Cysylltu â ni

Israel

Mae aelodau Cyngres yr UD yn galw ar yr UE i ddynodi Hezbollah yn gyfan gwbl yn grŵp terfysgaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cychwynnodd grŵp dwybleidiol o aelodau yn Nhŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau benderfyniad ddydd Llun yn annog yr Undeb Ewropeaidd i gael gwared ar ei wahaniaeth swyddogol rhwng Hezbollah fel sefydliad gwleidyddol a milwrol, ac i ddynodi'r grŵp cyfan yn sefydliad terfysgol, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Yn ôl datganiad newyddion, cyflwynwyd y penderfyniad gan y Cynrychiolydd Ted Deutch (D-Fla.), Ynghyd â’r Cynrychiolwyr Kathy Manning (DN.C.), Gus Bilirakis (R-Fla.) A Peter Meijer (R-Mich .). Fe'i cyd-gyflwynwyd gan Reps. French Hill (R-Ark.), Ted Lieu (D-Calif.), Brad Schneider (D-Ill.), Ritchie Torres (DN.Y.), Ann Wagner (R-Mo .) ac aelod safle o Is-bwyllgor Gwrthderfysgaeth Byd-eang y Dwyrain Canol, Gogledd Affrica a Joe Wilson (RS.C.).

Mae Hezbollah yn cael ei ystyried yn sefydliad terfysgol gan yr Unol Daleithiau; fodd bynnag, mae'r Undeb Ewropeaidd yn rhannu'r grŵp yn ddwy gangen - adain wleidyddol ac adain filwrol.

hysbyseb

Mae adain filwrol Hezbollah ar restr yr UE o sefydliadau terfysgol a gymeradwywyd, ond nid yr hyn y mae'n ei ddiffinio fel yr adain wleidyddol.

Yn ôl Julie Rayman, uwch gyfarwyddwr polisi a materion gwleidyddol Pwyllgor Iddewig America, mae’r gwahaniaeth hwnnw’n caniatáu i’r gangen a ddynodwyd yn adain wleidyddol y sefydliad terfysgol Hezbollah, a gefnogir gan Iran, ledaenu ei dylanwad y tu allan i’r Dwyrain Canol a chreu seilwaith terfysgol. ledled Ewrop.

Nid yw'r Unol Daleithiau yn cydnabod y gwahaniaeth hwn ac mae'n cynnwys endid Hezbollah cyfan ar ei restr Sefydliad Terfysgaeth Tramor yr UD.

hysbyseb

Tra bod yr UE gyfan yn gwahaniaethu rhwng adenydd amrywiol, mae llawer o genhedloedd unigol yn cydnabod y grŵp cyfan fel sefydliad terfysgol, gan gynnwys yr Ariannin, Awstria, Bahrain, Canada, Colombia, Gweriniaeth Tsiec, Estonia, yr Almaen, Guatemala, Honduras, Israel, Lithwania, yr Yr Iseldiroedd, Serbia, Slofenia, y Swistir, y Deyrnas Unedig, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, yn ogystal â Chyngor Cydweithrediad y Gwlff a Chynghrair Arabaidd, yn ôl datganiad newyddion AJC.

“Pan ydych yn delio â sefydliad terfysgol didostur fel Hezbollah, nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng adenydd gwleidyddol a milwriaethus,” meddai Deutch, sy’n gadeirydd Is-bwyllgor Gwrthderfysgaeth Byd-eang y Dwyrain Canol, Gogledd Affrica.

“Rwy’n falch bod llawer o wledydd Ewropeaidd wedi gweithredu i ddynodi Hezbollah yn ei gyfanrwydd fel sefydliad terfysgol, fel y mae’r Gynghrair Arabaidd a Chyngor Cydweithrediad y Gwlff wedi ei wneud hefyd. Ond mae angen i’r Undeb Ewropeaidd roi’r gorau i ganiatáu i adain wleidyddol bondigrybwyll Hezbollah weithredu’n rhydd trwy ymuno â ni i dargedu’r grŵp terfysgol hwn a’i rwydwaith troseddol byd-eang yn llawn. ”

Ychwanegwyd adain filwrol Hezbollah at y rhestr o sefydliadau terfysgol gan yr UE yn 2013, wrth annog Bwlgaria, a brofodd ymosodiad terfysgol gan Hezbollah yn 2012, a Chyprus, a ddifethaodd ymosodiad a gynlluniwyd gan Hezbollah yn ystod yr un flwyddyn.

“Mae gwahaniaeth yr Undeb Ewropeaidd rhwng adain‘ filwrol ’a‘ gwleidyddol ’Hezbollah yn anonest ac nid yw’n gwneud llawer i fynd i’r afael â’i ymdrechion codi arian a recriwtio,” meddai Meijer yn y datganiad. “Mae’r penderfyniad hwn yn annog yr UE i gydnabod y realiti bod Hezbollah - yn ei gyfanrwydd - yn sefydliad terfysgol ac yn cymryd camau i frwydro yn erbyn ei weithrediadau di-fusnes ledled y byd yn well.”

Yn ychwanegol at ei weithgaredd terfysgol, mae Hezbollah yn parhau i ymwneud â masnachu anghyfreithlon narcotics, arfau, gwyngalchu arian, ffrwydron pentyrru stoc a gwyliadwriaeth yn ninasoedd Ewrop. Yn ôl AJC, byddai cydnabod Hezbollah yn ei gyfanrwydd fel sefydliad terfysgol yn amharu ar ei alluoedd i godi arian, recriwtio a symud.

“Rydym yn annog pasio’r penderfyniad dwybleidiol pwysig hwn yn gyflym gan bwyso ar yr UE i wneud y peth iawn a chywiro ffuglen Hezbollah â chymhelliant a gymeradwyodd bron i ddegawd yn ôl,” meddai Prif Swyddog Gweithredol AJC, David Harris, mewn datganiad newyddion. “Gan gredu ar gam y gall ddofi ymddygiad Hezbollah, cynnig heb gefnogaeth tystiolaeth, mae’r UE wedi creu adenydd‘ milwrol ’a‘ gwleidyddol ’o fewn Hezbollah, pan, mewn gwirionedd, mae’n endid terfysgol unedig sengl.”

“Mae Hezbollah yn sefydliad terfysgol, sy’n gyfrifol am filoedd o farwolaethau sifil yn y Dwyrain Canol ac o amgylch y byd,” meddai Manning mewn datganiad. “Mae eu heffaith ar ddadelfennu Libanus wedi bod yn ddinistriol; maent yn chwyddo dylanwad dinistriol Iran, ac maent yn berygl i'r rhanbarth cyfan. Rwy’n galw ar yr UE i ddynodi Hezbollah yn llawn fel sefydliad terfysgol ac i weithio’n agos gyda’r Unol Daleithiau i weithredu sancsiynau, rhannu cudd-wybodaeth a ffrwyno dylanwad rhanbarthol malaen Hezbollah. ”

Yr Aifft

Mewn cyfarfod yn Sharm el-Sheikh, mae Prif Weinidog Israel ac Arlywydd yr Aifft El-Sisi yn cytuno i ddyfnhau cysylltiadau rhwng y ddwy wlad

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu Prif Weinidog Israel Naftali Bennett ag Arlywydd yr Aifft Abdel Fattah El-Sisi yng nghyrchfan arfordirol Sharm El-Sheikh ddydd Llun, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Hwn oedd ymweliad prif weinidog cyntaf Israel â'r Aifft mewn degawd.

Dywedodd datganiad a ryddhawyd gan Swyddfa’r Prif Weinidog fod y ddau arweinydd wedi trafod cyfres o bynciau, gan gynnwys “ffyrdd i ddyfnhau a chryfhau cydweithredu rhwng y taleithiau, gyda phwyslais ar ehangu masnach gydfuddiannol, a chyfres hir o faterion rhanbarthol a rhyngwladol.”

hysbyseb

Diolchodd Bennett i’r Arlywydd El-Sisi am rôl bwysig yr Aifft yn y rhanbarth a nododd, yn ystod y dros 40 mlynedd ers iddo gael ei arwyddo, fod y cytundeb heddwch rhwng y ddwy wlad yn parhau i fod yn sylfaen ar gyfer diogelwch a sefydlogrwydd yn y Dwyrain Canol.

Pwysleisiodd als rôl sylweddol yr Aifft wrth gynnal sefydlogrwydd diogelwch yn Llain Gaza ac wrth ddod o hyd i ateb i fater caethion Israel ac ar goll.

Bu'r ddau arweinydd hefyd yn trafod ffyrdd o atal Iran niwclear a'r angen i atal ymddygiad ymosodol rhanbarthol y wlad honno.

hysbyseb

Cytunwyd i barhau i ddyfnhau'r cydweithrediad a'r ddeialog rhwng y ddwy wlad ym mhob cylch. '' Yn ystod y cyfarfod, yn anad dim, fe wnaethon ni greu sylfaen ar gyfer cysylltiadau dwfn yn y dyfodol, '' meddai Bennett ar ôl dychwelyd i Israel.

Mae Israel yn gynyddol agored i wledydd y rhanbarth, a sylfaen y gydnabyddiaeth hirsefydlog hon yw'r heddwch rhwng Israel a'r Aifft. Felly, ar y ddwy ochr rhaid i ni fuddsoddi mewn cryfhau’r cyswllt hwn, ac rydym wedi gwneud hynny heddiw, ”meddai.

Bennett oedd Prif Weinidog cyntaf Israel i ymweld â’r Aifft yn gyhoeddus ers i’w ragflaenydd Benjamin Netanyahu gwrdd â chyn arlywydd yr Aifft, Hosni Mubarak yn 2011 hefyd yn Sharm El-Sheikh.

Nododd y Jerusalem Post mai dim ond un faner oedd yn y cyfarfod yn ôl, yr un Aifft. Y tro hwn, eisteddodd arweinwyr Israel a'r Aifft wrth ymyl baneri o'r ddwy wlad.

Mewn sioe anarferol o lefel cysur yr Aifft gyda chyfarfod lefel uchel yn Israel, cyhoeddodd swyddfa Sisi bresenoldeb Bennett yn Sharm e-Sheikh, yn hytrach na gadael Israel i roi cyhoeddusrwydd i'r digwyddiad.

Llofnododd Israel a’r Aifft gytundeb heddwch ym 1979, ond mae wedi cael ei ystyried yn ““ heddwch oer ”.

Yn ôl y newyddiadurwr Khaled Abu Toameh, arbenigwr ar faterion Palestina ac Arabaidd, mae Arlywydd yr Aifft El-Sisi yn cwrdd â Bennett yn rhan o ymdrechion yr Aifft i ailafael yn ei rôl ganolog yn y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina ac ymdrech Sisi i ddarlunio ei hun fel heddychwr a chyri ffafr gyda gweinyddiaeth Biden.

Parhau Darllen

Israel

Am y tro cyntaf, mae uwch swyddog yr UE yn nodi’n gyhoeddus fod gwerslyfrau Palestina yn ‘broblem fawr’, cyn cyfarfod Senedd yr UE i drafod cronfeydd rhewi

cyhoeddwyd

on

Bydd Pwyllgor Cyllideb Senedd Ewrop yn cyfarfod ddiwedd y mis hwn i bleidleisio ar ddyraniadau 2022 i Awdurdod Palestina. Cyflwynwyd sawl cynnig i rewi cyfran o'r cyllid i'r PA nes i'r gwerslyfrau gael eu newid, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Cyn pleidlais dyngedfennol ar gyllid yr UE y flwyddyn nesaf i'r Awdurdod Palestina (PA), nododd un o uwch swyddogion y Comisiwn Ewropeaidd fod gwerslyfrau PA yn '' broblemus 'yn ddwfn ac na ellir eu goddef mwyach yn eu ffurf bresennol wrth iddynt barhau â'r Israeli- Gwrthdaro Palestina trwy hyrwyddo casineb a thrais, ochr yn ochr â chyflogi rhaffau gwrthsemitig.   

Mewn cyfarfod o Senedd Ewrop Gweithgor yn Erbyn Gwrthsemitiaeth ddydd Iau ym Mrwsel i drafod astudiaeth yr UE ar werslyfrau Palestina, dywedodd Henrike Trautmann, pennaeth uned Cyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd sy'n goruchwylio pob cymorth i'r sector addysg Palestina: “Mae'n amlwg iawn bod yr astudiaeth yn datgelu bodolaeth iawn. cynnwys problemus iawn ... mae newidiadau i'r cwricwlwm yn hanfodol ... rhaid sicrhau cydymffurfiad llawn o'r holl ddeunydd addysgol â safonau heddwch, goddefgarwch, cydfodoli a di-drais UNESCO yn yr un modd ag y mae angen mynd i'r afael ag unrhyw gyfeiriad o natur gwrthsemitig a'i dynnu allan. "

hysbyseb

Cyhoeddwyd astudiaeth yr UE, gan Sefydliad Georg Eckert o’r Almaen sy’n adolygu gwerslyfrau Palestina, fis Mehefin diwethaf.

Yng nghyfarfod Senedd yr UE, condemniodd aelodau’r pwyllgor wrthsemitiaeth a gogoneddu trais yn y cwricwlwm PA. Roedd Is-lywydd Senedd yr UE, Nicola Beer, aelod o grŵp gwleidyddol rhyddfrydol Renew Europe, yn amlwg wedi clymu cyllid Ewropeaidd i'r PA i gasáu addysgu:

“Mae’n ein brifo i ddarllen am gynnwys gwerslyfrau sydd ddim ond yn bodoli diolch i seilwaith addysgol y mae’r Undeb Ewropeaidd, ynghyd â rhoddwyr eraill, yn galluogi Awdurdod Palestina i’w gael. Mae darlunio Iddewon yn beryglus, eu pardduo, cyflawni rhagfarnau gwrth-Iddewig yn peri gofid yn unig. Ond wrth ddarllen am lyfrau ysgol - ac yma rwy’n siarad fel mam - yn gogoneddu terfysgwr Dalal al-Mughrabi, yn cyflwyno trais gwaed oer yn erbyn sifiliaid, gan gynnwys llawer o blant gan fod gwrthsafiad yn fy ngadael yn ddi-le. ”

hysbyseb

Bydd Pwyllgor Cyllideb Senedd Ewrop yn cyfarfod ddiwedd y mis hwn i bleidleisio ar ddyraniadau 2022 i Awdurdod Palestina. Cyflwynwyd sawl cynnig i rewi cyfran o'r cyllid i'r PA nes bod y gwerslyfrau'n cael eu newid.

Bythefnos yn ôl, mewn gwrandawiad gan bwyllgor materion tramor Senedd Ewrop, cydnabu pennaeth Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palestina yn y Dwyrain Agos (UNRWA), Philippe Lazzarini, fod gwerslyfrau Palestina yn cynnwys deunydd problemus, tra’n dal i fynnu bod yr asiantaeth yn cymryd camau i'w hatal rhag cael ei dysgu, ond heb ddangos bod sut mae hyn yn cael ei gyflawni mewn gwirionedd.

Dywedodd hefyd fod gwrthsemitiaeth, gogoniant anoddefgarwch terfysgaeth yn bresennol mewn gwerslyfrau PA yn ysgolion UNRWA a chadarnhaodd fod ei asiantaeth wedi diwygio'r gwerslyfrau a ddefnyddiwyd yn ei hysgolion yn dilyn honiadau o gynnwys gwrthsemitig.

Ond fe wnaeth sawl aelod o’r pwyllgor ei holi ar barhau i ddysgu casineb, trais a gwrthsemitiaeth yn y gwerslyfrau a deunyddiau UNRWA, gan nodi adroddiad diweddar gan IMPACT-se, sefydliad sy’n dadansoddi llyfrau ysgol a chwricwla am gydymffurfio â safonau a ddiffiniwyd gan UNESCO ar heddwch a goddefgarwch. ar y gwerslyfrau.

Yr UE yw rhoddwr sefydliadol mwyaf a mwyaf cyson UNRWA.

Ym mis Mehefin, cyhoeddodd y Comisiynydd Ewropeaidd Oliver Varhelyi, y mae ei adran yn cynnwys cymorth i UNRWA, ddatganiadau galw ystyried cymorth cyflyru i sector addysg Palestina ar “lynu’n llawn at safonau heddwch, goddefgarwch, cyd-fodolaeth, di-drais UNESCO” a “yr angen am ddiwygio addysg Palestina".

Parhau Darllen

Gwrth-semitiaeth

Mae pennaeth UNWRA yn cydnabod gwrthsemitiaeth a gogoneddu terfysgaeth mewn gwerslyfrau Palestina

cyhoeddwyd

on

Pennaeth Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palestina yn yr Yn agos at y Dwyrain (UNRWA), cydnabu Philippe Lazzarini, fod gwerslyfrau Palestina yn cynnwys deunydd problemus, wrth fynnu o hyd bod yr asiantaeth yn cymryd camau i'w atal rhag cael ei ddysgu, heb ddangos bod sut mae hyn yn cael ei gyflawni mewn gwirionedd., yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Dywedodd, mewn gwrandawiad gerbron pwyllgor materion tramor Senedd Ewrop (AFET), fod gwrthsemitiaeth, gogoniant anoddefgarwch terfysgaeth yn bresennol mewn gwerslyfrau PA yn ysgolion UNRWA a chadarnhaodd fod ei asiantaeth wedi diwygio'r gwerslyfrau a ddefnyddiwyd yn ei hysgolion yn dilyn honiadau o gynnwys gwrthsemitig. .

Ond fe wnaeth sawl aelod o’r pwyllgor ei holi ar barhau i ddysgu casineb, trais a gwrthsemitiaeth mewn gwerslyfrau Awdurdod Palestina (PA) a deunyddiau UNRWA, gan nodi adroddiad diweddar gan IMPACT-se, sefydliad sy’n dadansoddi llyfrau ysgol a chwricwla am gydymffurfio â diffiniad UNESCO. safonau ar heddwch a goddefgarwch. ar y gwerslyfrau.

hysbyseb

Yr UE yw rhoddwr sefydliadol mwyaf a mwyaf cyson UNRWA. Ym mis Mehefin, cyhoeddodd y Comisiynydd Ewropeaidd Oliver Varhelyi, y mae ei adran yn cynnwys cymorth i UNRWA, ddatganiadau galw ystyried cymorth cyflyru i sector addysg Palestina ar “lynu’n llawn at safonau heddwch, goddefgarwch, cyd-fodolaeth, di-drais UNESCO” a “yr angen am ddiwygio addysg Palestina".

Hefyd ym mis Mehefin, anfonodd grŵp trawsbleidiol o 26 Senedd yr UE o 16 gwlad ac o'r grwpiau gwleidyddol mwyaf a llythyr i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, yn galw am gamau disgyblu ac ymchwilio i UNRWA dros ddysgu casineb.

Ym mis Ebrill, pasiodd Senedd yr UE un digynsail penderfyniad condemnio UNRWA, dod yn deddfwrfa gyntaf i geryddu UNRWA dros ddysgu casineb a chymell trais gan ddefnyddio gwerslyfrau Awdurdod Palestina. Mae'r testun mabwysiedig mynnu bod deunydd atgas yn cael ei “dynnu ar unwaith” ac yn mynnu bod yn rhaid “gwneud cyllid yr UE yn amodol” ar ddeunydd addysgol sy’n hyrwyddo heddwch a goddefgarwch.

hysbyseb

Yn y cyfarfod AFET, nododd Lazzarini “rydym yn cytuno i raddau helaeth â’r casgliad bod angen mynd i’r afael â nifer o faterion.”

Ond cafodd ei herio gan sawl seneddwr. ASE yr Almaen Dietmar Köster, aelod o Gynghrair Flaengar Sosialwyr a Democratiaid (S&D), holi Lazzarini ar y gwerslyfrau. “Cyfaddefodd UNRWA fod ei gyfarwyddwyr addysg ei hun, rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd 2020, wedi cynhyrchu deunydd addysgol wedi'i frandio â logo UNRWA sy'n annog trais, yn galw am jihad ac yn gwrthod gwneud heddwch fel y nodwyd yn adroddiad IMPACT-se.

"Mae gen i bryderon difrifol ynglŷn â'r gwerslyfrau. O ystyried diffygion difrifol UNRWA yn ystod y blynyddoedd diwethaf, credaf nad oes gan Senedd Ewrop unrhyw ddewis arall ond trafod y cwestiwn a oes angen goruchwyliaeth lymach arnom dros yr asiantaeth. Esboniwch os gwelwch yn dda, ”meddai.

Roedd ASE Sbaen, Jose Ramon Bauza Diaz, o'r grŵp rhyddfrydol Renew Europe yn debyg cwestiwn. "Mae sôn am derfysgaeth mewn rhai testunau ac wrth gwrs mae gwahanol wledydd yn yr UE wedi penderfynu rhwystro eu cyfraniadau i'r asiantaeth hon. Am y rheswm hwn, byddai’n ddifrifol iawn i arian trethdalwyr Ewropeaidd dalu am annog terfysgaeth neu i feithrin llygredd. ”

ASE Slofacia Miriam Lexmann, o Blaid Pobl Ewrop, y grŵp gwleidyddol mwyaf yn senedd yr UE, herio Lazzarini pan ofynnodd: “Pa gamau pendant a gymerwyd? Beth sydd wedi'i wneud i gasglu'r deunyddiau hyn yn ôl gan 320,000 o fyfyrwyr? Rydyn ni'n gwybod os bydd y llyfrau hyn yn aros gyda'r myfyrwyr, byddan nhw'n creu difrod pellach. ''

Soniodd am y ffaith bod adroddiad swyddfa atebolrwydd Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau (GAO) ar UNRWA wedi dweud bod athrawon UNRWA “wedi gwrthod cymryd rhan mewn hyfforddiant ar gyfer goddefgarwch a datrys gwrthdaro. ''

ASE yr Iseldiroedd Bert-Jan Ruissen, o grŵp y Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR), Dywedodd: “Mae angen i ni edrych ar adroddiad diweddar IMPACT-se…. Mae'n dangos bod sôn yn ddyddiol am drais a gwrthod heddwch a gwadu cyfreithlondeb Israel o ran presenoldeb yn y rhanbarth yn gwerslyfrau newydd UNRWA. Rwy'n credu bod cwestiwn pa mor hir y gallwn ni oddef hyn. Beth ydych chi wedi'i wneud am ein pryderon a fynegwyd mewn perthynas â gwerslyfrau ysgolion? "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd