Cysylltu â ni

Kazakhstan

Buddsoddiad yn Kazakhstan: Mae popeth yn awgrymu, o olew i ddaearoedd prin

cyhoeddwyd

on

Mae'n anodd teithio i mewn Kazakhstan heb feddwl am Singapore. Mor wahanol ym mhob ffordd, ond creadigaethau llwyddiannus arweinwyr ôl-drefedigaethol; dynion unigol â gweledigaeth unigol. Hefyd, mae'n anodd os ydych chi'n fuddsoddwr i beidio â bod eisiau rhan o'r dyfodol hudolus sy'n dod i'r amlwg yng Nghanol Asia, yn ysgrifennu Brenin Llewellyn.

Fe wnaeth Lee Kaun Yew, diweddar brif weinidog Singapore, wrestio dinas dlawd o’r Prydeinwyr ar ôl yr Ail Ryfel Byd a’i throi’n bwerdy economaidd dinas-wladwriaeth. Cymerodd cyn-Arlywydd Kazakh, Nursultan Nazarbayev, wlad dan ddaear a oedd wedi cael ei defnyddio a'i cham-drin yn galed gan Rwsia Sofietaidd a'i throi'n wlad fwyaf llwyddiannus cyn weriniaethau Canol Asia. Rhywbeth o berl, economi teigr.

Daeth Nazarbayev i rym fel un o lywodraethwyr comiwnyddol y wlad sy'n ymledu ar draws y Steppe Fawr. Kazakhstan heddiw yw creadigaeth y dyn hwn, fel petai wedi eistedd o flaen cynfas mawr, gwag a phaentio'i weledigaeth o'r hyn y gallai ei wlad fod.

Pan gwympodd yr Undeb Sofietaidd ym 1991, symudodd Nazarbayev o fod yn ysgrifennydd cyntaf Sofietaidd i fod yn arlywydd cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan. Roedd y wlad mewn siâp erchyll. Roedd Rwsia Sofietaidd wedi ei ddefnyddio fel lle i wneud yr hyn nad oedd modd ei drechu: taflu pobl i garchardai Gulag, cynnal profion niwclear, a dympio gwastraff niwclear; ac i lansio stilwyr gofod.

Y farn Sofietaidd oedd os yw'n fudr, yn beryglus neu'n annynol, gwnewch hynny yn Kazakhstan. Cafodd traean o'r Kazakhs eu llwgu i farwolaeth yn y 1930au gan gomiwnyddion Sofietaidd mewn cyd-gasgliad amaethyddol llawdrwm, wrth i'r nomadiaid orfod ildio'u buchesi ac ymgartrefu. Cafodd diwylliant ac iaith Kazakh eu hatal, ac roedd poblogaeth ethnig Rwseg yn dechrau agosáu at 50 y cant o'r boblogaeth gyfan.

Nawr mae'r Kazakhs Turkic ethnig yn 70% o'r boblogaeth, ac mae eu diwylliant a'u hiaith yn drech. Mae rhai Rwsiaid, Ukrainians ac Almaenwyr wedi gadael ond, yn bwysicach fyth, mae Kazakhs wedi dod adref o China, Rwsia, a gwledydd cyfagos. Gwrthdrowyd diaspora Kazakh.

Ers ennill annibyniaeth ym 1991, mae Kazakhstan wedi cymryd camau breision. Ond mae sglein fodern ei phrifddinas, Nur-Sultan (f0rmerly Astana), yn cuddio'r angen sydd gan y wlad am dwf, buddsoddiad mewnol ac arbenigedd.

Mae cwmnïau gorllewinol yn gorlifo i mewn

Dechreuodd cwmnïau gorllewinol, dan arweiniad enwau mawr yr UD, fuddsoddi i ddechrau yn y sector olew a nwy ac yn y pen draw yn gyffredinol mewn llawer o ddiwydiannau. Maent yn amrywio o GE, sydd â diddordebau yn y rheilffyrdd ac ynni amgen, i'r cawr peirianneg Fluor, i gwmnïau nwyddau defnyddwyr fel PepsiCo a Procter & Gamble. Cyfanswm y buddsoddiad uniongyrchol tramor oedd $ 161 biliwn yn 2020, gyda $ 30bn yn dod o'r Unol Daleithiau.

Gwnaethpwyd trawsnewidiad Nazarbayev o'i wlad gyfandirol - hi yw'r genedl fwyaf dan ddaear a'r nawfed wlad fwyaf yn y byd, sy'n rhychwantu tri pharth amser, ond dim ond 19 miliwn yw ei phoblogaeth - yn bosibl gan olew a nwy, ac mae'r rhain wedi parhau i gosod cyflymder gweithgaredd economaidd.

Bu blynyddoedd o dwf, sef dros 10 y cant, a blynyddoedd o farweidd-dra; yn bennaf, mae'r twf wedi bod oddeutu 4.5 y cant. Mae llywodraeth Kazakh yn benderfynol o ddod â dibyniaeth ar olew i ffwrdd ac mae'n ffafrio dyfodol arallgyfeirio, y tu hwnt i allforio deunyddiau crai, gyda mwy o weithgynhyrchu yn Kazakhstan; mwy o werth ychwanegol. 

Mae Banc y Byd yn graddio Kazakhstan fel y 25th y lle hawsaf i wneud busnes allan o 150 o wledydd wedi'u mynegeio. Mae pob tystiolaeth bod y wlad allan i wneud ei hun yn fwy cyfeillgar i fusnesau ac i leddfu gwendidau cynllunio canolog sydd wedi ymbellhau.

Ym mis Mawrth 2019, ymddeolodd Nazarbayev a Kassym-Jomart Tokayev, diplomydd â phrofiad yn Singapore a China, daeth yn arlywydd dros dro, yn ôl cyfansoddiad y wlad. Fe’i cadarnhawyd gan etholiad ym mis Mehefin 2019 gyda 71% o’r bleidlais.

Mae'r trawsnewidiad o wlad o nomadiaid i fod yn wladwriaeth loeren Sofietaidd sydd wedi'i hecsbloetio a'i cham-drin i fod yn wlad fodern sy'n pwyso ymlaen wedi cael hwb gan donnau o fyfyrwyr sy'n dychwelyd o'r Unol Daleithiau ac Ewrop.

Maent yn raddedigion rhaglen Bolashak, a gychwynnwyd i addysgu elit rheolaethol newydd Kazakstan ôl-gomiwnyddol. Maen nhw'n ffurfio'r hyn sy'n gyfystyr â dosbarth newydd o Kazakhs. Maent wedi dod â synnwyr o gysur gyda hwy gydag arferion busnes y Gorllewin a'r gorllewin; ac maen nhw'n siarad Saesneg.

Mae gwylwyr Kazakhstan yn disgwyl i'r rheolwyr ifanc hyn fentro agor y drws buddsoddi ymhellach. Y tu ôl iddo mae trysorau mewn sawl sector.

Plethora o Adnoddau

Ar ôl adnoddau olew a nwy (mae Kazakhstan yn cynhyrchu 1.5 miliwn casgen o olew y dydd a swm cynyddol o nwy) daw wraniwm. Kazakhstan yw'r cynhyrchydd wraniwm mwyaf yn y byd ac mae'n dal y cronfeydd wrth gefn profedig ail-fwyaf ar ôl Awstralia. Mae ganddo hefyd gronfeydd wrth gefn glo enfawr, y mae'n eu defnyddio i danio ei sector trydan. Ymhlith yr adnoddau eraill mae bocsit, crôm, copr, haearn, twngsten, plwm, sinc.

Mae yna adnodd gwynt mawr ar fflat Kazakh Steppe, efallai'r mwyaf yn y byd. Gyda seilwaith nwy ar waith, oni allai diwydiant hydrogen yn seiliedig ar y gwynt ddilyn? Mae yna hefyd briddoedd prin, mor angenrheidiol mewn tyrbinau gwynt ac electroneg fodern.

Mae'r Kazakhs yn gweithio i wella cludiant. Er mwyn symud nwyddau allan o wlad dan ddaear a chynnal cystadleuaeth prisiau, mae angen ffyrdd, rheilffyrdd, meysydd awyr a phiblinellau rhagorol. Rhedodd y Silk Road gwreiddiol trwy Kazakhstan, ac mae'n ceisio bod yn ganolbwynt cludo gwych yng Nghanol Asia eto. A gall ei diroedd helaeth gyflenwi llawer iawn o fwydydd organig a thyfu glân ar gyfer marchnadoedd Tsieineaidd ac Ewrasiaidd. Mae Tyson Foods yn buddsoddi mewn cynhyrchu cyw iâr ac eidion.

Er mwyn i Kazakhstan ffynnu, mae'n gofyn am ddiplomyddiaeth fedrus, ac mae'r Kazakhs yn falch o'u gallu diplomyddol. Mae ganddo rai cymdogion tetchy. Mae Kazakhstan wedi'i ffinio â'r gogledd a'r gogledd-orllewin gan Rwsia, i'r dwyrain gan China, ac i'r de gan Kyrgyzstan, Uzbekistan, a Turkmenistan.

Gan adeiladu ar eu sgiliau cymdogol, mae'r Kazakhs yn gobeithio ymuno â'r grŵp bach hwnnw o genhedloedd sy'n cynnig eu swyddfeydd da i ddatrys anghydfodau, megis Iwerddon, y Swistir a'r Ffindir, dywedodd ffynhonnell yn y brifysgol wrthyf.

Gair ar y sefydlogrwydd cymdeithasol: Ar adegau, bu aflonyddwch llafur yn y meysydd olew a bu protestiadau etholiad. Mae'r wlad yn Fwslimaidd yn bennaf - gyda chyffyrddiad ysgafn. Caniateir amrywiaeth grefyddol a hyd yn oed ei annog. Rwyf wedi cyfweld â'r esgob Pabyddol, y prif rabbi, a gweinidog Protestannaidd, i gyd yn eu haddoldai yn Nur-Sultan.

Daeth Canolfan Ariannol Ryngwladol Astana (AIFC), y canolbwynt gwasanaethau ariannol ffyniannus, yn dilyn model Dubai ac mae ganddo ddeorydd fintech, canolfan cyllid gwyrdd, a chanolfan gyllid Islamaidd. Ochr yn ochr â Llundain, mae'n cymryd rhan mewn IPOs cwmnïau fintech ac wraniwm.

Fodd bynnag, yn yr hyn sy'n ymddangos fel cyfaddefiad nad yw system gyfreithiol y wlad yn cydymffurfio â safonau byd-eang eto, mae AIFC yn defnyddio cyfraith gwlad Lloegr ac mae ganddo brif ynad Cymru a Lloegr wedi ymddeol a mainc o farnwyr o Loegr sy'n gwneud eu busnes - gan osod anghydfodau , clywed achosion sifil, a llywyddu cyflafareddu - yn Saesneg.

Yn ôl pob tebyg, lle mae ewyllys, mae yna gylch gwaith.

Kazakhstan

Mae masnach Kazakhstan â Chanolbarth Asia yn cyrraedd $ 4.6 biliwn yn 2020, meddai gweinidog Kazakh

cyhoeddwyd

on

Roedd trosiant masnach Kazakhstan â gwledydd Canol Asia yn gyfanswm o US $ 4.6 biliwn yn 2020, meddai Gweinidog Masnach ac Integreiddio Kazakh Bakhyt Sultanov mewn sesiwn friffio i’r wasg ar 13 Gorffennaf, yn ysgrifennu Satselaldina Assel in Canolbarth Asia

I brofi'r system dosbarthu nwyddau ranbarthol, bydd trên carafanau amaethyddol yn cael ei ffurfio.

Partner masnach mwyaf Kazakhstan yn y rhanbarth yw Uzbekistan. Yn 2020, gwnaeth allforion Kazakhstan bron i $ 2.1bn, gan gynnwys gwenith, olew, a chynhyrchion metel. Daw mewnforion mwyaf Kazakhstan yn y rhanbarth hefyd o Uzbekistan, gan gyrraedd $ 783.1 miliwn yn 2020. 

Mewn pedwar mis yn 2021, roedd y fasnach rhwng Kazakhstan ac Uzbekistan yn gyfanswm o $ 1.2bn, 41.3% yn fwy na'r flwyddyn flaenorol. Tyfodd allforion o Kazakhstan i Uzbekistan 54% hefyd, gan gyrraedd $ 899.2m.

“Rydyn ni'n cyflenwi tua $ 800m i Tajikistan - gwenith, nwy naturiol, cynhyrchion olew, a glo. A $ 562m i Kyrgyzstan. Rydyn ni'n mewnforio tecstilau, deunyddiau adeiladu, ac, wrth gwrs, cynhyrchion ffrwythau a llysiau tymhorol, ”meddai Sultanov.

Mewn pedwar mis yn 2021, roedd masnach rhwng Kazakhstan a Tajikistan yn $ 335.9m, cynnydd o 17.2% o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2020. 

Mae Kazakhstan yn mewnforio ffrwythau a llysiau, bara a melysion yn ogystal â dŵr mwynol yn bennaf. 

Ym mis Mehefin, aeth Sultanov a'i ddirprwyaeth ar daith waith i Uzbekistan a Tajikistan, lle llofnododd busnesau Kazakh chwe chontract gwerth $ 3m ar gyfer cyflenwi cynhyrchion yn beilot. 

Bu'r ochrau hefyd yn trafod sefydlu llwybrau masnach i hwyluso masnach ranbarthol. 

“Y prif beth yw ein cyd-awydd i weithio gyda'n gilydd a mynd i'r afael ag unrhyw broblemau sy'n codi. Nid ydym yn siarad am fewnforion yn unig. Gofynnodd cyflenwyr lleol inni drefnu cyflwyno cynhyrchion Kazakh yr oedd galw amdanynt, ”ysgrifennodd Sultanov ar ei gyfrif cyfryngau cymdeithasol. 

Parhau Darllen

Kazakhstan

Dirprwy gadeirydd senedd Kazakhstan wedi ei ethol yn is-lywydd OSCE PA

cyhoeddwyd

on

Mae Dirprwy Gadeirydd Senedd Senedd Kazakhstan Askar Shakirov wedi ei ethol yn Is-lywydd y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Cynulliad Seneddol Ewrop (OSCE PA), Adroddiad Staff in yn rhyngwladol

Cynhaliwyd sesiwn lawn y OSCE PA's 2021 mewn fformat hybrid, gyda rhai aelodau'n cymryd rhan yn Fienna, ac aelodau eraill yn ymuno trwy Zoom.

Cyhoeddwyd hyn yn y cyfarfod llawn olaf yn Sesiwn Anghysbell 2021 OSCE PA, a oedd yn cynnwys sawl diwrnod o ddadleuon, adroddiadau ac areithiau, ar Orffennaf 6. Cynhaliwyd y cyfarfod llawn mewn fformat hybrid, gyda rhai aelodau'n cymryd rhan yn Fienna, ac aelodau eraill yn ymuno trwy Zoom. 

Yn 2008, etholwyd Arlywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev, a wasanaethodd fel Llefarydd Senedd y Senedd, yn Is-lywydd PA OSCE.
Askar Shakirov ac Arlywydd PA OSCE Margareta Cederfelt

Yn Fienna, cyfarfu Shakirov â phenaethiaid dirprwyaethau cenedlaethol Azerbaijan, Bwlgaria, Denmarc, y Ffindir, Lithwania, Sweden, ac UDA, gan gynnwys Llywydd PA OSCE sydd newydd ei ethol, Margareta Cederfelt, yn ôl gwasanaeth y wasg yn y senedd. 

Adroddodd Shakirov am ddiwygiadau a weithredwyd fel rhan o agenda foderneiddio'r Arlywydd Tokayev. Mynegodd seneddwyr OSCE gefnogaeth i'r trawsnewidiadau gwleidyddol ac economaidd-gymdeithasol yn y wlad. 

Cytunwyd i sefydlu grŵp o gyfeillgarwch â Chanolbarth Asia yn Senedd Denmarc gyda phwyslais ar ddatblygu deialog rhyng-seneddol â Kazakhstan. 

Yn gynharach, Arlywydd Tokayev nodi bod “diplomyddiaeth seneddol yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn natblygiad cydweithredu rhyng-ddatganol” yng nghyfarfod 28 Mehefin â Llefarydd Cyngor Ffederasiwn Cynulliad Ffederal Rwsia Valentina Matviyenko.  

Ar 1 Mehefin, Cederfelt, fel Is-Lefarydd Riksdag Sweden (Senedd), siaradodd about rôl gadarnhaol Kazakhstan fel aelod gweithredol o'r OSCE a'i Gynulliad Seneddol, ei botensial uchel a'i awdurdod mewn cysylltiadau rhyngwladol yn ystod cyfarfod ar-lein â Shakirov. 

Mae gan Shakirov brofiad helaeth mewn cysylltiadau rhyngwladol ac ym maes amddiffyn hawliau dynol. Yn flaenorol, bu’n Ddirprwy Weinidog Materion Tramor, Llysgennad Anarferol a Llawn-alluog Kazakhstan i India, a Chomisiynydd Hawliau Dynol.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Mae Kazakhstan yn cynllunio prosiect adnewyddadwy enfawr 45GW i bweru hydrogen gwyrdd

cyhoeddwyd

on

Mae cwmni ynni adnewyddadwy Almaeneg Svevind Energy i fod yn bartner gyda Chwmni Cenedlaethol Kazakh Invest i adeiladu rhagamcan ynni adnewyddadwy 45GW gyda'r bwriad o gynhyrchu llawer iawn o hydrogen gwyrdd, yn ysgrifennu Joshua S Hill.

Y cynllun yw i Svevind Energy adeiladu ffermydd gwynt a solar ar draws y Kazakstan llawn adnoddau sy'n werth cyfanswm capasiti o 45GW, yn bennaf yn ardaloedd paith Gorllewin a Chanol Kazakstan.

Yna bydd y trydan gwyrdd sy'n deillio o hyn yn cael ei ddefnyddio i bweru gwerth 30GW o electrolytwyr hydrogen a fydd yn gallu cynhyrchu oddeutu tair miliwn tunnell o hydrogen gwyrdd bob blwyddyn.

Yna gellir allforio’r hydrogen gwyrdd yn uniongyrchol i farchnad hydrogen sy’n tyfu’n gyson yn Ewrop neu ei ddefnyddio’n lleol yn Kazakhstan i gynhyrchu cynhyrchion gwyrdd gwerth uchel fel amonia, dur, neu alwminiwm.

“Nod Svevind yw cyfuno’r adnoddau naturiol rhagorol yn Kazakhstan â phrofiad ac angerdd hir-amser Svevind wrth ddatblygu prosiectau i gyflenwi ynni a chynhyrchion gwyrdd, cynaliadwy i Kazakhstan ac Ewrasia,‘ wedi’u pweru gan natur ’,” meddai Wolfgang Kropp, perchennog mwyafrif a Phrif Swyddog Gweithredol y cwmni.

“Bydd y cyfleusterau hydrogen gwyrdd yn codi Kazakhstan ymhlith arweinwyr byd-eang ynni adnewyddadwy a hydrogen ar gostau cynhyrchu cystadleuol iawn, isel iawn. Hyderwn mai Kazakstan yw'r lle i fod ar gyfer hydrogen gwyrdd. ”

Mae gan Svevind eisoes arbenigedd sylweddol mewn adeiladu prosiectau pŵer gwynt ar y tir mawr, gan gynnwys clwstwr Markbygden 1101 o ffermydd gwynt cysylltiedig yng Ngogledd Sweden. Eisoes yn cynnwys capasiti o 1GW, mae gan glwstwr Markbygden 1101 hefyd werth 1.5GW arall o dyrbinau gwynt yn cael eu hadeiladu.

Ar ôl ei gwblhau, disgwylir i glwstwr Markbygden 1101 allu darparu oddeutu 8% o ddefnydd trydan cyfredol Sweden.

Cyflwynwyd cynllun Svevind i adeiladu gwerth 45GW o brosiectau gwynt a solar i Lywodraeth Kazakh yn ystod ymgynghoriadau llywodraethol yn Nur-Sultan ar Fai 18 a 19.

Gyda chefnogaeth Cwmni Cenedlaethol Kazakh Invest, mae disgwyl i'r camau datblygu, peirianneg, caffael ac ariannu'r prosiectau gymryd rhwng tair i bum mlynedd bellach, tra bydd y gwaith adeiladu a chomisiynu yn cymryd pum mlynedd arall.

“Mae ynni hydrogen yn gynhyrchiol iawn, yn dechnolegol ac yn effeithlon i’w ddefnyddio,” meddai Meirzhan Yussupov, Cadeirydd Bwrdd Kazakh Invest ac aelod o’r Bwrdd Cyfarwyddwyr. Gellir defnyddio'r adnodd ynni hwn mewn trafnidiaeth, bywyd bob dydd, ynni a'r diwydiant rheilffyrdd. Mae hyn oll yn cyfrannu at ddatblygiad datblygiad carbon isel.

“Mae hyrwyddo datblygiad carbon isel yn unol â chyfeiriad strategol datblygu Gweriniaeth Kazakhstan a’r rhwymedigaethau yr ymgymerir â hwy yn fframwaith cytundebau rhyngwladol. Trwy ddatblygu ynni hydrogen, gall Kazakhstan gael ei gilfach yng nghyflenwad hydrogen y byd. ”

Ar hyn o bryd mae gan Kazakhstan oddeutu 5GW o gapasiti ynni adnewyddadwy wedi'i osod, wedi'i ddominyddu gan bron i 3GW o ynni dŵr a bron i 2GW o bŵer solar.

Er bod ynni dŵr adnewyddadwy'r wlad wedi bod yn ffynhonnell drydan hirsefydlog i'r wlad, mae ei chynhwysedd solar wedi'i osod wedi sgwrio dros y blynyddoedd diwethaf. Yn 2019, er enghraifft, dim ond 823MW o solar oedd gan Kazakhstan. Flwyddyn yn ddiweddarach, serch hynny, ac roedd hynny wedi tyfu bron i gigawat i 1,719MW.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd