Cysylltu â ni

Celfyddydau

Y rhyfel yn #Libya - ffilm yn Rwseg sy'n datgelu pwy sy'n lledaenu marwolaeth a braw

cyhoeddwyd

on

Efallai y bydd Twrci unwaith eto yn creu cur pen i Ewrop. Tra bod Ankara yn dilyn strategaeth blacmel yn y Gorllewin, gan fygwth gadael ymfudwyr i Ewrop, mae'n troi Libya yn ganolfan gefn terfysgol trwy drosglwyddo milwriaethwyr o Idlib a gogledd Syria i Tripoli.

Mae ymyrraeth reolaidd Twrci yng ngwleidyddiaeth Libya unwaith eto yn codi mater y bygythiad neo-Osmanist, a fydd yn effeithio nid yn unig ar sefydlogrwydd rhanbarth Gogledd Affrica, ond ar yr un Ewropeaidd hefyd. O ystyried bod Recep Erdogan, trwy roi cynnig ar rôl swltan, yn caniatáu ei hun i flacmelio Ewropeaid trwy ddychryn y mewnlifiad o ymfudwyr. Gall yr ansefydlogi hwn o ogledd Affrica hefyd arwain at don newydd o argyfwng ymfudo.

Y broblem allweddol, fodd bynnag, yw perthynas dan straen Twrci gyda'i chynghreiriaid. Mae'r sefyllfa yn y rhanbarth yn cael ei phennu i raddau helaeth gan y cysylltiadau dan straen rhwng Twrci a Rwsia. O ystyried y diddordebau diametrically gwahanol yn Syria a Libya, gallwn siarad am wanhau cydweithredu rhwng y taleithiau: nid yw gymaint fel cynghrair sefydlog, ond yn hytrach gêm gymhleth o ddau ryddid hirsefydlog, gydag ymosodiadau a sgandalau cyfnodol. yn erbyn ei gilydd.

Dangosir oeri cysylltiadau yn ail ran y ffilm Rwsiaidd "Shugaley", sy'n tynnu sylw at uchelgeisiau neo-Osmanist Twrci a'i chysylltiadau troseddol â'r GNA. Cymeriadau canolog y ffilm yw cymdeithasegwyr Rwsiaidd a gafodd eu herwgipio yn Libya ac y mae Rwsia yn ceisio dod â nhw yn ôl i'w mamwlad. Trafodir pwysigrwydd dychwelyd cymdeithasegwyr ar y lefel uchaf, yn benodol, codwyd y broblem hon gan Weinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, ym mis Mehefin 2020 yn ystod cyfarfod â dirprwyaeth o GNA Libya.

Mae ochr Rwseg eisoes yn beirniadu rôl Twrci yn Libya yn agored, yn ogystal â phwysleisio cyflenwad terfysgwyr ac arfau i'r rhanbarth. Mae awduron y ffilm yn mynegi gobaith bod Shugaley ei hun yn dal yn fyw, er gwaethaf artaith gyson a thorri hawliau dynol.

Mae'r plot o "Shugaley" yn ymdrin â sawl pwnc sy'n boenus ac yn anghyfleus i'r Llywodraeth: artaith yng ngharchar Mitiga, cynghrair o derfysgwyr â llywodraeth Fayez al-Sarraj, caniataol milwriaethwyr o blaid y llywodraeth, ymelwa ar adnoddau Libyans yn y diddordebau cylch cul o elites.

Yn dibynnu ar ddymuniadau Ankara, mae'r GNA yn dilyn polisi o blaid Twrci, tra bod lluoedd Recep Erdogan yn cael eu hintegreiddio fwyfwy i strwythurau pŵer y llywodraeth. Mae'r ffilm yn siarad yn dryloyw am gydweithrediad sydd o fudd i'r ddwy ochr - mae'r GNA yn derbyn arfau gan y Twrciaid, ac yn gyfnewid am hynny, mae Twrci yn sylweddoli ei huchelgeisiau neo-Otomanaidd yn y rhanbarth, gan gynnwys buddion economaidd dyddodion olew cyfoethog.

"Rydych chi'n dod o Syria, onid ydych chi? Felly rydych chi'n ganmoliaeth. Rydych chi'n twyllo, nid Allah a'ch anfonodd yma. A'r dynion mawr o Dwrci, sydd wir eisiau olew Libya. Ond nid ydych chi eisiau i farw amdano. Yma maen nhw'n anfon idiotiaid fel chi yma, "meddai prif gymeriad Sugaley at filwriaethwr sy'n gweithio i asiantaethau troseddol GNA. Ar y cyfan, mae hyn i gyd ond yn dangos y realiti: Yn Libya, mae Twrci yn ceisio hyrwyddo ymgeisyddiaeth Khalid al-Sharif, un o'r terfysgwyr mwyaf peryglus sy'n agos at al-Qaeda.

Dyma wraidd y broblem: mewn gwirionedd, mae al-Sarraj a'i entourage - Khalid al-Mishri, Fathi Bashaga, ac ati - yn gwerthu sofraniaeth y wlad fel y gall Erdogan barhau i ansefydlogi'r rhanbarth, cryfhau celloedd terfysgol a elwa - ac ar yr un pryd yn peryglu diogelwch yn Ewrop. Mae'r don o ymosodiadau terfysgol mewn priflythrennau Ewropeaidd o 2015 yn rhywbeth a allai ddigwydd eto os yw gogledd Affrica wedi'i lenwi â therfysgwyr. Yn y cyfamser, mae Ankara, yn groes i gyfraith ryngwladol, yn hawlio lle yn yr UE ac yn derbyn cyllid.

Ar yr un pryd, mae Twrci yn ymyrryd yn rheolaidd ym materion gwledydd Ewropeaidd, gan gryfhau ei lobi ar lawr gwlad. Er enghraifft, enghraifft ddiweddar yw'r Almaen, lle mae'r Gwasanaeth Gwrth-ddeallusrwydd Milwrol (MAD) yn ymchwilio i bedwar cefnogwr a amheuir o eithafwr asgell dde Twrci "Grey Wolves" yn lluoedd arfog y wlad.

Mae llywodraeth yr Almaen newydd gadarnhau mewn ymateb i gais gan blaid Die Linke fod Ditib ("Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd") yn cydweithredu â "Grey Wolves" eithafol sy'n canolbwyntio ar Dwrci yn yr Almaen. Cyfeiriodd yr ymateb gan Lywodraeth Ffederal yr Almaen at gydweithrediad rhwng eithafwyr dde eithafol Twrci a’r sefydliad ymbarél Islamaidd, Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd (Ditib), sy’n gweithredu yn yr Almaen ac sy’n cael ei reoli gan gorff talaith Twrci, y Swyddfa. Materion Crefyddol (DIYANET).

A fyddai’n benderfyniad priodol i ganiatáu aelodaeth o’r UE i Dwrci, sydd, trwy flacmelio, cyflenwadau milwrol anghyfreithlon ac integreiddio i mewn i strwythurau pŵer, y fyddin a chudd-wybodaeth yn ceisio cryfhau ei safle yng ngogledd Affrica ac yn y galon. o Ewrop? Y wlad nad yw'n gallu cydweithredu â'i chynghreiriaid fel Rwsia hyd yn oed?

Rhaid i Ewrop ailystyried ei hagwedd tuag at bolisi neo-Osmanist Ankara ac atal parhad blacmel - fel arall mae'r rhanbarth yn peryglu wynebu cyfnod terfysgol newydd.

I gael mwy o wybodaeth am "Sugaley 2" ac i weld trelars y ffilm ewch i http://shugalei2-film.com/en-us/

 

EU

Mae Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn mynd i 'Collective'

cyhoeddwyd

on

Dyfarnodd yr Arlywydd David Sassoli Wobr Cynulleidfa LUX 2021 i Collective yn ystod seremoni yn Strasbwrg heddiw (9 Mehefin).

“Ar ôl y cyfnod rydyn ni newydd fyw drwyddo, mae’r angen i bobl ddod at ei gilydd, nid yn unig mewn gofodau a wnaed ar gyfer dadl, ond hefyd mewn lleoedd fel sinemâu, yn tyfu ac ar frys," meddai. David Maria Sassoli (S&D, IT yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd yn Strasbwrg yn ogystal ag ar-lein.

Y ddwy ffilm arall ar restr fer y wobr oedd: Rownd arall gan gyfarwyddwr Denmarc Thomas Vinterberg a Corpus Christi gan y cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa.

Darllenwch mwy am y Enwebeion Gwobr Cynulleidfa LUX.

Penderfynwyd ar y safle terfynol trwy gyfuno'r sgôr cyfartalog o'r bleidlais gyhoeddus a'r bleidlais gan ASEau, gyda phob grŵp yn pwyso 50%.

Mae pandemig Covid-19 wedi taro’r diwydiant creadigol a sinema yn galed. Roedd dangosiadau sinema'r tri yn y rownd derfynol yn gyfyngedig, ac fe'u dangoswyd yn bennaf gan ddangosiadau a digwyddiadau ar-lein. Gallai cynulleidfaoedd raddio'r ffilmiau tan 23 Mai, ASEau tan 8 Mehefin.

Am y ffilm fuddugol

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy’n ymchwilio pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai, er nad oedd eu clwyfau’n peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Cynhadledd i'r wasg a digwyddiadau cysylltiedig

Dilynwch y cynhadledd i'r wasg gyda’r enillydd, y rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol, yr Academi Ffilm Ewropeaidd a Sabine Verheyen (EPP, yr Almaen), cadeirydd y pwyllgor diwylliant, rhwng 13.15 a 14.00 CET.

Tiwniwch i mewn i'n Mae Facebook yn fyw gyda'r enillydd yn 14h CET.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sinema Ewropeaidd ar ôl Covid-19? Edrychwch ar y weminar ar y Tudalen Facebook gwobr LUX.

Gwobr Cynulleidfa LUX

Efo'r Gwobr Cynulleidfa LUX, gwobr unigryw cynulleidfa pan-Ewropeaidd, mae'r Senedd yn ymuno â'r Academi Ffilm Ewropeaidd i gyrraedd cynulleidfa ehangach a pharhau i gryfhau'r cysylltiadau rhwng pobl a gwleidyddiaeth. Trwy ei gwobr ffilm, mae'r Senedd wedi bod yn cefnogi dosbarthiad ffilmiau Ewropeaidd er 2007, trwy ddarparu is-deitlau mewn 24 o ieithoedd yr UE ar gyfer y ffilmiau yn y gynnen derfynol. Mae gwobr LUX wedi ennill enw da trwy ddewis cyd-gynyrchiadau Ewropeaidd sy'n ymgysylltu â materion gwleidyddol a chymdeithasol amserol ac yn annog trafodaeth am werthoedd.

Daeth  Y Comisiwn Ewropeaidd Sinemâu Europa rhwydwaith hefyd yn bartneriaid yn y LUX Awar

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen

EU

Wythnos gynulleidfa LUX: Gwyliwch ffilmiau a'u graddio

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch ble y gallwch wylio'r ffilmiau a enwebwyd ar gyfer Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn eich gwlad a sut i bleidleisio dros eich hoff un, materion yr UE.

Thomas Vinterberg yn ennill Oscar Rownd arall, Ar y cyd gan Alexander Nanau a Corpus Christi gan Jan Komasa (a enwebwyd ar gyfer Oscars yn 2021 a 2020 yn y drefn honno) yw'r tair ffilm ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Cynulleidfa 2021 LUX Senedd Ewrop ac Academi Ffilm Ewrop.

Sut i wylio

Gallwch wylio'r tair ffilm am ddim yn ystod y Wythnos Cynulleidfa LUX rhwng 10 a 16 Mai ar-lein a'i isdeitlo i'ch iaith.

Dal y dadl fyw gyda'r tri chyfarwyddwr ar Facebook ar Dydd Gwener 14 Mai o 5pm CET.

Ffilmiau cystadleuol

Rownd arall gan y cyfarwyddwr o Ddenmarc, Thomas Vinterberg (teitl gwreiddiol Cyffur)

A ydych wedi clywed am theori aneglur seicolegydd o Norwy fod ychydig bach o alcohol yn ein gwaed yn agor ein meddyliau, yn cynyddu creadigrwydd ac yn ein cadw'n hapus? Mae pedwar athro ysgol uwchradd yn arbrofi ag ef, ond mae'r hyn sy'n ymddangos yn gyntaf yn cynnig iachâd ar gyfer argyfwng canol oes yn mynd oddi ar y cledrau. Mae ffilm Vinterberg nid yn unig yn ymwneud ag yfed. Mae ganddo neges ddyfnach ynglŷn â sut i wynebu uchafbwyntiau ac isafbwyntiau bywyd a bod yn onest yn eu cylch.

Enillodd Rownd arall Oscar 2021 am y nodwedd ryngwladol orau. Mae cwmni cynhyrchu Leonardo DiCaprio yn cynllunio ail-wneud Saesneg.

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae'r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy'n ymchwilio i pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai er nad oedd eu clwyfau yn peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Corpus Christi by cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa (teitl gwreiddiol Corpus Christi)

Mae'r ffilm wedi'i seilio'n rhannol ar stori go iawn collfarnwr ifanc sy'n profi trawsnewidiad ysbrydol ac eisiau dod yn offeiriad. Trwy dro o dynged, mae'n cymryd cyfrifoldeb am blwyf mewn pentref anghysbell yng Ngwlad Pwyl. Wrth i'r stori esblygu, mae'n wynebu cyfrinach drasig sy'n difa'r gymuned. Trwy stori'r pregethwr carismatig hwn, mae Komasa yn myfyrio ar yr hyn sy'n creu cymuned a'r hyn sy'n ein gwneud ni'n agored i arweinwyr ffug a go iawn.

Enwebwyd Corpus Cristi am Oscar yn y categori ffilm nodwedd ryngwladol orau yn 2020.

Sut i gymryd rhan

Eleni, bydd ASEau a chynulleidfaoedd yn dewis yr enillydd, gyda phob grŵp yn cyfrif am 50% o'r pleidleisiau. Graddiwch y tair ffilm o un i bum seren ymlaen www.luxaward.eu erbyn 23 Mai. Gallwch newid eich sgôr a dim ond eich pleidlais ddiwethaf fydd yn cael ei chyfrif. Pleidleisiwch i gael cyfle i fynychu'r seremoni Gwobrau Ffilm Ewropeaidd nesaf ym mis Rhagfyr 2021.

Ynglŷn â Gwobr Cynulleidfa LUX

Lansiodd Senedd Ewrop Wobr LUX yn 2007 gyda'r nod o gefnogi cynhyrchu a dosbarthu ffilmiau Ewropeaidd, ysgogi myfyrio ar faterion gwleidyddol a chymdeithasol cyfredol a dathlu diwylliant Ewropeaidd.

Eleni, ymunodd y Senedd â'r Academi Ffilm Ewropeaidd, Y Y Comisiwn Ewropeaidd a Sinema Europas rhwydwaith i ddod â Gwobr Cynulleidfa LUX sydd newydd ei henwi i gynulleidfa ehangach.

Mae'r tri sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol wedi eu hisdeitlo i ieithoedd swyddogol yr UE. Bydd y ffilm fuddugol hefyd yn cael ei haddasu ar gyfer pobl â nam ar eu golwg ac yn glywadwy.

Gwobr LUX 

Parhau Darllen

Celfyddydau

Mae Billionaire a chefnogwr cynaliadwyedd Elena Baturina yn canmol potensial creadigol cenhedlaeth iau

cyhoeddwyd

on

Ionawr 31ain caeodd y ffenestr cyflwyno ar gyfer 'Dylunio ar gyfer Dinasoedd Cynaliadwy', cystadleuaeth myfyrwyr rhyngwladol i gefnogi rhaglen SDG y Cenhedloedd Unedig. Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chyd-drefnu gan ddau gefnogwr gwych addysg mewn disgyblaethau creadigol - BYDD AR AGOR melin drafod creadigol a Cumulus Cymdeithas Prifysgolion a Cholegau Celf, Dylunio a'r Cyfryngau.

Lansiwyd y gystadleuaeth ym mis Hydref y llynedd a gwahoddodd fyfyrwyr disgyblaethau creadigol o bobman yn y bôn i ddatblygu eu datrysiadau arloesol eu hunain i heriau SDG11: Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy. Mae'r heriau hyn yn cynnwys mwy o allyriadau carbon a defnyddio adnoddau, nifer cynyddol o breswylwyr slymiau, isadeiledd a gwasanaethau annigonol a gorlwythog, gwaethygu llygredd aer a gwasgariad trefol heb ei gynllunio, ac ati. Yn ystod blwyddyn 2020 datgelodd broblem syfrdanol arall o drigolion y ddinas - y perygl o ymledu yn gyflym. o'r firws mewn ardaloedd poblog iawn.

Mae BE OPEN a Cumulus yn credu bod angen datrysiadau newydd ar heriau realiti newydd ein bodolaeth bob dydd; dim ond trwy weithredu arloesol y mae newid ansoddol yn bosibl, a dim ond trwy ffyrdd beiddgar, chwilfrydig, creadigol, y tu allan i'r bocs o feddwl y mae arloesiadau yn cael eu geni.

Dyna pam mae'r gystadleuaeth yn gwaeddi ar ieuenctid creadigol, myfyrwyr a graddedigion o holl ddisgyblaethau celf, dylunio, pensaernïaeth a chyfryngau prifysgolion a cholegau ledled y byd i'w hannog i ddylunio syniadau a phrosiectau sy'n ymgorffori egwyddorion a nodau Rhaglen SDG y Cenhedloedd Unedig.

Bydd BE OPEN yn dyfarnu'r prif syniadau a gyflwynir gan unigolion neu dimau gyda gwobrau ariannol: bydd rheithgor academyddion dylunio a gweithwyr proffesiynol yn dewis enillydd y brif wobr ac yn cael € 5,000; Bydd € 3,000 yn mynd i ddewis personol sylfaenydd BE OPEN, Elena Baturina; bydd enillydd € 2,000 o'r wobr Pleidlais Gyhoeddus yn cael ei ddewis trwy bleidlais ar-lein agored; a bydd gwobr agoriadol bwysig iawn o Ddinas Ddiogel o € 2,000 yn cael ei dyfarnu i'r ateb a fydd yn effeithlon wrth fynd i'r afael ag effaith niweidiol y pandemig mewn dinas.

Rydym wedi gofyn i Elena Baturina am y cynlluniau a'r dyheadau y mae'n eu cysylltu â'r gystadleuaeth.

- Pam ydych chi wedi dewis SDG11 fel canolbwynt ar gyfer y gystadleuaeth eleni?

Rwy'n gadarnhaol bod materion trefoli yn bwysig iawn yn 2020. Mae Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig mewn sawl ffordd yn ymateb uniongyrchol i ganlyniadau trefoli.

Mae mwy na hanner poblogaeth y byd bellach yn byw mewn dinasoedd, a rhagwelir y bydd y ganran yn tyfu i 60% erbyn 2030. Mae'r twf hwn yn mynd law yn llaw â chymaint o broblemau sy'n effeithio ar les biliards pobl. Rhaid inni gyfaddef na all mesurau traddodiadol ymdopi â'r cwmpas hwnnw ac 'esblygiad' y problemau hyn, felly mae taer angen meddwl yn greadigol - meddwl dylunio - a gweithredu creadigol i drin y rheini. Mae gan ddylunio ran hanfodol i'w chwarae fel offeryn neu gyflawni SDGs y Cenhedloedd Unedig.

- Dywedwch wrthym am gam cyfredol y gystadleuaeth barhaus?

Wel, rydym unwaith eto wedi ymuno â Chymdeithas Brifysgolion a Cholegau Celf, Dylunio a Chyfryngau Cumulus gwych. Gyda'n gilydd rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n gallu estyn allan i'r mwyafrif o ysgolion sy'n dysgu disgyblaethau creadigol ledled y byd ac felly'n creu cyfle i gynifer o fyfyrwyr â phosib elwa o'r gystadleuaeth hon.

Rydym wedi mynd heibio'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau, ac yn dechrau gyda mis Chwefror, bydd ein timau a'r rheithgor yn mynd i'r dasg lem ond gyffrous o ddewis y prosiectau gorau a fydd yn cystadlu ymhellach am y gwobrau. Mae gennym gannoedd o gyflwyniadau eisoes o bob cwr o'r byd, ac mae'r rhai a welais yn addawol iawn.

- Pa mor ystyrlon yw eu hymateb yn ymddangos i chi?

Mae'r cofnodion yn llawn meddwl da, ymchwil iawn a bwriadau gwych. Wrth gwrs, nid ydynt i fod i achub y byd dros nos, ond maent yn ymwneud â mân gamau, yn drosglwyddadwy ac yn ymarferol i fwyafrif absoliwt y bobl ledled y byd, a fydd yn gweithio mewn gwirionedd.

Dyna pam rwyf mor obeithiol y bydd y gystadleuaeth hon yn sbarduno mwy o ymgysylltiad â dylunwyr ifanc a'u datrysiadau cynaliadwy gan y busnesau, cyrff gwladol a chyrff cyhoeddus sy'n canolbwyntio ar SDG a all ddod â nhw i realiti mewn gwirionedd.

- Beth ydych chi'n bersonol yn edrych amdano yn y cyflwyniad buddugol?

Fel y gwyddoch mae'n debyg, rwy'n berson busnes yn gyntaf oll. Felly ni allaf helpu i edrych ar brosiectau o safbwynt ymarferol, gyda'r dull 'sut y gallwn ei wneud mewn gwirionedd' mewn golwg. Dyna pam, rwy'n edrych ar ba mor ymchwiliol yw'r datrysiad, a fydd galw amdano, pa mor ymarferol ydyw, a oes adnoddau wrth law i wneud iddo weithio, a yw'n raddadwy ac ati. Felly, mae'n rhaid i enillydd Dewis y Sylfaenydd fod datrysiad pragmatig.

- Beth mae cynaliadwyedd yn ei olygu i chi yn bersonol?

Ar fy mhen, dyrannwyd buddsoddiad i fusnesau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd, megis cynhyrchu ynni solar, technolegau effeithlonrwydd ynni, peirianneg pilenni. O ran fy mywyd bob dydd, rwy'n ceisio gwneud newidiadau cadarnhaol i fwy o gynaliadwyedd fel y dylem i gyd, gan ddechrau heb fawr o gamau bob dydd ond nad ydynt o bosibl yn ymddangos yn effaith enfawr, ond sy'n angenrheidiol i wneud cynaliadwyedd yn rhan o'n dyfodol cydgysylltiedig.

- A yw BE AGORED bellach yn cyfrif am y posibilrwydd o bandemig newydd wrth ddatblygu eich prosiectau?

Wel, rydyn ni i gyd yn gwneud. Mae ffactor anrhagweladwy ym mhopeth nawr, dde? Ond rydym wedi bod yn gwneud yn dda eleni, oherwydd y ffaith bod BE OPEN bob amser wedi bod â phresenoldeb ar-lein sydd wedi'i hen sefydlu ac sy'n ein helpu i gysylltu'n hawdd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd o bob cwr o'r byd.

Gyda'r gystadleuaeth hon, gallwn yn hawdd gyflawni pob cam yn ddiogel a chyda phellter cymdeithasol yn cael ei arsylwi, yr unig beth a fyddai angen crynhoad cyhoeddus yw'r seremoni wobrwyo. Ond hyd yn oed os bydd yn rhaid i ni ei ganslo unwaith eto, rydyn ni'n addo y byddwn ni nid yn unig yn dathlu'r enillwyr ar-lein, ond yn gwneud ein gorau i arddangos eu syniadau a'u talent i'r cyhoedd mor eang a chymaint o randdeiliaid â phosib.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd