RSSLwcsembwrg

Rhaid i Brydain barchu rheolau'r UE i gael bargen fasnach, meddai #Luxembourg

Rhaid i Brydain barchu rheolau'r UE i gael bargen fasnach, meddai #Luxembourg

| Rhagfyr 5, 2019

Anogodd Prif Weinidog Lwcsembwrg Xavier Bettel (yn y llun) ddydd Mercher (4 Rhagfyr) Brydain i dderbyn rheolau marchnad sengl yr UE neu wynebu allanfa bosibl ar ymyl clogwyn ymhen blwyddyn, ysgrifennwch Marc Jones a Huw Jones. Wrth siarad mewn digwyddiad yn Ysgol Economeg Llundain yn ystod taith i uwchgynhadledd NATO ger prifddinas y DU, […]

Parhau Darllen

Cydweithrediad #Kazakhstan a #Luxembourg i gynnal dangosiad ffilm Kazakh

Cydweithrediad #Kazakhstan a #Luxembourg i gynnal dangosiad ffilm Kazakh

| Hydref 16, 2019

Credyd: KLC Mae Cydweithrediad Kazakhstan-Lwcsembwrg (KLC) wedi cyhoeddi ei fod yn trefnu dangosiad ffilm Kazakh yn Kinepolis-Kirchberg ddydd Sadwrn 16 Tachwedd 2019 yn 15h45. Mae’r ddrama hanesyddol epig The Diamond Sword, a enwir y Kazakh Game of Thrones gan y BBC, yn darlunio brwydrau canoloesol, cariad a bywyd yn y Great Steppes ar y ffordd i […]

Parhau Darllen

Bu bwffe Johnson yn Lwcsembwrg, meddai bargen #Brexit yn dod i'r amlwg

Bu bwffe Johnson yn Lwcsembwrg, meddai bargen #Brexit yn dod i'r amlwg

| Medi 17, 2019

Dywedodd Boris Johnson o Brydain ddydd Llun (16 Medi) fod bargen Brexit yn dechrau dod i’r amlwg, ond dywedodd yr UE na chynigiodd ddim i dorri’r cyfyngder yn ystod ymweliad â Lwcsembwrg lle cafodd ei aflonyddu’n uchel gan brotestwyr a’i geryddu am geisio symud y bai , ysgrifennwch Foo Yun Chee, Elizabeth Piper o Reuters. “Peidiwch â […]

Parhau Darllen

#Brexit - Angen gwyrth i ddatrys problem ffin Iwerddon: gweinidog tramor Lwcsembwrg

#Brexit - Angen gwyrth i ddatrys problem ffin Iwerddon: gweinidog tramor Lwcsembwrg

| Awst 23, 2019

Byddai angen i wyrth ddigwydd i’r Undeb Ewropeaidd a Phrydain ddod o hyd i ateb i broblem ffin Iwerddon er mwyn osgoi Brexit dim bargen, dywedodd Gweinidog Tramor Lwcsembwrg Jean Asselborn (yn y llun) mewn sylwadau a gyhoeddwyd ddydd Iau (22 Awst), ysgrifennwch Joseph Nasr a Thomas Seythal. “Ni ddylid byth ddiystyru gwyrthiau, ond rwy’n amheugar […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #DraftBudgetaryPlan wedi'i ddiweddaru gan Lwcsembwrg

Y Comisiwn yn mabwysiadu Barn ar #DraftBudgetaryPlan wedi'i ddiweddaru gan Lwcsembwrg

| Mawrth 26, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei Farn ar y fersiwn ddrafft o Gynllun Cyllidebol Lwcsembwrg ac wedi canfod bod y Cynllun wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2019 yn cydymffurfio'n llawn â rheolau'r Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf. Serch hynny, mae'r Comisiwn yn gwahodd yr awdurdodau i gyflymu cynnydd ar ran strwythurol yr argymhellion cyllidol a gyfeiriwyd atynt gan y Cyngor fis Gorffennaf diwethaf. Yn dilyn cyffredinol […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Luxembourg i #EUCourtOfJustice am beidio â gweithredu'n llawn rheolau #EUMoneyLaundering

Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Luxembourg i #EUCourtOfJustice am beidio â gweithredu'n llawn rheolau #EUMoneyLaundering

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu cyfeirio Lwcsembwrg i Lys Cyfiawnder yr UE am drosglwyddo dim ond rhan o'r Gyfarwyddeb 4th Gwrth-Wyngalchu Arian (Cyfarwyddeb 2015 / 849) yn eu cyfraith genedlaethol. Cynigiodd y Comisiwn fod y Llys yn codi cyfandaliad a chosbau dyddiol nes bod Lwcsembwrg yn cymryd y camau angenrheidiol. Comisiynydd Cydraddoldeb, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhyw [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyniad € 45 miliwn o gynllun cefnogi #Biogas yn #Luxembourg

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyniad € 45 miliwn o gynllun cefnogi #Biogas yn #Luxembourg

| Hydref 26, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, estyniad cynllun cymorth i gefnogi cynhyrchu biogas yn Lwcsembwrg am chwe blynedd. Amcan y mesur yw sicrhau cydnabyddiaeth sefydlog ar gyfer planhigion bio-nwy, sy'n cynhyrchu bionwy o biomas a'i chwistrellu yn y rhwydwaith nwy naturiol. Asesodd y Comisiwn [...]

Parhau Darllen