RSSHawliau Dynol

Mae angen mwy na 'byth eto' i ddiogelu Iddewon yn Ewrop dywed seneddwyr yn #Auschwitz

Mae angen mwy na 'byth eto' i ddiogelu Iddewon yn Ewrop dywed seneddwyr yn #Auschwitz

| Ionawr 27, 2020

Anogwyd 100 o seneddwyr o bob rhan o Ewrop - gan gynnwys gweinidogion - a ymgasglodd yn Auschwitz i dynhau a chaledu deddfau gwrth-semitiaeth yn eu gwledydd yn bendant trwy ddeddfwriaeth uniongyrchol a ddrafftiwyd gan Gymdeithas Iddewig Ewropeaidd (EJA) ym Mrwsel a Chynghrair Gweithredu ac Amddiffyn Ewrop (APL) ). Y ddirprwyaeth ddeuddydd - wedi'i threfnu gan yr EJA a'r […]

Parhau Darllen

A fydd #Spain yn parhau i fod yn fyddar i alwadau dro ar ôl tro yn y #UN yng Ngenefa am roi diwedd ar gam-drin cadw pretrial?

A fydd #Spain yn parhau i fod yn fyddar i alwadau dro ar ôl tro yn y #UN yng Ngenefa am roi diwedd ar gam-drin cadw pretrial?

| Ionawr 18, 2020

Ar 22 Ionawr 2020, bydd y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa yn craffu ar sefyllfa hawliau dynol Sbaen o fewn fframwaith mecanwaith yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR). Yn ei adroddiad ar gyfraniadau’r rhanddeiliaid, mae’r Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol yn adleisio’r materion a godwyd gan wahanol gyrff anllywodraethol, cymdeithasau, clymbleidiau ac unigolion ynghylch cam-drin pretrial […]

Parhau Darllen

Mae cam-drin cyhuddiadau cadw a therfysgaeth cyn-treial gan #Spain i'w wadu yn yr #UN

Mae cam-drin cyhuddiadau cadw a therfysgaeth cyn-treial gan #Spain i'w wadu yn yr #UN

| Ionawr 8, 2020

Mae Sbaen eto wedi’i chyhuddo gan sawl actor cymdeithas sifil o gam-drin cadw cyn y treial a chymhwyso amodau cadw a neilltuwyd ar gyfer terfysgwyr i bobl nad ydyn nhw wedi’u cael yn euog o gyhuddiadau terfysgaeth. Mae Treialon Teg, Hawliau Dynol Heb Ffiniau a chyfreithiwr gweithredol wedi ffeilio cyflwyniadau yn ymwneud ag Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (UPR) o ddynol Sbaen […]

Parhau Darllen

2019 oedd y flwyddyn y daeth diwydrwydd dyladwy #HumanRights i oed

2019 oedd y flwyddyn y daeth diwydrwydd dyladwy #HumanRights i oed

| Rhagfyr 22, 2019

“Economi’r farchnad a hawliau dynol yw cyd-werthoedd yr Undeb Ewropeaidd” meddai Timo Harakka, Gweinidog Cyflogaeth y Ffindir, yng Nghynhadledd Llywyddiaeth UE y Ffindir ar 2il Rhagfyr 2019. Ac eto mae busnes fel arfer wedi ein harwain at y cyfyngder yr ydym yn awr ynddo : lle mae newid yn yr hinsawdd a chenedligrwydd chauvinaidd, wedi'i gynorthwyo gan gwymp […]

Parhau Darllen

Faint ydych chi'n ei wybod am #HumanRights yn yr UE?

Faint ydych chi'n ei wybod am #HumanRights yn yr UE?

| Rhagfyr 13, 2019

Start Embed Mae parch at hawliau dynol yn allweddol i'r UE. Faint ydych chi'n ei wybod amdanyn nhw? Darganfyddwch yn y cwis hwn! Fel dinesydd yr UE, rydych chi'n mwynhau llawer o hawliau. Mae'r UE yn ymdrechu i amddiffyn hawliau dynol yn Ewrop yn ogystal â thu hwnt. Yn ogystal, mae Senedd Ewrop yn codi ymwybyddiaeth trwy gynnal dadleuon, gan fabwysiadu […]

Parhau Darllen

Trafododd arbenigwyr heriau cyfryngau modern ym Mhrâg

Trafododd arbenigwyr heriau cyfryngau modern ym Mhrâg

| Tachwedd 26, 2019

Ddiwedd mis Tachwedd, cynhaliwyd Fforwm Cyfryngau II: rhyddid newyddiaduraeth yng nghyd-destun hawliau dynol, technolegau newydd a diogelwch gwybodaeth ym Mhrâg. Mynychwyd y digwyddiad tridiau gan fwy na newyddiadurwyr, arbenigwyr, gwyddonwyr gwleidyddol o wledydd 100 24, yn cynrychioli gwahanol ranbarthau o'r byd. Nod y fforwm oedd […]

Parhau Darllen

#MediaForum2019 ym Mhrâg: Newyddiaduraeth am ddim, hawliau dynol a thechnolegau newydd

#MediaForum2019 ym Mhrâg: Newyddiaduraeth am ddim, hawliau dynol a thechnolegau newydd

| Tachwedd 26, 2019

Ar 20-22 Tachwedd, cynhaliodd Prague yr Ail “Fforwm Cyfryngau 2019 Rhyngwladol: Rhyddid Newyddiaduraeth yng Nghyd-destun Hawliau Dynol, Technolegau Newydd a Diogelwch Gwybodaeth Rhyngwladol”. Bydd arbenigwyr cyfryngau rhyngwladol, newyddiadurwyr, diplomyddion, cyfreithwyr a dadansoddwyr gwleidyddol yn mynd i’r afael â’r materion mwyaf dybryd ym myd y cyfryngau ac yn ceisio sicrhau atebion sylfaenol. Yn fwy na […]

Parhau Darllen