Cysylltu â ni

Karabakh

Llyfr chwarae Moscow yn Karabakh

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wedi'i leoli ar y groesffordd rhwng Gweriniaeth Islamaidd Iran a Ffederasiwn Rwsia, mae rhanbarth y Cawcasws yn cael ei ddylanwadu'n drwm gan y ddau archbwer rhanbarthol hyn - yn ysgrifennu James Wilson.

Cynhaliodd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, sgyrsiau rhwng Gweinidogion Tramor Armenia ac Azerbaijani yr wythnos diwethaf, gyda’r bwriad o drefnu cytundeb heddwch parhaol rhwng y ddwy wlad wrthdaro hon. Mae llawer o ymdrechion i roi'r gwrthdaro Armenia-Azerbaijani i orffwys wedi'u gwneud dros y blynyddoedd, ond dyma'r tro cyntaf i swyddogion yr Unol Daleithiau gymryd rhan weithredol yn y trafodaethau. Ni ddylai fod yn syndod bod penderfyniad Blinken i gymryd rhan llawer mwy gweithredol yn y trafodaethau yn dod o ganlyniad i ddylanwad cynyddol pwerau rhanbarthol eraill ar y pleidiau dan sylw. Mae'r dylanwad tramor hwn hefyd yn digwydd bod â thuedd gwrth-Azerbaijani amlwg, gan fod Moscow a Tehran yn dal llawer yn erbyn Baku. 

Ffocws yn yr anghydfod rhwng Azerbaijan ac Armenia yw'r eboles ymwahanol poblog Armenia yn nhiriogaeth Azerbaijan a gydnabyddir gan y Cenhedloedd Unedig, yn ardal Karabakh. Ers rhyfel 2020 a ymladdwyd gan Azerbaijan yn erbyn Armenia dros amgaead Karabakh, mae ceidwaid heddwch Rwsia wedi cael eu hanfon i'r ardal i gadw'r heddwch a sicrhau bod nwyddau'n cael eu cludo o Armenia i'r Armeniaid Karabakh ac i'r gwrthwyneb. Ond, buan y cafodd lluoedd Rwsia ar lawr gwlad eu hunain yn dilyn gwahanol amcanion na'r rhai a nodwyd yn eu defnydd swyddogol.

O ystyried gwrthdaro blaenorol Rwsia, ac sy'n dal i fynd rhagddo, ynghylch tiriogaethau pypedau mewn llawer o wahanol rannau o'r hen Undeb Sofietaidd, megis Abkhazia, De Ossetia a Donbass, mae Moscow yn parhau yn ôl yr un llyfr chwarae. Mae Karabakh yn darparu targed addas ar gyfer gweithrediad o'r fath. Mae gan Moscow bresenoldeb milwrol sylweddol yn y rhanbarth eisoes, dan gochl cadw heddwch (a chanolfannau milwrol yn agos), ac mae'r boblogaeth yn dra gwahanol i boblogaeth tirfeddianwyr.

Yn ôl The Wall Street Journal, "Mae Putin yn defnyddio Armeniaid Karabakh fel gwystlon. Fel y De Ossetiaid ac Abkhaziaid yn Georgia neu'r cymunedau Rwsiaidd yn yr Wcrain, mae Karabakh yn cynnig cyfiawnhad ffug-ddyngarol iddo dros imperialaeth Rwsia». Mae'r rhanbarth ymwahanol yn Karabakh, yr hyn a elwir yn «Weriniaeth Artsakh», yn rhanbarth llawn mwynau, nad yw'n cael ei chydnabod gan unrhyw endid gwleidyddol yn y Cenhedloedd Unedig, gan gynnwys Armenia. Fodd bynnag, mae'n aelod o grŵp o wladwriaethau nad ydynt yn cael eu cydnabod sy'n galw ei hun yn «Gymuned dros Ddemocratiaeth a Hawliau'r Cenhedloedd» - sefydliad y mae ei unig aelodau eraill yn wladwriaethau pyped a grëwyd gan Rwsia: De Ossetia, Abkhazia a Transnistria.

Nid yw'n syndod bod yr holl diriogaethau hyn yn cydnabod ei gilydd ac mae ganddynt ddiddordeb breintiedig ar y cyd mewn cael eu cynnwys yn yr Undeb Ewrasiaidd trwy eu cysylltiadau agos â Rwsia. Mae’n ddiogel tybio na fydd “Artsakh” yn ddim gwahanol, a bydd yn ceisio integreiddio ei hun â Rwsia, y wlad sydd â’r unig rym milwrol wedi’i ddefnyddio ar hyn o bryd yn nhiriogaethau’r cilfach hon sydd â phoblogaeth Armenia.

Mae Armenia ei hun yn gynghreiriad agos i Rwsia ac Iran, er gwaethaf y gwasgariad mawr sy'n byw yng ngwledydd y Gorllewin, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau ac yn Ffrainc. Mae adroddiad diweddar gan The Guardian yn dangos bod dronau o Iran o sawl math wedi gwneud eu ffordd i mewn i Rwsia gan ddefnyddio cychod a chwmnïau hedfan Iran sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Erthygl gan Gohebydd UE yn cadarnhau hyn, gan ychwanegu bod Armenia yn chwarae rhan annatod yn y danfoniadau hyn, gan ganiatáu i awyrennau cargo Iran lanio yn ei meysydd awyr cyn mynd ymlaen i ddosbarthu arfau i luoedd Rwsia yn yr Wcrain. Yn ôl y Berlin-seiliedig «Canolfan Almaeneg ar gyfer De Cawcasws» Defnyddir Armenia gan Rwsia fel dirprwy ar gyfer mewnforion i Rwsia ac allforion ohoni. 

Ar yr un pryd mae Armenia yn ceisio cyflwyno ei hun fel "sylfaen democratiaeth yn y Cawcasws", gan alw trwy ei Allfeydd Saesneg i'r Gorllewin a sefydliadau rhyngwladol i gymryd camau ymarferol i'w helpu i ymladd yn erbyn Azerbaijan unbenaethol.  

hysbyseb

Ond mae Armenia yn dal i fod yn «achos gwerslyfr o awtocratiaeth o fath y Dwyrain, wedi'i orchuddio'n denau ag argaen o werthoedd modern a gwareiddiad», fel y Wythnos Newyddion Rwmania argraffiad yn ei roi, gan ddwyn proflenni niferus o enghreifftiau brawychus o ormes a gormes.    

Felly, tra bod Yerevan yn ceisio hwylio i'r Gorllewin, eto mae ei weithredoedd yn dangos lle mae teyrngarwch Yerevan yn gorwedd mewn gwirionedd. A yw trafodaethau presennol gydag Azerbaijan yn arwain at unrhyw ganlyniadau, dylai un barhau i fod yn amheus ynghylch eu gweithredu difrifol oherwydd y cynsail y mae Armenia wedi'i osod iddi'i hun - ochr yn ochr â Rwsia ac Iran ar lawer o faterion. 

Dyma un enghraifft mwy diweddar. Mae swyddogion Iran wedi datgan, fwy nag unwaith, pa mor bwysig yw eu perthynas ag Armenia, gan honni bod ei chywirdeb tiriogaethol a’i diogelwch yr un mor hanfodol i Iran ag un Iran ei hun. Ar ddiwedd mis Ebrill ymddangosodd taflenni a thaflenni ar adeiladau preswyl a gweinyddol yn Yerevan, gan gynnwys ei Sgwâr Gweriniaeth ganolog, gyda neges glir iawn - delweddau yn darlunio llosgi baneri Wcreineg, Israel ac Azerbaijani a'r neges mewn iaith Armeneg a Pherseg “mae gennym ni gelyn cyffredin”.

Ar 23 Ebrill, yn ystod gorymdaith yng ngolau ffagl yn Yerevan i nodi 108 mlynedd ers yr hil-laddiad Armenia, llosgwyd baner Azerbaijani ochr yn ochr â baner Twrci. Ychydig ddyddiau ynghynt, ar 14 Ebrill, cipiodd Aram Nikolyan, gweithiwr teledu cyhoeddus Armenia, faner Azerbaijani yn seremoni agoriadol Pencampwriaeth Codi Pwysau Ewropeaidd yn Yerevan a'i llosgi. Mae tystiolaeth o'r fath o agwedd Armenia tuag at Azerbaijan a sut nad yw'r llywodraeth yn codi bys i ffrwyno'r gelyniaeth agored hyn, yn codi amheuon ynghylch didwylledd y trafodaethau rhwng Armenia ac Azerbaijan.

Tra roeddwn yn ysgrifennu'r erthygl hon, rwyf wedi dod i ddeall bod Prif Weinidog Armenia, Nikol Pashinyan, yn bwriadu ymweld â Moscow yr wythnos nesaf. Mae'n debyg bod angen iddo riportio rhywbeth i'r Kremlin...  

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd