Cysylltu â ni

Iran

Iran: Galwad am gyfiawnder

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Maryam Rajavi, llywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran

Mae Iran wedi bod yn her gymhleth i'r gymuned ryngwladol yn ystod y degawdau diwethaf. Er 2003 bod Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (y mudiad gwrthblaid i'r Ayatollah) wedi datgelu rhaglen niwclear gyfrinachol cyfundrefn Iran, mae'r pwnc hwn wedi ffurfio polisi craidd yr UE a'r UD tuag at Iran. Mae rhaglen niwclear cyfundrefn Iran fel arfer yn ymddangos ar y penawdau, er bod trafodaethau wedi cael eu cynnal mewn awyrgylch siomedig ers sawl blwyddyn. Er gwaethaf ton ryngwladol i ddisgrifio JCPOA fel cyflawniad nid oedd gan y fargen bron unrhyw warant gan y ddwy ochr. Tynnodd cyn-arlywydd yr UD yn ôl o’r fargen â strôc o gorlan ac fe wnaeth cyfundrefn Iran ailgyfoethogi cyfoethogi wraniwm i uwch na 60% o fewn ychydig fisoedd. Yn dal i fod, mae arsylwr niwtral yn cadarnhau ymdrechion yr UE a’r Unol Daleithiau i adfywio’r fargen hyd yn oed â darparu consesiynau i drefn Iran, yn ysgrifennu Ali Bagheri.

Nid yw'r rhwystr yn bargen niwclear Iran oherwydd bwriadau gwael yr UE a'r Unol Daleithiau, neu oherwydd nad oes gan Iran ddiddordeb mewn trafodaethau. Mae gan fethiant diplomyddiaeth rhwng pwerau gorllewinol a chyfundrefn Iran wreiddyn dwfn a hanesyddol yng nghymdeithas Iran. Ar Orffennaf 14, 2015, daeth Maryam Rajavi (llun), nododd arlywydd-ethol Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran, y bydd unrhyw gytundeb sy’n diystyru ac yn methu â thanseilio hawliau dynol pobl Iran ond yn ymgorffori’r drefn yn ei hatal a’i dienyddiad didostur. Heddiw, chwe blynedd ar ôl llofnodi JCPOA, mae bron yn amlwg bod y fargen yn methu ac nid yw'r ddwy ochr yn gallu ffurfio cytundeb, ac mae hyn oherwydd y pwynt coll fel y nodwyd yn neges Maryam Rajavi sef y hawliau dynol pobl Iran.

Os bydd rhywun yn cloddio hanes cyfoes Iran, mae rhyfel gwaedlyd rhwng pobl Iran a'r cyfundrefnau llywodraethu dros ryddid a democratiaeth yn ffurfio asgwrn cefn y datblygiadau cymdeithasol. Mae gan y rhyfel mewnol hwn ddylanwad uniongyrchol ar bolisi allanol cyfundrefn Iran. Mae syched ar drefn Iran i arfogi ei chyrff tramor â rhyfeloedd, terfysgaeth ac arf niwclear i wthio’r gymuned ryngwladol yn ôl pryd bynnag y mae angen iddi atal y rhyfel mewnol, hynny yw pobl Iran.

hysbyseb

Er enghraifft, roedd y rhyfel 8 mlynedd rhwng Iran ac Irac yn orchudd i atal y gwrthwynebiad cynyddol yn erbyn sefydlu Gweriniaeth Islamaidd. Ar ben yr holl droseddau a gyflawnwyd gan swyddogion cyfundrefn Iran, mae Cyflafan 1988 pan ddienyddiwyd 30000 o garcharorion gwleidyddol, cefnogwyr MEK yn bennaf mewn distawrwydd rhyngwladol byddarol. Gellir mynd i’r afael â’r rhyfel mewnol hwn ym mhob eiliad o hanes cyfoes Iran.

Dywedodd Martin Luther King, Jr unwaith “mae arc y bydysawd moesol yn hir, ond mae’n plygu tuag at gyfiawnder.” Yn wir, “Cyfiawnder” yw maes y gad olaf y mae pobl Iran a’u gwrthwynebiad yn gweithio’n helaeth i newid y polisi yn Ewrop a’r Unol Daleithiau tuag at Iran. Er nad yw cefnogwyr polisi dyhuddo yn cydnabod unrhyw ddisgyblion preswyl i ddelio â hwiangerdd llofruddwyr, fe wnaeth pobl Iran a'u gwrthwynebiad ddal cyfundrefn Iran a chefnogwyr y polisi dyhuddo yn nwylo cyfiawnder. Dyma'r lle nad oes unrhyw ffordd allan.

Ym mis Mehefin 2018, pan arestiwyd terfysgwr diplomyddol Iran am ymosodiad terfysgol wedi'i ddifetha ym Mharis, roedd y newyddion yn cwmpasu'r penawdau ledled y byd. Roedd yn achos bod cyfundrefn Iran yn amlwg wedi cynllwynio ymosodiad terfysgol yn erbyn gwrthwynebiad democrataidd Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran, NCRI. Er gwaethaf ymdrech helaeth gan drefn Iran i gyfnewid y terfysgwr diplomyddol o Iran gyda’r athro o Iran-Sweden a garcharwyd yng ngharchar Evin, fe wnaeth diffinioldeb llys Antwerp atal unrhyw ymyrraeth o ddiddordeb gwleidyddol mewn cyfiawnder Ewropeaidd, bod gweinidog Cyfiawnder Gwlad Belg yn cadarnhau annibyniaeth pwerau. yng Ngwlad Belg.

hysbyseb

Gwlad fach yw Gwlad Belg, ond fe newidiodd y maes chwarae, a rhaid ei hedmygu am ei benderfyniad. Y dyddiau hyn, agorodd llys Ewropeaidd arall yn Sweden achos un o droseddwyr cyflafan 1988 yn Iran. Roedd Hamid Noury ​​a gafodd ei arestio ym maes awyr Arlanda yn Stockholm yn un o’r staff yn ystod y gyflafan a oedd yn gysylltiedig i weithredu comisiwn gorchmynion marwolaeth am garcharorion. Yn ôl y tystion, fe gymerodd ran mewn dienyddiadau, a dosbarthodd losin pan ddienyddiodd y carcharorion gwleidyddol. Ond nid yw cyflafan 1988 yn dod i ben yma, roedd yr arlywydd eistedd yn Iran, Ebrahim Raisi, yn aelod o gomisiynau marwolaeth yn Tehran, a orchmynnodd yn bersonol filoedd o ddienyddiadau, a byddai argyhoeddiad Hamid Noury ​​a chydnabod cyflafan 1988 yn llysoedd Ewrop fod yr her fwyaf i swyddogion cyfundrefn Irnaian.

Efallai y bydd achos terfysgwr diplomyddol Iran yng Ngwlad Belg ac achos Hamid Noury ​​yn Sweden yn edrych yn wahanol yn eu natur, ond agorodd erlynydd ffederal y Swistir ymchwiliad diweddar ynghylch llofruddiaeth Dr. Kazem Rajavi a laddwyd 30 mlynedd yn ôl yng Ngenefa . Yr erlynydd ffederal yn y Swistir sy'n rhedeg yr ymchwiliadau newydd am y terfysgaeth hon o dan y siart hil-laddiad a throsedd yn erbyn dynoliaeth. Oherwydd, ar y pryd roedd Dr. Kazem Rajavi yn gweithio ar achos cyflafan 1988 a ddigwyddodd lai na blwyddyn cyn ei lofruddio. Heb unrhyw syndod, aeth y terfysgwyr a laddodd Dr. Rajavi i'r Swistir gyda phasbortau diplomyddol, ac roeddent mewn cysylltiad â swyddfa gyfundrefn Iran yng Ngenefa. Felly, heb unrhyw betruster mae cyfundrefn Iran yn defnyddio ei chyfarpar diplomyddol i gynnal ymosodiadau terfysgol yn erbyn ei gwrthwynebiad.

Yn yr holl achosion hyn, nid yw cyfundrefn Iran byth yn ymbellhau oddi wrth derfysgwyr a throseddwyr. Arhosodd yn deyrngar i'w asiantau a'i derfysgwyr ac i'r gwrthwyneb. Fodd bynnag, nid yw'r oes newydd yr aeth pobl Iran ati a'i gwrthwynebiad i mewn i amodau a bargeinion gwleidyddol. Mae mudiad gwrthblaid Iran, MEK a NCRI, yn amddiffyn eu hawliau a hawliau pobl Iran trwy bŵer barnwrol. Dyma'r lle y mae cefnogwyr polisi dyhuddo a chyfundrefn Iran eisoes wedi'i golli. Ni allant wthio am fargeinion na buddiannau gwleidyddol yn y llys, ond dylent grybwyll eu ffeithiau, a’r gwir yw bod gan drefn Iran hanes tywyll o droseddau, troseddau a therfysgaeth hawliau dynol, fel y nodwyd mewn 69 o benderfyniadau’r Cenhedloedd Unedig am droseddau hawliau dynol yn Iran. I gloi, aethom i mewn i oes wleidyddol newydd sy'n seiliedig ar gyfiawnder a hawliau dynol. Efallai y bydd yn cymryd weithiau nes bod Ewrop a’r Unol Daleithiau yn ufuddhau i’r sefyllfa newydd ac yn rhoi’r gorau i wthio am fargeinion gyda hwianod, ond does dim siawns y gall cyfundrefn Iran ddioddef y pwysau gan wrthblaid Iran a’r protestiadau gan bobl Iran gymaint ag y mae’n colli ei cefnogaeth o wledydd y gorllewin.

Mae Ali Bagheri yn beiriannydd ynni, PhD o Brifysgol Mons. Mae'n actifydd o Iran ac yn eiriolwr dros hawliau dynol a democratiaeth yn Iran.

Twitter: @Bagheri_Ali_

Rhannwch yr erthygl hon:

Iran

Fe wnaeth milisia gyda chefnogaeth Iran lwyfannu ymosodiad drôn ar Brif Weinidog Irac - swyddogion

cyhoeddwyd

on

By

Cafodd ymosodiad drôn a dargedodd brif weinidog Irac ddydd Sul ei gynnal gan o leiaf un milisia a gefnogwyd gan Iran, meddai swyddogion diogelwch Irac a ffynonellau milisia, wythnosau ar ôl i grwpiau pro-Iran gael eu llwybro mewn etholiadau maen nhw'n dweud eu bod wedi'u rigio, yn ysgrifennu ystafell newyddion Baghdad, Reuters.

Ond mae'n annhebygol y bydd y Weriniaeth Islamaidd gyfagos wedi cymeradwyo'r ymosodiad gan fod Tehran yn awyddus i osgoi troell o drais ar ei ffin orllewinol, meddai'r ffynonellau a'r dadansoddwyr annibynnol.

Prif Weinidog Mustafa al-Kadhimi (llun) dianc heb anaf pan lansiwyd tri drôn yn cario ffrwydron yn ei gartref yn Baghdad. Anafwyd sawl un o'i warchodwyr corff.

Fe chwalodd y digwyddiad densiynau yn Irac, lle mae parafilwyr pwerus a gefnogir gan Iran yn anghytuno â chanlyniad etholiad cyffredinol y mis diwethaf a ymdriniodd â cholled fân yn yr arolygon barn a lleihau eu cryfder yn y senedd yn fawr.

hysbyseb

Mae llawer o Iraciaid yn ofni y gallai tensiwn ymhlith y prif grwpiau Mwslimaidd Shi'ite sy'n dominyddu llywodraeth a mwyafrif sefydliadau'r wladwriaeth, a hefyd ymffrostio canghennau parafilwrol, droelli i wrthdaro sifil eang pe bai digwyddiadau o'r fath yn digwydd ymhellach.

Roedd strydoedd Baghdad yn wacach ac yn dawelach nag arfer ddydd Llun, ac roedd pwyntiau gwirio milwrol a heddlu ychwanegol yn y brifddinas yn ymddangos yn benderfynol o gadw caead ar densiynau.

Dywedodd swyddogion a dadansoddwyr Irac fod yr ymosodiad wedi’i olygu fel neges gan milisia eu bod yn barod i droi at drais os cânt eu heithrio rhag ffurfio llywodraeth, neu os yw eu gafael ar rannau helaeth o gyfarpar y wladwriaeth yn cael ei herio.

hysbyseb

"Roedd yn neges glir o, 'Fe allwn ni greu anhrefn yn Irac - mae gennym ni'r gynnau, mae gennym ni'r modd'," meddai Hamdi Malik, arbenigwr ar milisia Mwslimaidd Shi'ite Irac yn Sefydliad Washington.

Nid oes yr un grŵp wedi hawlio cyfrifoldeb am yr ymosodiad. Ni wnaeth grwpiau milisia a gefnogir gan Iran sylwadau ar unwaith ac ni wnaeth llywodraeth Iran ymateb i geisiadau am sylw.

Dywedodd dau swyddog rhanbarthol a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd fod gan Tehran wybodaeth am yr ymosodiad cyn iddo gael ei gynnal, ond nad oedd awdurdodau Iran wedi ei orchymyn.

Dywedodd ffynonellau milisia fod rheolwr Gwarchodlu Chwyldroadol Iran dramor Quds Force wedi teithio i Irac ddydd Sul ar ôl yr ymosodiad i gwrdd ag arweinwyr parafilwrol a'u hannog i osgoi trais ymhellach.

Dywedodd dau swyddog diogelwch o Irac, wrth siarad â Reuters ddydd Llun ar gyflwr anhysbysrwydd, fod grwpiau Kataib Hezbollah ac Asaib Ahl al-Haq wedi cynnal yr ymosodiad ochr yn ochr.

Mae Prif Weinidog Irac, Mustafa al-Kadhimi, yn siarad yn ystod cynhadledd newyddion ar y cyd â Changhellor yr Almaen Angela Merkel (nid yn y llun) yn y Ganghellor yn Berlin, yr Almaen Hydref 20, 2020. Stefanie Loos / Pool trwy REUTERS / File Photo

Dywedodd ffynhonnell milisia fod Kataib Hezbollah yn cymryd rhan ac na allai gadarnhau rôl Asaib.

Ni wnaeth y naill grŵp na'r llall sylwadau am y record.

Mae prif enillydd yr etholiad, clerigwr Shi'ite Moqtada al-Sadr, yn wrthwynebydd i'r grwpiau a gefnogir gan Iran sydd, yn wahanol iddynt, yn pregethu cenedlaetholdeb Irac ac yn gwrthwynebu pob ymyrraeth dramor, gan gynnwys America ac Iran.

Dywedodd Malik fod y streic drôn yn nodi bod y milisia a gefnogir gan Iran yn gosod eu hunain yn wrthwynebus i Sadr, sydd hefyd yn brolio milisia - senario a fyddai’n brifo dylanwad Iran ac felly a fyddai’n debygol o gael ei wrthwynebu gan Tehran.

"Dwi ddim yn credu bod Iran eisiau rhyfel cartref Shi'ite-Shi'ite. Byddai'n gwanhau ei safle yn Irac ac yn caniatáu i grwpiau eraill dyfu'n gryfach," meddai.

Mae llawer o milisia wedi'u halinio yn Iran wedi gwylio cynnydd gwleidyddol Sadr gyda phryder, gan ofni y gallai daro bargen â Kadhimi a chynghreiriaid Shi'ites cymedrol, a hyd yn oed Mwslimiaid a Chwrdiaid Sunni lleiafrifol, a fyddai'n eu rhewi allan o rym.

Mae'r grwpiau a gefnogir gan Iran, sydd fel noddwr Iran yn Shi'ite, yn ystyried Kadhimi fel dyn Sadr ac yn gyfeillgar tuag at arch-elyn Tehran yn yr Unol Daleithiau.

Mae milisia a gefnogir gan Iran wedi arwain gwaeddiadau twyll yn etholiad Hydref 10 ond heb gynnig unrhyw dystiolaeth. Ers hynny mae eu cefnogwyr wedi llwyfannu wythnosau o brotestiadau ger adeiladau llywodraeth Irac.

Dywedodd un o swyddogion diogelwch Irac fod y dronau a ddefnyddiwyd o'r math "pedronglwr" a bod pob un yn cario un taflunydd yn cynnwys ffrwydron uchel a allai niweidio adeiladau a cherbydau arfog.

Ychwanegodd y swyddog mai’r un math o dronau a ffrwydron o Iran a ddefnyddiwyd mewn ymosodiadau eleni ar luoedd yr Unol Daleithiau yn Irac, y mae Washington yn beio ar milisia sydd wedi’u halinio ag Iran gan gynnwys Kataib Hezbollah.

Y mis diwethaf fe dargedodd yr Unol Daleithiau raglen drôn Iran gyda sancsiynau newydd, gan ddweud bod Gwarchodlu Chwyldroadol elitaidd Tehran wedi defnyddio dronau yn erbyn lluoedd yr Unol Daleithiau, cynghreiriaid rhanbarthol Washington a llongau rhyngwladol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Iran

Saudi yn symud i dynnu'n ôl o Libanus, newidiwr gêm?

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad mewn cyfweliad ar CNBC, y Tywysog Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud (Yn y llun) meddai: “Mae argyfwng yn Libanus gyda goruchafiaeth dirprwyon Iran dros yr olygfa. Dyma sy'n ein poeni ac yn gwneud delio â Libanus yn ddibwrpas i'r deyrnas, ac i wledydd y Gwlff, rwy'n credu, " yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Esboniodd y Tywysog Faisal fod sylwadau Kordahi yn tanlinellu sut “mae’r olygfa wleidyddol yn Libanus yn parhau i gael ei dominyddu gan Hezbollah, grŵp terfysgol, grŵp sydd, gyda llaw, yn arfogi ac yn cyflenwi ac yn hyfforddi milisia Houthi.”

Daeth ei sylwadau ar ôl i Saudi Arabia benderfynu tynnu ei llysgennad o Libanus ddydd Gwener diwethaf mewn ymateb i sylwadau a wnaed gan Weinidog Gwybodaeth Libanus George Kordahi, a wnaeth sylwadau ar y sefyllfa yn Yemen trwy ddweud bod yr Houthis yn “amddiffyn eu hunain… yn erbyn ymddygiad ymosodol allanol” . Galwodd y ymgyrch filwrol dan arweiniad Saudi i’w darostwng yn “ofer”.

Mae Kordahi yn agos at y Mudiad Marada Cristnogol, cynghreiriad o Hezbollah. Galwodd Saudi Arabia ei sylwadau yn “sarhaus.”

hysbyseb

Ymunodd gwledydd eraill y Gwlff â Riyadh yn ei benderfyniad i dynnu ei llysgennad yn ôl, gan gynnwys Bahrain, Kuwait a'r Emiradau Arabaidd Unedig. Ataliodd Saudi Arabia ei holl fewnforion o Libanus hefyd.

Rhewodd y Saudis hefyd asedau prif sefydliad ariannol Iran-Hezbollah a “chymdeithas garedig,” yr Al-Qard al-Hassan, gan ei ddynodi'n sefydliad terfysgol. Mae Al-Qard al-Hassan wedi bod o dan sancsiynau’r Unol Daleithiau er 2007.

Ar ben hynny, mae swyddogion Saudi wedi cyhuddo Hezbollah o geisio newid hunaniaeth Arabaidd Libanus trwy ymdrechu i ehangu hegemoni Iran a mabwysiadu theocratiaeth Shi'ite Iran.

hysbyseb

Anwybyddwyd y ffaith bod cyfweliad Kordahi wedi’i roi cyn iddo ddod yn aelod o’r llywodraeth gan y Saudis, a nododd y cyhuddiadau diweddar gan arweinwyr Hezbollah fod y deyrnas yn cynnal cysylltiadau â Lluoedd Cristnogol cenedlaetholgar Cristnogol a’i phrif bennaeth, Samir Geagea. Ar ben hynny, cyhuddodd Gweinidog Tramor Saudi, y Tywysog Faisal bin Farhan, Hezbollah ac Iran o fod y tu ôl i ddatganiadau Kordahi.

Yn ogystal, tynnodd sylw at ymwneud Hezbollah yn y rhyfel yn Yemen ochr yn ochr â'r Houthis yn erbyn Saudi Arabia a'r Emiradau Arabaidd Unedig, o dan gyfarwyddiadau Iran. “Mae angen diwygiad cynhwysfawr ar Libanus sy’n adfer ei sofraniaeth, ei gryfder a’i safle yn y byd Arabaidd,” y Tywysog Faisal Dywedodd Al Arabiya.

Yn ôl  i Jacques Neriah, dadansoddwr arbennig ar gyfer y Dwyrain Canol yng Nghanolfan Materion Cyhoeddus Jerwsalem, tmae symudiad Gwladwriaethau Saudi a Gwlff wedi ysgwyd y sefydliad gwleidyddol yn Libanus a'i rannu'n:

  • Y rhai sy'n mynnu bod y gweinidog gwybodaeth yn ymddiswyddo ar unwaith (arweinydd Druze Walid Jumblatt ac Archesgob Maronite Bechara al-Rahi);
  • Y rhai sy'n cyhuddo Hezbollah o geisio tynnu Libanus i hegemoni gwleidyddol Iran (cyn Brif Weinidog Libanus Saad Hariri);
  • Y rhai sy'n datgan na fydd Libanus yn ymgrymu i Saudi Arabia ar unrhyw gost (Suleiman Frangieh, pennaeth Plaid Marada, ac aelodau Hezbollah).

Mae Ffrainc a’r Unol Daleithiau wedi ymyrryd a gofyn i Brif Weinidog Libanus Najib Mikati beidio â chyhoeddi ymddiswyddiad ei lywodraeth, er mai prin y mae wedi cyfarfod ers ei sefydlu ddeufis yn ôl. Mae wedi cael ei barlysu gan Hezbollah, a oedd yn bygwth gadael y llywodraeth os na fydd ymchwiliad y Barnwr Tariq Bitar i ffrwydrad marwol Beirut Port ar Awst 4, 2020, yn cael ei ohirio.

Nododd Jacques Neriah fod gan symudiad Saudi oblygiadau difrifol i olygfa Libanus, sydd wedi bod yn dyst i dri datblygiad ers mis Hydref:

  1. Y frwydr gwn a ffrwydrodd yng nghymdogaeth Tayouneh Beirut ar Hydref 14, 2021, ac yna’r galw gan Hezbollah y dylid ymchwilio i rôl Samir Geagea a’i Lluoedd Libanus yn y digwyddiadau gwaedlyd (galw nad oedd, yn null Libanus go iawn, yn dilyn -up).
  2. Tynnu gweinidogion Shi'ite o'r llywodraeth fel protest, gyda'r nod o bwyso ar y premier a'r arlywydd i dynnu'r Barnwr Bitar o'i ymchwiliad i ffrwydrad Beirut Port.
  3. Symudiad diplomyddol Saudi, sydd wedi dod yn ganolbwynt sefydliad gwleidyddol Libanus. Mae canlyniadau posibl y symudiad Saudi yn golygu ei fod wedi cau pob digwyddiad cynharach; yn Libanus, fe'i hystyrir yn newidiwr gemau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Iran

Iran 'Rydym ar adeg dyngedfennol' Uchel Gynrychiolydd yr UE

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn Cyngor Materion Tramor heddiw (18 Hydref). Dywedodd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, fod y JCPOA ('Bargen Niwclear Iran' - Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr) ar adeg dyngedfennol. 

Adroddodd Borrell ei fod wedi siarad â Gweinidog Tramor newydd Iran, Hossein Amir-Abdollahian yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a bod tîm Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop wedi cyfarfod â'r tîm negodi yn Tehran. Fe chwalodd sibrydion y byddai cyfarfod ddydd Iau yr wythnos hon. 

“Mae pawb yn benderfynol o’i gael yn ôl ar y trywydd iawn,” meddai Borrell. “Rydyn ni’n gweithio’n galed i fynd yn ôl i Fienna, ond fe wnaethon ni hefyd yn glir i’r Iraniaid nad yw amser ar eu hochr nhw.”

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd