Cysylltu â ni

Hwngari

'Make Europe Great Again' yw is-bennawd Llywyddiaeth Hwngari

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Hwngari yn cael ychydig o hwyl gyda'r cliwiau cyntaf ynghylch sut y bydd yn agosáu at ei Llywyddiaeth ar Gyngor yr UE, a fydd yn rhedeg o fis Gorffennaf i fis Rhagfyr 2024. Yn gyntaf daeth y logo, Ciwb Rubik - teyrnged syml i Hwngari gwych neu a arwydd o'r rhwystredigaeth sy'n aros am aelod-wladwriaethau eraill? Nawr mae gennym yr is-bennawd 'Gwnewch Ewrop yn Fawr Eto', uchelgais y dylai pob gwlad Ewropeaidd ei rhannu ond eto'n cynnig potensial mawr ar gyfer gor-ddadansoddi, ysgrifenna'r Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Mae adlais slogan Donald Trump ‘Make America Great Again’ wrth gwrs yn amhosib i’w golli er i Weinidog Ewrop Hwngari, János Bóka, wfftio’r meddwl hwnnw, gan ddweud “Dydw i ddim yn gwybod a oedd Donald Trump erioed eisiau gwneud Ewrop yn wych eto”. Ac o ble bynnag y daeth y syniad, mae'n slogan eithaf da fel y dadleuodd Frank Furedi, Cyfarwyddwr Gweithredol y felin drafod MCC Brwsel a aned yn Budapest.

“Ymatebodd llawer o sylwebwyr gyda chyffro pan ddadorchuddiodd Hwngari ‘Make Europe Great Again’ fel yr is-bennawd ar gyfer ei llywyddiaeth chwe mis nesaf ar Gyngor yr UE, meddai. “Mae rhai wedi mynd mor bell ag awgrymu bod rhywbeth o’i le. cyplysu Ewrop â'r syniad o fawredd.

“Ond eto mae slogan Viktor Orbán o MEGA yn tynnu sylw at ddirywiad anffodus Ewrop yn y degawdau diwethaf. Mae economi Ewrop wedi colli llawer o'i mantais gystadleuol. O ran technoleg, mae mewn cyflwr o ddal i fyny parhaus i'r Unol Daleithiau a Tsieina. Mae Diwylliant Ewropeaidd - a oedd unwaith yn un o'r rhai mwyaf ysbrydoledig a deinamig yn y byd - wedi dod o dan ddylanwad gwerthoedd ailradd California. O ran geo-wleidyddiaeth, mae Ewrop wedi cael rôl darparwr gwasanaeth i NATO sy'n cael ei ddominyddu gan America.

“Gwaethaf oll yw naws o flinder sy'n bodoli ymhlith Elites Gorllewin Ewrop. Maent yn amlygu ymdeimlad o ddisgwyliad isel a cholli uchelgais. Mae eu hagwedd yn ildio i fyw mewn Ewrop sy'n ddi-nod ac sydd ond yn gwneud amser. Mae herio’r rhagolygon ar gyfer Ewrop Fach sy’n dominyddu sefydliadau’r UE yn gwbl hanfodol. Dyna pam nad yw MEGA yn slogan yn unig ond yn agwedd ddiwylliannol gwbl berthnasol ar gyfer ein hamser”.

Felly, beth allwn ni ei ddisgwyl mewn gwirionedd gan Lywyddiaeth Hwngari? Addawodd János Bóka “lywyddiaeth weithredol”, wedi’i hysbrydoli gan slogan a ddyluniwyd i greu disgwyliad “y dylem gyda’n gilydd fod yn gryfach nag yn unigol ond y dylem ni gael aros pwy ydyn ni pan ddown at ein gilydd”.

hysbyseb

Dywedodd fod Hwngari eisiau sicrhau cytundeb amaethyddiaeth newydd “sy’n canolbwyntio ar y ffermwr”, “amddiffyniad mwy effeithlon o’r ffiniau allanol, i reoli achosion sylfaenol mudo” ac ar ehangu’r UE, “camau sylweddol o ran Moldofa, Georgia a’r Wcráin” , er gwaethaf ofnau na fyddai'r Wcráin yn arbennig yn gweld llawer o gynnydd yn cael ei gyflawni ar wyliadwriaeth Budapest.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd