Cysylltu â ni

etholiadau Ewropeaidd

Groegiaid yn mynd i'r polau, dim enillydd llwyr i'w weld

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae etholiadau cyffredinol Gwlad Groeg ddydd Sul (21 Mai) yn annhebygol o gynhyrchu enillydd. Mae disgwyl ail bleidlais ym mis Gorffennaf os bydd y partïon Ni all y wlad gytuno i glymblaid lywodraethol.

Er bod polau piniwn yn dangos y Blaid Ddemocratiaeth Newydd geidwadol ar y blaen, newidiadau i system etholiadol y wlad golygu y bydd yn debygol o ddisgyn yn brin o fwyafrif.

Bydd y gorsafoedd pleidleisio yn agor am 0700 lleol (0400 GMT), ac yn cau am 1600 GMT. Dim ond ychydig llai na 10 miliwn o Roegiaid sy'n gymwys i bleidleisio. Mae chwe asiantaeth bleidleisio yn rhyddhau arolwg barn ymadael am 1900 GMT.

Democratiaeth Newydd dan arweiniad y Prif Weinidog Kyriakos Mitsotakis yn pleidleisio rhwng 31 a 38 y cant, tra bod Syriza o'r wrthblaid, sy'n dilyn o 4 i 7 pwynt, yn y trydydd safle. Mae angen i blaid gael mwy na 45 y cant o'r bleidlais er mwyn ennill.

Costau byw sydd ar flaen y gad yn yr ymgyrch. Mae pleidiau yn ceisio ennill pleidleiswyr drosodd gydag addewidion i godi'r isafswm cyflog ac i greu swyddi. Mae'r prisiau cynyddol wedi cael effaith ddofn ar Roegiaid y mae eu safonau byw wedi plymio yn ystod argyfwng dyled degawd o hyd.

Bydd pleidlais nad yw’n derfynol yn arwain at ddyddiau o drafodaethau ymhlith y pleidiau gwleidyddol er mwyn dod o hyd i dir cyffredin ar gyfer cyd-fyw mewn llywodraeth.

Mewn erthygl olygyddol ar dudalen flaen y Proto Thema dyddiol, dywedodd y papur: “Mae canlyniadau heddiw naill ai’n refferendwm ar sefydlogrwydd gwleidyddol neu’n rhagymadrodd i lywodraeth heb gyfarwyddyd.”

Os na fydd unrhyw blaid yn ennill yn llwyr, mae arlywydd Gwlad Groeg Katerina Sakalaropoulou yn rhoi mandad 3 diwrnod yr un i'r tair plaid orau ffurfio corff gweinyddol.

hysbyseb

Bydd Sakellaropoulou, os bydd pob un ohonynt yn methu, yn penodi llywodraeth dros dro i arwain y wlad i etholiadau newydd tua mis ar ôl hynny.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd