Cysylltu â ni

Kazakhstan

Poblogaeth Kazakhstan i gyrraedd bron i 21 miliwn o bobl erbyn 2030

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Efallai y bydd y boblogaeth yn Kazakhstan yn cyrraedd bron i 21 miliwn o bobl erbyn 2030, yn ôl rhagolwg demograffig y Ganolfan Datblygu Adnoddau Dynol, adroddodd gwasanaeth wasg Gweinyddiaeth Lafur a Gwarchod Cymdeithasol Kazakh ar 1 Awst, Cymdeithas.

“Os bydd cyfraddau marwolaethau a ffrwythlondeb yn parhau ar lefel 2021, a mudo allanol a rhyngranbarthol - ar werth cyfartalog ar gyfer 2017 - 2021, bydd y boblogaeth yn Kazakhstan yn cyrraedd 20.958 miliwn o bobl erbyn 2030, a 27.192 miliwn o bobl erbyn 2050,” meddai Dmitriya. Shumekov, cyfarwyddwr adran rhagolygon y ganolfan.

Mae’r dadansoddiad, sy’n seiliedig ar ddangosyddion ffrwythlondeb, marwolaethau a mudo, yn darparu ar gyfer senario cadarnhaol (21.5 miliwn) a negyddol (20.8 miliwn) erbyn 2030.

Erbyn 2050, disgwylir y bydd y boblogaeth yn amrywio o 23.5 i 27.7 miliwn o bobl.

Yn ôl y ganolfan, bydd y boblogaeth erbyn 2030 yn cynyddu fwyaf yn Nur-Sultan - o 420,000 o bobl (o 33 y cant) i 1.7 miliwn o bobl, yn Almaty - o 414,000 (o 20 y cant) i 2.466 miliwn o bobl, yn Shymkent - o 369,000 pobl (o 32 y cant), hyd at 1.5 miliwn o bobl.

O ran y lefel ranbarthol, bydd yr un dangosydd yn Rhanbarth Turkistan yn tyfu 207,000 o bobl, a fydd â'r gyfradd uchaf ymhlith y rhanbarthau.

“Mae’n bwysig nodi bod ein rhagolwg a rhagolwg demograffig newydd Adran Materion Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig (DESA) yn debyg,” nododd Shumekov.

hysbyseb

Mae arbenigwyr y ganolfan hefyd wedi datblygu mecanwaith penodol, sy'n caniatáu ar gyfer modelu'r boblogaeth y tu hwnt i ddangosyddion sylfaenol, er enghraifft, cynnydd yn y gyfradd genedigaethau neu ostyngiad mewn marwolaethau gan ganran benodol.

Fel yr adroddwyd gan y weinidogaeth, yn ôl data'r Cenhedloedd Unedig, y flwyddyn nesaf, bydd India yn rhagori ar Tsieina o ran poblogaeth ac erbyn 2030 bydd poblogaeth India yn cyrraedd 1.515 biliwn o bobl, a bydd 100 miliwn o bobl yn fwy nag yn Tsieina.

Erbyn 2050, Nigeria (377 miliwn o bobl) fydd y drydedd wlad fwyaf poblog yn y byd, bydd yr Unol Daleithiau yn mynd i'r pedwerydd safle - 375 miliwn o bobl, Pacistan fydd y bumed wlad fwyaf poblog - 368 miliwn o bobl, a bydd Indonesia yn dod yn bedwerydd. bod y chweched – 317 miliwn o bobl.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd