RSSHawliau Dynol

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

Cam-drin barnwriaeth Sbaen o #HumanRights i ddod o dan graffu gerbron y Cenhedloedd Unedig a #ECtHR

| Gorffennaf 31, 2019

Yn ôl sawl cyflwyniad i Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, mae system gyfreithiol Sbaen yn caniatáu torri hawliau dynol, naill ai trwy anwybyddu safonau’r UE yn uniongyrchol, neu drwy fylchau yn y deddfau presennol, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Willy Fautré. Achos arwyddluniol mewn pwynt yw’r cam-drin a ddioddefodd teulu Kokorev (Vladimir Kokorev, […]

Parhau Darllen

Mae Ewrop yn cymryd cam mawr tuag at gwmnïau sydd â 'dyletswydd gofal' ar #HumanRights

Mae Ewrop yn cymryd cam mawr tuag at gwmnïau sydd â 'dyletswydd gofal' ar #HumanRights

| Mehefin 12, 2019

Yr wythnos diwethaf, cyn cymryd drosodd lywyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd, cyhoeddodd llywodraeth newydd y Ffindir gynlluniau i'w gwneud yn orfodol i gwmnïau gynnal gwiriadau hawliau dynol. Flwyddyn yn ôl, byddai hyn wedi ymddangos yn anghyffredin. Ond cydnabyddiaeth gynyddol o gostau dynol rheoliadau gwan ar fusnes, ynghyd ag erydiad […]

Parhau Darllen

#ExternalAction - Mwy o arian ar gyfer #HumanRights, #Development a #Peace

#ExternalAction - Mwy o arian ar gyfer #HumanRights, #Development a #Peace

| Mawrth 29, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, medd ASEau. Ar ddydd Mercher (27 Mawrth), mabwysiadodd Senedd Ewrop ei safbwynt ar yr Offeryn Cymdogaeth, Datblygiad a Chydweithrediad Rhyngwladol (NDICI). Byddai'r offeryn ariannol newydd, ar ôl iddo gael ei gytuno gan weinidogion y Senedd a'r UE, yn […]

Parhau Darllen

Torri hawliau dynol yn #Iran, #Kazakhstan a #Guatemala

| Mawrth 18, 2019

Mae ASEau yn gresynu at droseddau hawliau dynol a phob math o ormes gwleidyddol yn Iran, Kazakhstan a Guatemala. Yr wythnos diwethaf, mabwysiadodd Senedd Ewrop dri phenderfyniad gan ystyried sefyllfa hawliau dynol yn Iran, Kazakhstan a Guatemala. Rhaid i Iran roi'r gorau i droseddoli gwaith amddiffynwyr hawliau menywod Mae'r Senedd Ewropeaidd yn annog Iran i roi'r gorau i droseddu y gwaith […]

Parhau Darllen

Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

| Mawrth 8, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, dywed ASEau. Mae'r pwyllgorau Materion Tramor a Datblygu wedi mabwysiadu eu swydd ar y cyd ar yr Offeryn Cynghorau Cymdogaeth, Datblygu a Chydweithredu Rhyngwladol (NDICI) arfaethedig. Byddai'r offeryn ariannol newydd, unwaith y cytunodd y Senedd a'r UE [...]

Parhau Darllen

#Russia: Cwynion yn erbyn barnwr a'r FSB mewn treial yn erbyn carcharor cydwybod Seicoleg

#Russia: Cwynion yn erbyn barnwr a'r FSB mewn treial yn erbyn carcharor cydwybod Seicoleg

| Tachwedd 25, 2018

Ar 28 Tachwedd, bydd Llys Dinas St Petersburg yn clywed apêl wedi'i ffeilio yn erbyn barnwr a chynrychiolydd yr FSB (olynydd KGB) gan gyfreithiwr amddiffyn yr Eglwys Seicoleg, Ivan Matsitsky, a fabwysiadwyd ym mis Medi fel carcharor cydwybod gan Comisiwn yr Unol Daleithiau ar Rhyddid Grefyddol Rhyngwladol (USCIRF), bipartisan [...]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop i gynnal #HumanRightsWeek

Senedd Ewrop i gynnal #HumanRightsWeek

| Tachwedd 20, 2018

Heddiw (70 Tachwedd) cynhelir cynhadledd i anrhydeddu 20fed pen-blwydd y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Mae Senedd Ewrop yn cynnal ei Wythnos Hawliau Dynol cyntaf erioed o 19-22 Tachwedd i gofio 70fed pen-blwydd y Datganiad Cyffredinol Hawliau Dynol. Cynhadledd lefel uchel [...]

Parhau Darllen