Cysylltu gyda ni

Holland

Llywodraeth Rutte yr Iseldiroedd i ymddiswyddo dros sgandal twyll lles plant

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae llywodraeth yr Iseldiroedd Mark Rutte i ymddiswyddo ar ôl i filoedd o deuluoedd gael eu cyhuddo ar gam o dwyll lles plant a gofyn iddynt ei dalu'n ôl.

Dioddefodd teuluoedd “gam digymar”, penderfynodd ASau’r Iseldiroedd, gyda swyddogion treth, gwleidyddion, barnwyr a gweision sifil yn eu gadael yn ddi-rym.

Roedd llawer ohonynt o gefndir mewnfudwyr a chafodd cannoedd eu mentro i anhawster ariannol.

Fe fydd Rutte yn cyflwyno ymddiswyddiad y cabinet i’r brenin, dywed adroddiadau.

Daw'r penderfyniad ar foment allweddol yn y pandemig COVID-19.

Mae'r Iseldiroedd wedi mynd i gloi ac mae gweinidogion wedi bod yn ystyried mesurau llymach i atal lledaeniad yr haint. Disgwylir i lywodraeth Rutte aros ymlaen mewn rôl gofalwr tan etholiadau seneddol ym mis Mawrth.

Nid dyma’r tro cyntaf i lywodraeth o’r Iseldiroedd ymddiswyddo en masse mewn arwydd o gyfrifoldeb ar y cyd. Yn 2002, fe wnaeth y cabinet sefyll i lawr ar ôl i adroddiad feirniadu gweinidogion a’r fyddin am fethu ag atal cyflafan Mwslimiaid yn Srebrenica yn ystod rhyfel Bosnia saith mlynedd ynghynt.

EU

Mae Samskip yn lansio gwasanaethau cynwysyddion uniongyrchol rhwng Amsterdam ac Iwerddon

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Samskip wedi cynyddu ei gysylltiadau cynhwysydd shortsea rhwng Iwerddon a Gogledd Cyfandir Ewrop trwy gyflwyno cyswllt gwasanaeth pwrpasol newydd i Amsterdam. Bydd y cysylltiad wythnosol yn golygu y gall mewnforion Gwyddelig osgoi ffwdanau ar ôl Brexit rhag gwneud cais i nwyddau a dderbynnir trwy ddosbarthwyr yn y DU, tra bydd allforion yn elwa o gyrhaeddiad mwy i farchnadoedd yr UE yng ngogledd yr Iseldiroedd, yr Almaen a thu hwnt.

Wrth lansio ar 25 Ionawr, mae'r gwasanaeth diwrnod sefydlog yn gadael Terfynell TMA Amsterdam nos Lun ar gyfer cyrraedd Dulyn ddydd Mercher a dychwelyd i Amsterdam ar y penwythnos. Mae hyn yn ategu gwasanaethau shortsea presennol Samskip yn Rotterdam-Ireland trwy gynnig ymadawiad newydd nos Lun i Iwerddon i gwsmeriaid rheilffyrdd, cychod a ffyrdd yn yr Iseldiroedd.

Dywedodd Thijs Goumans, Pennaeth Masnach Iwerddon, Samskip, fod lansiad y gwasanaeth wedi dod ar adeg pan oedd mewnforwyr ac allforwyr mewn crefftau Iwerddon-tir mawr Ewrop yn parhau i bwyso a mesur opsiynau wrth i ganlyniadau Brexit ar gyfer rheoli'r gadwyn gyflenwi ddod yn amlwg.

“Mae marchnad cludo nwyddau Cyfandir Iwerddon-Gogledd mewn cyfnod deinamig, ac mae gwasanaethau cynwysyddion diwrnod sefydlog i / o Amsterdam yn darparu’r sicrwydd y gall rheolwyr cadwyn gyflenwi sy’n gwasanaethu marchnadoedd yr Iseldiroedd a’r Almaen seilio twf busnes,” meddai. Yn amodol ar symudiadau cychwynnol, byddai Samskip yn ystyried galwadau i gysylltu porthladdoedd eraill yn Iwerddon ag Amsterdam yn uniongyrchol.

“Gall gwasanaethau cynwysyddion Shortsea unwaith eto brofi eu hunain yn fwy na chyfatebiaeth ar gyfer ro-ro, yn enwedig ar gyfer cynhyrchion a gludwyd yn flaenorol i ddosbarthwyr yn y DU ac yna eu hailddosbarthu ar draws Môr Iwerddon,” meddai Richard Archer, Cyfarwyddwr Rhanbarthol, Samskip Multimodal. “Mae Amsterdam yn borthladd perfformiad uchel sy’n cysylltu’n syth i mewn i ardal y gefnwlad ac mae tîm cyfan Samskip Ireland wrth ei fodd gyda’r ymrwymiad newydd hwn i drafnidiaeth pan-Ewropeaidd.”

Dywedodd Koen Overtoom, Prif Swyddog Gweithredol Port Amsterdam: “Rydym yn falch iawn gyda’r ehangiad hwn o rwydwaith môr byr y porthladd. Mae'n tanlinellu cryfder y gwasanaethau y mae Samskip a TMA Logistics yn eu cynnig, yn ogystal â'n safle strategol. Mae Iwerddon yn farchnad allweddol, ac yn yr amseroedd hyn sy'n newid yn gyflym mae cyswllt uniongyrchol yn cyflwyno cyfleoedd aruthrol. Byddwn yn parhau i weithio gyda TMA, Samskip a phartneriaid rhyngwladol i wneud y gwasanaeth hwn yn llwyddiant parhaol. ”

Dywedodd Michael van Toledo, Rheolwr Cyffredinol TMA Amsterdam, fod cysylltiadau rheilffordd Samskip â mynediad di-dagfeydd Duisburg a TMA yn cynnig llwyfan ar gyfer twf yng nghyfeintiau FMCG i Iwerddon ac allforion pharma a llaeth yn symud y ffordd arall. “Gallai’r gwasanaeth fod wedi cael ei wneud yn benodol ar gyfer ein huchelgeisiau i dyfu Amsterdam fel canolbwynt ar gyfer busnes cynwysyddion shortsea,” meddai. “Mae’n targedu’r awydd mwy am wasanaethau uniongyrchol Gogledd Cyfandir i Iwerddon ar ôl Brexit, gyda chroes-docio TMA yn ennill dros weithredwyr trelars mewn marchnadoedd ymhellach i’r de.”

 

Parhau Darllen

coronafirws

Yr Iseldiroedd yw'r wlad olaf yn yr UE i ddechrau brechiadau coronafirws

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Yr Hâg, yr Iseldiroedd

Lansiodd yr Iseldiroedd ei hymgyrch brechu coronafirws ddydd Mercher (6 Ionawr), gan ei gwneud y wlad olaf yn yr Undeb Ewropeaidd i ddechrau brechu ei phoblogaeth, yn ysgrifennu Jason Spinks, The Brussels Times.

Gweithwyr mewn cyfleusterau gofal iechyd a gofal bach (fel y rhai ar gyfer pobl ag anableddau) fydd y cyntaf i gael eu brechu. Derbyniodd gweithiwr cartref nyrsio 39 oed yn Veghel (yn nhalaith Gogledd Brabant, sy'n ymylu ar Wlad Belg) y pigiad cyntaf.

Mae llywodraeth yr Iseldiroedd wedi cyflwyno lansiad ei hymgyrch brechu sawl diwrnod, ar ôl beirniadaeth hallt am ei arafwch.

Gwnaethpwyd camgymeriadau a dylai'r awdurdodau fod wedi paratoi'n well ar gyfer yr ymgyrch brechu torfol, cyfaddefodd Prif Weinidog yr Iseldiroedd, Mark Rutte. Er enghraifft, ni ddefnyddiwyd tua 280,000 dos o'r brechlyn Pfizer / BioNTech ar unwaith.

Y brechlyn Pfizer / BioNTech oedd yr unig un a awdurdodwyd i'w ddefnyddio yn yr UE, er i hynny newid ddydd Mercher wrth i Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) roi cymeradwyaeth i'r coronafirws a ddatblygwyd gan Moderna.

Cafodd ymgyrch frechu Gwlad Belg, a ddechreuodd yn swyddogol ddydd Mawrth, ei beirniadu hefyd am ei dechrau araf, ond addawodd y Gweinidog Iechyd, Frank Vandenbroucke, ddydd Mawrth (5 Ionawr) i cyflymu'r brechiadau Covid-19 mor gynnar â'r wythnos nesaf.

Parhau Darllen

Brexit

Mae 'problemau cychwynnol' a choronafirws Brexit yn peri problemau i Brydeinwyr sy'n hedfan i'r UE

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae teithwyr sy'n anelu am Sbaen, yr Iseldiroedd a Sweden wedi cael eu dal i fyny ar ffiniau yn dilyn ymadawiad y DU â'r farchnad sengl (PA)

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd