RSSJapan

#WTO - Mae'r UE, yr UD a Japan yn cytuno ar ffyrdd newydd o gryfhau rheolau byd-eang ar #IndustrialSubsidies

#WTO - Mae'r UE, yr UD a Japan yn cytuno ar ffyrdd newydd o gryfhau rheolau byd-eang ar #IndustrialSubsidies

| Ionawr 14, 2020

Mewn Datganiad ar y Cyd a gyhoeddwyd heddiw (14 Ionawr), cyhoeddodd cynrychiolwyr yr Undeb Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau a Japan eu cytundeb i gryfhau rheolau presennol ar gymorthdaliadau diwydiannol a chondemnio arferion trosglwyddo technoleg gorfodol. Mewn cyfarfod a gynhaliwyd yn Washington, DC, cytunodd yr UE, yr UD a Japan fod y rhestr gyfredol o gymorthdaliadau a waherddir o dan y […]

Parhau Darllen

Mae dioddefwyr #NanjingMassacre yn ail-fyw eu profiad ac yn galw am heddwch

Mae dioddefwyr #NanjingMassacre yn ail-fyw eu profiad ac yn galw am heddwch

| Rhagfyr 20, 2019

Mae eleni’n nodi 82 mlynedd ers Cyflafan Nanjing, llofruddiaeth dorfol chwe wythnos a threisio torfol a gyflawnwyd gan oresgynwyr Japan a ddechreuodd ar Ragfyr 13, 1937. Bydd cofeb i ddioddefwyr Cyflafan Nanjing yn cael ei chynnal yn Nanjing, y brifddinas. o Dalaith Jiangsu Dwyrain Tsieina ddydd Gwener, Rhagfyr 13, sef […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion: Mae'r UE yn agor trafodaethau gyda Japan ar drosglwyddo data #PassengerNameRecord (PNR)

#SecurityUnion: Mae'r UE yn agor trafodaethau gyda Japan ar drosglwyddo data #PassengerNameRecord (PNR)

| Medi 28, 2019

Fel y cyhoeddwyd gan yr Arlywydd Jean-Claude Juncker yn Fforwm Cysylltedd Europa: Cysylltedd UE-Asia, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell bod y Cyngor yn awdurdodi dechrau trafodaethau ar gyfer Cytundeb UE-Japan i ganiatáu trosglwyddo a defnyddio Cofnod Enw Teithwyr (PNR ) data er mwyn atal a brwydro yn erbyn terfysgaeth a throseddau trawswladol difrifol. Bydd y Cytundeb yn gosod […]

Parhau Darllen

Mae #Euro yn disgyn i ragolygon tywyll 16-mis; Sinciau #Pound

Mae #Euro yn disgyn i ragolygon tywyll 16-mis; Sinciau #Pound

| Medi 3, 2019

Plymiodd yr ewro i lefel isel o 16 ddydd Llun (2 Medi) wrth i effaith rhyfel masnach Washington a Beijing ar economi Ewrop ddominyddu teimlad buddsoddwyr tra bod y bunt yn tanio wrth ddyfalu y gallai Prydain gael ei harwain ar gyfer etholiad cyffredinol, yn ysgrifennu Saikat Chatterjee . Arhosodd sector gweithgynhyrchu sy'n ddibynnol ar allforio yr Almaen yn crebachu ym mis Awst fel […]

Parhau Darllen

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

Mae'r UE a #Japan yn dewis Cyd-raglenni Meistr #ErasmusMundus cyntaf

| Awst 1, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canlyniadau'r alwad am gynigion ar gyfer Cyd-Bartneriaethau Gradd Meistr Erasmus Mundus gyda Japan a lansiwyd ym mis Hydref 2018. Mae'r Comisiwn a Gweinyddiaeth Addysg, Diwylliant, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Japan wedi dewis tair rhaglen a gynigir gan gonsortia rhyngwladol sy'n cynnwys prifysgolion blaenllaw. Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics: “Yn […]

Parhau Darllen

Geopolitics o gyfyngiadau masnach rhwng #Japan a #SouthKorea

Geopolitics o gyfyngiadau masnach rhwng #Japan a #SouthKorea

| Gorffennaf 23, 2019

Ar 4 Gorffennaf, cyhoeddodd llywodraeth Siapan reoliadau llymach ar allforio deunyddiau lled-ddargludyddion i Dde Corea a bygwth gwahardd De Korea o'r 'rhestr wen' o bartneriaid masnach y gellir ymddiried ynddynt. Gallai'r symudiad daro economi De Korea yn anodd, gan fod economi De Korea yn dibynnu'n drwm ar y diwydiant gweithgynhyrchu, ysgrifennu Chen Gong a Yu […]

Parhau Darllen