Cysylltu â ni

cyffredinol

Heddlu Israel i lansio ymchwiliad ar ôl gwrthdaro ffrwydro yn angladd Shireen Abu Akleh

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyhoeddodd heddlu Israel y byddan nhw’n lansio ymchwiliad i’r modd yr ymdriniodd swyddogion ag angladd Shireen Abu Akleh yn Jerwsalem ddydd Gwener ond pwysleisiodd ei fod yn cefnogi ei swyddogion ac na fydd yn caniatáu iddyn nhw fod yn fwch dihangol, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Akleh, newyddiadurwr Palestina-Americanaidd sy'n gweithio iddo Al JazeeraBeth saethu marw yn ystod brwydrau gwn dwys rhwng Lluoedd Amddiffyn Israel a therfysgwyr Palesteinaidd arfog yn Jenin ar 11 Mai. Yn ystod ei hangladd, ffrwydrodd gwrthdaro rhwng cyfranogwyr yr angladd a’r heddlu, y bu i’w defnydd o ddulliau gwasgaru terfysg gael ei gondemnio’n eang ar ôl i luniau o’r digwyddiad ddod i’r amlwg ar-lein.

Yn ôl yr heddlu, tra bod “angladd tawel ac urddasol” i Akleh wedi’i gydlynu gyda’i theulu, “Yn anffodus, dechreuodd cannoedd o derfysgwyr darfu ar drefn gyhoeddus, hyd yn oed cyn i’r angladd ddechrau.”

“Ddydd Gwener, cyrhaeddodd tua 300 o derfysgwyr ysbyty Sant Joseff yn Jerwsalem ac atal aelodau’r teulu rhag llwytho’r arch ar yr hers i deithio i’r fynwent - fel oedd wedi’i gynllunio a’i gydlynu gyda’r teulu ymlaen llaw,” meddai’r heddlu mewn datganiad .

“Yn lle hynny, fe wnaeth y dorf fygwth gyrrwr yr hers ac yna symud ymlaen i gario’r arch ar orymdaith heb ei chynllunio i’r fynwent ar droed,” parhaodd y datganiad.

Dywedodd yr heddlu y dylid dychwelyd yr arch i'r hers, ond anwybyddwyd y gorchymyn. Yn ôl yr heddlu, ceisiodd llysgennad yr UE a theulu Abu-Akleh ymyrryd, ond cawsant eu hanwybyddu hefyd.

“Fe wnaeth cannoedd o unigolion ymgynnull y tu allan i ysbyty Ffrainc yn Sheikh Jarrah a dechrau llafarganu anogaeth genedlaetholgar,” meddai’r heddlu mewn datganiad. “Tuag at allanfa’r gasged o’r ysbyty, dechreuodd terfysgwyr daflu cerrig tuag at yr heddweision o plaza ysbyty Ffrainc, a gorfodwyd yr heddweision i weithredu,” meddai’r heddlu.

hysbyseb

Ymyrrodd swyddogion i wasgaru’r dorf a’u hatal rhag cymryd yr arch, “fel y gallai’r angladd fynd rhagddo fel y cynlluniwyd yn unol â dymuniadau’r teulu,” yn ôl y datganiad.

Dywedodd brawd Abu Akleh, Tony Awr Newyddion y BBC roedd yr heddlu wedi gofyn nad oedd unrhyw fflagiau Palestina yn bresennol yn ystod yr angladd, nad oedd unrhyw sloganau cenedlaetholgar yn cael eu llafarganu ac roedd “eisiau cyfyngu ar symudiadau’r angladd mewn rhai ffyrdd.”

Yn ôl ei gyfrif, “Roeddem yn ceisio gadael yr ysbyty ac roeddem yn wynebu llawer o filwyr yn curo cyfranogwyr yn greulon.”

“Fel gydag unrhyw ddigwyddiad gweithredol, ac yn sicr digwyddiad lle bu swyddogion heddlu yn agored i drais gan derfysgwyr a lle defnyddiwyd grym wedyn gan yr heddlu, bydd Heddlu Israel yn ymchwilio i’r digwyddiadau a ddilynodd yn ystod yr angladd,” meddai’r heddlu. datganiad meddai.

“Felly, mae Comisiynydd Heddlu Israel [Yaakov Shabtai], mewn cydweithrediad â’r Gweinidog Diogelwch Cyhoeddus [Omar Bar-Lev], wedi cyfarwyddo bod ymchwiliad yn cael ei gynnal i’r digwyddiad. Bydd canfyddiadau’r ymchwiliad yn cael eu cyflwyno i’r Comisiynydd yn y dyddiau nesaf,” parhaodd y datganiad.

Ychydig oriau ar ôl y cyhoeddiad, dyfynnodd allfa Israel Ynet fod ffynonellau heddlu yn beirniadu’r hyn a ddisgrifiodd y ffynhonnell fel “llawer o gyhoeddiadau ffug” ynglŷn â’r digwyddiad, “gan gynnwys gwybodaeth anghywir a hanner gwirioneddau ynghylch amrywiol ddigwyddiadau a gweithgaredd heddluoedd Israel yn yr ardal, gan gynnwys adroddiadau ffug o anafiadau.” Roedd y cyhoeddiadau hyn, meddai’r ffynhonnell, yn rhan o “anogaeth barhaus gan wahanol elfennau gelyniaethus i geisio sefydlu naratif ffug a [cyflwyno] realiti gwyrgam i’r cyhoedd.”

Dywedodd ffynonellau heddlu Ynet na fyddai Heddlu Israel yn caniatáu i'r swyddogion dan sylw ddod yn fychod dihangol.

“Mae'r rhain yn swyddogion sy'n amddiffyn sifiliaid Israel gyda'u cyrff rhag terfysgaeth. Nid oes unrhyw sefydliad yn y wladwriaeth sy’n gweithio o dan y pwysau, y llwyth gwaith, y cymhlethdod a’r dwyster fel y gwna’r heddlu, ”meddai ffynhonnell wrth y siop.

Ddydd Gwener, fe gyhoeddodd yr Undeb Ewropeaidd ddatganiad yn dweud ei fod ''wedi ei arswydo gan y golygfeydd sy'n datblygu yn ystod gorymdaith angladdol y newyddiadurwr Americanaidd-Palestina Shireen Abu Akleh yn Nwyrain Jerwsalem meddiannu.''

''Yr UE  yn condemnio’r defnydd anghymesur o rym ac ymddygiad amharchus heddlu Israel yn erbyn cyfranogwyr yr orymdaith alaru,’’ ychwanegodd y datganiad.

''Caniatáu ar gyfer ffarwel heddychlon a gadael i alarwyr alaru mewn heddwch heb aflonyddu a bychanu, yw'r parch dynol lleiaf,''ychwanegodd.

Ailadroddodd yr UE ei alwad am ymchwiliad trylwyr ac annibynnol sy'n egluro holl amgylchiadau marwolaeth Shireen Abu Akleh sy'n dod â'r rhai sy'n gyfrifol am ei lladd o flaen eu gwell.''

Hefyd ddydd Gwener, galwodd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig am “ymchwiliad ar unwaith, trwyadl, tryloyw a theg a diduedd” i farwolaeth Akleh, gan bwysleisio “yr angen i sicrhau atebolrwydd”.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd