RSSLlys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR)

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

| Gorffennaf 31, 2019

Yn ôl sawl cyflwyniad i Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, mae system gyfreithiol Sbaen yn caniatáu torri hawliau dynol, naill ai trwy anwybyddu safonau’r UE yn uniongyrchol, neu drwy fylchau yn y deddfau presennol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Willy Fautré. Achos arwyddluniol mewn pwynt yw’r cam-drin a ddioddefodd teulu Kokorev (Vladimir Kokorev, […]

Parhau Darllen

Mae Ewrop yn cymryd cam mawr tuag at gwmnïau sydd â 'dyletswydd gofal' ar #HumanRights

Mae Ewrop yn cymryd cam mawr tuag at gwmnïau sydd â 'dyletswydd gofal' ar #HumanRights

| Mehefin 12, 2019

Yr wythnos diwethaf, cyn cymryd drosodd lywyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd, cyhoeddodd llywodraeth newydd y Ffindir gynlluniau i'w gwneud yn orfodol i gwmnïau gynnal gwiriadau hawliau dynol. Flwyddyn yn ôl, byddai hyn wedi ymddangos yn anghyffredin. Ond cydnabyddiaeth gynyddol o gostau dynol rheoliadau gwan ar fusnes, ynghyd ag erydiad […]

Parhau Darllen

Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

| Mawrth 8, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, dywed ASEau. Mae'r pwyllgorau Materion Tramor a Datblygu wedi mabwysiadu eu swydd ar y cyd ar yr Offeryn Cynghorau Cymdogaeth, Datblygu a Chydweithredu Rhyngwladol (NDICI) arfaethedig. Byddai'r offeryn ariannol newydd, unwaith y cytunodd y Senedd a'r UE [...]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop i gynnal #HumanRightsWeek

Senedd Ewrop i gynnal #HumanRightsWeek

| Tachwedd 20, 2018

Heddiw (70 Tachwedd) cynhelir cynhadledd i anrhydeddu 20fed pen-blwydd y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Mae Senedd Ewrop yn cynnal ei Wythnos Hawliau Dynol cyntaf erioed o 19-22 Tachwedd i gofio 70fed pen-blwydd y Datganiad Cyffredinol Hawliau Dynol. Cynhadledd lefel uchel [...]

Parhau Darllen

Ar ben-blwydd yr ECHR, a yw Cyngor Ewrop dan fygythiad? #COE

Ar ben-blwydd yr ECHR, a yw Cyngor Ewrop dan fygythiad? #COE

| Medi 7, 2018

Fe wnaeth Medi 3rd nodi 65fed pen-blwydd cofnod swyddogol Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR) i rym. Pan gafodd ei gymhwyso yn gyntaf yn 1953, yr ECHR oedd un o gytundebau cyntaf Cyngor Ewrop sydd newydd ei ffurfio, wedi'i gadarnhau gan wyth o wledydd ogleddol Ewrop. Heddiw, mae wedi'i gadarnhau gan 47 yn nodi [...]

Parhau Darllen

Mae Swyddfa Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn galw ar yr UE i fabwysiadu fframweithiau ariannol #HumanRights mwy effeithiol ar gyfer y gyllideb ar ôl-2020

Mae Swyddfa Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn galw ar yr UE i fabwysiadu fframweithiau ariannol #HumanRights mwy effeithiol ar gyfer y gyllideb ar ôl-2020

| Mawrth 1, 2018

Lansiodd Swyddfa Ranbarthol Ewrop ar Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig (OHCHR) bapur ar ddydd Mercher (28 Chwefror) i gynnig mesurau a allai helpu i alinio cyllid yr UE gyda'i ymrwymiad i hawliau dynol yn Fframwaith Ariannol Aml-UE yr UE ar ôl 2020 (MFF post-2020), yn ysgrifennu Letitia Lin. "Mae'r UE a'i aelodau wedi mynegi ymrwymiad cryf i [...]

Parhau Darllen

Mae cynlluniau masnach yr UE yn hyrwyddo #EconomicDevelopment and #HumanRights

Mae cynlluniau masnach yr UE yn hyrwyddo #EconomicDevelopment and #HumanRights

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r adroddiad a gyhoeddwyd ar 19 Ionawr ar y cyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd yn dangos effaith gadarnhaol cynlluniau ad-dalu dyletswydd yr Undeb Ewropeaidd ar economïau sy'n datblygu. Mae masnach yn gweithredu fel peiriant twf ac yn helpu i hyrwyddo hawliau dynol a llafur, llywodraethu da ac egwyddorion datblygu cynaliadwy. Mae'r adroddiad yn nodi'r […]

Parhau Darllen