Cysylltu â ni

Hawliau Dynol

Mae 31 o ASEau yn galw ar lywodraeth Prydain i atal estraddodi Julian Assange

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae gan 31 o Aelodau Senedd Ewrop o sawl grŵp gwleidyddol
anfon llythyr agored at Ysgrifennydd Cartref y DU James Cleverly yn ei annog i wneud hynny
atal y estraddodi o Wikileaks sylfaenydd Julian Assange i'r
Unol Daleithiau. Anfonwyd y llythyr cyn y llys sydd i ddod
gwrandawiad ac o bosibl penderfyniad terfynol y llys ar 20 Mai 2024, sef
disgwyl iddo benderfynu tynged Assange.

Mae'r llythyr yn galw ar lywodraeth Prydain i dderbyn ei
cyfrifoldebau o ran hawliau dynol a rhyddid y
wasg. 'Mae llywodraeth Prydain yn lledaenu'r myth ei fod
yn unig i'r llysoedd benderfynu ar estraddodi Assange.
Fodd bynnag, mae adran 70(2) o Ddeddf Estraddodi'r DU yn rhoi'r Cartref
Ysgrifennydd y pŵer i wrthod estraddodi os byddai'n torri'r
hawl i fywyd neu waharddiad ar artaith ac annynol neu ddiraddiol
triniaeth yn y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol,' eglurodd
ASE Plaid y Môr-ladron Patrick Breyer a gychwynnodd y llythyr. ' Julian
iechyd meddwl Assange, yr amodau cadw posibl yn y
Mae'r UD a'r risg wirioneddol o hunanladdiad ar ôl estraddodi yn golygu hynny
byddai estraddodi yn driniaeth annynol neu ddiraddiol o'r fath.'

Mae'r ASEau hefyd yn pwysleisio yn eu llythyr bod yr erledigaeth o
Mae gan Julian Assange gymhelliant gwleidyddol. Darpariaethau'r DU-UDA
cytundeb estraddodi yn iawn gwahardd estraddodi ar gyfer gwleidyddol
troseddau. Amlygir natur wleidyddol amlwg yr achos hwn gan
datganiadau niferus a thuedd iawn gan wleidyddion blaenllaw UDA
ffigyrau sydd wedi bod yn galw am achos o waharddeb Mr Assange
cosb neu lofruddiaeth ers o leiaf 2011.

Pwynt arall o feirniadaeth yw diffyg gwarant gan yr Unol Daleithiau
llywodraeth y byddai Mr Assange yn cael yr un hawliau yn y llys
fel dinesydd yr Unol Daleithiau. 'Erlyn cyhoeddwr mewn gwlad na all
hyd yn oed cydnabod neu gymhwyso'r hawliau sylfaenol i ryddid
mae mynegiant a rhyddid y wasg yn annerbyniol,' meddai Breyer.

Mae'r ASEau yn galw ar lywodraeth Prydain i warchod rhyddid y
y wasg a rhyddid mynegiant ac i atal estraddodi Julian
Assange. Maent yn ymuno â sefydliadau mawr fel Amnest Rhyngwladol
a Gohebwyr Heb Ffiniau wrth alw am ryddhau ar unwaith
Julian Assange.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd