Cysylltu â ni

Hawliau Dynol

Llefarydd yr UE yn ‘gryf’ yn gwrthod cyhuddiadau gan arweinwyr Iddewig bod Borrell yn cyfrannu at wrthsemitiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth llefarydd ar ran yr UE ddydd Mercher “gryf” wrthod cyhuddiadau gan arweinwyr Iddewig Ewropeaidd bod pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, yn cyfrannu at y don o wrthsemitiaeth yn y gofod cyhoeddus Ewropeaidd gyda’i “duedd gwrth-Israel dro ar ôl tro.” Nid gwrthsemitiaeth yw ceisio dod o hyd i atebion “fel bod y cylch trais yn cael ei dorri o'r diwedd a bod ateb terfynol a chynaliadwy i bryderon diogelwch cyfreithlon Israeliaid a Phalestiniaid,'' datganodd Peter Stano, llefarydd yr UE ar faterion tramor. .

Gwnaethpwyd y cyhuddiad mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Mawrth yn dilyn cynhadledd frys deuddydd ar wrth-semitiaeth a fynychwyd gan dros 100 o arweinwyr Iddewig o bob rhan o Ewrop a ymgasglodd yn Amsterdam i drafod mesurau pendant i "ymladd yn ôl" y cynnydd uchaf erioed o gasineb gwrth-Iddewig. ers Hydref 7fed.

“Rwy’n gwrthod yn gryf iawn unrhyw gyhuddiad yn erbyn yr Uchel Gynrychiolydd Borrell fel un antisemitig neu’n cyfrannu at y don o wrthsemitiaeth,” meddai llefarydd arweiniol yr UE ar faterion tramor Peter Stano mewn ymateb i gwestiwn gan Wasg Iddewig Ewrop yn y sesiwn friffio ddyddiol i’r Ewropeaidd Comisiwn.

Yn eu penderfyniad, dywedodd yr arweinwyr Iddewig ac arweinwyr cymunedau '' rydym yn derbyn bod beirniadaeth o lywodraeth a etholwyd yn ddemocrataidd yn normal ond nodwn gyda phryder mawr bod Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd Josep Borrell wedi dangos, cyn ac ar ôl Hydref 7fed, tuedd gwrth-Israel sy'n glir ac yn cael ei ailadrodd dro ar ôl tro sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at y gwrth-semitiaeth parhaus a difrïo gwladwriaeth Israel gyfan yn y gofod cyhoeddus Ewropeaidd.''

Ychwanegon nhw fod Borrell ''wedi mynd ati i feithrin hinsawdd negyddol o fewn Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr Undeb Ewropeaidd tuag at Wladwriaeth Israel yn ystod ei gyfnod yn y swydd.''

hysbyseb

Dywedodd Peter Stano fod yr hyn y mae Uchel Gynrychiolydd materion tramor a pholisi diogelwch yn ei wneud ar ran yr Undeb Ewropeaidd i sicrhau consensws o ran safbwyntiau a gweithredoedd yr UE ar ddigwyddiadau pwysig sydd ym maes polisi tramor yr UE. a hyn hefyd ynghylch y gwrthdaro yn Gaza.''

Dywedodd nad yw Borrell ''yn rhagfarnllyd yn erbyn Israel.'' "'Mae'n pryderu am golli bywydau dynol diniwed yn ystod ymosodiadau terfysgol Hamaes ar y 7fed o Hydref. Roedd yn glir iawn ac fe'i hailadroddodd droeon. Mae'n poeni am golli bywydau diniwed y gwystlon sy'n dal i gael eu cadw yn Gaza ac yn anffodus nid yw rhai ohonyn nhw'n fyw bellach. Ac mae'n pryderu am fywydau sifiliaid diniwed sy'n cael eu lladd yn y broses o elyniaeth barhaus yn Gaza.''

Cadarnhaodd nad yw''ceisio dod o hyd i atebion fel bod y cylch trais yn cael ei dorri'n derfynol a bod ateb terfynol a chynaliadwy i bryderon diogelwch cyfreithlon Israeliaid a Phalestiniaid, yn wrthsemitiaeth.''

Roedd y penderfyniad a fabwysiadwyd gan yr arweinwyr Iddewig hefyd yn cyhuddo Borrell o fynd y tu hwnt i'w rôl trwy "addurno'n aml o ychwanegu at swyddi mabwysiedig y Cyngor Ewropeaidd ar ei liwt ei hun."

''Y rhai sy'n barnu a yw'r Uchel Gynrychiolydd yn mynd y tu hwnt i'w fandad gyda'i waith ai peidio yw'r aelod-wladwriaethau,''meddai llefarydd ar ran yr UE. '' Mae'n gweithredu ar eu rhan, mae'n ffurfio consensws yn eu plith, mae'n ateb iddynt. Os bydd rhywun yn honni iddo wthio rhywbeth yn y casgliadau gan yr Undeb Ewropeaidd ar rai materion mae'n amlwg nad ydynt yn gwybod sut mae'r UE yn gweithio,'' ychwanegodd ''Hyd yn hyn nid wyf wedi gweld unrhyw ddatganiad na datganiad gan aelod-wladwriaethau 27 yr UE yn dweud nad yw'n gwneud y swydd y mae'n debyg iddi,'' daeth i'r casgliad.

Mewn sawl sylw a wnaeth ers Hydref 7fed, mae Borrell wedi bod yn feirniadol iawn o Israel, gan ddweud ymhlith eraill bod Israel yn achosi newyn yn fwriadol yn Gaza, bod Israel wedi creu Hamas ac yn fwy diweddar gwnaeth ddatganiad dadleuol bod Israel wedi gwrthod cytundeb gwystl tra bod Hamas yn derbyn mae'n. Roedd y fargen yr oedd yn cyfeirio ati yn hen gynnig ac nid y diweddaraf ar y bwrdd. Beirniadodd Israel hefyd am barhau â’i sarhaus milwrol yn Rafah gan rybuddio y gallai hyn gael canlyniadau ar gysylltiadau UE-Israel.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd