Cysylltu â ni

Yr Eidal

Ydy Meloni wedi ennill etholiadau Ewropeaidd? Persbectif Eidalaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gan Giorgio La Malfa, cyn Weinidog Materion Ewropeaidd, a Giovanni Farese, athro cyswllt Hanes Economaidd ym Mhrifysgol Ewropeaidd Rhufain a Chymrawd Coffa Marshall o Gronfa Marshall yr Almaen yn yr Unol Daleithiau.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd yr Eidal yn rhagweld y symudiad i'r dde yn etholwyr Ewrop sydd bellach yn amlwg gan ganlyniad yr etholiadau Ewropeaidd yr wythnos diwethaf. Oherwydd safiad radical ar bob mater o'r Ewrosystem i fudo i frechlynnau, rhwng 2018-2022 llwyddodd Giorgia Meloni, arweinydd Brodyr yr Eidal, i neidio o 6% i 26% yn etholiadau cenedlaethol 2022 a enillwyd gan y dde-ganol . Daeth felly yn brif weinidog llywodraeth glymblaid gan gynnwys Cynghrair Mr. Salvini sy'n cyd-fynd â Le Pen yn Ewrop ac yn hytrach o blaid Putin, a Forza Italia o Mr. Tajani, olynydd Silvio Berlusconi.

Mae tasg Mrs. Meloni yn ystod y ddwy flynedd gyntaf yn ei swydd newydd wedi bod yn gymharol hawdd. Yn fewnol, roedd y gwrthwynebiad yn draed moch. Cafodd yr wrthblaid fwyaf, y Blaid Ddemocrataidd, lai nag 20% ​​yn etholiadau cenedlaethol 2022 a diffyg arweinyddiaeth. Roedd y gweddill yn ddryswch. Yn rhyngwladol, nid oedd y dirwedd yn llai ffafriol. Yn Washington, roedd yr Arlywydd Biden yn chwilio am gynghreiriad Ewropeaidd gyda llai o brif gymeriad na Ffrainc a llai o betruster na'r Almaen. Ar Wcráin, Mrs. Meloni a'i traddododd.

Yn y cyfamser roedd hi hefyd yn chwarae i lawr ei safiad gwrth-ewropeaidd dwfn. Nid yw'r ewro erioed wedi cael ei gwestiynu ers hynny (hyd yn oed os yw'n cwestiynu ffurfiau dyfnach o integreiddio). Ym Mrwsel, roedd Mrs. Von Der Leyen yn gwybod bod Cynllun Adfer yr Eidal - ac yn dal i fod - yn hanfodol ar gyfer llwyddiant iawn yr UE Cenhedlaeth Nesaf, rhaglen ôl-bandemig flaenllaw'r UE. Felly pwysodd ar Meloni, yn union fel y gwnaeth Ffrainc a'r Almaen, rhyddhad o weld yr Eidal yn dilyn ei llwybr traddodiadol. Atal y Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf wnaeth y gweddill. Roedd yr UE yn drugarog ar ddyled yr Eidal.

Y newyddion yw bod yr amodau mewnol ac allanol hyn bellach yn newid. Efallai y bydd canlyniad yr etholiadau Ewropeaidd yn nodi dechrau cyfnod newydd. Yn ôl pob tebyg, gwnaeth Mrs. Meloni yn dda iawn, wrth i'w phlaid gynyddu o 26% (2022) i 28,8%, gan ehangu'r bwlch gyda'i dau bartner iau yn y glymblaid. Ond nid dyma'r stori gyfan. Y ganran a bleidleisiodd oedd yr isaf yn hanes yr Eidal. Y gostyngiad cyffredinol mewn pleidleisiau, yn rhannol, sy’n gwneud i’w chanran edrych yn dda. Mewn niferoedd absoliwt, collodd Brodyr yr Eidal 600.000 o bleidleisiau o'i gymharu â 2022. I'r gwrthwyneb, neidiodd y Blaid Ddemocrataidd o 19% (2022) i 24,1% gan haneru'r pellter gyda Brothers of Italy. Mewn niferoedd absoliwt, cafodd 250.000 yn fwy o bleidleisiau. Dyma'r stori.

 Mae arweinydd ifanc y Blaid Ddemocrataidd, Mrs. Schlein, y mae llawer yn ei hystyried yn dyngedfennol, wedi bod yn ymgyrchydd effeithiol ar faterion sylweddol fel iechyd y cyhoedd a chyflogau go iawn. Efallai y bydd ei llwyddiant yn awr yn helpu i lunio ffrynt gwrthwynebiad mawr, yn enwedig os bydd pleidiau canolrifol fel Mr Calenda a Mr. Renzi yn adennill eu hysbrydoliaeth flaengar wreiddiol. Mewn nifer o etholiadau lleol mae'r wrthblaid eisoes wedi trechu'r glymblaid canol-dde. Mae'r ddwy ffrynt bellach ar 48% yr un. Mae'n cyffwrdd a mynd pwy allai fod yn enillydd. Mae Mrs. Meloni hefyd wedi cyflwyno cynllun ar gyfer diwygio cyfansoddiadol sy'n cynnwys ethol y Prif Weinidog yn uniongyrchol, a fyddai'n troelli system seneddol yr Eidal. Mae angen refferendwm. Roedd yn edrych fel tasg hawdd tan ddydd Sul, ond nawr mae niferoedd yn awgrymu y gallai hi ei cholli.

hysbyseb

O ran yr economi, ni all Meloni ohirio delio â dyled yr Eidal. Hyd yn hyn, fe wnaeth hi feio ei rhagflaenwyr a gwneud dim byd. Nawr, mae cytundeb Sefydlogrwydd newydd yr UE yn anfon arwyddion gwrthgyferbyniol: wrth ymestyn yr amserlen ar gyfer addasiad cyllidol (hyd at 4 blynedd) mae hefyd yn cyflwyno targedau blynyddol o leihau diffyg a dyled ar gyfer gwledydd dyledus iawn. Mae'r Eidal yn un ohonyn nhw. Mae'n rhaid iddi gynhyrchu cynllun credadwy. Ac mae hyn yn ei hatal rhag cynnig toriadau treth sef y ffordd hawsaf i godi arian ar gyfer pleidleisiau. Mae'n rhaid iddi dorri neu wynebu canlyniadau gan y Comisiwn Ewropeaidd a'r marchnadoedd, sydd braidd yn neidio y dyddiau hyn. 

Nid dyma y cwbl o ails Mrs. Meloni. Am y 6 mis nesaf - amser hir mewn gwleidyddiaeth - mae'n rhaid iddi ymylu ei betiau rhwng Biden a Trump, ar y risg o dalu pris i'r ddau. Yn Ewrop, mae ei gofod symud yn llawer llai. Mae'n rhaid iddi wynebu'r ffaith ei bod bellach yn rhannu llwyfan Ewropeaidd gyda Mrs. Le Pen, gwleidydd medrus o wlad bwysig. A all hi ymbellhau oddi wrth Le Pen gan alinio â chonsensws Ewropeaidd traddodiadol y sosialwyr, plaid y bobl, a’r rhyddfrydwyr? Neu a yw hi'n mynd i gerdded law yn llaw â Mrs. Le Pen yn rhoi teyrnwialen arweinyddiaeth yr hawl yn Ewrop iddi?

Cawn weld yn y misoedd nesaf. Ond efallai mai'r Eidal, ar ôl bod y cyntaf i ddisgyn yn ysglyfaeth o'r afiechyd poblogaidd, yw'r Eidal hefyd y gyntaf i wella. Efallai ein bod ni wedi mynd heibio Cape of Storms.

Mae Giorgio La Malfa yn gyn Weinidog Materion Ewropeaidd. Mae Giovanni Farese yn athro cyswllt Hanes Economaidd ym Mhrifysgol Ewropeaidd Rhufain ac yn Gymrawd Coffa Marshall o Gronfa Marshall yr Almaen yn yr Unol Daleithiau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd