Cysylltu â ni

Kazakhstan

Mae Kazakhstan yn ceisio cysylltiadau agosach ag Ewrop ac o fewn Canolbarth Asia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae dirprwy weinidogion tramor gwledydd Canol Asia a Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd wedi cynnal Deialog Gwleidyddol a Diogelwch Lefel Uchel ym Mrwsel. Buont yn trafod y map ffordd ar y cyd ar gyfer dyfnhau cysylltiadau rhwng Canolbarth Asia a'r UE, gan gyffwrdd â chysylltiadau trafnidiaeth, masnach, economaidd, ynni a hinsawdd, yn ogystal â heriau diogelwch cyffredin sy'n gysylltiedig â'r sefyllfa yn Afghanistan, yn ysgrifennu'r Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Dywedodd Dirprwy Weinidog Tramor Kazakh, Roman Vassilenko, wedi hynny, yng Nghanolbarth Asia heddiw, fod pob un o’r pum gwlad yn y rhanbarth “i gyd yn arweinwyr, rydym yn gweithio fel tîm”, er bod ffynhonnell y Comisiwn wedi nodi Kazakhstan fel y mwyaf gweithgar wrth adeiladu cysylltiadau â’r Ewropeaidd Undeb, ar ôl gweithredu cytundeb masnach a chydweithredu cynhwysfawr gyda'r UE.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Tramor ei bod yn bwysig bod y llwybr masnach sy'n ehangu ar draws Kazakhstan nid yn unig yn cysylltu Ewrop ac Asia ond bod ganddi ganghennau yn rhedeg rhwng y gogledd a'r de sy'n cynnwys holl wledydd Canol Asia, fel nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl. Ers cwymp yr Undeb Sofietaidd, roeddent wedi masnachu llai â’i gilydd ond roedd hynny’n newid, gyda masnach ryng-ranbarthol yn dyblu mewn gwerth dros chwe blynedd.

Mae datblygiad y llwybr Traws-Caspian, a elwir hefyd yn y Coridor Canol neu'r Ffordd Sidan Newydd yn cael ei drafod yn rhy aml fel pe bai'n ymwneud â thrafnidiaeth rhwng Tsieina ac Ewrop yn unig ac nid hefyd am fasnach rhwng Canolbarth Asia a'r UE. Mae gan Kazakhstan y rhan fwyaf o'r metelau daear prin sy'n hanfodol i'r trawsnewid gwyrdd. Dywedodd Roman Vassilenko ei bod yn bwysig prosesu'r adnoddau naturiol hynny yn ei wlad, gan wneud eu cludo i Ewrop yn fwy hyfyw yn economaidd trwy gynyddu eu gwerth.

Maes arall o gyfle enfawr yw potensial amaethyddol helaeth Kazakhstan, gyda dim ond hanner ei 200 miliwn hectar yn dir cynhyrchiol a ddefnyddir ar hyn o bryd. Pwysleisiodd y gweinidog ei fod yn gynhyrchiad sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, yn enwedig o rawn ond hefyd o gynhyrchion eraill, megis mêl a chig, lle'r oedd Kazakhstan yn gweithio ar yr ardystiad organig y mae defnyddwyr Ewropeaidd yn ei ddisgwyl - a rheolau'r UE sy'n ofynnol.

Dywedodd fod Kazakhstan hefyd ar y trywydd iawn i gynhyrchu dwy filiwn o dunelli o hydrogen gwyrdd yn flynyddol erbyn dechrau'r 2030au, sef tua 20% o ofyniad disgwyliedig yr Undeb Ewropeaidd. Mae maint y wlad hefyd yn rhoi'r gallu iddi gynhyrchu ynni solar a gwynt cost-effeithiol.

hysbyseb

Mae gweithlu ifanc ac addysgedig, gyda nifer uchel o swyddi benywaidd, hefyd yn ffactor pwysig ac anogodd Roman Vassilenko yr UE i ddefnyddio ei fantais pŵer meddal. Dywedodd fod Kazakhstan yn ddiolchgar i'r Comisiwn Ewropeaidd ac i aelod-wladwriaethau am symud ymlaen â'r paratoadau ar gyfer trafodaethau ar hwyluso fisa. Nid oedd unrhyw risg mudo i Ewrop ond yn hytrach roedd yn gyfle i fod yn agored i dwristiaeth ac astudio.

Taneli Lahti, y pen Cabinet y Comisiynydd Ewropeaidd dros Bartneriaethau Rhyngwladol, wedi cynnig yr asesiad bod potensial economaidd, gwleidyddol a diwylliannol enfawr yn y berthynas Ewropeaidd-Kazakh. Mae cyfnod o adlinio cyflym cadwyni cyflenwi byd-eang yn rhoi cyfle i Kazakhstan ac nid yw menter Porth Byd-eang yr UE yn ymwneud â seilwaith yn unig ond yn ymwneud â chyswllt rhwng pobl.


Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd