Cysylltu â ni

Karabakh

Mae Rhyfel Karabakh 44 diwrnod wedi newid y dirwedd ranbarthol geopolitical

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Newidiodd Ail Ryfel Karabakh rhwng Azerbaijan ac Armenia a ddigwyddodd ar Fedi 27 ac a ddaeth i ben ar Dachwedd 10, 2020 dirwedd geopolitical De'r Cawcasws. Roedd y gwrthdaro Armenaidd-Azerbaijan hirhoedlog yn her fawr i integreiddio a diogelwch economaidd rhanbarthol. Mae'r gwrthdaro hefyd wedi achosi'r drasiedi ddynol a dioddefaint yr Aserbaijan a'r bobl Armenaidd. Mae'r broses drafod o dan adain Grŵp OSCE Minsk wedi methu oherwydd bod Yerevan wedi diddymu'r cytundebau a'r egwyddorion a gyrhaeddwyd o'r blaen a sefydlwyd yn ystod degawdau'r broses drafod. O ganlyniad, o'r diwedd berwodd y tensiynau bragu a'r cythruddiadau i fod yn wrth-filwrol ar raddfa fawr gan fyddin Azerbaijani, sydd wedi dirywio mewn hanes fel y Rhyfel 44 Diwrnod.

Daeth yr Ail Ryfel Karabakh 44 diwrnod i ben pan lofnododd Azerbaijan, Armenia, a Rwsia'r cytundeb cadoediad tairochrog ar Dachwedd 10, 2020. O dan y fargen hon, mae 1,960 o filwyr arfog, 90 o gerbydau arfog, a 380 o gerbydau modur ac unedau offer arbennig wedi'u defnyddio i rhanbarth Karabakh. Ar ben hynny, agorwyd “Cyd-ganolfan Rwseg-Twrcaidd ar gyfer Monitro’r Cadoediad” yn rhanbarth Agdam i fonitro gweithrediad y cadoediad. Daeth bargen mis Tachwedd yn ddogfen bwysig a ddaeth â gelyniaeth i ben a gweithrediadau milwrol. Yn ôl y ddogfen, addawodd Armenia ddychwelyd ardaloedd Agdam, Kalbajar, a Lachin i reolaeth Azerbaijani, tra bod Azerbaijan yn gwarantu diogelwch Coridor Lachin, i’w ddefnyddio fel cysylltiad dyngarol rhwng Armenia ac Armeniaid sy’n byw yn Karabakh.

Mae Medi 27, 2021 yn ddyddiad nodedig i Azerbaijan gan fod y wlad yn nodi pen-blwydd cyntaf buddugoliaeth y Rhyfel 44 Diwrnod. Ar ôl adfer ei gyfanrwydd tiriogaethol, mae Azerbaijan wedi chwarae rhan ganolog wrth dywys mewn oes newydd yn y Cawcasws De: cyfnod o gyfle am heddwch a datblygiad. Ers i’r Wat 44 Diwrnod ddod â gwrthdaro Karabakh i ben, yn ystod y cyfnod ar ôl y rhyfel, nod allweddol y partïon ddylai fod y gefnogaeth i adfer cysylltiadau economaidd trwy agor cysylltiadau trafnidiaeth a therfynu / terfynu ffiniau’r wladwriaeth i adeiladu heddwch cynaliadwy.

hysbyseb

Mae Azerbaijan eisoes wedi lansio rhaglen ar raddfa fawr ar gyfer adfer ei thiriogaethau rhydd a datblygu'r holl seilwaith yn y rhanbarth. Mae llawer o gwmnïau rhyngwladol yn cymryd rhan yn y broses hon. Mae'r cwmnïau hynny'n gweithio ar ailadeiladu'r holl briffyrdd, rheilffyrdd a seilwaith arall sy'n elfennau allweddol mewn integreiddio economaidd llawn. Fodd bynnag, mae heriau ac anawsterau o hyd wrth weithredu holl gymalau datganiad tairochrog mis Tachwedd, gan gynnwys Erthyglau 4 a 9, sy'n bwysig o ran diogelwch a'r cydweithrediad economaidd yn y dyfodol.

Mae'n werth nodi bod Erthygl 9 o fargen mis Tachwedd yn nodi y bydd pob cyfathrebiad yn y rhanbarth yn cael ei rwystro, gan gynnwys rhwng Azerbaijan a'i ranbarth Nakhchivan. Gyda hyn mewn golwg, mae angen pwysleisio pwysigrwydd talaith Syunik / Zangezur. Bydd gwarchodwyr ffiniau Rwseg, sy'n amddiffyn y ffin Armenaidd-Iran yn gwarantu diogelwch cysylltiadau trafnidiaeth rhwng rhanbarthau gorllewinol Azerbaijan a Gweriniaeth Ymreolaethol Nakhchivan yn Azerbaijan.

Mae adfer yr holl ffyrdd a sefydlu coridor Zangezur yn cynnig manteision sylweddol i Armenia. Bydd ailagor cysylltiadau trafnidiaeth yn y rhanbarth hefyd yn datrys un o brif broblemau economaidd Yerevan, sef absenoldeb cysylltiad tir â marchnadoedd yr Undeb Economaidd Ewrasiaidd dan arweiniad Rwsia.

hysbyseb

Gall hefyd ddatblygu ei gysylltiadau economaidd ag Iran. Yn ystod y gwrthdaro hirhoedlog, mae Armenia wedi colli mynediad i'r reilffordd a arferai gysylltu'r wlad ag Iran trwy Azerbaijan. Felly, bydd adfer y rheilffordd hon yn cael effaith gadarnhaol ar y cysylltiadau dwyochrog rhwng Yerevan a Tehran.

Er gwaethaf dynameg gadarnhaol, mae yna heriau o hyd tuag at weithredu holl gymalau bargen Tachwedd, 2020. Mae Erthygl 4 o ddatganiad mis Tachwedd yn nodi defnyddio ceidwaid heddwch Rwseg ochr yn ochr â thynnu holl luoedd arfog Armenia yn ôl. Fodd bynnag, mae adroddiadau bod y cymal hwn yn cael ei dorri dro ar ôl tro. Trosglwyddo lluoedd milwrol Armenia i ranbarth Karabakh trwy goridor Lachin yw'r prif bryder i Azerbaijan a allai fod y rheswm dros ddwysau pellach yn y rhanbarth.

Realiti heddiw yw'r rhyfel gwaedlyd a ddaeth i ben ac mae cyfleoedd economaidd yn dod i'r amlwg yn y De Cawcasws. Ar gyfer Azerbaijan, mae rhyfel Karabakh ar ben, ac mae unrhyw drafodaethau ynghylch statws rhanbarth Karabakh yn y dyfodol yn gwbl annerbyniol. I'r gwrthwyneb, mae Armenia yn dal i fynnu statws Karabakh yn y dyfodol, sy'n dangos y byddai tensiynau rhwng y pleidiau yn parhau os na fydd parch at ei gilydd at gyfanrwydd tiriogaethol ac sofraniaeth, egwyddorion allweddol cyfraith ryngwladol i sicrhau sefydlogrwydd a heddwch nid yn unig yn y Cawcasws De, ond hefyd mewn sawl rhan arall o'n byd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd