Cysylltu â ni

Gwlad Groeg

Senedd Gwlad Groeg yn cymeradwyo diwygiadau gweithrediadau ysbïwr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Pasiodd senedd Gwlad Groeg fesur yn diwygio ei gwasanaeth cudd-wybodaeth (EYP). Mae'r ddeddfwriaeth hefyd yn gwahardd gwerthu ysbïwedd. Dyma ymgais y llywodraeth i leihau effeithiau sgandal tapiau ffôn sy'n parhau i gael ei ymchwilio.

Mae'r achos hwn wedi cynyddu'r pwysau ar y llywodraeth geidwadol, sy'n wynebu etholiadau yn 2023. Gwnaed yr achos yn gyhoeddus gan Nikos Androulakis o'r sosialydd PASOK, trydydd parti mwyaf Gwlad Groeg. Honnodd fod EYP wedi gwrando ar ei sgyrsiau yn 2021.

He wedi ffeilio cwyn i'r erlynwyr am ymgais i hacio ei ffôn gan ddefnyddio meddalwedd gwyliadwriaeth.

Mae'r bil yn gwneud defnydd preifat o ysbïwedd yn ffeloniaeth ac yn ei wneud yn gamymddwyn. Gellir ei gosbi gyda hyd at 10 mlynedd o garchar.

Mae hefyd yn sefydlu academi ar gyfer gwrth-wybodaeth i hyfforddi staff EYP, ac uned sy'n ymchwilio i achosion o dorri dyletswyddau.

Dim ond EYP neu'r uned gwrth-derfysgaeth all ofyn am gymeradwyaeth gan erlynydd i fonitro unigolion dros ystod o droseddau a nodir yn y bil. Rhaid i ail erlynydd hefyd lofnodi'r cais.

Dim ond rhesymau diogelwch cenedlaethol y gellir eu defnyddio i fonitro gwleidyddion. Rhaid i siaradwr y senedd gymeradwyo unrhyw geisiadau o'r fath.

hysbyseb

Os caniateir hynny gan erlynwyr, gellir hysbysu'r personau yr effeithir arnynt dair blynedd yn ddiweddarach am wyliadwriaeth.

Disgrifiodd y Prif Weinidog Kyriakos Mitchells y mesur fel “ymateb sefydliad dewr” i her y tu hwnt i Wlad Groeg.

Ar ôl dod yn ei swydd yn 2019, daeth Mitsotakis â EYP dan reolaeth. Ef ymddiheuro i Androulakis, gan nodi bod y gweithrediad EYP yn gyfreithiol ond yn annerbyniol yn wleidyddol.

Cyhuddodd PASOK y llywodraeth o gydymffurfiaeth wrth ofyn i'r gwrthbleidiau bleidleisio dros y mesur cyn y bleidlais.

Dywedodd Michael Katrinis, cynrychiolydd y blaid, nad oedd yr achos wedi'i gau ac y byddai'n parhau i fod yn agored nes bod y gwir yn hysbys.

Ar ôl i Documento, papur newydd ar y chwith, adrodd bod mwy o 30 o bobl wedi cael eu rhoi dan wyliadwriaeth gan y wladwriaeth trwy malware ffôn, cyhoeddodd y llywodraeth ei bwriad i gwahardd ysbïwedd gwerthu.

Gwadodd y llywodraeth unrhyw gysylltiad â'r achos hwn.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd