Cysylltu â ni

iwerddon

Datgelwyd: Galway, Iwerddon ymhlith 10 dinas orau Ewrop ar gyfer magu teulu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

A astudiaeth newydd a gynhaliwyd gan ap dysgu iaith Preply yn datgelu dinasoedd gorau Ewrop ar gyfer magu plant.

  • Mae dinas Galway, Iwerddon ymhlith deg dinas orau Ewrop ar gyfer magu plant
  • Mae sgôr uchel Galway yn bennaf oherwydd ei rhagolygon 'Hamdden a Ffordd o Fyw' ac mae'r ddinas hefyd yn safle 7fed orau yn Ewrop am ansawdd aer.
  • Prifddinas ynys Portiwgal Madeira, Funchal, yw'r ddinas orau yn Ewrop ar gyfer magu teulu
  • Mae dinasoedd eraill sy'n cynnwys y deg uchaf yn cynnwys Trieste (yr Eidal), Lisbon (Portiwgal), Caeredin (DU), Reykjavik (Gwlad yr Iâ), Prâg (Gweriniaeth Tsiec) a Helsinki (Y Ffindir).
  • Mae prifddinas Lloegr, Llundain, yn y ddinas waethaf yn Ewrop am fagu plant

Yn edrych i ysbrydoli rhieni a darpar rieni sy'n chwilio am newid golygfa tra hefyd yn ystyried cyfle plentyn i ffynnu, mae astudiaeth a gynhaliwyd gan ap dysgu iaith Preply yn datgelu dinasoedd gorau Ewrop i fagu teulu.

Wrth ddadansoddi dros 130 o ddinasoedd Ewropeaidd a'u rhagolygon ar draws tri chategori - 'Addysg', 'Iechyd a Diogelwch' a 'Hamdden a Ffordd o Fyw', mae'r ffactorau cyfrannol yn cynnwys cymarebau athro-myfyriwr, atyniadau addysgol a mannau hamdden (y pen), hygyrchedd gofal iechyd, hyd. absenoldeb mamolaeth, ansawdd aer a mwy.

Y prif gystadleuwyr

Ar y brig mae dinas Funchal, a ddarganfuwyd ar ynys Madeira ym Mhortiwgal. Gan sgorio ymhlith y deg uchaf ar gyfer pob un o'r tri chategori, mae perfformiad y ddinas 'ar frig y siartiau' yn ddyledus iddi gael y cyfradd droseddu isaf oll, lefelau llygredd aer isel a chostau byw rhatach. Mae cymhareb myfyriwr i athro Portiwgal hefyd yn swil o'r deg uchaf yn Ewrop, gan ddod yn 11eg safle.

Gan droi sylw at sut mae dinasoedd Iwerddon yn lleoli, Mae Galway yn ei gwneud yn y deg dinas orau ar gyfer magu plant, tra bod Cork ymhlith y pump ar hugain uchaf yn gyffredinol.

Gan ddod yn chweched, mae sgôr uchel Galway yn bennaf oherwydd ei ragolygon yn y categori 'Hamdden a Ffordd o Fyw'. Gyda dewis da o fannau gwyrdd (parciau) a dewis hyd yn oed yn fwy trawiadol o ganolfannau chwaraeon (y pen), mae'r ddinas yn sgorio'n fawr. Mae'r ddinas harbwr hefyd yn seithfed orau yn Ewrop am ansawdd aer, tra hefyd yn cynnig gofal iechyd am ddim a 156 diwrnod o absenoldeb mamolaeth â thâl.

hysbyseb

Yn safle 25 fel y ddinas orau i fagu plant yw ail ddinas fwyaf Iwerddon, Corc. Mae clod mwyaf trawiadol Corc ar gyfer lefelau ansawdd aer, gan ei fod yn dod yn gydradd ail am yr aer glanaf ymhlith pob un o'r 131 o ddinasoedd a ddadansoddwyd, wedi'i guro gan Marseille, Ffrainc yn unig ac yn gydradd ail gydag Aalborg, Denmarc. Mae'r ddinas hefyd ymhlith y deg uchaf o ran dewis o barciau (y pen) a chanran y rhai mewn addysg ôl-orfodol.

Y ddwy ddinas Wyddelig arall sydd wedi'u cynnwys yn yr astudiaeth yw Limerick a Dulyn. Yr mae dinas Limerick hefyd yn barchus, gan osod ymhlith 30 gorau Ewrop, yn cynnig dewis da o amgueddfeydd a mannau gwyrdd (y pen). Dulyn sy'n tynnu'r gwellt byrraf wrth iddi ennill ei hun yn safle hanner ffordd o 66ain yn gyffredinol. Mae prifddinas y wlad yn dioddef o'i gymharu â dinasoedd Ewropeaidd eraill ond hefyd o'i gymharu â'i chyd-ddinasoedd Gwyddelig, yn bennaf oherwydd ei chyfraddau troseddu uchel, costau byw uchel a chymhareb wael o drigolion i ofod hamdden.

Mae eraill sy'n rhan o “10 Uchaf Ewrop” yn cynnwys Trieste, yr Eidal sy'n ail yn gyffredinol ond hefyd yn y categori 'Addysg' ac yn dod. top am 'ddewis o dirnodau hanesyddol'. Tra bod dinas y DU, Caeredin, yn sicrhau'r marciau uchaf (safle 9fed) diolch i'w rhagolygon addysgol gwych.

Fel yr unig wlad sydd ymhlith y deg uchaf dwywaithe, mae llongyfarchiadau yn drefn i Bortiwgal, gan fod dinas Lisbon yn drydydd orau yn Ewrop diolch i'w sgôr dda o ran ansawdd aer (5ed). Mae Reykjavik (Gwlad yr Iâ), Prâg (Gweriniaeth Tsiec), Helsinki (Y Ffindir), Aarhus (Denmarc) a Graz (Awstria), yn cwblhau deg dinas orau Ewrop i fagu plant (gweler yr ffeithlun am fwy).

Safle olaf yn gyffredinol

Yn anffodus, mae cyfraddau troseddu uchel, lefelau llygredd uchel a dosbarthiad gwael o atyniadau addysgol fesul 100,000 o drigolion (y pen) yn golygu, o gymharu â dinasoedd eraill, mai dinas Llundain, y DU sydd â’r isaf yn y safle cyffredinol, ac yna cyd-ddinas y DU. , Coventry a dinas Pwyleg Katowice.

Sut roedd dinasoedd Gwyddelig yn graddio

Safle IwerddonCityGwladSafle cyffredinol EwropeaiddSafle addysgSafle Iechyd a DiogelwchSafle Hamdden a Ffordd o Fyw
1Galwayiwerddon6182312
2Corkiwerddon25383720
3Limerickiwerddon29216716
4Dulyniwerddon66457169

Methodoleg

Sgorio a graddio 131 o ddinasoedd Ewropeaidd yn seiliedig ar gyfuniad o ffactorau ar draws y categorïau Addysg, Iechyd a Diogelwch a Hamdden a Ffordd o Fyw.

Mae ffynonellau’n cynnwys Numbeo (Mynegai Troseddau), IQAIR (Ansawdd aer), Tripadvisor (nifer o dirnodau, amgueddfeydd, canolfannau chwaraeon, parciau), ffynonellau amrywiol trwy Google (hygyrchedd gofal iechyd, hyd absenoldeb tadol) a Mynegai’r Comisiwn Ewropeaidd (addysg ôl-orfodol cyfraddau 2018, cymarebau athrawon i fyfyrwyr 2019 a gwariant addysg 2019). Data wedi'u normaleiddio i gyfrif am wahaniaethau poblogaeth (y pen).

Ynglŷn â Preply

Mae Preply yn farchnad dysgu iaith fyd-eang, sy’n cysylltu 140,000 o diwtoriaid â degau o filoedd o fyfyrwyr o bob rhan o’r byd.

Wedi'i sefydlu yn 2012 gyda chefnogaeth rhai o fuddsoddwyr mwyaf blaenllaw'r byd, mae Preply ar genhadaeth i lunio dyfodol dysgu effeithiol. Wedi’i ysgogi gan gred mai ymgysylltu byw ag athro yw’r ffordd fwyaf effeithiol o hyd o ddysgu sgil newydd, mae Preply yn adeiladu gofod dysgu personol a fydd yn galluogi dysgwyr unigol i gyrraedd eu nodau yn y ffordd gyflymaf bosibl.

Trwy archwilio proffiliau 1,000 o Brif Weithredwyr o restr Forbes o gwmnïau byd-eang mwyaf, datblygodd Preply sgôr safle a mynegai o'r ysgolion gorau ar gyfer y proffesiwn.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd