RSSiwerddon

Mae ymgeiswyr PM yn gosod bar uchel ar gyfer sgyrsiau #Brexit: dim backpop Gwyddelig

Mae ymgeiswyr PM yn gosod bar uchel ar gyfer sgyrsiau #Brexit: dim backpop Gwyddelig

| Gorffennaf 16, 2019

Gosododd y ddau ymgeisydd a oedd yn ceisio bod yn brif weinidog nesaf Prydain far uchel ddydd Llun (15 Gorffennaf) am lwyddiant yn nhrafodaethau Brexit, gan ddweud na fyddai consesiwn sylweddol o'r Undeb Ewropeaidd ar y ffin yn Iwerddon yn ddigonol, ysgrifennwch Kylie MacLellan a William James . Dywedodd y blaenwr Boris Johnson a'r is-gŵr Jeremy Hunt […]

Parhau Darllen

Mae gweinidog cyllid Iwerddon yn gweld 'risg sylweddol' o #Brexit afreolus

Mae gweinidog cyllid Iwerddon yn gweld 'risg sylweddol' o #Brexit afreolus

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Iwerddon yn credu bod risg sylweddol bellach o gael Brexit afreolus ac mae'n cymryd camau i amddiffyn ei hun rhag unrhyw ganlyniadau cyfreithiol. “O safbwynt llywodraeth Iwerddon, rydym bellach yn credu bod y posibilrwydd o Brexit afreolus yn digwydd yn […]

Parhau Darllen

Gwyddelig #Brexit Ni ellir datrys problem ar y ffin gan dechnoleg yn unig - cyn swyddog y DU

Gwyddelig #Brexit Ni ellir datrys problem ar y ffin gan dechnoleg yn unig - cyn swyddog y DU

| Gorffennaf 4, 2019

Nid oes ateb technoleg sy'n gallu datrys problem y ffin rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon ar ei phen ei hun mewn senario dim Brexit, dywedodd y swyddog Prydeinig a oedd yn gyfrifol am baratoadau ffin Brexit ddydd Mercher (3 Gorffennaf), yn ysgrifennu Michael Holden. Pleidleisiwyd ar gytundeb tynnu'n ôl yr Undeb Ewropeaidd, Theresa May […]

Parhau Darllen

Nid oes unrhyw gytundeb #Brexit yn bosibl gyda backstop Gwyddelig yn dal i fod yn ei le, meddai ymgeisydd ymgeisydd PM

Nid oes unrhyw gytundeb #Brexit yn bosibl gyda backstop Gwyddelig yn dal i fod yn ei le, meddai ymgeisydd ymgeisydd PM

| Gorffennaf 3, 2019

Dywedodd Gweinidog Tramor Prydain, Jeremy Hunt (yn y llun), un o'r ddau gystadleuydd i fod y prif weinidog nesaf, y byddai'n amhosibl cael cytundeb tynnu'n ôl gan yr Undeb Ewropeaidd a oedd yn cynnwys y ddarpariaeth ôl-gefn Gwyddelig gyfredol, yn ysgrifennu Amanda Ferguson. “Rwy'n cydnabod na fyddwn byth yn cael bargen i adael yr UE […]

Parhau Darllen

Mae aelod-wladwriaethau'n cytuno â chynnig y Comisiwn i gefnogi #IrishBeefProducers sy'n cael eu heffeithio gan ansicrwydd yn y farchnad

Mae aelod-wladwriaethau'n cytuno â chynnig y Comisiwn i gefnogi #IrishBeefProducers sy'n cael eu heffeithio gan ansicrwydd yn y farchnad

| Mehefin 21, 2019

Mae aelod-wladwriaethau'r UE wedi cytuno i gynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd i sicrhau bod € 50 miliwn ar gael i ffermwyr cig eidion Gwyddelig, y gellir ei gyfateb gan gronfeydd cenedlaethol i gyrraedd uchafswm o € 100m. Mae sefydlu'r gronfa yn adlewyrchu cydnabyddiaeth y Comisiwn o'r heriau penodol sy'n wynebu sector cig eidion a chig llo Iwerddon […]

Parhau Darllen

#Brexit - 'Byddai gelyniaeth enfawr i estyniad pellach' Varadkar

#Brexit - 'Byddai gelyniaeth enfawr i estyniad pellach' Varadkar

| Mehefin 20, 2019

Dywedodd y Taoiseach Gwyddelig Leo Varadkar (yn y llun) wrth newyddiadurwyr ei fod yn edrych ymlaen at weithio gyda phrif weinidog nesaf y DU pwy bynnag ydyw. Dywedodd y byddai unrhyw drafodaethau'n digwydd rhwng yr UE a'r DU, nid rhwng y DU ac Iwerddon. Anelwyd hyn at wrthod hawliad gan o leiaf un ymgeisydd Ceidwadol […]

Parhau Darllen

#EP2019 #Irland - Mae Pleidleisiau yn dangos Fine Gael yn cynnal arweiniad diogel ac ymchwydd Gwyrdd

#EP2019 #Irland - Mae Pleidleisiau yn dangos Fine Gael yn cynnal arweiniad diogel ac ymchwydd Gwyrdd

| Efallai y 26, 2019

Gwelodd Plaid Werdd Iwerddon ymchwydd enfawr mewn cefnogaeth yn yr etholiadau Ewropeaidd, yn ôl arolygon ymadael. Gallai nawr fod ar y trywydd iawn i ennill tri o seddi 11 Senedd Ewrop Iwerddon. Yn dilyn Brexit, bydd gan y wlad hawl i ddwy sedd arall yn y Senedd, yn ysgrifennu Catherine Feore. Gan ymateb i'r canlyniadau, […]

Parhau Darllen