobl a difrodi mwy na 11,400 o breswylfeydd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd