Cysylltu â ni

coronafirws

Rhaid i Hwngari weithredu i gael arian COVID-19 yr UE, meddai gweinidog Tsiec

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar ôl i lywodraeth Hwngari ddatgan cau ledled y wlad er mwyn atal lledaeniad clefyd coronafirws (COVID-19), Hwngari ar 11 Tachwedd, 2020, mae pobl sy'n gwisgo masgiau yn cerdded trwy Budapest.

Rhaid i Hwngari newid ei chyfraith i dderbyn arian adennill gan yr Undeb Ewropeaidd, meddai pennaeth materion yr UE ar gyfer llywodraeth Tsiec ddydd Mawrth (30 Awst). Mae'r arlywyddiaeth Tsiec yn dal arlywyddiaeth gylchdroi'r bloc.

Nid yw Gwlad Pwyl a Hwngari wedi derbyn biliynau o ewro mewn Cronfeydd Adfer yr UE ôl-COVID oherwydd nad yw eu llywodraethau wedi bodloni gofynion Brwsel am barchu rheolaeth y gyfraith.

Dywedodd Hwngari yr wythnos diwethaf y byddai’n diwygio sawl deddf a gafodd eu beirniadu gan y Comisiwn Ewropeaidd erbyn diwedd mis Hydref pe bai cytundebau cymorth ariannol yn cael eu cyrraedd. Mae gan y Comisiwn fis i archwilio ymateb Budapest o dan y mecanwaith amodoldeb. Ni nododd Hwngari pryd y dylid dod i gytundeb.

Dywedodd Mikulas Bek, gweinidog materion yr UE Tsiec, nad oes llawer o barodrwydd ymhlith yr aelod-wledydd na’r Comisiwn i dderbyn addewid Hwngari heb weld y canlyniadau yn gyntaf.

Dywedodd, "Dydw i ddim yn siŵr y gall deialog (bellach) hwyluso unrhyw beth yn y mater," gan ychwanegu y gallai buddiannau ariannol Hwngari fod yr hyn sy'n ei sbarduno i wneud y newid a ddymunir.

Mae arian yn cael ei ddal i fyny yng Ngwlad Pwyl oherwydd anghydfod ynghylch diwygiadau barnwrol Gwlad Pwyl. Honnodd gweithrediaeth yr UE fod y diwygiadau hyn yn gwyrdroi safonau democrataidd.

hysbyseb

Dywedodd Bek, tra bod Gwlad Pwyl yn gweithio tuag at ateb a Hwngari wedi colli ei hygrededd oherwydd ei anallu i wrthsefyll rhai materion UE megis ei galw i gael gwared ar Uniongred Rwseg Patriarch Kirill ar restr sancsiynau gwrth-Rwseg.

Nododd Warsaw y gallai ddial yn erbyn polisïau’r UE sy’n gofyn am unfrydedd, os nad yw’n cael ei siâr o gronfeydd adfer pandemig.

Cynghorodd Bek aelod-wledydd i fod yn ofalus ynghylch bygythiad feto gan yr UE, yn enwedig ar adeg pan fo'r bloc yn profi argyfwng digynsail.

Mae gan y Weriniaeth Tsiec, fel ei llywydd, lais cryfach yn yr anghydfodau hirsefydlog sydd gan weithrediaeth yr UE gyda'i chynghreiriaid Ewropeaidd canolog Hwngari neu Wlad Pwyl.

Mae Partneriaeth Visegrad fel y'i gelwir rhwng cymdogion canolbarth Ewrop, y Weriniaeth Tsiec, Hwngari a Gwlad Pwyl, Slofacia, wedi dod dan straen oherwydd gwahaniaethau dros y rhyfel yn yr Wcrain. Mae Budapest yn fwy gofalus na'i chymdogion. Bu pytiau hefyd am safonau democrataidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd