RSSYr Eidal

Senedd yr Eidal yn pleidleisio i godi imiwnedd #Salvini dros gwch mudol

Senedd yr Eidal yn pleidleisio i godi imiwnedd #Salvini dros gwch mudol

| Chwefror 14, 2020

Pleidleisiodd seneddwyr o’r Eidal ddydd Mercher (12 Chwefror) i godi imiwnedd ar gyfer yr arweinydd dde pellaf Matteo Salvini (yn y llun), gan agor y ffordd ar gyfer treial a allai ddod â gyrfa i ben dros gyhuddiadau iddo gadw ymfudwyr yn y môr yn anghyfreithlon ar y môr y llynedd, yn ysgrifennu Angelo Amante. Disgwylir i ganlyniad y bleidlais gael ei gyhoeddi'n ffurfiol tua 1800 GMT ond cyfrif Reuters […]

Parhau Darllen

Dywed y Gweinidog Tramor Di Maio #Italy i gadw bloc ar hediadau #China

Dywed y Gweinidog Tramor Di Maio #Italy i gadw bloc ar hediadau #China

| Chwefror 10, 2020

Dywedodd y Gweinidog Tramor Luigi Di Maio (yn y llun) ddydd Gwener (7 Chwefror) y byddai'r Eidal yn cadw bloc ar hediadau i ac o China oherwydd argyfwng y coronafirws, nes bod awdurdodau iechyd yr Eidal yn dweud y gellir ei godi, yn ysgrifennu Angelo Amante. “Mae'r bloc ar hediadau yn fesur rydyn ni wedi'i gymryd i ddelio ar unwaith â […]

Parhau Darllen

#Libya - Mae datganiad ar y cyd yn galw ar bleidiau Libya i gofleidio'r ymdrechion hyn a arweinir gan y Cenhedloedd Unedig yn ddiffuant

#Libya - Mae datganiad ar y cyd yn galw ar bleidiau Libya i gofleidio'r ymdrechion hyn a arweinir gan y Cenhedloedd Unedig yn ddiffuant

| Ionawr 8, 2020

Yn wyneb y cynnydd milwrol pryderus diweddar yn Libya a hefyd yng ngoleuni'r Cyngor Materion Tramor a drefnwyd ar gyfer dydd Gwener 10 Ionawr, cyfarfu'r Cyngor ym Mrwsel ar 7 Ionawr i ailddatgan ein hymrwymiad i atal yr ymladd o amgylch Tripoli ac mewn mannau eraill ar unwaith ac i drafod sut mae'r Gall yr UE gyfrannu ymhellach at y […]

Parhau Darllen

Contractau gweithgaredd ffatri #Italy ym mis Rhagfyr ar y gyfradd fwyaf serth ers 2013 - #PMI

Contractau gweithgaredd ffatri #Italy ym mis Rhagfyr ar y gyfradd fwyaf serth ers 2013 - #PMI

| Ionawr 3, 2020

Dirywiodd gweithgaredd gweithgynhyrchu’r Eidal am 15fed mis yn olynol ym mis Rhagfyr ac ar y gyfradd fwyaf serth am bron i saith mlynedd, dangosodd arolwg ddydd Iau, gan awgrymu y bydd yr economi yn parhau i gael trafferth yn y tymor agos, ysgrifennodd Reuters. Syrthiodd Mynegai Rheolwyr Prynu Markit IHS (PMI) i 46.2 o 47.6 ym mis Tachwedd, gan ddisgyn ymhellach o dan […]

Parhau Darllen

O #Euro i #ESM yr Eidal mae #Salvini yn ail-hyfforddi ei dân #Eurosceptig

O #Euro i #ESM yr Eidal mae #Salvini yn ail-hyfforddi ei dân #Eurosceptig

| Tachwedd 27, 2019

Yn ddiweddar, mae Matteo Salvini (yn y llun) wedi gollwng bygythiadau i fynd â’r Eidal allan o ardal yr ewro ond mae’r arweinydd caled-dde bellach yn dychryn awdurdodau Ewropeaidd gyda tharged newydd ar gyfer ei ddicter ewrosceptig: diwygiad arfaethedig o gronfa achubiaeth y rhanbarth, ysgrifennwch Giuseppe Fonte a Gavin Jones. Cytunodd gweinidogion cyllid Ardal yr Ewro ar ddiwygiad drafft y gronfa, […]

Parhau Darllen

Uwchraddiadau newydd a ariennir gan yr UE ar linell #NaplesBari, de'r Eidal

Uwchraddiadau newydd a ariennir gan yr UE ar linell #NaplesBari, de'r Eidal

| Hydref 9, 2019

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd fuddsoddiad € 124 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i uwchraddio rhan 16.5-km o reilffordd Napoli-Bari, rhwng Cancello a Frasso Telesino, de'r Eidal. Mae'r gwaith yn cynnwys dyblu llinellau rheilffordd un trac i gynyddu cyflymder, gallu a lleihau amser teithio. Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Violeta Bulc: “Bydd y prosiect hwn yn yr UE yn rhoi […]

Parhau Darllen

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

| Medi 11, 2019

Mae hiliaeth sefydliadol yn drech na systemau cyfiawnder troseddol ledled yr UE ac mae'n effeithio ar y modd y mae troseddau hiliol yn cael eu cofnodi, eu hymchwilio a'u herlyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y Rhwydwaith Ewropeaidd yn Erbyn Hiliaeth (ENAR) heddiw (11 Medi). “Ugain mlynedd ar ôl i Adroddiad Macpherson ddatgelu bod heddlu Prydain yn hiliol yn sefydliadol, rydyn ni nawr yn darganfod bod […]

Parhau Darllen