Cysylltu â ni

france

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn penodi dau Bennaeth Cynrychiolaeth newydd ym Mharis a Lwcsembwrg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi penodi dau Bennaeth Cynrychiolaeth newydd ym Mharis a Lwcsembwrg. Bydd Valérie Drezet-Humez yn cychwyn yn ei swyddogaeth newydd yn Paris ar 01 Medi 2021. Bydd Anne Calteux yn ymgymryd â'i dyletswyddau fel Pennaeth Cynrychiolaeth yn Aberystwyth Lwcsembwrg, ar ddyddiad sydd eto i'w benderfynu. Byddant yn gweithredu fel Cynrychiolwyr swyddogol y Comisiwn yn yr aelod-wladwriaethau o dan awdurdod gwleidyddol yr Arlywydd Ursula von der Leyen.

Bydd Drezet-Humez, gwladolyn o Ffrainc, gyda 25 mlynedd o brofiad yn y Comisiwn, yn tynnu ar ei chefndir polisi cryf, ei sgiliau cyfathrebu strategol a rheoli a'i harbenigedd cyfreithiol ym materion yr UE. Er 2010, mae hi wedi bod yn gweithio yn yr Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol, fel pennaeth uned sy'n gyfrifol am sesiynau briffio i'r llywydd a'r is-lywyddion sy'n cyffwrdd â'r holl flaenoriaethau polisi a datblygiadau gwleidyddol. Cyn hynny, bu’n bennaeth ar y tîm â gofal am weithdrefnau ysgrifenedig, grymuso a dirprwyo yn yr Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol lle cafodd ddealltwriaeth ddofn o weithrediad y Comisiwn wrth gefnogi mabwysiadu beirniadol i alluogi gwneud penderfyniadau’r Comisiwn.

Dechreuodd yn yr Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol fel cynorthwyydd polisi i'r dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol ac yna i'r Ysgrifennydd Cyffredinol, ar ôl gadael y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Cyfieithu lle roedd hi'n gynorthwyydd polisi i'r cyfarwyddwr cyffredinol, swyddi lle'r oedd hi'n agored i'r gwleidyddol a dimensiwn cyflwyno ffeiliau. Ymunodd â'r Comisiwn Ewropeaidd ym 1995, yn y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros yr Amgylchedd, lle bu'n gweithio ym maes diwydiant a'r amgylchedd, ac wrth gydlynu polisi, parth sy'n allweddol i'r agenda wleidyddol gyfredol. Cyfreithiwr yw Drezet-Humez a raddiodd o Brifysgol Lyon III lle bu’n arbenigo yng Nghyfraith yr UE.

hysbyseb

Mae Anne Calteux, gwladolyn o Lwcsembwrg, yn dod â phrofiad hir yn diplomyddiaeth Lwcsembwrg ac Ewropeaidd i'w haseiniad newydd, a fydd yn caniatáu iddi reoli cyfathrebu gwleidyddol allweddol a chydlynu strategol yn effeithiol. Er 2016, mae Ms Calteux wedi dal nifer o swyddi blaenllaw lle bu iddi arfer lefel uchel o gyfrifoldeb a rheoli argyfwng, yn fwyaf arbennig yr un olaf fel un sy'n gyfrifol i gydlynu Cell Argyfwng COVID-19 yn y weinidogaeth iechyd yn Lwcsembwrg. Fel pennaeth materion yr UE a materion rhyngwladol ac fel uwch gynghorydd i'r gweinidog yn y weinidogaeth iechyd yn Lwcsembwrg er 2016, mae hi wedi casglu digon o wybodaeth am faterion a pholisïau'r UE.

Rhwng 2016 a 2018, arweiniodd Calteux yr Uned Gyfathrebu yn y Weinyddiaeth sy'n profi ei sgiliau cyfathrebu a dadansoddi cadarn a'i gallu ar gyfer cyfeiriadedd strategol cyffredinol a rheolaeth Cynrychiolaeth y Comisiwn yn Lwcsembwrg. Rhwng 2004 a 2013, bu’n gweithio yng Nghynrychiolaeth Barhaol Lwcsembwrg i’r Undeb Ewropeaidd, fel cwnselydd â gofal dros iechyd y cyhoedd, fferyllol a nawdd cymdeithasol. Mae gan Calteux Feistr deddfau, o LLM, Coleg y Brenin yn Llundain, lle mae hi wedi arbenigo mewn cyfraith Ewropeaidd Gymharol.

Cefndir

Mae'r Comisiwn yn cynnal Cynrychioliadau ym mhob prifddinas Aelod-wladwriaethau'r UE, a Swyddfeydd Rhanbarthol yn Barcelona, ​​Bonn, Marseille, Milan, Munich a Wroclaw. Y Sylwadau yw llygaid, clustiau a llais y Comisiwn ar lawr gwlad yn Aelod-wladwriaethau'r UE. Maent yn rhyngweithio ag awdurdodau cenedlaethol, rhanddeiliaid a dinasyddion, ac yn hysbysu'r cyfryngau a'r cyhoedd am bolisïau'r UE. Penodir Penaethiaid Cynrychioliadau gan Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd a hi yw ei chynrychiolwyr gwleidyddol yn yr Aelod-wladwriaeth y maent yn cael eu postio iddynt.

hysbyseb

Am fwy o wybodaeth

Cynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd ym Mharis

Cynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn Lwcsembwrg

france

Llysgennad Ffrengig i ddychwelyd i'r UD ar ôl galwad Biden-Macron sy'n trwsio ffensys

cyhoeddwyd

on

By

Symudodd arlywyddion yr Unol Daleithiau a Ffrainc i drwsio cysylltiadau ddydd Mercher (22 Medi), gyda Ffrainc yn cytuno i anfon ei llysgennad yn ôl i Washington a’r Tŷ Gwyn yn cydnabod iddi gyfeiliorni wrth frocera bargen i Awstralia brynu’r Unol Daleithiau yn lle llongau tanfor Ffrainc heb ymgynghori â Paris, ysgrifennu Michel Rose, Jeff Mason, Arshad Mohammed, John Irish ym Mharis, Humeyra Pamuk yn Efrog Newydd a chan Simon Lewis, Doina Chiacu, Susan Heavey, Phil Stewart a Heather Timmons yn Washington.

Mewn datganiad ar y cyd a gyhoeddwyd ar ôl i Arlywydd yr UD Joe Biden ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron siarad dros y ffôn am 30 munud, cytunodd y ddau arweinydd i lansio ymgynghoriadau manwl i ailadeiladu ymddiriedaeth, ac i gwrdd yn Ewrop ddiwedd mis Hydref.

Dywedon nhw fod Washington wedi ymrwymo i gamu i fyny "cefnogaeth i weithrediadau gwrthderfysgaeth yn y Sahel a gynhaliwyd gan wladwriaethau Ewropeaidd" a awgrymodd swyddogion yr UD a oedd yn golygu parhad o gefnogaeth logistaidd yn hytrach na defnyddio lluoedd arbennig yr Unol Daleithiau.

hysbyseb

Roedd galwad Biden i Macron yn ymgais i drwsio ffensys ar ôl i Ffrainc gyhuddo’r Unol Daleithiau o’i drywanu yn y cefn pan wnaeth Awstralia ddipio contract gwerth $ 40 biliwn ar gyfer llongau tanfor confensiynol Ffrainc, a dewis adeiladu llongau tanfor niwclear gyda thechnoleg yr Unol Daleithiau a Phrydain yn lle. . Darllen mwy.

Yn dreisiodd gan fargen yr Unol Daleithiau, Prydain ac Awstralia, fe wnaeth Ffrainc gofio ei llysgenhadon o Washington a Canberra.

"Cytunodd y ddau arweinydd y byddai'r sefyllfa wedi elwa o ymgynghoriadau agored ymhlith cynghreiriaid ar faterion o ddiddordeb strategol i Ffrainc a'n partneriaid Ewropeaidd," meddai datganiad ar y cyd yr UD a Ffrainc.

hysbyseb

"Fe wnaeth yr Arlywydd Biden gyfleu ei ymrwymiad parhaus yn hynny o beth."

Cafodd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, a'i gymar yn Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, yn rhyngweithio am y tro cyntaf ers i'r argyfwng llong danfor ffrwydro, gael 'cyfnewidfa dda' ar gyrion cyfarfod ehangach yn y Cenhedloedd Unedig ddydd Mercher, uwch Wladwriaeth. Dywedodd swyddog yr adran wrth ohebwyr mewn galwad.

Roedd y ddau ddiplomydd gorau yn debygol o gael cyfarfod dwyochrog ar wahân ddydd Iau. "Rydyn ni'n disgwyl y byddan nhw'n cael peth amser gyda'i gilydd yn ddwyochrog yfory," meddai'r swyddog, ac ychwanegodd fod Washington wedi croesawu ymgysylltiad dwfn Ffrainc a'r Undeb Ewropeaidd yn yr Indo-Môr Tawel.

Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn traddodi araith yn ystod seremoni wobrwyo ar y cyd ym Mhalas Elysee, ym Mharis, Ffrainc Medi 20, 2021. Stefano Rellandini / Pool trwy REUTERS
Mae Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn cyflwyno datganiad ar y cyd ag Arlywydd Chile, Sebastian Pinera (nas gwelwyd) ar ôl cyfarfod ym Mhalas Elysee ym Mharis, Ffrainc, Medi 6, 2021. REUTERS / Gonzalo Fuentes / File Photo

Yn gynharach ddydd Mercher, disgrifiodd llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, yr alwad fel un “gyfeillgar” ac roedd yn swnio'n obeithiol am wella cysylltiadau.

“Mae’r arlywydd wedi cael galwad ffôn gyfeillgar gydag arlywydd Ffrainc lle cytunwyd i gwrdd ym mis Hydref a pharhau ag ymgynghoriadau agos a chydweithio ar ystod o faterion," meddai wrth gohebwyr.

Pan ofynnwyd iddi ymddiheurodd Biden i Macron, dywedodd: "Cydnabu y gallai fod mwy o ymgynghori wedi bod."

Gwelwyd yn eang bod partneriaeth ddiogelwch newydd yr Unol Daleithiau, Awstralia a Phrydain (AUKUS) wedi'i chynllunio i wrthsefyll pendantrwydd cynyddol Tsieina yn y Môr Tawel ond dywedodd beirniaid ei bod yn tanseilio ymdrech ehangach Biden i rali cynghreiriaid fel Ffrainc i'r achos hwnnw.

Awgrymodd swyddogion gweinyddiaeth Biden fod ymrwymiad yr Unol Daleithiau i "atgyfnerthu ei gefnogaeth i weithrediadau gwrthderfysgaeth yn rhanbarth Sahel" yng Ngorllewin Affrica yn golygu parhad o'r ymdrechion presennol.

Mae gan Ffrainc lu gwrthderfysgaeth cryf o 5,000 yn ymladd milwriaethwyr Islamaidd ar draws y Sahel.

Mae'n lleihau ei fintai i 2,500-3,000, yn symud mwy o asedau i Niger, ac yn annog gwledydd Ewropeaidd eraill i ddarparu heddluoedd arbennig i weithio ochr yn ochr â heddluoedd lleol. Mae'r Unol Daleithiau yn darparu cefnogaeth logistaidd a deallusrwydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y Pentagon, John Kirby, y byddai milwrol yr Unol Daleithiau yn parhau i gefnogi gweithrediadau yn Ffrainc, ond gwrthododd ddyfalu ynghylch cynnydd neu newidiadau posib yng nghymorth yr Unol Daleithiau.

"Pan welais y ferf yn atgyfnerthu, yr hyn a gymerais i ffwrdd oedd ein bod ni'n mynd i aros yn ymrwymedig i'r dasg honno," meddai wrth gohebwyr.

Parhau Darllen

france

Mae'r UE yn cefnogi Ffrainc mewn anghydfod llong danfor, gan ofyn: A yw America yn ôl?

cyhoeddwyd

on

By

Mynegodd gweinidogion tramor yr Undeb Ewropeaidd gefnogaeth a chydsafiad â Ffrainc ddydd Llun (20 Medi) yn ystod cyfarfod yn Efrog Newydd i drafod sgrapio Awstralia o orchymyn llong danfor $ 40 biliwn gyda Paris o blaid bargen o’r Unol Daleithiau a Phrydain, ysgrifennu Michelle Nichols, John Irish, Steve Holland, Sabine Siebold, Philip Blenkinsop a Marine Strauss.

Wrth siarad ar ôl y cyfarfod drws caeedig ar y llinell ochr cynulliad blynyddol y Cenhedloedd Unedig o arweinwyr y byd, dywedodd pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, fod angen “mwy o gydweithrediad, mwy o gydlynu, llai o ddarnio” i gyflawni rhanbarth Indo-Môr Tawel sefydlog a heddychlon lle mae Tsieina yn pŵer codi mawr.

Dywedodd Awstralia yr wythnos diwethaf y byddai’n canslo gorchymyn ar gyfer llongau tanfor confensiynol o Ffrainc ac yn lle hynny yn adeiladu o leiaf wyth llongau tanfor niwclear gyda thechnoleg yr UD a Phrydain ar ôl taro partneriaeth ddiogelwch gyda'r gwledydd hynny o dan yr enw AUKUS. Darllen mwy.

hysbyseb

"Yn sicr, cawsom ein synnu gan y cyhoeddiad hwn," meddai Borrell.

Fe wnaeth y penderfyniad gythruddo Ffrainc ac yn gynharach ddydd Llun yn Efrog Newydd cyhuddodd Gweinidog Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, weinyddiaeth Arlywydd yr UD Joe Biden o barhau â thueddiadau ei ragflaenydd Donald Trump o "unochrogiaeth, anrhagweladwyedd, creulondeb a pheidio â pharchu'ch partner."

Mae'r Unol Daleithiau wedi ceisio tybio'r dicter yn Ffrainc, cynghreiriad NATO. Mae disgwyl i Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron ac Arlywydd yr UD Joe Biden siarad ar y ffôn yn ystod y dyddiau nesaf.

hysbyseb

"Rydyn ni'n gynghreiriaid, rydyn ni'n siarad a ddim yn cuddio gwahanol strategaethau cywrain. Dyna pam mae argyfwng hyder," meddai Le Drian. "Felly popeth sydd angen eglurhad ac esboniad. Efallai y bydd yn cymryd amser."

Dywedodd llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, ddydd Llun ei bod yn disgwyl i Biden “ailddatgan ein hymrwymiad i weithio gydag un o’n partneriaid hynaf ac agosaf ar ystod o heriau y mae’r gymuned fyd-eang yn eu hwynebu” pan fydd yn siarad â Macron.

Nid yw'n glir a fydd gan yr anghydfod oblygiadau ar gyfer y rownd nesaf o sgyrsiau masnach UE-Awstralia, a drefnwyd ar gyfer 12 Hydref. Cyfarfu Borrell â Gweinidog Tramor Awstralia, Marise Payne yn Efrog Newydd ddydd Llun.

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, ei fod yn ei chael hi’n anodd deall y symudiad gan Awstralia, Prydain a’r Unol Daleithiau.

"Pam? Oherwydd gyda'r weinyddiaeth newydd Joe Biden, mae America yn ôl. Dyma oedd y neges hanesyddol a anfonwyd gan y weinyddiaeth newydd hon ac erbyn hyn mae gennym gwestiynau. Beth mae'n ei olygu - mae America yn ôl? A yw America yn ôl yn America neu rywle arall? ddim yn gwybod, "meddai wrth gohebwyr yn Efrog Newydd.

Os oedd China yn brif ffocws i Washington yna roedd yn “rhyfedd iawn” i’r Unol Daleithiau ymuno ag Awstralia a Phrydain, meddai, gan ei alw’n benderfyniad a wanhaodd y gynghrair drawsatlantig.

Mae disgwyl i brif swyddogion yr Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd gwrdd yn Pittsburgh, Pennsylvania, yn ddiweddarach y mis hwn ar gyfer cyfarfod agoriadol Cyngor Masnach a Thechnoleg yr Unol Daleithiau-UE sydd newydd ei sefydlu, ond dywedodd Michel fod rhai o aelodau’r UE yn pwyso am ohirio hyn. .

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd