RSSiwerddon

#EnergyUnion - Mae'r UE yn cefnogi #CelticInterconnector a phrosiect cydamseru Baltig

#EnergyUnion - Mae'r UE yn cefnogi #CelticInterconnector a phrosiect cydamseru Baltig

| Rhagfyr 9, 2019

Bydd dau grant ar gyfer prosiectau rhyng-gysylltu trydan pwysig yn cael eu llofnodi ym mhresenoldeb y Comisiynydd Masnach Phil Hogan a'r Comisiynydd Ynni Kadri Simson: y Cydgysylltydd Celtaidd rhwng Iwerddon a Ffrainc, a Chysylltydd Cyswllt Harmony rhwng Lithwania a Gwlad Pwyl. Mae'r ddau yn brosiectau o ddiddordeb cyffredin a fydd yn cyfrannu at arallgyfeirio'r cyflenwad ynni a gwella […]

Parhau Darllen

Mae teimladau defnyddwyr Gwyddelig yn bownsio gan nad oes unrhyw fargen #Brexit yn ofni rhwyddineb

Mae teimladau defnyddwyr Gwyddelig yn bownsio gan nad oes unrhyw fargen #Brexit yn ofni rhwyddineb

| Rhagfyr 4, 2019

Fe adferodd teimlad defnyddwyr Iwerddon yn sydyn o isafswm o saith mlynedd ym mis Tachwedd, gan bostio ei godiad misol cyflymaf ers 2015 wrth i’r risg o Brexit dim bargen niweidiol ddirywio, dangosodd arolwg ddydd Mawrth (3 Rhagfyr). Mae Iwerddon wedi parhau i fod yr economi a dyfodd gyflymaf yn yr Undeb Ewropeaidd yn ystod tair blynedd o drafodaethau Brexit ond cafodd hyder defnyddwyr ei daro yn gynharach […]

Parhau Darllen

Mae #NorthernIreland yn paratoi ar gyfer newidiadau pwysig #Araniad a phriodas o'r un rhyw

Mae #NorthernIreland yn paratoi ar gyfer newidiadau pwysig #Araniad a phriodas o'r un rhyw

| Hydref 21, 2019

Mae ymgyrchwyr a frwydrodd am ddegawdau i ddod â gwaharddiad priodas rhyw Gogledd Iwerddon a chyfyngiadau ar erthyliad i ben yn paratoi ddydd Llun (21 Hydref) ar gyfer newid aruthrol i'r deddfau ar y ddau ar ganol nos ganol nos, yn ysgrifennu Amanda Ferguson. Gogledd Iwerddon yw'r unig ran o'r Deyrnas Unedig nad yw'n caniatáu priodas o'r un rhyw. Hefyd, […]

Parhau Darllen

Gellir gwneud bargen #Brexit, ond mae gwaith i'w wneud o hyd - Coveney

Gellir gwneud bargen #Brexit, ond mae gwaith i'w wneud o hyd - Coveney

| Hydref 14, 2019

Mae bargen rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd yn bosibl, efallai hyd yn oed yr wythnos hon, ond mae yna lawer o fanylion i’w gweithio allan o hyd, meddai Gweinidog Tramor Iwerddon, Simon Coveney (yn y llun) ddydd Llun (14 Hydref), yn ysgrifennu Robin Emmott. “Mae bargen yn bosibl ac mae’n bosibl y mis hwn, efallai hyd yn oed yr wythnos hon ond […]

Parhau Darllen

Mae Iwerddon yn neilltuo € 1.2 biliwn ar gyfer pecyn bargen #Brexit

Mae Iwerddon yn neilltuo € 1.2 biliwn ar gyfer pecyn bargen #Brexit

| Hydref 9, 2019

Dywedodd gweinidog cyllid Iwerddon ddydd Mawrth (8 Hydref) y bydd y llywodraeth yn rhedeg diffyg cyllidebol o 0.6% o gynnyrch mewnwladol crynswth y flwyddyn nesaf os bydd Prydain yn cwympo allan o’r Undeb Ewropeaidd heb fargen, i ariannu pecyn € 1.2 biliwn ar gyfer cwmnïau yr effeithir arnynt, ysgrifennu Graham Fahy a Padraic Halpin. “Os bydd […]

Parhau Darllen

Mae Iwerddon yn parhau i fod ar agor i fargen #Brexit 'deg' - Coveney

Mae Iwerddon yn parhau i fod ar agor i fargen #Brexit 'deg' - Coveney

| Hydref 9, 2019

Dywedodd gweinidog tramor Iwerddon ddydd Mawrth (8 Hydref) fod Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, yn adlewyrchu rhwystredigaeth ledled yr UE pan gyhuddodd Brydain o chwarae “gêm bai gwirion” dros Brexit, yn ysgrifennu Graham Fahy. Dywedodd Simon Coveney (yn y llun) ar Twitter fod Tusk “yn adlewyrchu’r rhwystredigaeth ar draws yr UE ac anferthwch yr hyn sydd yn y fantol i ni i gyd”. […]

Parhau Darllen

A all #Blockchain ddatrys pos ffin #Brexit? Mae arbenigwyr yn amheus

A all #Blockchain ddatrys pos ffin #Brexit? Mae arbenigwyr yn amheus

| Hydref 8, 2019

Mae tîm o arbenigwyr wedi llunio cynllun i ddefnyddio olrhain blockchain ar gyfer masnach rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon er mwyn osgoi ail-osod ffin galed ar ôl i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu John Chalmers. Dywedodd consortiwm ELAND ddydd Llun (7 Hydref) y byddai ei gynnig yn cynnwys adeiladu […]

Parhau Darllen