Cysylltu â ni

Yr Eidal

Meloni o'r Eidal yn addo cefnogaeth i Emilia-Romagna a gafodd ei daro gan lifogydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar ôl dychwelyd o Uwchgynhadledd G7 yn Japan yn gynnar i archwilio’r difrod ar y ddaear, fe wnaeth y Prif Weinidog Giorgia Meloni addo helpu’r rhanbarthau a gafodd eu taro gan lifogydd yng ngogledd yr Eidal.

Ymwelodd Meloni â threfi yn Emilia-Romagna, lle mae llifogydd pobl 14 lladd, ac wedi achosi iawndal amcangyfrifedig o biliynau. Stopiodd yn yr ardal hon ar ôl dychwelyd o'r copa.

Dywedodd Meloni, a oedd yn Ravenna ar adeg y drychineb, wrth gohebwyr "mae wedi bod yn drasiedi. Ond fe allwn ni bob amser ddod yn ôl yn gryfach o argyfyngau." Dywedodd Meloni fod cyfarfod â'r rhai yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd yn brofiad teimladwy iawn.

Dywedodd y prif weinidog asgell dde fod y difrod yn aruthrol, ond ei bod yn anodd amcangyfrif yr effaith ariannol.

Ychwanegodd y gallai'r Eidal alw ar Gronfa Undod yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer trychinebau naturiol.

Ychwanegodd fod arweinwyr eraill a fynychodd uwchgynhadledd G7 yn Hiroshima, Japan, wedi cynnig eu cefnogaeth.

Dywedodd Meloni na fyddai ei chydwybod yn caniatáu iddi aros i ffwrdd ar y copa am ddim hirach.

hysbyseb

Ddydd Sul (21 Mai), daeth y glaw i ben ac roedd y bobl leol a’r timau achub yn gweithio i dynnu’r mwd o’r strydoedd a’r adeiladau cyn i’r haul ei sychu.

Heddiw (23 Mai), bydd llywodraeth yr Eidal yn cynnull cabinet i drafod mesurau i ddelio â’r argyfwng hwn. Dywedodd Meloni, sydd wedi gweld rhywfaint o'r iawndal yn uniongyrchol, y bydd yn treulio dydd Llun yn adolygu cynlluniau adfer.

Gorfodwyd tua 36,000 o bobl i adael eu cartrefi. Roedd llawer o'r rhai oedd yn dal i fod yn yr ardaloedd dan ddŵr heb drydan. Erbyn nos Sul, roedd tua 10,000 o bobl wedi dychwelyd adref.

Mae'r diwydiant amaeth wedi cael ei daro'n galed mewn rhanbarth sy'n tyfu ffrwythau fel eirin gwlanog a chiwis, a grawn ac ŷd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd