Cysylltu â ni

Israel

Senedd Ewrop nesaf yn fwy pro-Israel?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


I Israel, y cwestiwn pwysicaf yw pwy fydd yn olynu Josep Borrell fel Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch. Ers yr ymosodiad milwrol yn Gaza yn erbyn Hamas yn dilyn y gyflafan a gyflawnwyd gan Hamas yn Israel ar Hydref 7, mae Borrell, cyn Weinidog Tramor Sosialaidd Sbaen, wedi dod yn fwyfwy gwrth-Israel yn ei ddatganiadau.

“Mae’n ymddangos bod canlyniadau’r etholiadau Ewropeaidd yn dangos bod gan y Senedd Ewropeaidd 720-aelod nesaf y potensial i ddod yn fwy pro-Israel,” meddai Tomas Sandell, Cyfarwyddwr a Sylfaenydd y Glymblaid Ewropeaidd ar gyfer Israel (ECI) wrth iddo asesu i'r Wasg Iddewig Ewropeaidd effaith pleidleisiau'r wythnos ddiwethaf ar Israel yn 27 o aelod-wladwriaethau'r UE a ddangosodd symudiad clir i'r dde, boed y ''meddal'' neu'r dde ''galed''.

Plaid y Bobl Ewropeaidd (canol-dde) a'r S&D (Cymdeithasol-Democrataidd) fydd y grwpiau gwleidyddol mwyaf yn y senedd o hyd ond gydag enillion pwysig y Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR) a Hunaniaeth a Democratiaeth dde eithafol (ID) grwpiau, ynghyd â'r colledion a gofrestrwyd gan y grŵp Renew (canol, rhyddfrydol), yn enwedig yn Ffrainc, yn ogystal â'r Chwith a'r Gwyrddion.

Efallai y bydd cynghreiriau yn y dyfodol yn newid a bydd yn cael effaith ar enwebu swyddi gorau’r UE fel Llywydd Comisiwn yr UE, Llywydd Cyngor yr UE, Uchel Gynrychiolydd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch (yn arbennig o bwysig o ran cysylltiadau’r UE ag Israel) a Llywydd Senedd Ewrop. Bydd cinio anffurfiol o arweinwyr yr UE ddydd Llun yn gyfle cyntaf iddyn nhw drafod y safbwyntiau yn y dyfodol sydd angen eu cytundebau yn ogystal â mwyafrif o fewn Senedd newydd Ewrop.

Yn Ffrainc, cynyddodd plaid Rali Genedlaethol Marine Le Pen i 30% o'r bleidlais, tra gostyngodd plaid Dadeni Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron i 15% i lawr o 22% yn 2019. Diddymodd yr arlywydd y senedd genedlaethol ar unwaith a galw am etholiadau newydd yn diwedd Mehefin.

Yn yr Almaen cymerodd y Dde Amgen ar gyfer yr Almaen (AfD) yr ail safle gydag amcangyfrif o 16.5% o'r bleidlais yn etholiad yr UE ddydd Sul, tra bod Democratiaid Cymdeithasol y Canghellor Olaf Scholz wedi sgorio eu canlyniad gwaethaf erioed.

Yn yr Eidal, derbyniodd Brodyr Eidalaidd y Prif Weinidog Giorgia Meloni fwy na chwarter y pleidleisiau.

hysbyseb

Dioddefodd Prif Weinidogion dwy o’r aelod-wladwriaethau mwyaf gwrth-Israel, Sbaen a Gwlad Belg, ergyd drom yn yr etholiadau. Ymddiswyddodd Prif Weinidog Gwlad Belg, Alexander De Croo, a oedd wedi galw am adolygiad o gysylltiadau masnach yr UE ag Israel, yn dilyn etholiadau seneddol yn ei wlad a welodd y cenedlaetholwyr Ffleminaidd a rhyddfrydwyr Ffrangeg eu hiaith yn dod yn bleidiau cyntaf yn Fflandrys, Wallonia a Brwsel.

Mae canlyniadau’r etholiad yn fuddugoliaeth wych i bleidiau sy’n galw am bolisi cryf ar fewnfudo, tra bod y pleidiau chwith a redodd ar newid hinsawdd a chefnogaeth i’r Wcráin wedi dioddef colledion mawr.

“Yn lle diystyru’r pleidiau asgell dde eithafol hyn a wnaeth fuddugoliaethau etholiadol, rwy’n meddwl y dylem o leiaf roi cyfle iddynt ac uniaethu â nhw fesul plaid, gwlad wrth wlad, a pheidio â chyffredinoli,” meddai Tomas Sandell, y bu ei sefydliad yn gynharach. eleni cyhoeddi safle UE ar Israel a ddangosodd yn glir bod y gefnogaeth fwyaf i Israel i’w chael ymhlith pleidiau ar ochr dde’r canol yn Senedd Ewrop, a’r mwyaf o blaid Israel o’r holl grwpiau gwleidyddol yw’r Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR). ), ac yna Hunaniaeth a Democratiaeth (ID), Plaid y Bobl Ewropeaidd (EPP) a’r grŵp canol-rhyddfrydol Adnewyddu.

''Mae yna resymau i bryderu gan enillion etholiadol AFD yn yr Almaen ynghylch y gwahaniaeth rhwng pleidiau dde eithafol eraill fel Vox yn Sbaen neu Brodyr yr Eidal i'r Prif Weinidog Giorgia Meloni sy'n ymddangos yn llawer mwy teimladwy i'w brif ffrwd.' '

"A siarad yn gyffredinol, rydych chi'n gwybod y byddai'r canlyniadau'n dangos bod mwy o botensial ar gyfer cawcws cryfach o blaid Israel yn Senedd Ewrop," ychwanega Sandell.

I Israel, fodd bynnag, y cwestiwn pwysicaf yw pwy fydd yn olynu Josep Borrell fel Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch (sy'n fwy adnabyddus yn y cyfryngau fel pennaeth materion tramor yr UE). Ers yr ymosodiad milwrol yn Gaza yn erbyn Hamas yn dilyn y gyflafan a gyflawnwyd gan Hamas yn Israel ar Hydref 7, mae Borrell, cyn Weinidog Tramor Sosialaidd Sbaen, wedi dod yn fwyfwy gwrth-Israel yn ei ddatganiadau.

Ymhlith eraill, cyhuddodd Israel o achosi newyn yn fwriadol yn Gaza, dywedodd mai Israel greodd Hamas ac yn fwy diweddar fe wnaeth ddatganiad dadleuol bod Israel yn gwrthod cytundeb gwystl tra bod Hamas yn ei dderbyn. Roedd y fargen yr oedd yn cyfeirio ati yn hen gynnig ac nid y diweddaraf ar y bwrdd. Beirniadodd Israel hefyd am barhau â’i sarhaus milwrol yn Rafah gan rybuddio y gallai hyn gael canlyniadau ar gysylltiadau UE-Israel. Roedd hefyd yn systematig yn erbyn gwaharddiad yr UE ar Gorfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Iran (IRGC) er gwaethaf pleidlais senedd yr UE i benderfyniad yn galw am waharddiad o’r fath.

Yr wythnos ddiweddaf efe croesawu rhyddhau pedwar o wystlon Israel o gaethiwed yn Gaza tra hefyd yn condemnio “adroddiadau o Gaza am gyflafan arall o sifiliaid yn ystod yr ymgyrch achub” gan fyddin Israel.

Mae dirprwyon fel David Lega ar y dde wedi bod yn gofyn yn gyson am waharddiad IRGC tra bod Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Bolisi Tramor, Josep Borrell ac eraill ar y chwith wleidyddol wedi gwrthwynebu hyn.

“Os nad yw Borrell yn deall ei hun bod yr amser i gamu i lawr wedi dod, bydd hyn yn amlwg unwaith y bydd enwebiad ei olynydd yn dechrau. Credaf fod gan y rheini yn Senedd Ewrop gyfrifoldeb o hyd i gadw cydbwysedd ar yr Uchel Gynrychiolydd fel nad yw’n defnyddio’r cyfnod hwyaid cloff hwn mewn ffordd anadeiladol ac yn gwneud mwy o gamgymeriadau nag y mae wedi’u gwneud eisoes ,’’ pwysleisiodd Sandell .

Ar fenter Borrell, mae Gweinidogion Tramor yr UE wedi cytuno yn gynharach y mis hwn i wahodd Gweinidog Tramor Israel Israel Katz i drafod cydymffurfiaeth y wlad â'i rhwymedigaethau hawliau dynol o dan Gytundeb Cymdeithas yr UE-Israel. “Er mwyn trafod y sefyllfa yn Gaza (…) parch at hawliau dynol” yn ogystal â sut mae Israel yn bwriadu cydymffurfio â dyfarniad y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol (ICJ) yn galw arno i roi’r gorau i’w sarhaus yn Rafah,’’ Borrell Dywedodd. Ond ers hynny, nid yw gweinidog Israel wedi ateb y gwahoddiad eto, arwydd bod Israel yn ddrwgdybus o wahoddiad Borrellll ac efallai ei fod yn aros i weld pwy fydd yn cymryd drosodd ei swydd.

Condemniwyd tuedd gwrth-Israel dro ar ôl tro Borrell mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yn ddiweddar gan arweinwyr Iddewig Ewropeaidd a aeth mor bell â'i gyhuddo o gyfrannu at wrthsemitiaeth barhaus. Cyhuddiad a wrthodwyd yn gryf gan lefarydd Borrell.

“Mae yna alwad wleidyddol i ffrwyno Josep Borrell yn wirioneddol a’i roi yn yr un llinell yn ystod y cyfnod hwn o sawl mis cyn penodi Uchel Gynrychiolydd newydd. O ystyried canlyniadau’r etholiadau hefyd, rwy’n meddwl bod llai o oddefgarwch i bolisi wedi methu’n llwyr o ran Rwsia ac mewn perthynas ag Iran,’’ meddai Tomas Sandell.

Pwy i olynu Borrell?

''Rwy'n meddwl y byddai'r Uchel Gynrychiolydd nesaf yn dod o Ganol Dwyrain Ewrop. Mae yna sawl rheswm am hynny ac mae un yn ymwneud â'r rhyfel yn yr Wcrain. Mae'r rhain yn wledydd sy'n deall yr hyn sydd yn y fantol ac nad ydynt yn cuddio y tu ôl i ddyhuddiad canfyddiadau ffug. Mae ganddyn nhw hefyd lawer mwy o eglurder o ran sut y dylai Ewrop ddelio â chyfundrefnau totalitaraidd eraill fel yr un yn Tehran. Credaf y dylai hyn gael ei adlewyrchu ym mhenodiad yr Uchel Gynrychiolydd nesaf.''

Ymhlith yr ymgeiswyr posibl mae Prif Weinidog Estonia Kaja Kallas a Gweinidog Tramor Gwlad Pwyl, Radosław Sikorski. Byddai'r ddau yn dderbyniol i Israel. Dywedodd Kallas fis Tachwedd diwethaf: “Mae Hamas yn cynnal ymgyrch terfysgol ddidostur heb unrhyw ystyriaeth i fywyd dynol, gan gynnwys bywydau Palestiniaid. Mae gan Israel hawl i amddiffyn ei hun. Ond rhaid iddo wneud hynny mewn ffordd sy’n arbed bywydau diniwed ac yn cadw at normau cyfraith ryngwladol.”

Bydd y cyfan yn dibynnu ar adraniad prif swyddi'r UE rhwng y prif grwpiau gwleidyddol yn senedd yr UE. “Fe allen ni hefyd feddwl am ddiplomydd Eidalaidd i olynu Borrell os na fydd Mario Draghi (pennaeth Banc Canolog Ewrop ar hyn o bryd) yn cael safle uchel. Mae hyd yn oed Gweinidog Tramor yr Eidal, Antonio Tajani?,'' yn nodi Sandell.

I'r Athro Uri Rosenthal, cyn Weinidog Tramor yr Iseldiroedd yn llywodraeth Rutte, o ran y Dwyrain Canol, ''gallai canlyniadau etholiadau Senedd Ewrop fod wedi bod yn waeth nag y maent o ran y Dwyrain Canol. Rwy'n meddwl y gall Israel fod yn gadarnhaol ynghylch y ffaith nad yw teimladau gwrth-Israel iawn yn Ewrop yn cael eu hadlewyrchu yn etholiadau'r UE.''

Mae Prif Weinidog Estonia, Kaja Kallas, yn ymgeisydd posibl i olynu Josep Borrell fel Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch.

Hyd heddiw, mae Israel wedi bod braidd yn ofalus gyda'r gefnogaeth a dderbyniwyd gan bleidiau asgell dde eithafol yn Ewrop. ''Bydd yn rhaid i Israel ystyried pob un o'r pleidiau asgell dde eithafol Ewropeaidd yn unigol gan nad ydyn nhw i gyd wedi'u gwneud o'r un elc. Yn gyffredinol, er bod y canlyniadau'n newyddion da, ar adeg pan fo sefyllfa Israel yn Ewrop ar ei hisaf erioed,'' ysgrifennodd gwefan newyddion Ynet.

Mae'n gweld twf yr hawl Ewropeaidd o ganlyniad i'r gwrthwynebiad cynyddol i bolisïau mewnfudo a grym cynyddol mewnfudwyr yn y cyfandir, yn enwedig yr Arabiaid.

“Mae’n hollbwysig nad oes gan y chwith fwyafrif i hyrwyddo polisïau yn ein herbyn,” meddai swyddog o Israel.

Rhybuddiodd rabbi Ewropeaidd blaenllaw, Rabbi Menachem Margolin, Cadeirydd y Gymdeithas Iddewig Ewropeaidd, yn ddiweddar fod Ewrop yn wynebu “ecsodus” o Iddewon oherwydd ymchwydd gwrth-semitiaeth a diffyg gweithredu gan arweinwyr Ewropeaidd. “Rydyn ni wir yn bryderus iawn am y dyfodol oherwydd nid oes gennym ni sicrwydd bod yr arweinyddiaeth newydd wedi ymrwymo’n sicr i ddyfodol Iddewon yn Ewrop,’’ meddai wrth The Jewish Chronicle yn dilyn etholiadau’r UE ac enillion y pellaf. pleidiau tynn yn Ffrainc a'r Almaen.

Daeth Alternative for Deutschland, y cafwyd ei sylfaenydd yn euog o ddefnyddio slogan Natsïaidd mewn araith ymgyrch, yn ail yn yr Almaen, cyn y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol oedd yn rheoli.

“Mae yna rai gwleidyddion asgell dde eithafol sy’n cefnogi hawl Israel i amddiffyn ei hun oherwydd Islam radical, a dwi’n deall pam fod rhai Iddewon yn wirioneddol hapus i’w gweld yn cael grym oherwydd y Dwyrain Canol. Ond mae bod yn Iddew yn Ewrop nid yn unig yn ymwneud ag Islamiaeth, mae'n rhaid i ni gofio nad ydym yn rhannu'r un gwerthoedd yn union â'r dde eithaf,'' meddai Rabbi Margolin.

“Nid oes gennym ni broblem gyda Mwslemiaid, gyda mewnfudwyr, neu gyda dieithriaid. Galwaf ar y rhai sy'n neidio o hapusrwydd i dawelu ychydig. Mae'n rhaid i ni fod yn ofalus. Mae’n rhaid i ni ddadansoddi fesul plaid.”

Dylai pleidiau asgell dde eithafol fel yr AfD gael eu gwahardd oherwydd eu cysylltiadau eithafol. Ni all unrhyw un sy'n canmol Natsïaid redeg dros wleidyddiaeth, dylid ymchwilio iddynt a'u rhwystro,''meddai.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd