Cysylltu â ni

Gwlad Groeg

Lladd o leiaf 65 mewn tanau gwyllt Algeria, mae Gwlad Groeg a'r Eidal yn llosgi

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwelir coed llosg yn dilyn tan gwyllt yn Zekri, yn rhanbarth mynyddig Kabylie yn Tizi Ouzou, i'r dwyrain o Algiers, Algeria Awst 11, 2021. REUTERS / Abdelaziz Boumzar / File Photo
Mae dau hofrennydd Chinook o’r Aifft yn hedfan dros Sylfaen Awyr Filwrol Elefsina, gan ddarparu cymorth diffodd tân yng Ngwlad Groeg, Awst 11, 2021. REUTERS / Louiza Vradi

Fe frwydrodd y diffoddwyr tân o Wlad Groeg sydd wedi blino’n lân am dân am nawfed diwrnod ddydd Mercher (11 Awst) yng nghanol tymereddau chwyddedig a helpodd hefyd i danio tanau gwyllt yn Algeria, lle bu farw o leiaf 65 o bobl, ac yn ne’r Eidal, ysgrifennu canolfan Reuters, Gareth Jones, Karolina Tagaris a Hamid Ahmed.

O Dwrci i Tunisia, mae gwledydd o amgylch Môr y Canoldir wedi bod yn gweld rhai o’u tymereddau uchaf ers degawdau, wrth i banel hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yr wythnos hon rybuddio bod y byd yn beryglus o agos at gynhesu ffo. Darllen mwy.

Fe wnaeth Gwlad Groeg, yng ngafael ei tywydd poeth gwaethaf mewn tri degawd, symud tua 20 o bentrefi ar y Peloponnese, er i Olympia hynafol, safle'r Gemau Olympaidd cyntaf, ddianc o'r inferno.

Roedd tua 580 o ddiffoddwyr tân o Wlad Groeg, gyda chymorth cydweithwyr o Ffrainc, Prydain, yr Almaen a'r Weriniaeth Tsiec, yn brwydro yn erbyn tanau yn Gortynia, ger Olympia.

hysbyseb

Parhaodd fflamychiadau i ysbeilio Evia, ynys ail-fwyaf Gwlad Groeg, ychydig oddi ar y tir mawr i'r dwyrain o Athen a golygfa o rai o'r dinistr gwaethaf yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

"Pe bai hofrenyddion ac awyrennau bomio dŵr wedi dod ar unwaith ac wedi gweithredu am chwech, saith awr, byddai'r tân gwyllt wedi cael ei ddiffodd yn y diwrnod cyntaf," meddai perchennog y caffi Thrasyvoulos Kotzias, 34, yn syllu ar draeth gwag yng nghyrchfan Pefki ar Evia.

Mae’r Prif Weinidog Kyriakos Mitsotakis wedi ei alw’n “haf hunllefus” ac wedi ymddiheuro am fethiannau wrth fynd i’r afael â rhai o’r mwy na 500 o danau gwyllt sydd wedi cynddeiriog ledled Gwlad Groeg. Darllen mwy.

hysbyseb

Ym mhen arall Môr y Canoldir, defnyddiodd llywodraeth Algeria y fyddin i helpu i ymladd tanau sy'n rhwygo trwy ardaloedd coediog yng ngogledd y wlad, gan ladd o leiaf 65 o bobl, gan gynnwys 28 o filwyr. Darllen mwy.

Yr ardal a gafodd ei tharo waethaf oedd Tizi Ouzou, ardal fwyaf rhanbarth mynyddig Kabylie, lle mae tai wedi llosgi a ffodd trigolion i gysgodi mewn gwestai, hosteli a llety prifysgol mewn trefi cyfagos.

Cyhoeddodd yr Arlywydd Abdelmadjid Tebboune dridiau o alaru cenedlaethol dros y meirw.

Yn ne'r Eidal fe wnaeth tanau ysbeilio miloedd o erwau o dir wrth i'r tymheredd daro recordiau ymhell uwchlaw 40 gradd Celsius (104 ° F) a gwyntoedd poeth yn tanio'r fflamau.

Dywedodd diffoddwyr tân ar Twitter eu bod wedi cyflawni mwy na 3,000 o lawdriniaethau yn Sisili a Calabria yn ystod y 12 awr ddiwethaf, gan ddefnyddio saith awyren i geisio gosod y fflamau.

"Rydyn ni'n colli ein hanes, mae ein hunaniaeth yn troi at lludw, mae ein henaid yn llosgi," ysgrifennodd maer lleol yn Calabria, Giuseppe Falcomata, ar Facebook, ar ôl i ddyn 76 oed farw pan wnaeth fflamau amgáu ei dŷ.

Bu farw dyn 30 oed yn agos at ddinas Catania pan wyrodd ei dractor wrth iddo gario dŵr i ddiffodd fflamau, adroddodd y cyfryngau lleol.

Cofnododd prifddinas Tiwnisia Tunis ei dymheredd uchaf erioed o 49C (120F) ddydd Mawrth, meddai'r Sefydliad Meteorolegol.

Mae Twrci hefyd wedi dioddef bron i 300 o danau gwyllt dros y pythefnos diwethaf sydd wedi dinistrio degau o filoedd o hectar o goetir, er mai dim ond tri yr adroddwyd eu bod yn llosgi o ddiwedd dydd Mercher.

Roedd arfordir gogleddol Twrci, fodd bynnag, yn wynebu her wahanol - llifogydd ar ôl glawiad anarferol o drwm a oedd yn rhwygo pont ac yn gadael pentrefi heb bwer. Darllen mwy.

Nid yw'r tanau gwyllt yn gyfyngedig i ranbarth Môr y Canoldir. Mae California wedi dioddef y tanau gwyllt ail-fwyaf yn ei hanes a oedd wedi gorchuddio bron i 500,000 erw (2,000 km sgwâr) erbyn diwedd dydd Sul. Darllen mwy.

Cyhoeddodd panel hinsawdd y Cenhedloedd Unedig adroddiad ddydd Llun (9 Awst) a ddywedodd fod nwyon tŷ gwydr yn yr atmosffer yn ddigon uchel i warantu aflonyddwch yn yr hinsawdd am ddegawdau os nad canrifoedd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Y Comisiwn Ewropeaidd

Comisiynydd Sinkevičius ar ymweliad swyddogol â Gwlad Groeg i drafod Bargen Werdd Ewrop ac ymweld ag ardaloedd llosg

cyhoeddwyd

on

Mae’r Comisiynydd Sinkevičius ar ymweliad swyddogol â Gwlad Groeg heddiw (11 Tachwedd) a 12 Tachwedd lle bydd yn cwrdd â’r Prif Weinidog Kyriakos Mitsotakis; Y Gweinidog Datblygu Gwledig a Bwyd, Spilios Livanos; Gweinidog yr Amgylchedd, Konstantinos Skrekas; Y Gweinidog Argyfwng Hinsawdd a Diogelu Sifil, Christos Stylianides; a Maer Athen, Kostas Bakoyannis. Bydd hefyd yn traddodi araith yn y sesiwn Seneddol ar y cyd o Bwyllgorau Materion yr UE a Diogelu'r Amgylchedd ar weithredu Bargen Werdd Ewrop. Bydd y Comisiynydd Sinkevičius yn ymweld ag ardaloedd yn Varybobi a losgodd yn y tanau gwyllt yr haf hwn ac ym mynydd Parnitha a losgodd yn 2007, i edrych ar hynt prosiectau ar gyfer amddiffyn ac adfer yr amgylchedd naturiol, a ariennir i raddau helaeth gan y Cronfa Adferiad a Gwydnwch.

Bydd y prif bynciau trafod yn ystod yr ymweliad yn cynnwys amddiffyn bioamrywiaeth a gweithredu'r diweddar Strategaeth Goedwig, yn enwedig yng nghyd-destun ardaloedd llosg ac ailgoedwigo, yn ogystal â chynaliadwyedd ecosystemau morol a chadw bioamrywiaeth forol yn rhanbarth Môr y Canoldir.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gwlad Groeg

Mae Groegiaid yn ofni y gallai megafires fod yn normal newydd i Med

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr y byd dan bwysau i ymateb i gynhesu byd-eang, ac mae tonnau gwres dwys a thanau coedwig yn aml yn dod yn fygythiad cynyddol o amgylch Môr y Canoldir, yn ysgrifennu Bethany Bell, BBC, Tanau gwyllt Gwlad Groeg.

Yr haf hwn yn unig cafodd Gwlad Groeg ei tharo gan filoedd o danau gwyllt, wedi ei thanio gan ei thwymyn gwres gwaethaf ers degawdau. Bu Twrci, yr Eidal a Sbaen i gyd yn dyst i danau dramatig yn ystod y misoedd diwethaf a'r tân ar ynys Gwlad Groeg Evia oedd y mwyaf yng Ngwlad Groeg ers i'r cofnodion ddechrau.

Yr hyn a ddigwyddodd ar Evia oedd megafire, cydweddiad dwys, a gymerodd bron i bythefnos i ddod o dan reolaeth.

Gyda rhagolwg o fwy o donnau gwres ar gyfer hafau'r dyfodol, mae ofnau y gallai megafires ddod yn arferol newydd.

hysbyseb

"Doedden ni byth yn disgwyl hyn," meddai Nikos Dimitrakis, ffermwr a gafodd ei eni a'i fagu yng ngogledd Evia. "Roeddem o'r farn y gallai rhan losgi, fel mewn tanau blaenorol. Ond nawr cafodd yr ardal gyfan ei llosgi."

Awyr Evia
Gadawodd Groegiaid yr ynys wrth i'r tanau droi'r awyr yn oren

Pan gyrhaeddodd y tân ei dir, dywedodd wrthyf nad oedd unrhyw un yno i helpu. Wedi'i amgylchynu gan fflamau, gafaelodd mewn canghennau coed mewn ymgais anobeithiol i ddiffodd y tân.

"Roedd y tân yn dod i fyny'r allt, roedd cymaint o sŵn ac roeddwn i jyst yn eistedd ac yn gwylio. Ar ryw adeg fe wnes i fyrstio i ddagrau a gadael. Nid oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud oni bai bod gennych chi lori tân gerllaw, rhywbeth yn unig, beth all rwyt ti yn?"

hysbyseb

Fel llawer o bobl yn Evia, roedd Nikos yn dibynnu ar y goedwig am ei fywoliaeth.

"Fe wnaethon ni golli ein trysor, ein coedwig, roedden ni'n byw ohoni. Fe wnaethon ni golli ein coed pinwydd y byddem ni'n cymryd resin ohonyn nhw, fe gollon ni'r coed castan, fe wnaethon ni golli rhai coed cnau Ffrengig. Y pwynt nawr yw sut y bydd y wladwriaeth yn ein cefnogi. "

Gwelir coed golosg wedi cwympo yn dilyn tan gwyllt ym mhentref Rovies ar ynys Evia, Gwlad Groeg, Awst 12, 2021
Y drôn hwn cipiodd y ddelwedd y dirwedd golosg ym mhentref Rovies ar Evia ym mis Awst

Dywed Nikos fod yr awdurdodau wedi cam-drin y tân. "Rwy'n teimlo'n ddig, oherwydd doeddwn i ddim yn disgwyl i'r trychineb hwn ddigwydd. Yn sicr, mae newid yn yr hinsawdd yn ffactor ond ni ddylai'r tân fod wedi caniatáu iddo dyfu mor fawr. Maen nhw'n gyfrifol. Fe wnaethon nhw ein llosgi ac maen nhw'n ei wybod. "

Dywed llawer o bobl leol na wnaeth yr awdurdodau ddigon i atal y tanau rhag lledaenu, ond dywed y diffoddwyr tân fod megafires eleni yn ddigynsail.

'Nid problem Gwlad Groeg yn unig'

Aeth yr Is-gapten Stratos Anastasopoulos, sy'n gyfrifol am gydlynu awyrennau ymladd tân ar draws Gwlad Groeg, â mi i fyny mewn hofrennydd i weld maint y difrod.

Mae cyfuniad o ddelweddau lloeren, a gafwyd gan un o loerennau Copernicus Sentinel-2, yn dangos golygfeydd cyn ac ar ôl y tanau gwyllt dinistriol a darodd ynys Evia, Gwlad Groeg Awst 1, 2021 ac Awst 11, 2021
Deg diwrnod ar Evia: Mae delweddau lloeren yn dangos sut y gwnaeth tân ysbeilio Evia rhwng 1 ac 11 Awst

Yn ei yrfa 23 mlynedd ni all gofio unrhyw beth tebyg.

"Roedd hi'n rhyfel ... oherwydd roedd gennym ni lawer o danau ar hyd a lled yng Ngwlad Groeg - bron i 100 o danau y dydd am bump neu chwe diwrnod ar y tro. Felly roedd hi'n anodd iawn, iawn i ni."

Roedd y tywydd yn wahanol iawn eleni, meddai, gan feio tywydd poeth estynedig ac ychydig iawn o law. "Rwy'n credu y gall pob un ohonom weld y newidiadau yn yr hinsawdd. Nid yn unig mae problem Gwlad Groeg neu broblem Americanaidd neu broblem Eidalaidd. Mae'n broblem fyd-eang."

Mae Prif Weinidog Gwlad Groeg, Kyriakos Mitsotakis, wedi beio newid yn yr hinsawdd am faint y difrod.

"Mae'r argyfwng hinsawdd yma," meddai. "Rydyn ni wedi gwneud yr hyn oedd yn bosibl yn ddynol ond doedd hynny ddim yn ddigon."

Er iddo gyfaddef bod camgymeriadau wedi'u gwneud yn yr ymateb, roedd "dwyster y ffenomen yn goresgyn llawer o'n hamddiffynfeydd".

Llosgwyd mwy na 50,000 hectar (193 milltir sgwâr) o goedwig yng ngogledd Evia yn unig. Cymerodd bron i bythefnos i ddod â'r tân dan reolaeth.

Bydd y difrod i'w deimlo am flynyddoedd i ddod.

Mae'r tanau ar Evia wedi gadael tirwedd farw heb orchudd coed
Mae'r tanau ar Evia wedi gadael a tirwedd farw heb orchudd coed

Dywed coedwigwyr y bydd y coed pinwydd yn adfywio yn y pen draw os gellir eu hamddiffyn rhag tanau yn y dyfodol - ond bydd y coed yn cymryd hyd at 30 mlynedd i dyfu yn ôl.

Mae gwir berygl erydiad a llifogydd pan ddaw'r glaw y gaeaf hwn. Mae'r adran goedwigaeth wedi cyflogi timau lleol i ddefnyddio boncyffion i ffurfio terasau symudol i atal tirlithriadau.

Dros y misoedd nesaf bydd yn rhaid iddyn nhw dorri coed marw i lawr ledled gogledd Evia i wneud lle i goed newydd dyfu. https://emp.bbc.co.uk/emp/SMPj/2.44.3/iframe.htmlMedia pennawd, 'Fe ddysgais i ymladd tanau oherwydd roedd yn rhaid i mi'

Dywed Elias Tziritis, arbenigwr tanau gwyllt gyda Chronfa Bywyd Gwyllt y Byd, y gall coedwigoedd pinwydd ymdopi a hyd yn oed ffynnu â thanau bob 30 i 40 mlynedd. Ond mae'n ofni na fyddan nhw'n gallu adfywio os bydd tanau'n digwydd yn rhy aml.

"Rwy'n hyderus iawn am natur, mae natur yn mynd i wneud y gwaith," meddai wrthyf. "Mae coedwig Môr y Canoldir wedi arfer â thanau coedwig. Mae'n rhan o'u mecanwaith adsefydlu. Ond er fy mod yn ymddiried mewn natur, yr hyn nad wyf yn ymddiried ynddo yw bodau dynol."

'Datrys achos tanau'

Mae Elias, sydd hefyd yn ddiffoddwr tân gwirfoddol, yn ofni bod yr awdurdodau mewn perygl o lechu o un argyfwng i'r llall.

Heb ganolbwyntio mwy ar atal, mae'n poeni y bydd megafires yn digwydd dro ar ôl tro.

Mae eisiau gwell rheolaeth ar goedwigoedd, gan glirio tanwydd coedwig fflamadwy, fel canghennau wedi torri a dail marw, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae tai yn agos iawn at y coed.

"Mae'r gwleidyddion yma yng Ngwlad Groeg yn dweud mai problem tanau coedwig yw newid yn yr hinsawdd. Ond, wyddoch chi, dim ond un o'r meini prawf ar gyfer tanau coedwig dwysach yw newid yn yr hinsawdd."Elias Tziritis, diffoddwr tân'Nid yw tanau coedwig yn cychwyn o newid yn yr hinsawdd. Os na fyddwch chi'n datrys achosion tanau, nid ydych chi wedi gwneud dim. ' Elias Tziritis, arbenigwr Wildfires WWF

Dyna pam ei fod yn credu y dylai pobl fod yn barod i addasu i realiti newydd o fwy o donnau gwres, a mwy o ddyddiau o berygl tân.

"Gofynnwch i'n cydweithwyr yn Sbaen, Portiwgal, yr Eidal neu Dwrci: byddant yn dweud wrthych mai'r duedd newydd mewn tanau coedwig yw megafires - megafires y mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnynt."

A'i ateb i newid yn yr hinsawdd yw credu mewn atal.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo diwygio cynllun cymorth Gwlad Groeg gyda'r nod o amddiffyn prif breswylfeydd benthycwyr bregus y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod addasiadau cynllun cymorth Gwlad Groeg sy'n anelu at gefnogi cartrefi yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Pwrpas y cynllun presennol, a gymeradwywyd gan y Comisiwn ar 13 Tachwedd 2020 (SA.58555), yw cynorthwyo i ad-dalu eu benthyciadau morgais yr aelwydydd hynny sydd mewn perygl o golli eu prif breswylfa yn dilyn yr achosion o coronafirws. Hysbysodd Gwlad Groeg yr addasiadau canlynol i'r cynllun presennol: (i) estyniad tri mis i'r cyfnod cymorth benthyciad o naw i ddeuddeg mis, a (ii) gostyngiad yn yr uchafswm cymorth i bob buddiolwr (rhwng 33% a 40% yn is o'i gymharu â'r chwarter olaf o gymorthdaliadau a ddefnyddiwyd o dan y cynllun presennol).

Bydd elfennau eraill y cynllun yn aros yr un fath. O ran y cynllun cymorth presennol, canfu'r Comisiwn y bydd y grant i berchnogion tai o dan y cynllun diwygiedig yn darparu mantais anuniongyrchol i'r banciau a gyhoeddodd y benthyciadau. Pan fydd perchnogion tai sydd â benthyciadau sy'n perfformio yn derbyn y cymhorthdal, mae'r Comisiwn wedi asesu'r fantais anuniongyrchol fel un sy'n gydnaws ag adran 3.1 o'r Fframwaith Dros Dro (O dan Erthygl 107 (3) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU)), sy'n caniatáu grantiau o hyd at € 1.8 miliwn i bob buddiolwr. Mae hyn yn destun mesurau diogelwch, gan gynnwys na fydd banciau'n derbyn mantais anuniongyrchol gormodol.

Ar gyfer benthyciadau perchennog tŷ nad ydynt yn perfformio, gwnaeth y Comisiwn asesiad o dan y Erthyglau 107 (2) (a) a 107 (3) (c) TFEU, gan gydnabod cymeriad cymdeithasol y cymorth. Dangosodd asesiad y Comisiwn ymhellach na fyddai'r cymorth anuniongyrchol yn creu ystumiadau gormodol o gystadleuaeth oherwydd ei fod wedi'i gyfyngu i'r hyn sy'n angenrheidiol i gyflawni'r amcan o sicrhau nad yw benthycwyr yn colli eu prif breswylfa. At hynny, mae'r cynllun diwygiedig yn anwahaniaethol ymhlith banciau ac mae'n cefnogi perchnogion tai gyda benthyciadau mewn unrhyw fanc sy'n gweithredu yng Ngwlad Groeg. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.100197 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Gwefan gystadleuaeth y Comisiwn unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd