RSSKazakhstan

Mae bariau #Kazakhstan yn mynediad i wladolion De Corea oherwydd #Coronavirus

Mae bariau #Kazakhstan yn mynediad i wladolion De Corea oherwydd #Coronavirus

| Mawrth 6, 2020

Bydd Kazakhstan yn gwahardd mynediad i wladolion De Korea o Fawrth 8 i atal y coronafirws rhag lledaenu, meddai dirprwy weinidog y diwydiant, Berik Kamaliyev, ddydd Iau (5 Mawrth), yn ysgrifennu Tamara Vaal. Dywedodd y Gweinidog Gofal Iechyd, Yelzhan Birtanov, wrth yr un sesiwn friffio bod cenedl Canol Asia yn sefyll yn barod i alltudio tramorwyr a gyrhaeddodd o’r De […]

Parhau Darllen

Mae awdurdodau #Kazakhstan yn ailddatgan ymrwymiad i ddiwygiadau barnwrol yn dilyn methiant y galon actifydd a gedwir

Mae awdurdodau #Kazakhstan yn ailddatgan ymrwymiad i ddiwygiadau barnwrol yn dilyn methiant y galon actifydd a gedwir

| Mawrth 4, 2020

Ar 25 Chwefror, bu farw’r actifydd Dulat Agadil oherwydd methiant y galon tra oedd yn y ddalfa yn Nur-Sultan. Roedd Agadil wedi cael ei gadw yn y ddalfa oherwydd amheuaeth o dorri telerau ei arestiad tŷ, y cafodd ei roi ynddo yn dilyn cyhuddiadau o ddirmyg llys yn gynharach eleni. Daeth ymchwiliad meddygol i’r casgliad bod yr achos […]

Parhau Darllen

Dod i rym y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Uwch yr UE-Kazakstan

Dod i rym y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Uwch yr UE-Kazakstan

| Mawrth 2, 2020

Ar 1 Mawrth, daeth Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell yr Undeb Ewropeaidd-Kazakstan, sydd bellach wedi'i gadarnhau gan holl aelod-wladwriaethau'r UE a Senedd Ewrop, i rym. Mae hyn yn garreg filltir bwysig mewn mwy na 25 mlynedd o gysylltiadau rhwng yr UE a Kazakstan. Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd yr Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Datganiad gan Weinidog Materion Tramor Gweriniaeth #Kazakhstan

Datganiad gan Weinidog Materion Tramor Gweriniaeth #Kazakhstan

| Chwefror 25, 2020

AU Mr Mukhtar Tileuberdi (yn y llun, canol) yn sesiwn lawn y Gynhadledd ar Ddiarfogi (Genefa, 24 Chwefror, 2020). Mae Eich Ardderchowgrwydd, 2020 yn flwyddyn arbennig ar gyfer diplomyddiaeth amlochrog. Ym mlwyddyn 75 mlwyddiant diwedd yr Ail Ryfel Byd a chreu'r Cenhedloedd Unedig, yn ogystal â'r hanner canmlwyddiant […]

Parhau Darllen

Swynau anhysbys Gweriniaeth #Kazakhstan

Swynau anhysbys Gweriniaeth #Kazakhstan

| Chwefror 25, 2020

Pa fath o ddelwedd sydd gennych chi am y wlad o'r enw Kazakhstan? A yw'n wlad yng Nghanol Asia, y Silk Road, pobl grwydrol, neu'n wlad sy'n llawn adnoddau naturiol fel olew a nwy? Efallai y bydd llawer o bobl yn ateb na allant feddwl am unrhyw ddelwedd glir. Ond edrychwch ar y llun hwn. Mae'n dangos […]

Parhau Darllen

#Kazakhstan - Dwsinau yn cael eu cadw mewn gwrthdrawiad ar brotest heddychlon

#Kazakhstan - Dwsinau yn cael eu cadw mewn gwrthdrawiad ar brotest heddychlon

| Chwefror 24, 2020

Rhaid i awdurdodau Kazakhstani ryddhau pob protestiwr heddychlon a arestiwyd yn ystod gwrthdaro enfawr ar wrthdystiadau heddiw ar unwaith ac yn ddiamod, meddai Amnest Rhyngwladol. Cafodd o leiaf 70 o bobl eu cadw yn Almaty pan aeth protestwyr i’r strydoedd gan fynnu cofrestru’r gwrthbleidiau a rhoi diwedd ar ormes beirniaid y llywodraeth. Dirprwy Amnest Rhyngwladol […]

Parhau Darllen

56ain #MunichSecurityConference: Mae #Tokayev yn mynd i'r afael â phroblem #Afghan.

56ain #MunichSecurityConference: Mae #Tokayev yn mynd i'r afael â phroblem #Afghan.

| Chwefror 15, 2020

Rhwng Chwefror 14 ac 16, mae mwy na 500 o wneuthurwyr penderfyniadau rhyngwladol uchel eu statws yn dod ynghyd ar gyfer 56fed Cynhadledd Diogelwch Munich dan gadeiryddiaeth y Llysgennad Wolfgang Ischinger. Bydd cynrychiolwyr gwleidyddiaeth, busnes, gwyddoniaeth a chymdeithas sifil yn trafod argyfyngau cyfredol a heriau diogelwch yn y dyfodol ym Munich. Cyfanswm o dros 35 o benaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth a […]

Parhau Darllen