Cysylltu â ni

EU

UE i gosbi swyddogion Iran am dorri hawliau dynol o dan 'Ddeddf Magnitsky' newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Undeb Ewropeaidd i gosbi swyddogion Iran am dorri hawliau dynol, adroddodd Reuters ddydd Mawrth (30 Mawrth), yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.  

Gan ddyfynnu diplomyddion yr UE, dywedodd yr asiantaeth newyddion fod y sancsiynau, y sancsiwn cyntaf o’r fath yn erbyn Iran ers 2013, yn cynnwys gwaharddiadau teithio a rhewi asedau ar unigolion.

Mae disgwyl i’r mesur ddod i rym yr wythnos nesaf, meddai’r adroddiad.

hysbyseb

Pan ofynnwyd iddo gan Wasg Iddewig Ewrop am yr adroddiad, gwrthododd llefarydd ar ran gwasanaeth allanol yr UE unrhyw sylw. '' Nid ydym yn gwneud sylwadau ar drafodaeth yn y Cyngor, '' meddai Nabila Massrali.

Nid yw'r UE wedi cymeradwyo unrhyw Iraniaid am dorri hawliau dynol er 2013, pan gyrhaeddwyd bargen dros dro ar raglen niwclear Iran, er gwaethaf camdriniaeth fawr, fel y rhai y manylir arnynt mewn a Adroddiad y CU yn gynharach y mis hwn. Ond mae’r UE wedi condemnio Tehran sawl gwaith am y troseddau hawliau dynol, gan gynnwys dienyddio trwy hongian anghytundebwyr, fel y newyddiadurwr Rouhollah Zam fis Rhagfyr diwethaf.

Yn ystod gweminar a drefnwyd gan Gymdeithas Iddewig Ewrop yn gynharach yr wythnos hon, pwysleisiodd Anna Fotyga, aelod o Wlad Pwyl yn Senedd Ewrop a chyn Weinidog Tramor, mai Iran ar ôl China yw’r wlad sy’n erlid yr wrthblaid trwy ddefnyddio dienyddiad cyfalaf. "Maen nhw'n dienyddio nifer fawr o ddynion chwaraeon, newyddiadurwyr a hyd yn oed plant dan oed," meddai wrth alw am sancsiynau yn erbyn cyfundrefn y mullahs.

hysbyseb

Mae'r sancsiynau sydd i'w gosod ar Iran, os cânt eu cadarnhau, yn debygol o gael eu cymryd yn fframwaith Cyfundrefn Sancsiynau Hawliau Dynol Byd-eang yr UE a sefydlwyd gan Gyngor y Gweinidogion ym mis Rhagfyr.

Ers hynny, mae'r UE wedi defnyddio'r drefn sancsiynau hon, wedi'i modelu yn unol â Deddf Magnitsky yr Unol Daleithiau, yn erbyn Tsieina, Gogledd Corea, Libya, Rwsia, De Swdan ac Erithrea.

O dan y Gyfundrefn Sancsiynau hon, mae'r unigolion a'r endidau rhestredig yn destun rhewi asedau yn yr UE. Yn ogystal, mae unigolion rhestredig yn destun gwaharddiad teithio i'r UE ac mae unigolion ac endidau'r UE yn cael eu gwahardd rhag sicrhau bod cronfeydd ar gael, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, i'r rhai a restrir.

Gan ddyfynnu diplomyddion yr UE, dywedodd yr asiantaeth newyddion fod y sancsiynau, y sancsiwn cyntaf o’r fath yn erbyn Iran ers 2013, yn cynnwys gwaharddiadau teithio a rhewi asedau ar unigolion.

Mae disgwyl i’r mesur ddod i rym yr wythnos nesaf, meddai’r adroddiad.

Wrth ofyn am yr adroddiad, dywedodd llefarydd ar ran gwasanaeth allanol yr UE wrth Wasg Iddewig Ewrop wrthod unrhyw sylw. '' Nid ydym yn gwneud sylwadau ar drafodaeth yn y Cyngor, '' meddai Nabila Massrali.

Nid yw'r UE wedi cymeradwyo unrhyw Iraniaid am dorri hawliau dynol er 2013, pan gyrhaeddwyd bargen dros dro ar raglen niwclear Iran, er gwaethaf camdriniaeth fawr, fel y rhai y manylir arnynt mewn a Adroddiad y CU yn gynharach y mis hwn. Ond mae’r UE wedi condemnio Tehran sawl gwaith am y troseddau hawliau dynol, gan gynnwys dienyddio trwy hongian anghytundebwyr, fel y newyddiadurwr Rouhollah Zam fis Rhagfyr diwethaf.

Mae'r sancsiynau sydd i'w gosod ar Iran os cânt eu cadarnhau, yn debygol o gael eu cymryd yn fframwaith Cyfundrefn Sancsiynau Hawliau Dynol Byd-eang yr UE a sefydlwyd gan Gyngor y Gweinidogion ym mis Rhagfyr.

Ers hynny, mae'r UE wedi defnyddio'r drefn sancsiynau hon, wedi'i modelu ar Ddeddf Magnitsky yr Unol Daleithiau, yn erbyn Tsieina, Gogledd Corea, Libya, Rwsia, De Swdan ac Erithrea.

O dan y Gyfundrefn Sancsiynau hon, mae'r unigolion a'r endidau rhestredig yn destun rhewi asedau yn yr UE. Yn ogystal, mae unigolion rhestredig yn destun gwaharddiad teithio i'r UE ac mae unigolion ac endidau'r UE yn cael eu gwahardd rhag sicrhau bod cronfeydd ar gael, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, i'r rhai a restrir.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd