Cysylltu â ni

Hwngari

Mae'r UE yn gwrthod taith Orbán i Moscow

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi datgysylltu ei hun oddi wrth ymweliad Prif Weinidog Hwngari, Viktor Orbán, â Moscow i gwrdd â Vladimir Putin. Mae datganiad rhewllyd a gyhoeddwyd gan y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd ar ran yr Uchel Gynrychiolydd Josep Borrell wedi nodi, er gwaethaf llywyddiaeth Hwngari ar Gyngor yr UE, nad yw'n ddim i'w wneud â nhw.

Mae’r datganiad yn darllen yn llawn:

Mae ymweliad y Prif Weinidog Viktor Orbán â Moscow yn digwydd, yn gyfan gwbl, o fewn fframwaith y cysylltiadau dwyochrog rhwng Hwngari a Rwsia. 

Hwngari bellach yw Aelod-wladwriaeth yr UE sy'n gwasanaethu llywyddiaeth gylchdro'r Cyngor tan 31 Rhagfyr 2024. Nid yw hynny'n golygu unrhyw gynrychiolaeth allanol o'r Undeb sy'n gyfrifoldeb Llywydd y Cyngor Ewropeaidd ar lefel Pennaeth Gwladol neu Lywodraeth ac o'r Cynrychiolydd Uchel yr Undeb dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch ar lefel Weinidogol.

Nid yw'r Prif Weinidog Orbán wedi derbyn unrhyw fandad gan Gyngor yr UE i ymweld â Moscow. Mae safbwynt yr UE ar ryfel ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain yn cael ei adlewyrchu mewn llawer o gasgliadau'r Cyngor Ewropeaidd. Mae'r safbwynt hwnnw'n eithrio cysylltiadau swyddogol rhwng yr UE a'r Arlywydd Putin. Felly nid yw Prif Weinidog Hwngari yn cynrychioli'r UE mewn unrhyw ffurf. 

Yn ogystal, mae'n werth cofio bod yr Arlywydd Putin wedi'i gyhuddo gan y Llys Troseddol Rhyngwladol a bod gwarant arestio wedi'i rhyddhau am ei rôl mewn perthynas ag alltudio plant dan orfod o Wcráin i Rwsia.

hysbyseb

Mae Viktor Orbán eisoes wedi gwneud ymweliad annisgwyl â Kyiv, a oedd yn ymddangos fel pe bai'n gwneud dim i wella ei gysylltiadau rhewllyd â Volodymyr Zelenskyy. Cyn iddo gytuno i benodiad Mark Rutte yn Ysgrifennydd Cyffredinol nesaf NATO, fe gafodd gytundeb na fyddai Hwngari yn cyfrannu at arfogi’r Wcráin yn ei rhyfel yn erbyn goresgyniad Rwsia.

Mae Prif Weinidog Hwngari hefyd wedi rhwystro ac oedi cymorth yr UE i’r Wcráin a hyd yn oed ym mhresenoldeb arweinydd yr Wcrain, parhaodd i ddadlau dros gadoediad gyda milwyr Rwsiaidd yn dal i feddiannu tiriogaeth Wcrain.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd