Cysylltu â ni

Tsieina

Mae asiantaeth seiberddiogelwch Lithwania yn canfod bod ffonau Tsieineaidd mewn perygl o ollwng data personol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cynhaliodd y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol o dan Weinyddiaeth Amddiffyn Genedlaethol (NKSC) Lithwania ymchwiliad diogelwch i'r gwneuthurwyr Tsieineaidd dyfeisiau Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G ac OnePlus 8T 5G smart 5G a werthwyd yn Lithwania.

“Cychwynnwyd yr astudiaeth hon er mwyn sicrhau defnydd diogel o ddyfeisiau symudol 5G a werthir yn Lithwania a’r feddalwedd sydd ynddynt yn ein gwlad. Mae tri gweithgynhyrchydd Tsieineaidd wedi’u dewis sydd wedi bod yn cynnig dyfeisiau symudol 5G i ddefnyddwyr o Lithwania ers y llynedd ac sydd wedi’u nodi gan y gymuned ryngwladol fel rhai sy’n peri rhai risgiau seiberddiogelwch, ”meddai Margiris Abukevičius, dirprwy weinidog amddiffyn cenedlaethol.

Nododd yr astudiaeth bedair risg seiberddiogelwch allweddol. Mae dau yn ymwneud â theclynnau sydd wedi'u gosod ar ddyfeisiau'r gwneuthurwr, un i'r risg o ollwng data personol ac un â chyfyngiadau posibl ar ryddid mynegiant. Nodwyd tair risg yn nyfais Xiaomi, un yn Huawei, ac ni nodwyd unrhyw wendidau seiberddiogelwch yn nyfais symudol OnePlus.

hysbyseb

Risgiau ar gyfer gweithgynhyrchwyr teclynnau

Wrth ddadansoddi perfformiad ffôn clyfar 5G Huawei, darganfu’r ymchwilwyr fod siop app app swyddogol y ddyfais, App App, nad yw’n dod o hyd i’r ap y gofynnir amdano gan y defnyddiwr, yn ei ailgyfeirio’n awtomatig i e-bost trydydd parti. siopau lle mae rhai rhaglenni gwrthfeirws teclynnau wedi'u graddio fel maleisus neu wedi'u heintio â firysau. Mae ymchwilwyr hefyd wedi priodoli risgiau seiberddiogelwch i Mi Browser Xiaomi. Mae'n defnyddio nid yn unig y modiwl safonol Google Analytics mewn porwyr eraill, ond hefyd y Data Synhwyrydd Tsieineaidd, sy'n casglu ac yn anfon hyd at 61 o ddata paramedr o bryd i'w gilydd am y gweithredoedd a gyflawnir ar ffôn y defnyddiwr.

“Yn ein barn ni, mae hon yn wybodaeth ddiangen am weithredoedd defnyddwyr. Mae'r ffaith bod y wybodaeth ystadegol gyfoethog hon yn cael ei hanfon a'i storio mewn sianel wedi'i hamgryptio ar weinyddion Xiaomi mewn trydydd gwledydd lle nad yw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn berthnasol hefyd yn risg, ”meddai Dr. Tautvydas Bakšys.

hysbyseb

Cyfyngiadau ar ryddid mynegiant

Wrth ddadansoddi perfformiad y ddyfais Xiaomi, canfu'r ymchwilwyr fod ganddo'r gallu technegol i sensro'r cynnwys a lawrlwythwyd iddo. Mae hyd yn oed sawl teclyn gwneuthurwr ar eich ffôn, gan gynnwys y Porwr Mi, yn derbyn rhestr allweddeiriau sydd wedi'u blocio gan wneuthurwr o bryd i'w gilydd. Pan fydd yn canfod bod y cynnwys rydych chi am ei anfon yn cynnwys geiriau yn y rhestr, mae'r ddyfais yn blocio'r cynnwys hwnnw'n awtomatig.

Ar adeg yr astudiaeth, roedd y rhestr yn cynnwys 449 o eiriau allweddol neu grwpiau o eiriau allweddol mewn cymeriadau Tsieineaidd, megis "Free Tibet", "Voice of America", "Mudiad Democrataidd" "Annibyniaeth Annibyniaeth Taiwan" a mwy.

"Gwelsom fod y swyddogaeth hidlo cynnwys wedi'i anablu ar ffonau Xiaomi a werthwyd yn Lithwania ac nad oeddent yn perfformio sensoriaeth cynnwys, ond anfonwyd y rhestrau o bryd i'w gilydd. Mae gan y ddyfais y gallu technegol i actifadu'r swyddogaeth hidlo hon o bell ar unrhyw funud heb yn wybod i'r defnyddiwr a i ddechrau dadansoddi'r cynnwys sydd wedi'i lawrlwytho. Nid ydym yn diystyru'r posibilrwydd y gellid llunio'r rhestr o eiriau sydd wedi'u blocio nid yn unig yn Tsieinëeg ond hefyd mewn cymeriadau Lladin, ”ychwanegodd Bakšys.

Perygl o ollwng data personol

Mae'r risg o ollwng data personol wedi'i nodi ar ddyfais Xiaomi pan fydd defnyddiwr yn dewis defnyddio'r gwasanaeth Cwmwl Xiaomi ar y ddyfais Xiaomi. I actifadu'r gwasanaeth hwn, anfonir neges gofrestru SMS wedi'i hamgryptio o'r ddyfais, na chaiff ei chadw yn unman yn ddiweddarach. "Nid oedd ymchwilwyr yn gallu darllen cynnwys y neges amgryptiedig hon, felly ni allwn ddweud wrthych pa wybodaeth a anfonodd y ddyfais. Mae'r anfon awtomataidd hwn o negeseuon a chuddio eu cynnwys gan y gwneuthurwr yn peri bygythiadau posibl i ddiogelwch personol y defnyddiwr. data, oherwydd heb yn wybod iddo, gellir casglu a throsglwyddo data o gynnwys anhysbys i weinyddion mewn trydydd gwledydd, "ychwanegodd Bakšys.

Mae Lithwania eisoes wedi ysgwyddo rancor Tsieina; ym mis Awst, mynnodd Beijing ei bod yn cofio ei llysgennad ar ôl iddi sefydlu swyddfa gynrychioliadol yn Taiwan, sy'n honni bod Taiwan (Gweriniaeth Tsieina) yn rhan o China (Gweriniaeth Pobl Tsieina).

Tsieina

Gweithredu ar yr Hinsawdd: Cyd-wasg yr UE-China ar y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd cyn COP26

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn eu hail ddeialog amgylchedd a hinsawdd lefel uchel ar 27 Medi 2021, ailddatganodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Frans Timmermans ac Is-Premier Gweriniaeth Pobl Tsieina Han Zheng eu hymrwymiad i Gytundeb Paris a chanlyniad llwyddiannus y COP26 yn Glasgow. Mewn datganiad i'r wasg ar y cyd, fe wnaethant bwysleisio'r brys i weithredu ar unwaith, yn enwedig yng ngoleuni Chweched Adroddiad Asesu'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd. Fe wnaethant gadarnhau hefyd y bydd yr amgylchedd lefel uchel a deialog hinsawdd yn parhau i fod yn llwyfan allweddol rhwng yr UE a Tsieina i wella gweithredoedd a chydweithrediad dwyochrog ar yr amgylchedd ac yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Yn ystod eu cyfarfod diwethaf, buont yn trafod gwahanol agweddau ar yr argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth byd-eang, gan ganolbwyntio ar UNFCCC COP26 sydd ar ddod yn Glasgow ac ar COP15 y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol yn Kunming. Mae mwy o fanylion am y drafodaeth ar gael yma

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Mae China yn cyflwyno sylwadau llym gydag Awstralia ar sylwadau Taiwan

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd gweinidogaeth dramor Tsieineaidd ddydd Llun (11 Hydref) fod China wedi cyflwyno sylwadau llym gydag Awstralia dros sylwadau “amhriodol” gan gyn Brif Weinidog Awstralia, Tony Abbott, am Taiwan, ysgrifennu Yew Lun Tian a Ryan Woo, Reuters.

Ymwelodd Abbott yr wythnos diwethaf â Taiwan, yr honnir gan China, yn rhinwedd ei swydd, cyfarfu ag Arlywydd Taiwan Tsai Ing-wen, a dywedodd wrth fforwm diogelwch y gallai Tsieina ddiystyru gyda’i heconomi yn arafu a’i chyllid yn “crebachu”. Darllen mwy.

"Mae'r geiriau a'r gweithredoedd perthnasol gan y gwleidydd o Awstralia yn mynd yn erbyn Egwyddor One China ac yn anfon signal difrifol anghywir," meddai Zhao Lijian, llefarydd ar ran gweinidogaeth dramor Tsieineaidd, wrth sesiwn friffio reolaidd ar y cyfryngau. "Mae China yn gwrthwynebu hyn yn gadarn. Rydyn ni wedi gwneud sylwadau llym i Awstralia."

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Llygredd yn siambr gyfiawnder China

cyhoeddwyd

on

Mae cyn-weinidog cyfiawnder y CCP, Fu Zhenghua, bellach yn destun chwiliad am droseddau disgyblu difrifol - roedd wedi lansio erlyniad â chymhelliant gwleidyddol yn erbyn Guo Wengui AKA Miles Kwok, sy’n anghytuno’n amlwg., yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn ystod y dyddiau diwethaf mae Plaid Gomiwnyddol China wedi nodi ei bwriad i ddilyn ei hymdrechion gwrth-lygredd hyd yn oed yng nghanol echelonau uwch cylchoedd cyfreithiol a barnwrol y blaid sy'n rheoli. Mae'r ymgyrch, a lansiwyd gan yr Arlywydd Xi Jinping yn 2018 gyda'r slogan "Saohei chu'e," sy'n golygu "ysgubo i ffwrdd du a dileu drwg", wedi targedu nifer syfrdanol o actorion y wladwriaeth honedig llygredig dros y tair blynedd diwethaf.

Mae deddfwrfa China wedi canmol yr ymgyrch fel llwyddiant ysgubol - ar ôl datgelu bron i 40,000 o gelloedd troseddol honedig a chwmnïau llygredig, a bod mwy na 50,000 o swyddogion y Blaid Gomiwnyddol a llywodraeth wedi cael eu cosbi am honni eu bod yn eu cadw, yn ôl ystadegau swyddogol. Ac nid yw Beijing yn dangos unrhyw arwyddion o arafu wrth fynd ar drywydd unigolion y maent yn eu hystyried wedi mynd yn aflan o'r system - hyd yn oed ar y brig.

hysbyseb

Yn yr hyn sy’n cael ei ystyried fel y sioe ddiweddaraf o ddwrn haearn China yn erbyn llygredd yn y system wleidyddol a chyfreithiol, dros y penwythnos cyhoeddwyd bod Fu Zhenghua, dirprwy gyfarwyddwr pwyllgor materion cymdeithasol a chyfreithiol Cynhadledd Ymgynghorol Wleidyddol Pobl Tsieineaidd ( Mae CPPCC) - prif gorff cynghori gwleidyddol Tsieina - o dan ymchwiliad disgyblu a goruchwylio am amheuaeth o dorri protocol CCP.

Cyn dechrau yn ei swydd yn y CPPCC, roedd Mr Fu wedi gwasanaethu fel gweinidog cyfiawnder a dirprwy bennaeth heddlu adran heddlu trefol Beijing, lle cafodd ei ganmol gan hierarchaeth y CCP am fynd i'r afael â diwydiant rhyw y ddinas, gan ennill dyrchafiad iddo'i hun i is-weinidog gweithredol dros ddiogelwch y cyhoedd.

Roedd hefyd yn adnabyddus am fynd i'r afael â theuluoedd amlwg a llwyddiannus. Yn 2014, cynhaliodd Mr Fu a erlyniad yr oedd llawer o feirniaid yn ei ystyried yn erlyniad â chymhelliant gwleidyddol yn erbyn Guo Wengui AKA Miles Kwok, anghytuno CCP proffil uchel sydd bellach yn byw fel alltud yn yr Unol Daleithiau. Datgelodd Mr Kwok wedi hynny fod Mr Fu wedi gorchymyn ymchwiliad i gyllid teuluol Wang Qishan, Is-lywydd presennol y wlad, gan beri sibrydion i chwyrlio am ddyfodol gwleidyddol Mr Fu.

hysbyseb

Fodd bynnag, methodd yr honiadau yn ei erbyn â glynu - gyda Mr Fu yn mynd ymlaen i gael ei ddyrchafu i swydd y Gweinidog Cyfiawnder - ond mae'n ymddangos bod ei lwybr i fyny rhengoedd pŵer y CCP bellach wedi rhedeg allan o'r ffordd. Nid ef yw'r unig swyddog uchel ei safle i deimlo digofaint Beijing yn ddiweddar. Daeth newyddion am yr ymchwiliad ychydig ddyddiau ar ôl i’r CCP gyhoeddi ei fod yn diarddel y cyn is-weinidog diogelwch cyhoeddus Sun Lijun, ar ôl ei gyhuddo o “ffurfio cliciau a cheblau i gymryd drosodd adran allweddol,” ac o gadw casgliad preifat o ddogfennau cyfrinachol.

O ran Mr Fu, cyhoeddodd y Comisiwn Canolog ar gyfer Arolygu Disgyblaeth (CCDI) - corff gwarchod gwrth-lygredd y Blaid Gomiwnyddol - ei fod yn destun ymchwiliad am "droseddau difrifol o ddisgyblaeth a chyfraith plaid." Ni chynigiodd y datganiad un frawddeg unrhyw fanylion pellach i'r ditiad.

Yn ôl CNN, croesawyd y cyhoeddiad gan ystod eang o ffigurau ar-lein, o swyddogion heddlu rheng a ffeil a gwarchodwyr carchardai i newyddiadurwyr ymchwiliol, cyfreithwyr hawliau dynol a deallusion. Yn ddiau, bydd beirniaid CCP cegog fel Mr Kwok hefyd wedi teimlo eu bod wedi eu cyfiawnhau gan y datblygiad, a dweud y lleiaf.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae'r Arlywydd Xi wedi cynyddu gwrthdaro ei blaid ar sêr gwleidyddol cynyddol a swyddogion rhy bwerus. Fodd bynnag, yr hyn sy'n anarferol am dynged Mr Fu yw pa mor uchel ac eang - mewn geiriau eraill, yn unfrydol - mae'n cael ei ddathlu, gan bobl sy'n gweithio i'r gyfundrefn, a chan y rhai sydd wedi bod yn destun ei ormes.

Yn dilyn newyddion am ei gwymp, dywedodd sawl newyddiadurwr ymchwiliol cyn-filwyr ar y cyfryngau cymdeithasol eu bod wedi cael eu targedu gan Mr Fu am eu hadroddiadau caled, ar bynciau yn amrywio o gadw deisebwyr yn anghyfreithlon i lygredd llywodraeth leol.

"Targedau gwrthdrawiad Fu Zhenghua yw pobl sydd wrth wraidd cymdeithas sifil Tsieina. Felly, mae sector deallusol cyfan y wlad a'r cyhoedd i gyd wrth eu boddau (ei gwymp oddi wrth ras)," meddai Wu Qiang, dadansoddwr gwleidyddol yn Beijing. "Roedd ei godiad i rym yn cynrychioli'r dull ymosodol o ddwrn haearn sydd wedi siapio llywodraethu China dros y degawd diwethaf."

Defnyddiwyd dull ymosodol Mr Fu hefyd at swyddogion heddlu a gwarchodwyr carchardai, y mae llawer ohonynt wedi bod yn dathlu ei gwymp ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae sylwadau'n cyfeirio at orfodi Mr Fu o amodau gwaith llym ar gyfer swyddogion lefel mynediad, fel peidio â chaniatáu i warchodwyr carchar gymryd seibiannau yn ystod shifftiau nos.

Mae rhai dadansoddwyr wedi awgrymu bod y gyfres hon o lanhau diweddar yn dangos ymddiriedaeth yn dirywio gan arweinyddiaeth Tsieineaidd yn asiantaethau diogelwch domestig y wlad. Yng ngeiriau Wu Qiang, “Mae’n anodd iawn i Beijing gael ymddiriedaeth wleidyddol. Dyma'r argyfwng mwyaf yn ei lywodraethu ". I feirniaid fel Miles Kwok, mae hefyd yn arwydd bod y toriadau yng nghanol y blaid sy'n rheoli yn dechrau ehangu. Dyfaliad unrhyw un yw p'un a yw'n gyfaredd y gellir ei phontio.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd