RSScymorth dyngarol

Mae'r UE yn defnyddio € 9 miliwn i fynd i'r afael ag argyfwng bwyd #Haiti

Mae'r UE yn defnyddio € 9 miliwn i fynd i'r afael ag argyfwng bwyd #Haiti

| Awst 14, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dyrannu € 9 miliwn mewn cymorth dyngarol mewn ymateb i'r sefyllfa bwyd a maeth sy'n dirywio yn Haiti. Bydd cymorth dyngarol yn ymdrin ag anghenion bwyd a maeth hanfodol mwy na phobl 130,000 sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf. “I'r UE, nid yw'r sefyllfa ddyngarol yn Haiti yn argyfwng anghofiedig. […]

Parhau Darllen

Cymorth Dyngarol: € 50 miliwn ychwanegol i fynd i'r afael â #Drought yn #HornOfAfrica

Cymorth Dyngarol: € 50 miliwn ychwanegol i fynd i'r afael â #Drought yn #HornOfAfrica

| Awst 8, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio € 50 miliwn arall mewn cyllid dyngarol brys i helpu'r bobl sy'n cael eu taro gan sychder yng Nghorn Affrica. Gyda llawer yn y rhanbarth yn dibynnu ar fugeilio da byw a ffermio cynhaliaeth, mae'r sychder hir yn cael canlyniadau dinistriol ar argaeledd bwyd a bywoliaethau. Mae cyllid ychwanegol heddiw yn dod â chyfanswm yr UE […]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - UE yn cyhoeddi pecyn ychwanegol o € 18.5 miliwn ar gyfer #LatinAmerica a'r #Caribbean

#HumanitarianAid - UE yn cyhoeddi pecyn ychwanegol o € 18.5 miliwn ar gyfer #LatinAmerica a'r #Caribbean

| Gorffennaf 24, 2019

Wrth i nifer o drychinebau naturiol fygwth cymunedau bregus yn rhanbarth America Ladin a Charibïaidd, mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi heddiw arian dyngarol newydd o € 18.5 miliwn. Mae hyn yn cynnwys € 15m i gefnogi parodrwydd cymunedau a sefydliadau lleol ar gyfer trychinebau naturiol ledled y rhanbarth: Canol a De America, y Caribî a Haiti. Bydd € 2.5m arall yn cefnogi […]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - € 10.5 miliwn ar gyfer de a de-ddwyrain Asia

#HumanitarianAid - € 10.5 miliwn ar gyfer de a de-ddwyrain Asia

| Gorffennaf 23, 2019

Er mwyn helpu'r cymunedau yr effeithiwyd arnynt fwyaf yn ne a de-ddwyrain Asia a ddioddefodd drychinebau naturiol ac argyfyngau dyngarol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu pecyn ariannu dyngarol newydd gwerth € 10.5 miliwn. Mae hyn yn cynnwys € 1.5m mewn cymorth brys ar gyfer dioddefwyr monsons parhaus yn India a Bangladesh, lle mae mwy na 500,000 o bobl wedi'u dadleoli. […]

Parhau Darllen

Yr UE yn mabwysiadu pecyn cymorth newydd € 100 miliwn er budd ffoaduriaid a chymunedau lleol yn #Lebanon, #Jordan, a #Iraq

Yr UE yn mabwysiadu pecyn cymorth newydd € 100 miliwn er budd ffoaduriaid a chymunedau lleol yn #Lebanon, #Jordan, a #Iraq

| Mehefin 28, 2019

Mabwysiadodd yr UE - trwy Gronfa Ymddiriedolaeth Ranbarthol yr UE mewn Ymateb i'r Argyfwng Syria - becyn cymorth newydd € 100 miliwn i gefnogi gwydnwch ffoaduriaid, pobl sy'n cael eu dadleoli'n fewnol yn Lebanon, yr Iorddonen ac Irac. Gwneir hyn drwy gryfhau systemau darparu gwasanaethau cyhoeddus, gwell mynediad i […]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - Dros € 110 miliwn yn y #HornOfAfrica

#HumanitarianAid - Dros € 110 miliwn yn y #HornOfAfrica

| Mehefin 28, 2019

Gan fod argyfyngau Horn of Africa yn parhau i ddioddef o argyfyngau dyngarol difrifol a hir, mae'r UE yn cyhoeddi pecyn cymorth newydd gwerth € 110.5 miliwn. Ers 2018, mae'r UE wedi darparu cymorth dyngarol yn Horn of Africa, sef cyfanswm o € 316.5m. Dywedodd y Cymorth Dyngarol a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides: “Mae'r UE wedi ymrwymo i gynorthwyo […]

Parhau Darllen

#SouthSudan - € 48.5 miliwn mewn #EUHumanitarianAid ychwanegol yn ychwanegol

#SouthSudan - € 48.5 miliwn mewn #EUHumanitarianAid ychwanegol yn ychwanegol

| Mehefin 21, 2019

Er gwaethaf cytundeb heddwch diweddar, mae anghenion dyngarol yn parhau i fod yn uchel yn Ne Sudan gyda bron i ddwy filiwn o bobl wedi'u dadleoli'n fewnol a bron i saith miliwn angen cymorth bwyd brys. Er mwyn helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn y wlad, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 48.5 miliwn o gymorth dyngarol ar ben yr € 1m yr wythnos diwethaf i gamu ymlaen […]

Parhau Darllen