Cysylltu â ni

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn ystyried allforio ei frechlyn QazVac COVID-19

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth siarad mewn cyfarfod o Gyngor y Buddsoddwyr Tramor, dywedodd Llywydd Gweriniaeth Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev "Mae Kazakhstan yn un o'r ychydig wledydd a lwyddodd, diolch i'w botensial gwyddonol, i greu a rhyddhau ei frechlyn QazVac ei hun yn erbyn coronafirws. . Rwyf am nodi ein bod yn barod i gynyddu cynhyrchiad y brechlyn a threfnu ei allforio dramor, "

Mewn cyfarfod rhwng Cyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ac Arlywydd Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trwy fideo-gynadledda, canmolodd arweinydd WHO ei fod yn canmol lefel rhyngweithio Kazakhstan â WHO yn fawr.

Croesawodd yr Arlywydd Tokayev sylwadau agoriadol Tedros Adhanom Ghebreyesus yng Nghynulliad Iechyd y Byd, lle galwodd am ymdrechion byd-eang cynyddol i frechu yn erbyn COVID-19, fel y bydd o leiaf 2021% o boblogaeth y byd erbyn mis Medi 10 yn cael eu brechu, ac erbyn y diwedd o'r flwyddyn 30%.

hysbyseb

Roedd Kassym-Jomart Tokayev yn gwerthfawrogi'r WHO am gefnogaeth ymarferol Kazakhstan i ddarparu offer amddiffynnol a meddygol yn ystod dyddiau anodd cyntaf yr achosion.

Hysbysodd yr Arlywydd Tedros Adhanom Ghebreyesus am y mesurau a gymerwyd gan Kazakhstan i fynd i’r afael â’r coronafirws.

Rhoddwyd sylw arbennig mewn sgyrsiau ar-lein i'r broses frechu yn erbyn COVID-19. Dywedodd yr Arlywydd Tokayev wrth Gyfarwyddwr Cyffredinol WHO am ganlyniadau rhagarweiniol treialon clinigol brechlyn Kazakh “QazVac, a chyrhaeddodd ei effeithiolrwydd 96%. Ar hyn o bryd, mae'r awdurdodau perthnasol wedi dechrau'r broses o gael cymeradwyaeth WHO ar gyfer QazVac. ” Meddai'r llywydd.

hysbyseb

Yn ystod y trafodaethau, bu’r ochrau yn trafod y rhagolygon ar gyfer cryfhau cydweithrediad rhwng Kazakhstan a WHO, gan gynnwys wrth wrthweithio pandemig y coronafirws.

Ailadroddodd yr Arlywydd fod Kazakhstan ymhlith ychydig o wledydd a allai wneud a chynhyrchu ei frechlyn QazVac ei hun yn erbyn COVID-19 diolch i'w allu gwyddonol.

Ychwanegodd fod y wlad yn barod i ail-gynhyrchu cynhyrchiad ei brechlyn yn erbyn COVID-19 a'i allforio dramor.

QazCoVac-P yw ail frechlyn y Sefydliad Ymchwil Bioddiogelwch sydd wedi llwyddo mewn treialon lliniarol mewn menter arbenigol o Weinyddiaeth Gofal Iechyd Kazakh ac wedi cwrdd â'r gofynion diogelwch. Anfonwyd y brechlyn QazVac (QazCovid-in) cyntaf ar Ebrill 22.

Mae'r treialon clinigol yn cynnwys gwirfoddolwyr o'r grŵp oedran rhwng 18 a 50 oed ac fe'u cynhelir yn yr ysbyty amlddisgyblaethol yn Taraz. Tra bod QazVac yn frechlyn anactif, mae QazCoVac-P yn frechlyn is-uned sy'n seiliedig ar broteinau wedi'u syntheseiddio'n artiffisial o'r coronafirws SARS-CoV-2.

Nid yw brechlynnau subunit, tebyg i frechlynnau anactif, yn cynnwys cydrannau byw o'r firws ac fe'u hystyrir yn ddiogel. Mae'r cynorthwyydd sydd wedi'i gynnwys yn y brechlyn yn ysgogi'r ymateb imiwn yn effeithiol heb effeithio'n andwyol ar gorff y person sydd wedi'i frechu. Gan fod y math hwn o frechlyn yn cynnwys yr antigenau angenrheidiol yn unig ac nid yw'n cynnwys holl gyfansoddion eraill y firws, mae sgîl-effeithiau ar ôl y brechlyn is-uned yn llai cyffredin. Er enghraifft, mae brechlynnau yn erbyn heintiau ffliw, hepatitis B, niwmococol, meningococaidd a hemoffilig i gyd yn frechlynnau subunit.

Mae QazCoVac-P hefyd yn frechlyn dau ddos. Ar hyn o bryd, mae'n ysgogi imiwnedd yng nghorff anifeiliaid labordy wedi'u brechu ar y 14eg diwrnod ar ôl pigiad intramwswlaidd yr ail ddos.

Ar hyn o bryd, mae Kazakhstan yn defnyddio Sputnik V o Rwsia, y QazVac a gynhyrchir yn lleol, a Sinopharm Tsieina a gynhyrchir yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac a enwir Hayat-Vax.

Mae miliwn o bobl yn Kazakhstan wedi cwblhau cwrs llawn y brechiad yn erbyn COVID-19 trwy dderbyn dwy gydran o’r brechlyn, yn ôl y data sy’n cael ei ddiweddaru’n ddyddiol gan Weinyddiaeth Gofal Iechyd Kazakh. Mae ychydig dros 2 filiwn o bobl wedi derbyn o leiaf un dos o'r brechlyn.

Os bydd treialon clinigol y brechlynnau newydd yn llwyddiannus, bydd QazCoVac-P yn ei gwneud yn bosibl cyflymu ffurfio imiwnedd buches i coronafirws yn Kazakhstan.

Dechreuodd Kazakhstan ei ymgyrch brechu torfol ar Chwefror 1 gan ddefnyddio brechlyn Sputnik V Rwsia. Ar hyn o bryd, mae Kazakhstan yn defnyddio Sputnik V o Rwsia, y QazVac a gynhyrchir yn lleol, a Sinopharm Tsieina a gynhyrchir yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac a enwir Hayat-Vax.

Er bod QazVac a gynhyrchir yn lleol yn opsiwn rhatach i Kazakhstan, nid yw'r llywodraeth yn bwriadu rhoi'r gorau i frechu gyda brechlynnau eraill hefyd.

“Oherwydd y ffaith bod QazVac yn gofyn am amodau cynhyrchu arbennig, dim ond 50,000 dos y mis yr ydym yn eu derbyn, ac mae angen i ni frechu ein dinasyddion mewn cyfeintiau mawr yn gyflymach. Os ydym yn derbyn 50,000 dos, yna bydd yn cymryd mwy o amser nes i'r planhigyn gael ei lansio. Ni allwn sefyll yn ein hunfan a'n tasg yw lansio'r ymgyrch frechu cyn gynted â phosibl. Mae amser yn hollbwysig i ni, ”esboniodd Gweinidog Gofal Iechyd Kazakh, Alexey Tsoy, mewn sesiwn friffio i’r wasg ar Fai 27.

O ran y newid i fywyd ôl-bandemig, cyhoeddodd y Gweinidog Gofal Iechyd y bydd y drefn fasgiau yn cael ei chodi yn Kazakhstan pan fydd o leiaf 60 y cant o'r boblogaeth yn cael eu brechu ledled y wlad. “Mae gennym ni 2 filiwn o bobl wedi’u brechu nawr. Mae hynny bron bob 10fed person. Ac mae nifer y bobl sydd wedi'u brechu yn tyfu bob dydd. Rydyn ni’n dweud pan fydd preswylwyr yn cael eu brechu gyda’r gydran gyntaf, mae’r imiwnedd rhag y firws yn cynyddu 80 y cant, ”meddai Tsoy.

Ar y cyfan, bu 381,907 o achosion cofrestredig o haint coronafirws ers yr achos cyntaf yn Kazakhstan ar Fawrth 13, 2020. Ar hyn o bryd mae'r wlad wedi'i dosbarthu yn y parth melyn sy'n ymwneud â'r sefyllfa epidemiolegol.

Mae pedwar rhanbarth o Kazakhstan yn y parth coch, gan gynnwys rhanbarthau Nur-Sultan, Almaty, Akmola a Karaganda.

Mae rhanbarthau Gorllewin Kazakhstan, Atyrau, Kostanay, Pavlodar a Gogledd Kazakhstan yn y parth melyn.

Mae rhanbarthau Shymkent, Aktobe, Almaty, Dwyrain Kazakhstan, Zhambyl, Kyzylorda, Mangistau a Turkestan yn y parth gwyrdd.

Er bod y sefyllfa epidemiolegol yn parhau i fod yn ansefydlog yn Nur-Sultan, bu gostyngiad deinamig yn lledaeniad y coronafirws yn Almaty dros yr wythnos ddiwethaf. Gellid egluro gwelliant y sefyllfa yn Almaty gan y mesurau ataliol a gymerwyd gan weinyddiaeth y ddinas a chan y gyfran gynyddol o'r boblogaeth imiwnedd.

“Bu datblygiad o 20-25 y cant o’r haen imiwnedd ymhlith y boblogaeth, y mae 15 y cant ohono’n cael ei ffurfio oherwydd imiwneiddio, 5 y cant - oherwydd y rhai a ddaliodd y firws eleni a 5 y cant - oherwydd y rhai a ddaeth yn sâl ddiwedd y llynedd, ”esboniodd prif feddyg misglwyf y ddinas Zhandarbek Bekshin.

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn casglu 5 medal yng Ngemau Paralympaidd 2020 Tokyo

cyhoeddwyd

on

Casglodd Kazakhstan bum medal - un aur, tair arian ac un efydd - yng Ngemau Paralympaidd Haf 2020 Tokyo yn Japan, mae Kazinform wedi dysgu o wefan swyddogol y digwyddiad. Cododd para-godwr pŵer Kazakhstan David Degtyarev Kazakhstan i'w unig fedal aur yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Llwyddodd Kazakhstan i dynnu pob un o'r tair medal arian mewn jiwdo gan fod Anuar Sariyev, Temirzhan Daulet a Zarina Baibatina i gyd yn cipio arian yng nghategorïau pwysau Dynion -60kg, Dynion -73kg a Merched + 70kg, yn y drefn honno. Ymsefydlodd para-nofiwr Kazakhstani Nurdaulet Zhumagali am efydd yn nigwyddiad Trawiad y Fron 100m Dynion. Mae Tîm Kazakhstan yn safle 52 yn y cyfrif medalau cyffredinol yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020 ynghyd â'r Ffindir. Mae China ar frig y fedal yn sefyll gyda 207 o fedalau, gan gynnwys 96 aur, 60 arian a 51 efydd. Yn ail mae Prydain Fawr gyda 124 o fedalau. Mae'r UD yn drydydd gyda 104 o fedalau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Kazakhstan

Pen-blwydd Zhambyl Zhabayev yn 175 oed: Bardd a oroesodd ei (bron) 100 mlynedd o fywyd corfforol

cyhoeddwyd

on

Zhambyl Zhabayev. Credyd llun: Bilimdinews.kz.
Zhambyl Zhabayev (Yn y llun) nid bardd Kazakh gwych yn unig mohono, daeth yn ffigwr chwedlonol bron, gan uno epocau gwahanol iawn. Mae hyd yn oed rhychwant ei fywyd yn unigryw: ganwyd ym 1846 bu farw ar Fehefin 22, 1945 - wythnosau ar ôl trechu Natsïaeth yn yr Almaen. Dim ond wyth mis yn fwy oedd ganddo i fyw i ddathlu ei ben-blwydd yn 100 oed, ei ganmlwyddiant, yn ysgrifennu Dmitry Babich in Annibyniaeth Kazakhstan: 30 Mlynedd, Op-Ed.  

Nawr rydyn ni'n dathlu ei ben-blwydd yn 175 oed.

Zhambyl, a anwyd bedair blynedd yn unig ar ôl marwolaeth Mikhail Lermontov a naw mlynedd ar ôl marwolaeth Alexander Pushkin - dau fardd mawr Rwseg. I deimlo'r pellter, mae'n ddigon dweud mai peintwyr yn unig a ddaeth â'u delweddau atom - nid oedd ffotograffiaeth yn bodoli ar adeg eu marwolaethau cynnar mewn dueliau gwaedlyd. Anadlodd Zhambyl yr un aer â nhw…

hysbyseb

Ond Zhambyl hefyd yw’r atgof anhepgor o blentyndod ein tadau, y “ffigwr taid bytholwyrdd”, a oedd yn ymddangos mor agos, felly “un ohonom ni” nid yn unig diolch i nifer o luniau mewn papurau newydd. Ond yn anad dim - diolch i'w benillion hardd, ond hawdd eu deall hefyd am Kazakhstan, ei natur, ei phobl. Ond nid yn unig am y famwlad - gan ganu o berfeddwlad Kazakhstan, daeth Zhambyl o hyd i ffordd i ymateb i drasiedi’r Ail Ryfel Byd, blocâd Leningrad, a llawer, llawer o “sifftiau hanes” tectonig eraill a ddigwyddodd yn ystod ei oes.

Ystafell fyw amgueddfa Zhambyl Zhabayev, sydd 70 km o Almaty lle'r oedd y bardd yn byw ym 1938-1945. Credyd llun: Yvision.kz.

A allai rhywun gysylltu’r ddau fyd hyn - Kazakhstan cyn ei “gyfnod Tsarïaidd”, amseroedd Pushkin a Lermontov, - a’n cenhedlaeth ni, a welodd ddiwedd yr Undeb Sofietaidd a llwyddiant Kazakhstan annibynnol?

hysbyseb

Dim ond un ffigur o'r fath sydd - Zhambyl.

Mae'n anhygoel bod ei enwogrwydd byd-eang wedi dod ato tua 1936, ar hyn o bryd pan oedd yn 90 oed. “Dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu” - mae hwn yn ddatganiad calonogol. Ond mae “dydych chi byth yn rhy hen i enwogrwydd” yn un mwy calonogol fyth. Daeth Zhambyl yn enwog ym 1936, pan gynigiodd bardd Kazakh Abdilda Tazhibayev Zhambyl ar gyfer safle “hen ddyn doeth” yr Undeb Sofietaidd (aksakal), cilfach a lenwir yn draddodiadol gan y beirdd sy’n heneiddio o diroedd y Cawcasws. Enillodd Zhambyl yr ornest ar unwaith: roedd nid yn unig yn hŷn (roedd ei gystadleuydd o Dagestan, Suleiman Stalski, 23 mlynedd yn iau), roedd Zhambyl yn sicr yn fwy lliwgar. Wedi'i godi ger hen dref Taraz (a ailenwyd yn ddiweddarach ar ôl Zhambyl), roedd Zhambyl wedi bod yn chwarae dombura ers 14 oed ac wedi ennill cystadlaethau barddonol lleol (aitys) er 1881. Roedd Zhambyl yn gwisgo dillad Kazakh traddodiadol ac roedd yn well ganddyn nhw gadw at y protein-gyfoethog traddodiadol. diet y paith, a ganiataodd iddo fyw cyhyd. Ond yn sicr roedd rhywbeth mwy iddo - bardd oedd Zhambyl yn wir.

Cofeb i Zhambyl Zhabayev yn Almaty.

Mae beirniaid (a rhai tynnwyr) yn cyhuddo Zhambyl o ysgrifennu “barddoniaeth wleidyddol,” o gael ei ddallu gan nerth (nad oedd bob amser yn iawn) yr Undeb Sofietaidd. Mae rhywfaint o wirionedd ffeithiol i'r datganiad hwnnw, ond nid oes unrhyw wirionedd esthetig iddo. Ysgrifennodd Leopold Senghor, arlywydd cyntaf chwedlonol Senegal annibynnol, benillion gwleidyddol, rhai ohonynt am “gryfder” ac “nerth” “cryfion” gwleidyddol yr 20fed ganrif. Ond ysgrifennodd Senghor yr adnodau hyn yn ddiffuant - ac arhosodd yn hanes llenyddiaeth. Ac arhosodd Senghor mewn hanes mewn safle llawer mwy anrhydeddus na'r cryfion gwleidyddol, yr oedd yn eu hedmygu.

I Zhambyl, pobl Leningrad, (St.Petersburg bellach) a ddioddefodd newyn ofnadwy yn ystod gwarchae eu dinas gan y Natsïaid ym 1941-1944, - cawsant MYNEGAI i'w blant. Yn ei benillion, roedd Zhambyl yn teimlo poen i bob un o fwy nag 1 filiwn o bobl lwgu i farwolaeth yn y ddinas imperialaidd fawreddog honno ar lan y môr Baltig, yr oedd ei balasau a'i phontydd mor bell oddi wrtho. O ran barddoniaeth, nid yw pellteroedd o bwys. Yr emosiwn sy'n cyfrif. Ac roedd gan Zhambyl emosiwn cryf. Gallwch chi ei deimlo yn darllen ei benillion dyn 95 oed:

Leningraders, plant i mi!

I chi - afalau, melys fel gwin gorau,

I chi - ceffylau o'r bridiau gorau,

Ar gyfer eich anghenion chi, ymladdwyr, mwyaf enbyd ...

(Roedd Kazakhstan yn enwog am ei afalau a'i draddodiadau bridio ceffylau.)

Leningraders, fy nghariad a balchder!

Gadewch i'm cipolwg trwy fynyddoedd gleidio,

Yn eira cribau creigiog

Gallaf weld eich colofnau a'ch pontydd,

Yn swn cenllif y gwanwyn,

Gallaf deimlo'ch poen, eich poenydio ...

(Penillion wedi'u cyfieithu gan Dmitry Babich)

Ysgrifennodd y bardd enwog o Rwseg, Boris Pasternak (1891-1960), y gallai Zhambyl ei alw’n gydweithiwr iau, barch enfawr at y math o farddoniaeth werin yr oedd Zhambyl yn ei chynrychioli, ysgrifennodd am yr adnodau hyn “y gall bardd weld digwyddiadau cyn iddynt ddigwydd” a barddoniaeth yn adlewyrchu “cyflwr dynol” wrth ei graidd symbolaidd.

Mae hyn yn sicr yn wir am Zhambyl. Mae ei fywyd hir a'i waith yn stori am gyflwr dynol.  

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae Kazakhstan yn archebu dwy awyren cludo lifft trwm o Airbus

cyhoeddwyd

on

Daeth y trafodaethau rhwng Gweinidog Diwydiant a Datblygu Seilwaith Gweriniaeth Kazakhstan Beibut Atamkulov gydag Is-lywydd AIRBUS Alberto Gutierrez i ben gyda llofnodi contract ar gyfer prynu dwy awyren A400M (Yn y llun) ar gyfer anghenion Gweinyddiaeth Amddiffyn Kazakhstan.

Mae awyren cludo milwrol lifft trwm Airbus A400M yn gallu perfformio teithiau cludo awyr dyngarol milwrol, sifil, ac mae'n effeithiol ar gyfer trefnu ymateb cyflym mewn sefyllfaoedd brys.

Mae'r contract i gyflenwi Airbus A400M yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer hyfforddiant personél a chymorth technegol.

hysbyseb

Disgwylir i'r awyren gyntaf gael ei danfon ar gyfer 2024. Kazakhstan fydd nawfed wlad y byd i ddefnyddio'r math hwn o awyrennau, ynghyd â'r Almaen, Ffrainc, y Deyrnas Unedig, Sbaen, Twrci, Gwlad Belg, Malaysia a Lwcsembwrg.

Bu cyfranogwyr y cyfarfod hefyd yn trafod y cwrs paratoi ar gyfer sefydlu Canolfan Gwasanaeth a Thrwsio ar gyfer llongau awyr AIRBUS milwrol a sifil yng nghanolfan LLP Diwydiant Hedfan Kazakhstan. Yn dilyn y sgyrsiau, llofnododd y partïon Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a Chydweithrediad.

“Mae cydweithredu ag AIRBUS a chreu Canolfan Gwasanaeth ac Atgyweirio ardystiedig yn Kazakhstan ar gyfer llongau awyr milwrol a sifil a gynhyrchir gan AIRBUS yn brosiect ar raddfa fawr sydd o fudd i bawb gyda rhagolygon tymor hir. Bydd y ganolfan wasanaeth yn gallu cwmpasu'r rhanbarth Canol Asiaidd cyfan ”, nododd Beibut Atamkulov.

hysbyseb

Disgwylir i arbenigwyr D&S AIRBUS gyrraedd ym mis Medi eleni i gynnal archwiliad technegol o alluoedd Diwydiant Hedfan Kazakhstan LLP.

Yr A400M yw'r awyren fwyaf amlbwrpas sydd ar gael heddiw, sy'n diwallu anghenion mwyaf amrywiol y llu awyr byd-eang a sefydliadau eraill yn yr 21ain ganrif. Gall gyflawni tri math gwahanol iawn o dasgau: teithiau codi awyr tactegol, teithiau lifft awyr strategol, a gwasanaethu fel tancer. Yn meddu ar bedair injan turboprop TP400 unigryw Europrop International (EPI) sy'n gweithredu i wahanol gyfeiriadau, mae'r A400M yn cynnig ystod hedfan eang o ran cyflymder ac uchder. Dyma'r awyren ddelfrydol i fodloni gofynion amrywiol gwledydd o ran cenadaethau milwrol a dyngarol er budd cymdeithas.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd