Cysylltu â ni

Israel

Rhwydwaith benthyca offer meddygol am ddim i gymunedau Iddewig yn cael ei gyflwyno ledled Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Un o'r anghenion mwyaf dybryd a wynebwyd gan lawer o gymunedau Iddewig ledled Ewrop yng ngheg argyfwng COVID oedd y prinder difrifol o offer meddygol i ofalu am aelodau'r gymuned a ryddhawyd o'r ysbyty ac a oedd yn gwella gartref oherwydd cyfyngiadau a'r pwysau ar y systemau gofal iechyd, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

“Nid yw benthyca offer meddygol yn y fformat a ddefnyddir yn Israel yn bodoli mewn llawer o wledydd Ewropeaidd ac yn syml ni allai llawer o aelodau’r gymuned fforddio prynu’r offer. Gwnaethom nodi bod yr angen hwn yn deillio o bron pob un o'n sgyrsiau ag arweinwyr cymunedol yr oedd eu haelodau wedi dal y clefyd, ”esboniodd Cyfarwyddwr Cyffredinol Canolfan Rabbinical Ewropeaidd (RCE), Rabbi Aryeh Goldberg. Mae'r ganolfan yn gweithredu o fewn fframwaith Cymdeithas Iddewig Ewrop (EJA).

Parhaodd: “Ar ôl arolwg yn seiliedig ar anghenion ar draws y cyfandir, gwnaethom lunio rhestr amrywiol o offer a fydd yn gwasanaethu aelodau’r cymunedau - am ddim - o’u genedigaeth hyd eu henaint,” meddai. Dywedodd Rabbi Yossi Beinhaker, rheolwr prosiect RCE, fod pob canolfan elusennol yn cynnwys mwy na 300 o eitemau, gan gynnwys: generaduron ocsigen, cadeiriau olwyn, cadeiriau ymolchi, baglau, rholeri, pympiau'r fron, cotiau, dyfeisiau TENS, monitorau pwysedd gwaed a dwsinau mwy.

hysbyseb

Yn ogystal, bydd y canolfannau elusennol hefyd yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw ar gyfer cadw, sterileiddio ac atgyweirio offer ac ategolion meddygol nad ydynt yn darfodus, a byddant yn rheoli system logistaidd ar gyfer dosbarthu a chasglu'r offer a'r ategolion i ac yng nghartrefi aelodau o'r gymuned mewn angen. Soniodd Rabboi Beinhaker fod y ganolfan elusennol gyntaf ar y rhwydwaith eisoes yn gweithredu yn ninas Wcreineg Odessa.

Bydd mwy o ganghennau'n agor yn ystod yr wythnosau nesaf. Rhagwelir erbyn diwedd 2021, y bydd 26 o ganolfannau elusennol yn benthyca offer meddygol yn yr Wcrain, Belarus, Bwlgaria, Latfia, Romania, Gwlad Pwyl, Croatia, Kazakhstan, Moldofa, Georgia, a Montenegro. “Mae urddo’r ganolfan gyntaf yn yr Wcrain yn garreg filltir gyffrous, meddai Schwartzman Roman Markowitz, cadeirydd Cymdeithas Goroeswyr yr Holocost yn Odessa.

“Roedd goroeswyr yr Holocost eisoes wedi cael prydau poeth ond, mewn llawer o achosion, ni allent godi o’r gwely a mynd i’r gegin i’w bwyta. Nawr, diolch i'r Ganolfan, gallwn hefyd gael offer meddygol am ddim. ” Llongyfarchodd Rabbi Menachem Margolin, cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop, staff Canolfan Rabbinical Ewrop ar yr ymateb proffesiynol a chyflym i anghenion y cymunedau wrth weithredu'r fenter a chyhoeddodd fod y gymdeithas yn cynnal cysylltiadau â gweithwyr meddygol proffesiynol mewn amryw o wledydd Ewropeaidd.

hysbyseb

Holocost

Roedd bwrdeistref yr Iseldiroedd yn ffieiddio gyda phobl ifanc yn protestio mesurau corona mewn gwisgoedd Natsïaidd

cyhoeddwyd

on

Y munimae cipality Urk, yn yr Iseldiroedd, wedi mynegi ffieidd-dod at ddelweddau yn dangos tua 10 o bobl ifanc yn gorymdeithio drwy’r ddinas mewn gwisgoedd Natsïaidd ddydd Sadwrn diwethaf yn protestio yn erbyn mesurau COVID-19, NLTimes Adroddwyd, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae lluniau ar-lein yn dangos un ohonyn nhw'n gwisgo streipiau carcharorion a Seren Dafydd, tra bod y lleill yn anelu arfau ffug ato.

“Mae'r ymddygiad hwn nid yn unig yn annymunol iawn ac yn hynod amhriodol, ond hefyd yn niweidiol i grwpiau poblogaeth mawr. Gyda'r weithred ddi-chwaeth hon, mae'n amlwg bod llinell wedi'i chroesi cyn belled ag y mae bwrdeistref Urk yn y cwestiwn, 'meddai'r fwrdeistref mewn datganiad.

hysbyseb

“Rydyn ni'n deall bod y bobl ifanc hyn eisiau sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed am effaith y mesurau coronafirws presennol ac sydd ar ddod,” meddai maer y ddinas Cees van den Bos, gan ychwanegu bod y drafodaeth hon nid yn unig yn digwydd yn Urk, ond drwyddi draw ein gwlad. ''

Parhaodd, '' Fodd bynnag, nid ydym yn deall y ffordd y maent yn ei wneud. Nid yn unig bwrdeistref Urk, ond mae'r gymuned gyfan yn anghymeradwyo'r ffordd hon o wrthdystio yn llwyr. ”

Dywedodd y Gwasanaeth Erlyn Cyhoeddus ei fod yn ymchwilio i weld a gyflawnwyd trosedd.

hysbyseb

Dywedodd Rabbi Menachem Margolin, Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop (EJA), grŵp sy'n cynrychioli cannoedd o gymunedau ar draws y cyfandir, fod y digwyddiad hwn '' yn tanlinellu'r swydd enfawr sydd ar ôl i'w gwneud ym myd addysg. ''

Mae gweithredoedd yr ieuenctid yn Urk, rhan o duedd gynyddol o gymharu cyfyngiadau Covid a gwthio yn ôl yn erbyn brechu sy'n ceisio tynnu tebygrwydd rhwng ymdrechion y llywodraeth i atal y firws a thriniaeth y Natsïaid o Iddewon, yn dangos y gwaith enfawr i'w wneud o hyd. ym maes darpariaeth addysgol ar yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd yn ystod yr Holocost, ’’ meddai.

'' Waeth pa mor uchel y mae teimladau yn rhedeg, ni ellir byth ddefnyddio profiad Iddewig yr holocost i dynnu unrhyw gymhariaeth, dim ond am nad oes dim yn cymharu ag ef yn Ewrop, '' ychwanegodd Margolin.

Yn ôl gwefan newyddion Hart van Nederland, fe ymddiheurodd y bobl ifanc ddydd Llun. Mewn llythyr, ysgrifennon nhw. “Nid ein bwriad ni oedd ennyn atgofion o'r Ail Ryfel Byd.” Fodd bynnag, ni wnaethant egluro beth oedd eu bwriad. “Rydyn ni am bwysleisio nad ydyn ni'n wrth-Semitaidd nac yn erbyn Iddewon, nac yn cefnogi cyfundrefn yr Almaen. Ymddiheuriadau diffuant, ”ysgrifennon nhw.

Nid hwn yw'r digwyddiad cyntaf o amgylch y coronafirws yn Urk. Ym mis Ionawr, a Rhoddwyd canolfan brofi GGD yn y pentref ar dân. Ym mis Mawrth, ymosodwyd ar newyddiadurwyr gan eglwyswyr a barhaodd i fynychu'r eglwys er gwaethaf y mesurau coronafirws.

Parhau Darllen

Yr Aifft

Mewn cyfarfod yn Sharm el-Sheikh, mae Prif Weinidog Israel ac Arlywydd yr Aifft El-Sisi yn cytuno i ddyfnhau cysylltiadau rhwng y ddwy wlad

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu Prif Weinidog Israel Naftali Bennett ag Arlywydd yr Aifft Abdel Fattah El-Sisi yng nghyrchfan arfordirol Sharm El-Sheikh ddydd Llun, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Hwn oedd ymweliad prif weinidog cyntaf Israel â'r Aifft mewn degawd.

Dywedodd datganiad a ryddhawyd gan Swyddfa’r Prif Weinidog fod y ddau arweinydd wedi trafod cyfres o bynciau, gan gynnwys “ffyrdd i ddyfnhau a chryfhau cydweithredu rhwng y taleithiau, gyda phwyslais ar ehangu masnach gydfuddiannol, a chyfres hir o faterion rhanbarthol a rhyngwladol.”

hysbyseb

Diolchodd Bennett i’r Arlywydd El-Sisi am rôl bwysig yr Aifft yn y rhanbarth a nododd, yn ystod y dros 40 mlynedd ers iddo gael ei arwyddo, fod y cytundeb heddwch rhwng y ddwy wlad yn parhau i fod yn sylfaen ar gyfer diogelwch a sefydlogrwydd yn y Dwyrain Canol.

Pwysleisiodd als rôl sylweddol yr Aifft wrth gynnal sefydlogrwydd diogelwch yn Llain Gaza ac wrth ddod o hyd i ateb i fater caethion Israel ac ar goll.

Bu'r ddau arweinydd hefyd yn trafod ffyrdd o atal Iran niwclear a'r angen i atal ymddygiad ymosodol rhanbarthol y wlad honno.

hysbyseb

Cytunwyd i barhau i ddyfnhau'r cydweithrediad a'r ddeialog rhwng y ddwy wlad ym mhob cylch. '' Yn ystod y cyfarfod, yn anad dim, fe wnaethon ni greu sylfaen ar gyfer cysylltiadau dwfn yn y dyfodol, '' meddai Bennett ar ôl dychwelyd i Israel.

Mae Israel yn gynyddol agored i wledydd y rhanbarth, a sylfaen y gydnabyddiaeth hirsefydlog hon yw'r heddwch rhwng Israel a'r Aifft. Felly, ar y ddwy ochr rhaid i ni fuddsoddi mewn cryfhau’r cyswllt hwn, ac rydym wedi gwneud hynny heddiw, ”meddai.

Bennett oedd Prif Weinidog cyntaf Israel i ymweld â’r Aifft yn gyhoeddus ers i’w ragflaenydd Benjamin Netanyahu gwrdd â chyn arlywydd yr Aifft, Hosni Mubarak yn 2011 hefyd yn Sharm El-Sheikh.

Nododd y Jerusalem Post mai dim ond un faner oedd yn y cyfarfod yn ôl, yr un Aifft. Y tro hwn, eisteddodd arweinwyr Israel a'r Aifft wrth ymyl baneri o'r ddwy wlad.

Mewn sioe anarferol o lefel cysur yr Aifft gyda chyfarfod lefel uchel yn Israel, cyhoeddodd swyddfa Sisi bresenoldeb Bennett yn Sharm e-Sheikh, yn hytrach na gadael Israel i roi cyhoeddusrwydd i'r digwyddiad.

Llofnododd Israel a’r Aifft gytundeb heddwch ym 1979, ond mae wedi cael ei ystyried yn ““ heddwch oer ”.

Yn ôl y newyddiadurwr Khaled Abu Toameh, arbenigwr ar faterion Palestina ac Arabaidd, mae Arlywydd yr Aifft El-Sisi yn cwrdd â Bennett yn rhan o ymdrechion yr Aifft i ailafael yn ei rôl ganolog yn y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina ac ymdrech Sisi i ddarlunio ei hun fel heddychwr a chyri ffafr gyda gweinyddiaeth Biden.

Parhau Darllen

Israel

Am y tro cyntaf, mae uwch swyddog yr UE yn nodi’n gyhoeddus fod gwerslyfrau Palestina yn ‘broblem fawr’, cyn cyfarfod Senedd yr UE i drafod cronfeydd rhewi

cyhoeddwyd

on

Bydd Pwyllgor Cyllideb Senedd Ewrop yn cyfarfod ddiwedd y mis hwn i bleidleisio ar ddyraniadau 2022 i Awdurdod Palestina. Cyflwynwyd sawl cynnig i rewi cyfran o'r cyllid i'r PA nes i'r gwerslyfrau gael eu newid, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Cyn pleidlais dyngedfennol ar gyllid yr UE y flwyddyn nesaf i'r Awdurdod Palestina (PA), nododd un o uwch swyddogion y Comisiwn Ewropeaidd fod gwerslyfrau PA yn '' broblemus 'yn ddwfn ac na ellir eu goddef mwyach yn eu ffurf bresennol wrth iddynt barhau â'r Israeli- Gwrthdaro Palestina trwy hyrwyddo casineb a thrais, ochr yn ochr â chyflogi rhaffau gwrthsemitig.   

Mewn cyfarfod o Senedd Ewrop Gweithgor yn Erbyn Gwrthsemitiaeth ddydd Iau ym Mrwsel i drafod astudiaeth yr UE ar werslyfrau Palestina, dywedodd Henrike Trautmann, pennaeth uned Cyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd sy'n goruchwylio pob cymorth i'r sector addysg Palestina: “Mae'n amlwg iawn bod yr astudiaeth yn datgelu bodolaeth iawn. cynnwys problemus iawn ... mae newidiadau i'r cwricwlwm yn hanfodol ... rhaid sicrhau cydymffurfiad llawn o'r holl ddeunydd addysgol â safonau heddwch, goddefgarwch, cydfodoli a di-drais UNESCO yn yr un modd ag y mae angen mynd i'r afael ag unrhyw gyfeiriad o natur gwrthsemitig a'i dynnu allan. "

hysbyseb

Cyhoeddwyd astudiaeth yr UE, gan Sefydliad Georg Eckert o’r Almaen sy’n adolygu gwerslyfrau Palestina, fis Mehefin diwethaf.

Yng nghyfarfod Senedd yr UE, condemniodd aelodau’r pwyllgor wrthsemitiaeth a gogoneddu trais yn y cwricwlwm PA. Roedd Is-lywydd Senedd yr UE, Nicola Beer, aelod o grŵp gwleidyddol rhyddfrydol Renew Europe, yn amlwg wedi clymu cyllid Ewropeaidd i'r PA i gasáu addysgu:

“Mae’n ein brifo i ddarllen am gynnwys gwerslyfrau sydd ddim ond yn bodoli diolch i seilwaith addysgol y mae’r Undeb Ewropeaidd, ynghyd â rhoddwyr eraill, yn galluogi Awdurdod Palestina i’w gael. Mae darlunio Iddewon yn beryglus, eu pardduo, cyflawni rhagfarnau gwrth-Iddewig yn peri gofid yn unig. Ond wrth ddarllen am lyfrau ysgol - ac yma rwy’n siarad fel mam - yn gogoneddu terfysgwr Dalal al-Mughrabi, yn cyflwyno trais gwaed oer yn erbyn sifiliaid, gan gynnwys llawer o blant gan fod gwrthsafiad yn fy ngadael yn ddi-le. ”

hysbyseb

Bydd Pwyllgor Cyllideb Senedd Ewrop yn cyfarfod ddiwedd y mis hwn i bleidleisio ar ddyraniadau 2022 i Awdurdod Palestina. Cyflwynwyd sawl cynnig i rewi cyfran o'r cyllid i'r PA nes bod y gwerslyfrau'n cael eu newid.

Bythefnos yn ôl, mewn gwrandawiad gan bwyllgor materion tramor Senedd Ewrop, cydnabu pennaeth Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palestina yn y Dwyrain Agos (UNRWA), Philippe Lazzarini, fod gwerslyfrau Palestina yn cynnwys deunydd problemus, tra’n dal i fynnu bod yr asiantaeth yn cymryd camau i'w hatal rhag cael ei dysgu, ond heb ddangos bod sut mae hyn yn cael ei gyflawni mewn gwirionedd.

Dywedodd hefyd fod gwrthsemitiaeth, gogoniant anoddefgarwch terfysgaeth yn bresennol mewn gwerslyfrau PA yn ysgolion UNRWA a chadarnhaodd fod ei asiantaeth wedi diwygio'r gwerslyfrau a ddefnyddiwyd yn ei hysgolion yn dilyn honiadau o gynnwys gwrthsemitig.

Ond fe wnaeth sawl aelod o’r pwyllgor ei holi ar barhau i ddysgu casineb, trais a gwrthsemitiaeth yn y gwerslyfrau a deunyddiau UNRWA, gan nodi adroddiad diweddar gan IMPACT-se, sefydliad sy’n dadansoddi llyfrau ysgol a chwricwla am gydymffurfio â safonau a ddiffiniwyd gan UNESCO ar heddwch a goddefgarwch. ar y gwerslyfrau.

Yr UE yw rhoddwr sefydliadol mwyaf a mwyaf cyson UNRWA.

Ym mis Mehefin, cyhoeddodd y Comisiynydd Ewropeaidd Oliver Varhelyi, y mae ei adran yn cynnwys cymorth i UNRWA, ddatganiadau galw ystyried cymorth cyflyru i sector addysg Palestina ar “lynu’n llawn at safonau heddwch, goddefgarwch, cyd-fodolaeth, di-drais UNESCO” a “yr angen am ddiwygio addysg Palestina".

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd