RSScymorth dyngarol

#EUHumanitarianBudget ar gyfer 2020 i helpu pobl mewn dros 80 o wledydd

#EUHumanitarianBudget ar gyfer 2020 i helpu pobl mewn dros 80 o wledydd

| Ionawr 21, 2020

Ar 20 Ionawr, mabwysiadodd y Comisiwn ei gyllideb ddyngarol flynyddol gychwynnol ar gyfer 2020 gwerth € 900 miliwn. Yr UE yw'r prif roddwr cymorth dyngarol byd-eang ac mae'n helpu pobl mewn dros 80 o wledydd. “Mae cymorth dyngarol yr UE yn caniatáu inni arbed miliynau o fywydau ledled y byd, gan roi undod byd-eang yr UE ar waith. Ac eto mae argyfyngau dyngarol yn cynyddu yn […]

Parhau Darllen

#Drought yn #SouthernAfrica - Mae'r UE yn rhyddhau dros € 22 miliwn mewn cymorth dyngarol

#Drought yn #SouthernAfrica - Mae'r UE yn rhyddhau dros € 22 miliwn mewn cymorth dyngarol

| Ionawr 17, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio pecyn cymorth dyngarol o € 22.8 miliwn i helpu i fynd i'r afael ag anghenion bwyd brys a chefnogi pobl agored i niwed yn Eswatini, Lesotho, Madagascar, Zambia a Zimbabwe. Daw'r cyllid gan fod rhannau helaeth o dde Affrica yng ngafael eu sychder caletaf mewn degawdau. “Llawer o aelwydydd tlawd mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan sychder […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn defnyddio € 9 miliwn i fynd i'r afael ag argyfwng bwyd #Haiti

Mae'r UE yn defnyddio € 9 miliwn i fynd i'r afael ag argyfwng bwyd #Haiti

| Awst 14, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dyrannu € 9 miliwn mewn cymorth dyngarol mewn ymateb i'r sefyllfa bwyd a maeth sy'n dirywio yn Haiti. Bydd cymorth dyngarol yn ymdrin ag anghenion bwyd a maeth hanfodol mwy na phobl 130,000 sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf. “I'r UE, nid yw'r sefyllfa ddyngarol yn Haiti yn argyfwng anghofiedig. […]

Parhau Darllen

Cymorth Dyngarol: € 50 miliwn ychwanegol i fynd i'r afael â #Drought yn #HornOfAfrica

Cymorth Dyngarol: € 50 miliwn ychwanegol i fynd i'r afael â #Drought yn #HornOfAfrica

| Awst 8, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio € 50 miliwn arall mewn cyllid dyngarol brys i helpu'r bobl sy'n cael eu taro gan sychder yng Nghorn Affrica. Gyda llawer yn y rhanbarth yn dibynnu ar fugeilio da byw a ffermio cynhaliaeth, mae'r sychder hir yn cael canlyniadau dinistriol ar argaeledd bwyd a bywoliaethau. Mae cyllid ychwanegol heddiw yn dod â chyfanswm yr UE […]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - UE yn cyhoeddi pecyn ychwanegol o € 18.5 miliwn ar gyfer #LatinAmerica a'r #Caribbean

#HumanitarianAid - UE yn cyhoeddi pecyn ychwanegol o € 18.5 miliwn ar gyfer #LatinAmerica a'r #Caribbean

| Gorffennaf 24, 2019

Wrth i nifer o drychinebau naturiol fygwth cymunedau bregus yn rhanbarth America Ladin a Charibïaidd, mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi heddiw arian dyngarol newydd o € 18.5 miliwn. Mae hyn yn cynnwys € 15m i gefnogi parodrwydd cymunedau a sefydliadau lleol ar gyfer trychinebau naturiol ledled y rhanbarth: Canol a De America, y Caribî a Haiti. Bydd € 2.5m arall yn cefnogi […]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - € 10.5 miliwn ar gyfer de a de-ddwyrain Asia

#HumanitarianAid - € 10.5 miliwn ar gyfer de a de-ddwyrain Asia

| Gorffennaf 23, 2019

Er mwyn helpu'r cymunedau yr effeithiwyd arnynt fwyaf yn ne a de-ddwyrain Asia a ddioddefodd drychinebau naturiol ac argyfyngau dyngarol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu pecyn ariannu dyngarol newydd gwerth € 10.5 miliwn. Mae hyn yn cynnwys € 1.5m mewn cymorth brys ar gyfer dioddefwyr monsons parhaus yn India a Bangladesh, lle mae mwy na 500,000 o bobl wedi'u dadleoli. […]

Parhau Darllen

Yr UE yn mabwysiadu pecyn cymorth newydd € 100 miliwn er budd ffoaduriaid a chymunedau lleol yn #Lebanon, #Jordan, a #Iraq

Yr UE yn mabwysiadu pecyn cymorth newydd € 100 miliwn er budd ffoaduriaid a chymunedau lleol yn #Lebanon, #Jordan, a #Iraq

| Mehefin 28, 2019

Mabwysiadodd yr UE - trwy Gronfa Ymddiriedolaeth Ranbarthol yr UE mewn Ymateb i'r Argyfwng Syria - becyn cymorth newydd € 100 miliwn i gefnogi gwydnwch ffoaduriaid, pobl sy'n cael eu dadleoli'n fewnol yn Lebanon, yr Iorddonen ac Irac. Gwneir hyn drwy gryfhau systemau darparu gwasanaethau cyhoeddus, gwell mynediad i […]

Parhau Darllen