Cysylltu â ni

Iran

“Mae pobol Iran yn barod i ddymchwel y drefn”, meddai arweinydd yr wrthblaid wrth ASEau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Llywydd-etholedig Cyngor Cenedlaethol Gwrthsafiad Iran, Maryam Rajavi, wedi annog ASEau i gefnogi safiad llawer llymach gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau yn erbyn y drefn theocrataidd yn Tehran. Dywedodd fod pobol ei gwlad wedi codi yn erbyn ffasgaeth grefyddol a beirniadodd ddiffyg gweithredu Ewropeaidd mewn ymateb i ddienyddio protestwyr, yn ôl y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Dychwelodd Maryam Rajavi i Senedd Ewrop bedair blynedd ar ôl ei hymweliad diwethaf, cyfnod sydd wedi gweld twf aruthrol mewn gwrthwynebiad poblogaidd i reolaeth y mullahs yn lran. Mae hi bellach yn Llywydd-ethol y corff gwrthblaid amlycaf, Cyngor Cenedlaethol Gwrthsafiad Iran. Mae ei brwydr wedi para am oes, ers iddi gymryd rhan mewn protestiadau myfyrwyr yn erbyn rheol unbenaethol y Shah diwethaf.

Daeth dwsinau o ASEau o wahanol grwpiau gwleidyddol i glywed Maryam Rajavi. Dywedodd fod 112 o garcharorion wedi cael eu dienyddio gan y gyfundrefn ers dechrau mis Mai, mewn ymgais i greu awyrgylch o arswyd i atal gwrthryfeloedd pellach. Roedd y bobl wedi ymateb gyda phrotestiadau yn erbyn y creulon hyn llofruddiaethau ond siomedig fu ymateb Ewrop.

“Yn anffodus, rydyn ni’n dyst i ddiffyg gweithredu gan yr Undeb Ewropeaidd a’i aelod-wladwriaethau”, meddai. “Onid yw dienyddiadau gwrthwynebus yn un o egwyddorion adnabyddus yr Undeb Ewropeaidd? Felly pam o ran Iran, mae buddiannau economaidd ac ystyriaethau gwleidyddol yn bychanu pwysigrwydd y sefyllfa hawliau dynol?”

“Rydw i yma heddiw i fod yn llais i’r protestwyr yn Iran, yn enwedig merched, sydd wedi codi i fyny yn erbyn unbennaeth grefyddol”, ychwanegodd, gan ddweud mai ei neges oedd bod pobol Iran wedi codi i ddymchwel ffasgiaeth grefyddol. “Maen nhw'n gwrthod gormes yn ei holl ffurfiau a byddan nhw'n parhau yn eu brwydr nes iddyn nhw gyflawni rhyddid a democratiaeth.”

Dywedodd Stanislav Polčak o’r grŵp EPP fod yn rhaid i Senedd Ewrop gefnogi creu gweriniaeth ddemocrataidd a seciwlar yn Iran a disgrifiodd y Cyngor Cenedlaethol Gwrthsafiad fel yr unig wrthwynebiad gweithredol i’r gyfundrefn. Dywedodd ASE EPP arall, Ivan Štefanec, fod pobl yn Iran yn “agosach nag erioed i’w rhyddid” o dan arweiniad Maryam Rajavi. Anogodd y rhai a oedd yn dal i feddwl ei bod yn bosibl i’r UE gael perthynas adeiladol â’r gyfundrefn i gofio gwers hanes, “pan yn wynebu ffasgiaeth, nid yw dyhuddiad yn gweithio”.

Condemniodd Ryszard Czarnecki o’r grŵp ECR y rhai a oedd yn dal i obeithio am fusnes fel arfer gyda chyfundrefn Iran, gan ddweud y dylai’r mullahs dalu pris uchel am gyflenwi dronau i Rwsia i’w defnyddio yn ei rhyfel yn yr Wcrain. Ond rhybuddiodd Jan Zahradil, hefyd o’r ECR, fod rhai o wleidyddion yr UE a’r Unol Daleithiau yn gyfforddus â’r status quo, gan eu bod yn dal i gredu y gallent wneud bargeinion â’r drefn.

hysbyseb

Y tu mewn i Iran, mae ymwrthedd trefniadol yn tyfu. Mae'r Cyngor Gwrthsafiad Cenedlaethol a'i gyfansoddwr craidd, Sefydliad Mojahedin y Bobl (MEK), wedi ceisio'n ddiflino newid democrataidd. Mae ei rhaglen 10 pwynt yn galw am weriniaeth gyda gwahaniad o grefydd a gwladwriaeth, rhyddid unigol a chymdeithasol llawn, cydraddoldeb rhyw, ymreolaeth i genhedloedd ethnig, dileu'r gosb eithaf, barnwriaeth annibynnol, marchnad rydd, diddymu'r Gwarchodlu Chwyldroadol, a Iran nad yw'n niwclear gyda chydfodolaeth a chydweithrediad rhyngwladol a rhanbarthol.

Galwodd Maryam Rajavi ar yr Undeb Ewropeaidd i gynnwys y Gwarchodlu Chwyldroadol yn ei restr o sefydliadau terfysgol, i sbarduno'r hyn a elwir yn 'fecanwaith snapback' yng nghytundeb niwclear Iran 2016 a fyddai'n adfer sancsiynau'r Cenhedloedd Unedig yn erbyn y gyfundrefn, i ddynodi'r gyfundrefn yn un bygythiad difrifol i heddwch a diogelwch byd-eang ac i gydnabod hawl pobl Iran i frwydro i ddymchwel y gyfundrefn, yn ogystal â'r hyn a alwodd yn “frwydr gyfreithlon ieuenctid Iran” yn erbyn y Gwarchodlu Chwyldroadol.

Roedd y protestiadau, meddai, wedi gwrthod yr unbennaeth glerigol bresennol ac unbennaeth Shah a'i rhagflaenodd; dewisiadau amgen ffug oeddent. “Mae pobol Iran yn barod i ddymchwel y drefn.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd