Cysylltu â ni

Covid-19

Amddiffyniad Uwch yn Erbyn Asiantau Biolegol: Llwyddiant Eidalaidd ARES BBM - Bio Rhwystr Mwgwd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r cwmni Eidalaidd ARES wedi cynhyrchu mwgwd hanner wyneb hidlo unigryw sy'n amddiffyn rhag asiantau biolegol. Ar hyn o bryd yw'r unig gwmni ar y farchnad

Yn ystod y pandemig Coronavirus diweddar, trafodwyd ystyr masgiau fel Offer Amddiffynnol Personol yn helaeth mewn dadleuon cyhoeddus a gwleidyddol. Mae hidlo mwgwd hanner wyneb yn hanfodol ar gyfer amddiffyn unigolion (gweithwyr a phoblogaeth) ac i reoli trosglwyddiad pathogenau rhwng unigolion. Gan gydnabod rôl hanfodol y dyfeisiau hyn, ymrwymodd llywodraeth yr Eidal, trwy benderfyniad a gymeradwywyd gan y Senedd, i sicrhau bod masgiau hanner wyneb hidlo uwch ar gael mewn amgylcheddau risg uchel, gan gynnwys wardiau ysbyty ac unedau clefydau heintus.

Ar ôl y pandemig COVID-19, fe wnaeth cwmni Eidalaidd ragamcanu, dylunio, cynhyrchu a marchnata mwgwd hanner wyneb hidlo perfformiad uwch mwy datblygedig sy'n darparu amddiffyniad penodol yn erbyn asiantau heintus. Felly, ganwyd y BBM ARES. A III Categori Offer Amddiffynnol Personol (PPE) yn unol â Rheoliad (UE) 2016/425 ac wedi'i ardystio ar gyfer cyfryngau biolegol. Mae'r cynnyrch hwn yn cynnig amddiffyniad yn erbyn ystod eang o gyfryngau biolegol, aerosolau, a deunydd gronynnol yn yr awyr, gan ei gwneud yn anhepgor mewn amgylcheddau â risgiau biolegol uchel. Mae'n arbennig o addas ar gyfer sefyllfaoedd lle mae pobl yn cael eu hamlygu neu o bosibl yn dod i gysylltiad â chyfryngau heintus ac yn trin sylweddau a chymysgeddau a ddosberthir fel rhai peryglus, gan gynnwys cyfryngau carcinogenig neu fwtagenig categorïau A ac 1B.

Mae'r ddyfais hon yn unigryw, sef yr unig anadlydd (PPE) yn y Categori III sydd wedi'i ardystio ar gyfer amddiffyniad rhag asiantau biolegol, gan ragori ar berfformiad masgiau FFP3 traddodiadol (masgiau wyneb hidlo llwch). Mae anadlydd ARES BBM yn dal y ddau ardystiad yn unol â'r safon EN149: 2009 + A1: 2009 ac ardystiad ar gyfer amddiffyn rhag asiantau biolegol, ac mae hefyd yn cydymffurfio â safon dechnegol EN14683 (masgiau meddygol, dyfeisiau meddygol). Mae pob swp a gynhyrchir yn destun profion rheoli ansawdd trwyadl a gwirio effeithiolrwydd hidlo trwy nebyleiddio firws (Bacteriophage MS2) ac efelychu anadlu dynol.

Yn ogystal â'i berfformiad uchel, mae mwgwd ARES BBM wedi'i gynllunio i gynnig cysur a diogelwch. Mae ei wrthwynebiad anadlu is yn lleihau blinder defnyddwyr hyd yn oed yn ystod defnydd hirfaith, ac mae ei ffit ardderchog i'r wyneb yn sicrhau amddiffyniad effeithiol hyd yn oed yn ystod symudiadau dwys. Mae'r elastigau yn cydbwyso pwysau i sicrhau'r cysur mwyaf posibl heb beryglu diogelwch.

Mae defnyddio dyfeisiau datblygedig o'r fath yn hanfodol heddiw ac wrth baratoi'n ddigonol ar gyfer argyfyngau iechyd yn y dyfodol. Mae mabwysiadu BBM ARES yn dangos ymrwymiad i fynd i'r afael yn rhagweithiol â heriau iechyd y dyfodol, gan bwysleisio pwysigrwydd dyfeisiau diogelu uwch fel rhan o strategaeth cyfyngu gyffredinol. Yng nghyd-destun pandemig newydd posibl, gallai defnyddio dyfeisiau fel ARES BBM fod yn bendant wrth liniaru lledaeniad clefydau heintus newydd, a thrwy hynny ddiogelu iechyd y cyhoedd a diogelwch gweithwyr rheng flaen. Dim ond trwy fabwysiadu technolegau newydd yn rhagataliol, fel yr un hon, y gallwn wynebu heriau iechyd heddiw ac yfory yn well ac yn fwy ymwybodol, gan ddysgu o brofiadau trasig y gorffennol fel rhybuddion ar gyfer y dyfodol.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd