Cysylltu â ni

Guatemala

Rhaid i Ewrop beidio â chefnu ar Ganol America mewn brwydr yn erbyn llygredd, trosedd, cosb - gweithredwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae angen gweithredu ar y cyd Ewropeaidd ar frys i helpu gwledydd Canol America fel Guatemala i fynd i’r afael â charedigrwydd cynyddol, llygredd a throseddau trawswladol trefnedig, meddai gweithredwyr cyfiawnder amlwg o Guatemalan. Ar hyn o bryd mae'r pedwar gweithredwr, a alltudiwyd o Guatemala am eu gwaith gwrth-lygredd, yn cwrdd â gwleidyddion Ewropeaidd yn Yr Hâg, Brwsel a Genefa (11-15 Hydref), yng nghanol achosion proffil uchel o ddiarddel gweithredwyr o sefydliadau cyfiawnder Guatemalan.

Dywedodd yr erlynydd gwrth-lygredd Juan Francisco Sandoval, y gwnaeth ei ddiswyddo o Swyddfa Erlynydd Arbennig Guatemalan yn Erbyn Rhyddid (FECI) ym mis Gorffennaf ennyn dicter rhyngwladol: “Mae gweithio yn erbyn cael eu cosbi yn Guatemala yn rhyfel llwyr. Mae pobl yn gweithio yn erbyn amodau bygythiad. Rwy’n ofni am ddiogelwch fy nghydweithwyr sy’n aros yn Guatemala. ”

O'i rhan hi, ychwanegodd y cyn atwrnai cyffredinol Thelma Aldana, y cafodd ei ymgeisyddiaeth arlywyddol 2019 ei rwystro mewn perthynas â'i gwaith gwrth-lygredd: “Mae maffia Guatemalan yn ymladd ymgyrch dadffurfiad a throseddoli yn erbyn unrhyw un sy'n eu herio, gan briodoli'r gyfraith i fod yn gallu gweithredu heb orfodaeth. Mae'n hollbwysig i'r rhai ohonom y tu allan i Guatemala godi llais. "

Mae'r grŵp o weithredwyr, sydd hefyd yn cynnwys y cyn Erlynydd Cyhoeddus Claudia Paz y Paz Bailey a Barnwr y Llys Cyfansoddiadol Gloria Porras, yn galw ar Ewrop i ddilyn esiampl Gweinyddiaeth Biden a gosod cosbau ar unigolion Guatemalan sy'n gysylltiedig â throsedd a llygredd difrifol, i gefnogi gwrth - ymdrechion torri, cefnogi systemau barnwrol a darparu amddiffyniad i weithredwyr cyfiawnder sydd dan fygythiad.

Cefnogir y cyfarfodydd gan Lysgenhadaeth yr Iseldiroedd yn Costa Rica ac fe'u trefnir gan y sefydliad hawliau dynol Impunity Watch.

Dywedodd sylfaenydd Impunity Watch, Marlies Stappers: “Mae datblygiadau diweddar yng Nghanol America, yn enwedig yn Guatemala, yn ddychrynllyd iawn. Mae datgymalu rheolaeth y gyfraith, troseddoli'r system gyfreithiol a mwy o drais sy'n gysylltiedig â throseddau cyfundrefnol yn bygwth dadwneud popeth a gyflawnwyd gennym gyda chefnogaeth ryngwladol i gryfhau'r system gyfiawnder. Ar ôl symud tuag at reolaeth ddemocrataidd y gyfraith, mae gwledydd fel Guatemala yn dod yn wladwriaethau twyllodrus, lle mae trosedd yn norm.

“Ar ôl cefnogi system gyfiawnder Guatemalan ers blynyddoedd, rhaid i arweinwyr Ewropeaidd gymryd camau ar y cyd ar frys i atal Guatemala a’r rhanbarth rhag dod yn bwll poeth o droseddau cyfundrefnol trawswladol a masnachu cyffuriau. Heb y gefnogaeth hon, bydd gan garteli cyffuriau rhyngwladol hyd yn oed fwy o ryddid i weithredu heb orfodaeth. Mae Canolbarth America gyfiawn a democrataidd nid yn unig yn hanfodol ar gyfer sefydlogrwydd yn y rhanbarth, ond ar gyfer Ewrop a'r byd. ”

Bum mlynedd ar hugain ar ôl diwedd y rhyfel cartref ac arwyddo cytundebau heddwch yn Guatemala, mae arweinwyr cyfiawnder annibynnol yn wynebu cyhuddiadau trwmped, bygythiadau ac yn cael eu gorfodi i ffoi. Yn y cyfamser, mae Ewrop yn dod yn farchnad bwysig ar gyfer y fasnach gyffuriau anghyfreithlon o ranbarth Canol America.

Daeth Stappers i’r casgliad: “Ni all Ewrop droi ei chefn ar y rhai y mae wedi’u grymuso yn y gorffennol. Nid yw’n rhy hwyr i weithredu, ac amddiffyn rheolaeth y gyfraith a’r rhai a frwydrodd i’w gwarchod. ”

hysbyseb

hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd