RSSKazakhstan

56ain #MunichSecurityConference: Mae #Tokayev yn mynd i'r afael â phroblem #Afghan.

56ain #MunichSecurityConference: Mae #Tokayev yn mynd i'r afael â phroblem #Afghan.

| Chwefror 15, 2020

Rhwng Chwefror 14 ac 16, mae mwy na 500 o wneuthurwyr penderfyniadau rhyngwladol uchel eu statws yn dod ynghyd ar gyfer 56fed Cynhadledd Diogelwch Munich dan gadeiryddiaeth y Llysgennad Wolfgang Ischinger. Bydd cynrychiolwyr gwleidyddiaeth, busnes, gwyddoniaeth a chymdeithas sifil yn trafod argyfyngau cyfredol a heriau diogelwch yn y dyfodol ym Munich. Cyfanswm o dros 35 o benaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth a […]

Parhau Darllen

#Kazakhstan - Digwyddiad ym mhentref Masanchi

#Kazakhstan - Digwyddiad ym mhentref Masanchi

| Chwefror 9, 2020

Mae Arlywydd Gweriniaeth Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayeva wedi gorchymyn i gomisiwn llywodraeth gael ei greu, dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Brif Weinidog, i ymchwilio ac adrodd ar ddigwyddiadau a gynhaliwyd ar 7 Chwefror 2020, ar gyrion pentref Masanchi, yn Ardal Kordai, rhanbarth Zhambyl yn Kazakhstan. Dechreuodd y digwyddiad […]

Parhau Darllen

#Abai a #Kazakhstan yn yr 21ain ganrif

#Abai a #Kazakhstan yn yr 21ain ganrif

| Ionawr 29, 2020

Mae eleni yn nodi 175 mlynedd ers geni Abai Kunanbaiuly. I nodi pen-blwydd mab mawr ein pobl, crëwyd comisiwn arbennig. Y bwriad yw trefnu digwyddiadau ar raddfa fawr yn ddomestig ac yn rhyngwladol. Ond ni ddylai hyn i gyd fod yn ddathliad, ond yn hytrach yn oleuedigaeth ysbrydol, yn ysgrifennu Gweriniaeth […]

Parhau Darllen

Pen-blwydd Abai yn 175 oed i'w ddathlu trwy gydol 2020

Pen-blwydd Abai yn 175 oed i'w ddathlu trwy gydol 2020

| Ionawr 28, 2020

Cynhaliodd y Gwasanaeth Cyfathrebu Canolog sesiwn friffio ar 16 Ionawr yn amlinellu paratoadau ar gyfer pen-blwydd y bardd Abai Kunanbayev yn 175 oed, adroddodd wefan y Weinyddiaeth Diwylliant a Chwaraeon, ysgrifennodd Galiya Khassenkhanova. Credyd llun: ortcom.kz. Cymeradwywyd y cynllun 82 pwynt yn 2019, nododd yr Is-Weinidog Nurgisa Dauyeshov. Mae mwy na 500 o ddigwyddiadau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol wedi'u hamserlennu. “Rydyn ni […]

Parhau Darllen

UE a #CentralAsia - Cyfleoedd newydd i weithio gyda'n gilydd ar gyfer #GreenFuture

UE a #CentralAsia - Cyfleoedd newydd i weithio gyda'n gilydd ar gyfer #GreenFuture

| Ionawr 27, 2020

Ar 28 Ionawr 2020, bydd ffrindiau o Ganol Asia, Affghanistan a'r Undeb Ewropeaidd yn ymgynnull yn Berlin ar gyfer cynhadledd a drefnir gan Weinyddiaeth Dramor yr Almaen, o'r enw 'Green Central Asia'. Roeddwn yn falch o dderbyn y gwahoddiad ac ymuno â gweinidogion tramor o’r rhanbarth, am ddau brif reswm, yn ysgrifennu Josep Borell (yn y llun). Credyd llun: […]

Parhau Darllen

UE a #Kazakhstan i ddyfnhau cysylltiadau

UE a #Kazakhstan i ddyfnhau cysylltiadau

| Ionawr 27, 2020

Mukhtar Tileuberdi, Gweinidog Tramor Kazakhstan, yn 17eg Cyngor Cydweithrediad yr UE-Kazakstan ym Mrwsel, 20 Ionawr 2020 Addawodd yr Undeb Ewropeaidd a Kazakstan ar 20 Ionawr ymrwymiad ar y cyd i ddyfnhau cysylltiadau, partneriaeth, deialog wleidyddol a chryfhau'r cyswllt rhwng eu dinasyddion. Cynhaliodd y Cyngor Cydweithrediad rhwng yr UE a Kazakhstan ei ail gyfarfod ar bymtheg ar 20 Ionawr […]

Parhau Darllen

Gweinidog tramor #Kazakhstan yn croesawu strategaeth yr UE ar Ganolbarth Asia

Gweinidog tramor #Kazakhstan yn croesawu strategaeth yr UE ar Ganolbarth Asia

| Ionawr 22, 2020

Mae Gweinidog Tramor Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi (yn y llun, canol) wedi croesawu Strategaeth yr UE ar Ganol Asia, gan ddweud y bydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer gwell cydweithredu a gwell cysylltiadau rhanbarthol, yn ysgrifennu Martin Banks. Wrth siarad ym Mrwsel ddydd Llun (20 Ionawr), dywedodd fod y strategaeth yn “darparu’r fframwaith cyffredinol ar gyfer ymgysylltu rhanbarthol”. Dylai'r strategaeth gefnogi, ymhlith […] eraill

Parhau Darllen