Cysylltu â ni

Israel

Israel i dderbyn gwahoddiad i fynychu Cyngor Cymdeithas UE-Israel ond dim ond pan fydd Hwngari yn cadeirio Cyngor yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mewn cyfarfod yn Budapest, dywedodd Gweinidog Tramor Israel Israel Katz wrth ei gymar yn Hwngari Péter Szijjártó fod arlywyddiaeth Hwngari ar yr UE, a fydd yn dechrau ym mis Gorffennaf, yn “gyfle digynsail i wella sefyllfa Israel yn yr UE.” Bydd Israel yn derbyn gwahoddiad yr UE i’r Gweinidog Tramor Israel Katz i gymryd rhan mewn cyfarfod o Gyngor Cymdeithas yr UE-Israel ym Mrwsel ond dim ond ar ôl i Hwngari gymryd drosodd arlywyddiaeth Cyngor yr UE ym mis Gorffennaf.

Dyma ddywedodd Gweinidog Tramor Israel Israel Katz wrth ei gymar yn Hwngari Péter Szijjártó yn ystod cyfarfod ddydd Llun yn Budapest.

Fis diwethaf, dywedodd pennaeth materion tramor yr UE, Josep Borrell, fod Gweinidogion Tramor yr UE wedi cyrraedd unfrydedd i alw am gyfarfod o Gyngor Cymdeithas yr UE-Israel '' i drafod y sefyllfa yn Gaza a pharch at hawliau dynol o dan y rhwymedigaethau y mae Israel wedi'u cymryd o dan hyn. cytundeb.''

Maen nhw hefyd eisiau trafod gyda “llywodraeth Netanyahu” fel y mynnodd Borell yn ystod cynhadledd i'r wasg yn dilyn cyfarfod o'r Cyngor Materion Tramor, sut mae'n bwriadu gweithredu dyfarniad y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol (ICJ) a orchmynnodd Israel i atal ei. ymosodiad milwrol bwriadedig yn ninas Rafah.

''Yr hyn yr ydym wedi'i weld ers i'r Llys gyhoeddi ei ddyfarniad: nid atal y gweithgareddau milwrol, ond i'r gwrthwyneb, cynnydd yn y gweithgareddau milwrol, cynnydd yn y bomio a chynnydd yn nifer yr anafusion y bobl sifil, fel y gwelsom neithiwr,''meddai Borrell.

Mae Cyngor Cymdeithas yr UE-Israel yn gorff sy'n rheoli cysylltiadau dwyochrog rhwng yr UE ac Israel. Mae'n cynnwys Gweinidog Tramor Israel a 27 o Weinidogion Tramor yr UE. Ymgynullodd y Cyngor ym mis Hydref 2022 ym Mrwsel ar ôl seibiant o ddeng mlynedd oherwydd anghytundebau ar fater Israel-Palestina.

Dywedodd Gweinidog Tramor Israel, Katz, wrth Szijjártó fod arlywyddiaeth Hwngari ar yr UE yn “gyfle digynsail i wella safle Israel yn yr UE.”

hysbyseb

Bydd Hwngari, sef ffrind gorau Israel o fewn yr UE, yn cymryd drosodd arlywyddiaeth chwe mis yr UE o Wlad Belg, gwlad sy'n llai cyfeillgar i Jerwsalem.

Byddai llywyddiaeth Undeb Ewropeaidd Hwngari sydd ar ddod yn ymdrechu i “adfer cydweithrediad rhwng yr UE ac Israel i lefel y parch at ei gilydd,” meddai Szijjártó yn ystod cynhadledd i’r wasg ar y cyd â Katz, gan annog yr ochrau i gynnal deialog ac “atal naws cerydd a darlithio”. Ychwanegodd y byddai arlywyddiaeth Hwngari yn gwneud paratoadau ar gyfer trafodaethau cymdeithasu rhwng yr UE ac Israel “yn yr ysbryd hwnnw”.

Mynegodd Gweinidog Tramor Hwngari bryder mawr ynghylch tueddiadau gwrth-Israelaidd cynyddol mewn sefydliadau rhyngwladol. “Mae gan Israel hawl i driniaeth deg a chyfartal mewn sefydliadau rhyngwladol,” dyfynnodd y weinidogaeth dramor fod Szijjártó yn dweud, gan ychwanegu bod llywodraeth Hwngari bob amser wedi rhwystro “ymosodiadau a datganiadau unochrog, rhagfarnllyd yn erbyn Israel, ac y bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol.”

Mae cynyddu gwrth-Semitiaeth yr oes fodern yn Ewrop “yn ganlyniad polisi mudo cwbl anghyfrifol, lle gall lleiafrif lleisiol yn aml ddiystyru ewyllys mwyafrif tawel,” meddai Szijjártó.

Diolchodd Katz i lywodraeth Hwngari am ei chefnogaeth, gan ychwanegu: “Mae Hwngari yn ffrind cywir i Israel, ac mae eu cysylltiadau wedi’u seilio ar barch.” Dywedodd fod brwydr Hwngari yn erbyn gwrth-Semitiaeth yn rhagorol, a’i fod yn dymuno gweld ymdrechion tebyg “yng ngorllewin Ewrop ac mewn rhannau eraill o’r byd.”

Yn ystod ei ymweliad â Budapest, cyfarfu Katz hefyd â phennaeth Cymuned Iddewig Hwngari a gosod torch wrth gofeb Holocost Coeden Bywyd y wlad ym mhrifddinas Hwngari.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd