Cysylltu â ni

Hwngari

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd ar gyfer Hwngari

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo'r cais i gynnwys “Jászsági nyári szarvasgomba” o Hwngari yn y Gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Ystyr "Jászsági nyári szarvasgomba" yw'r amrywiaeth ffres leol o ffwng tanddaearol trwffl haf gwyn y rhywogaeth, a gasglwyd yn rhanbarth Jászság, yng ngogledd-orllewin Gwastadedd Mawr Hwngari. Mae ei arogl yn unigryw ac yn ddymunol. Pan gaiff ei bigo, mae'n arddangos aroglau o ŷd wedi'i goginio neu haidd braenog wedi'i rostio a'i eplesu, ynghyd ag arogl nodweddiadol glaswellt wedi'i dorri'n ffres.

Yn ystod cyfnod y cynhaeaf ac yn ystod y storfa, mae'r arogl yn newid, ond mae'n cadw'r arogl nodweddiadol o laswellt wedi'i dorri'n ffres. Mae ei flas ei hun yn ddwys. Mae'r “Jászsági nyári szarvasgomba” yn tyfu o ddiwedd mis Mai tan ddiwedd mis Awst. Mae'r amodau yn rhanbarth Jászság yn arbennig o ffafriol ar gyfer sefydlu a lluosi tryciau haf. Mae rhai o’r enwau eraill a ddefnyddir gan y boblogaeth i gymhwyso “Jászsági nyári szarvasgomba”, fel “diemwnt du Jászság”, “aur Jászság” neu hyd yn oed “Jász trifla”, oll yn nodi bod y cynnyrch yn cael ei werthfawrogi’n fawr yn y rhanbarth. Bydd yr enw newydd hwn yn ymuno â'r 1,561 o gynhyrchion bwyd sydd eisoes wedi'u cofrestru, y mae eu rhestr ar gael yn y gronfa ddata eAmbrosia.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb

Hwngari

Mae PM Hwngari Orban yn tynnu sylw at godiadau cyflog pellach cyn etholiad 2022

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, yn siarad yn ystod cynhadledd fusnes yn Budapest, Hwngari, Mehefin 9, 2021. REUTERS / Bernadett Szabo

Bydd Hwngari yn codi cyflogau nyrsys 21% o fis Ionawr ac yn bwriadu codi’r isafswm cyflog misol i 200,000 o forints ($ 644), meddai’r Prif Weinidog Viktor Orban wrth radio’r wladwriaeth heddiw (8 Hydref), Reuters, yn ysgrifennu Krisztina Than.

Dywedodd Orban, sy'n wynebu etholiadau y flwyddyn nesaf, fod trafodaethau ar yr heic isafswm cyflog yn dal i fynd rhagddynt. Fe fydd y llywodraeth yn torri trethi i fusnesau os ydyn nhw'n barod i godi'r isafswm cyflog, ychwanegodd.

hysbyseb

Tynnodd sylw hefyd at godiad cyflog o 10% i athrawon ar gyfer 2022.

Mae taflenni Orban i bleidleiswyr cyn yr hyn y disgwylir iddo fod yn etholiad tynn yn cynnwys mesurau fel ad-daliad treth incwm $ 2 biliwn i deuluoedd, ildiad treth incwm i weithwyr ifanc, grantiau ar gyfer adnewyddu cartrefi a thaliadau pensiwn ychwanegol. Darllen mwy.

($ 1 = 310.41 forints)

hysbyseb

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

Mae Orban Hwngari yn taro llwybr ymgyrch Tsiec i gefnogi PM Babis

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prif Weinidog Gweriniaeth Tsiec Andrej Babis a Phrif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, yn adolygu gwarchodlu anrhydedd yn ystod y seremoni groesawgar yn Villa y Kramar ym Mhrâg, Gweriniaeth Tsiec, Medi 29, 2021. REUTERS / David W Cerny
Mae Prif Weinidog Gweriniaeth Tsiec Andrej Babis yn cwrdd â Phrif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, yn Villa y Kramar ym Mhrâg, Gweriniaeth Tsiec, Medi 29, 2021. REUTERS / David W Cerny

Cefnogodd Prif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, gynnig ailethol ei gymar Tsiec Andrej Babis ddydd Mercher (29 Medi), gan arddangos y cysylltiadau agos rhwng y ddau arweinwyr canol Ewrop sydd wedi cefnogi ei gilydd mewn anghydfodau â'r UE, ysgrifennu Robert Muller a Jan Lopatka.

Mae'r Weriniaeth Tsiec yn cynnal etholiad seneddol ar 8-9 Hydref. Mae arolygon barn yn rhoi plaid ANO canolog Babis o flaen cystadleuwyr ond mae rhai yn ei ddangos yn methu â chyrraedd partneriaid i ffurfio llywodraeth fwyafrifol, a allai roi pŵer i glymblaid rhwng prif grwpiau gwrthblaid canol-chwith a chanol dde.

Ar drywydd yr ymgyrch, yng nghwmni Orban, pwysleisiodd Babis sut yr oedd ef ac arweinydd Hwngari wedi rhwystro cynllun y Comisiwn Ewropeaidd i ddosbarthu ceiswyr lloches o amgylch y bloc o dan system gwota yn dilyn argyfwng ymfudo Ewrop yn 2015.

hysbyseb

"Rydyn ni'n pwyso am ein buddiannau cenedlaethol gyda'n gilydd" yn yr UE, meddai Babis ar ôl cyflwyno Orban mewn cynhadledd newyddion ar y cyd yn nhref ogleddol Usti nad Laben, lle mae'r arweinydd Tsiec yn arwain tocyn plaid ANO.

Canmolodd Orban hefyd gydweithrediad agos eu gwledydd yn ogystal â llwyddiant economaidd y Weriniaeth Tsiec.

"Rydyn ni yn Hwngari yn barod i gynnal cydweithrediad agos, cyfeillgar, sobr â llywodraeth Andrej Babis," meddai Orban, y mae ei blaid asgell dde Fidesz wedi llywodraethu Hwngari ers 2010, yn aml yn gwrthdaro â Brwsel dros fewnfudo a diwygiadau i'r cyfryngau, y farnwriaeth, sefydliadau academaidd a chyrff anllywodraethol.

hysbyseb

Yn gynharach yr wythnos hon, cytunodd llywodraeth Tsiec i anfon 50 o heddweision i helpu i warchod ffin Hwngari â Serbia, yr ymwelodd Babis â'r wythnos diwethaf hefyd.

ALLIES

Mae Babis, dyn busnes biliwnydd, wedi tyfu fwyfwy cadarnhaol ynglŷn â chydweithrediad o fewn Grŵp Visegrad canolog Ewrop ac yn enwedig gydag Orban yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, er gwaethaf pryderon yr UE ynghylch rheolaeth y gyfraith yn Hwngari.

Ni ymunodd y Weriniaeth Tsiec â mwyafrif taleithiau’r UE eleni i arwyddo llythyr yn protestio yn erbyn deddfwriaeth Hwngari yn gwahardd defnyddio deunyddiau yr ystyrir eu bod yn hyrwyddo gwrywgydiaeth ac ailbennu rhywedd mewn ysgolion.

Ymosododd un o ddwy brif glymblaid yr wrthblaid a oedd yn cystadlu yn etholiad Tsiec, y Blaid Môr-ladron / Maer, ar Babis dros ei gysylltiadau ag Orban.

"Fe wnaeth Viktor Orban symud Hwngari o ddemocratiaeth i awtocratiaeth dros y 10 mlynedd diwethaf," meddai ei brif Ivan Bartos ar Facebook.

"Mae'n diddymu cyfryngau rhydd, yn diddymu'r wrthblaid, menter rydd, yn ysbio ar newyddiadurwyr ... Polisi o'r fath yw'r model ar gyfer Andrej Babis."

Parhau Darllen

Hwngari

Mae Pab yn annog Hwngari i fod yn fwy agored i bobl o'r tu allan i anghenus

cyhoeddwyd

on

By

Pope Francis (Yn y llun) dywedodd ddydd Sul (12 Medi) y gallai Hwngari warchod ei gwreiddiau Cristnogol wrth agor i fyny i’r anghenus, ymateb ymddangosiadol i stondin y Prif Weinidog cenedlaetholgar Viktor Orban y gallai mewnfudo Mwslimaidd ddinistrio ei threftadaeth, ysgrifennu philip Pullella a Gergely Szakacs.

Roedd Francis yn Hwngari am arhosiad anarferol o fyr a danlinellodd y gwahaniaethau gyda’r Orban gwrth-fewnfudwr, ei gyferbyn gwleidyddol.

Gan gau cyngres Eglwys gydag Offeren i ddegau o filoedd o bobl yng nghanol Budapest, defnyddiodd Francis ddelweddau croes i ddangos nad oedd rhywbeth mor wreiddiau â chred grefyddol yn eithrio agwedd groesawgar.

hysbyseb

"Mae'r groes, wedi'i phlannu yn y ddaear, nid yn unig yn ein gwahodd i fod â gwreiddiau da, mae hefyd yn codi ac yn ymestyn ei breichiau tuag at bawb," meddai yn ei sylwadau ar ôl yr Offeren.

"Mae'r groes yn ein hannog i gadw ein gwreiddiau'n gadarn, ond heb amddiffynnol; i dynnu o'r ffynhonnau, gan agor ein hunain i syched dynion a menywod ein hoes," meddai ar ddiwedd yr Offeren awyr agored, a nododd Orban mynychu gyda'i wraig.

"Fy nymuniad yw eich bod chi fel yna: yn ddaearol ac yn agored, wedi'i wreiddio ac yn ystyriol," meddai'r Pab.

hysbyseb

Mae Francis yn aml wedi gwadu’r hyn y mae’n ei ystyried yn atgyfodiad symudiadau cenedlaetholgar a phoblogaidd, ac wedi galw am undod Ewropeaidd, ac wedi beirniadu gwledydd sy’n ceisio datrys yr argyfwng ymfudo gyda gweithredoedd unochrog neu ynysig.

Mewn cyferbyniad, dywedodd Orban wrth Fforwm Strategol Bled yn Slofenia yr wythnos diwethaf mai'r unig ateb i fudo oedd i'r Undeb Ewropeaidd "roi'r holl hawliau yn ôl i'r genedl-wladwriaeth".

Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd i gwrdd â chynrychiolwyr Cyngor Eciwmenaidd Eglwysi yn Amgueddfa'r Celfyddydau Cain yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyfarch pobl wrth iddo gyrraedd Sgwâr yr Arwyr yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Budapest yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. Cyfryngau / Taflen y Fatican trwy OLYGIADAU SYLW REUTERS - DARPARWYD Y DELWEDD HON GAN DRYDEDD PARTI.

Mae'r pab wedi galw am groesawu ac integreiddio ymfudwyr i fynd i'r afael â'r hyn y mae wedi'i alw'n "aeaf demograffig" Ewrop. Dywedodd Orban yn Slofenia fod ymfudwyr heddiw "i gyd yn Fwslimiaid" ac mai dim ond "y polisi teulu Cristnogol traddodiadol all ein helpu ni allan o'r argyfwng demograffig hwnnw."

Cyfarfu Francis, 84, a dreuliodd oddeutu saith awr yn unig yn Budapest, ag Orban a'r Arlywydd Janos Ader ar ddechrau ei ymweliad.

Dywedodd y Fatican fod y cyfarfod a fynychwyd hefyd gan ddau ddiplomydd gorau'r Fatican a chardinal o Hwngari, wedi para tua 40 munud a'i fod yn gynnes.

“Gofynnais i’r Pab Ffransis beidio â gadael i Christian Hwngari ddifetha,” meddai Orban ar Facebook. Dywedodd asiantaeth newyddion Hwngari, MTI, fod Orban wedi rhoi ffacsimili i Francis o lythyr a anfonodd y Brenin Bela IV o’r 13eg ganrif at y Pab Innocent IV yn gofyn am help i ymladd y Tartars.

Yn ddiweddarach ddydd Sul fe gyrhaeddodd Francis Slofacia, lle bydd yn aros yn llawer hirach, gan ymweld â phedair dinas cyn dychwelyd i Rufain ddydd Mercher.

Mae byrder ei arhosiad yn Budapest wedi ysgogi diplomyddion a'r cyfryngau Catholig i awgrymu bod y pab yn rhoi blaenoriaeth i Slofacia, i bob pwrpas yn snwcio Hwngari. Darllen mwy.

Mae'r Fatican wedi galw ymweliad Budapest yn "bererindod ysbrydol". Mae swyddfa Orban wedi dweud y byddai cymariaethau â choes Slofacia yn “gamarweiniol”.

Y daith yw'r gyntaf i'r pab ers cael llawdriniaeth fawr ym mis Gorffennaf. Dywedodd Francis wrth ohebwyr ar yr awyren yn mynd ag ef i Budapest ei fod yn “teimlo’n iawn”.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd