Cysylltu â ni

EU

Mynd i'r afael â'r bwlch iaith mewn dinas ganolog yn Rwmania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Nid yw pontio'r rhaniad amlddiwylliannol byth yn dasgau hawdd. Ond aeth Antal Arpad, maer Sfântu Gheoghe ati i wneud yn union hynny. Mae'n edrych i arloesi rhaglen a fydd yn helpu Rhufeiniaid ethnig a Hwngariaid i ddysgu iaith ei gilydd, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Yn ystod cynhadledd i'r wasg yn ddiweddar, mae'r maer yn cyhoeddi 1,000 o ysgoloriaethau gwerth tua € 200 yr un i Rwmaniaid a Hwngari sydd am gymryd rhan yn y rhaglen dysgu iaith.

"Addewais yn ystod yr ymgyrch etholiadol y byddaf yn y tymor hwn yn cychwyn rhaglenni i Hwngariaid ddysgu Rwmaneg, ac i Rwmaniaid ddysgu Hwngari, ac rwy'n gyffrous iawn y gallaf ddatrys y broblem hon mewn cydweithrediad â Phrifysgol Babeş-Bolyai. Eleni, yng nghyllideb bwrdeistref Sfântu Gheorghe byddwn yn dyrannu swm o 1 miliwn lei, a byddwn yn cefnogi mil o bobl gyda 1,000 o lei yr un. Rydym am i'r bobl hyn gynyddu lefel eu gwybodaeth am iaith y gymuned arall ar un lefel. , felly mae'r rhai sydd ar y sylfaen i symud ymlaen ar un lefel, a'r rhai sydd ar y lefel ganolradd i gyrraedd lefel uwch. Rwy'n credu bod hyn yn bwysig iawn, ac yma bydd myfyrwyr yn gallu cael arian, ond hefyd y rhai sy'n dychwelyd i’r ddinas ar ôl cwblhau eu hastudiaethau prifysgol mewn dinasoedd eraill, neu efallai dramor, a gallant ddysgu Rwmaneg a Hwngari, yn y drefn honno, ”esboniodd y Maer Antal Árpád (llun).

hysbyseb

Mae gan ddinas Sfântu Gheoghe yng nghanol Rwmania, yn rhanbarth hanesyddol Transylvania, boblogaeth Hwngari yn bennaf. Yn dilyn cyfrifiad 2011, dosbarthodd 41,233 (74%) o 56,006 o drigolion y ddinas eu hunain fel Hwngariaid ethnig, 11,807 (21%) fel Rhufeiniaid, gyda'r gweddill o drigolion yn perthyn i ethnigrwydd eraill.

Dywedodd Arpad fod y syniad ar gyfer rhaglen dysgu iaith i helpu i ddod â’r rhwystr cyfathrebu sy’n bodoli yn Sfântu Gheorghe i ben yn dechrau siapio ychydig flynyddoedd yn ôl yn dilyn gornest draethawd leol.

Gobaith y maer yw y bydd y rhaglen yn dod â'r gymuned yn agosach at ei gilydd ac yn medi buddion economaidd hefyd. Bydd y brifysgol leol yn cynnal y gwersi iaith sydd wedi'u hanelu at fyfyrwyr a phobl sy'n dychwelyd i'r ddinas ar ôl cwblhau eu hastudiaethau mewn dinasoedd neu wledydd eraill.

hysbyseb

Bydd myfyrwyr yn sefyll prawf ar ddechrau ac ar ddiwedd y rhaglen. Bydd cefnogaeth ariannol gan Neuadd y Ddinas Sfântu Gheorghe yn cael ei chyflyru trwy weithio tuag at wella sgiliau iaith, esboniodd Mr. Arpad.

Enghreifftiau o bedwar ban byd

Mae cymdogaethau Melbourne yn gartref i un o gymunedau mwyaf diwylliannol amrywiol y byd. Yn ail ddinas fwyaf Awstralia, gallwch ddod o hyd i'r rhan fwyaf o brif ddiwylliannau'r byd, mwy na 100 o genhedloedd a chymaint o ieithoedd. Dechreuwyd addysgu dwyieithog ym Melbourne ym 1974, gydag ysgolion fel Ysgol Gynradd Footscray, ysgol gynradd gorllewin Richmond, Ysgol Gynradd Fitzroy yn darparu rhaglenni dwyieithog lle mae'r cwricwlwm yn ychwanegol at Saesneg yn cael ei ddysgu mewn Fietnam a Mandarin.

Mae'r Datganiad Cenedlaethol ar gyfer Addysg Ieithoedd yn Ysgolion Awstralia, a gyflwynwyd yn 2005, hefyd yn cydnabod yn benodol bwysigrwydd dysgu ieithoedd heblaw Saesneg. Addysgir rhai o'r rhaglenni hyn mewn ysgolion prif ffrwd, tra cynigir eraill trwy ysgolion ieithoedd ethnig neu gymunedol.

Yn Ewrop, mae gan Wlad Belg hanes hirsefydlog o gefnogi dwyieithrwydd. Yn ogystal â'i dair iaith swyddogol, darperir cyllid i lawer o famiaith eraill. Er enghraifft, mae cyfarwyddyd iaith leiafrifol wedi bod ar gael yn Fflandrys er 1981. Yn y gymuned Fflandrys, tra bod Iseldireg yn iaith swyddogol addysg mae adnoddau ychwanegol yn cael eu dyrannu o dan raglen y Weinyddiaeth Addysg a Hyfforddiant "cyfle cyfartal i bawb" i ddysgu heblaw pobl o'r Iseldiroedd. -yn siarad pobl.

Yn Sbaen, er mai Sbaeneg yw'r unig iaith sydd â statws swyddogol ar gyfer y wlad gyfan, mae gan lawer o ieithoedd eraill statws cyd-swyddogol neu gydnabyddedig mewn rhanbarthau penodol, a siaredir nifer o ieithoedd a thafodieithoedd answyddogol mewn rhai rhannau o'r wlad. Nod Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Sbaen ar gyfer Cynhwysiant Cymdeithasol yw hyrwyddo cytundebau gyda'r rhanbarthau ymreolaethol i ddatblygu rhaglenni addysgu dwyieithog a thairieithog.

Ar draws yr Undeb Ewropeaidd, o raglenni cyllido Erasmus + ac Ewrop Greadigol, mae yna nifer o fentrau a ariennir gan yr UE sy'n anelu at gefnogi dysgu ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol mewn ysgolion yn Ewrop.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd