Cysylltu â ni

Moldofa

Sut mae'r UE yn cefnogi Moldofa 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Anerchodd Llywydd Moldofa y Senedd ar 18 Mai. Darganfyddwch sut mae'r UE yn cefnogi'r wlad, yn enwedig yn dilyn goresgyniad Rwsia o'r Wcráin.

Llywydd

Arlywydd Moldovan Maia Sandu (llun) oedd yn y Senedd i drafod y rhyfel yn yr Wcrain a’i effaith ar ei gwlad, sydd wedi chwarae rhan fawr yn gofalu am ffoaduriaid o’r Wcrain.

Wrth groesawu Llywydd Moldofa i'r Senedd, canmolodd Llywydd y Senedd Roberta Metsola y wlad am gymryd ffoaduriaid o'r Wcrain i mewn a dywedodd fod y Senedd yn cefnogi cais Moldofa i'r UE: "Rydym yn gwybod bod Moldofa yn edrych arnom gydag ymdeimlad o bwrpas. Rhaid i bob gwlad ddilyn ei rhai ei hun. llwybr, ei linell amser ei hun, ond rhaid inni beidio ag ofni defnyddio pŵer Ewrop i wella bywydau pobl, i newid cenedlaethau A dyma pam mae angen i’r Undeb Ewropeaidd anfon neges wleidyddol glir a chadarn ein bod yn cydnabod dyheadau Ewropeaidd. Moldofa a'ch ymdrechion i weithredu diwygiadau allweddol sy'n dod â'ch gwlad yn nes atom ni. Mae Moldofa yn perthyn i'r teulu Ewropeaidd."

“Croesodd bron i hanner miliwn o Ukrainians ein ffin, ac mae tua 90,000 yn dal gyda ni, wedi’u cynnal gan fy nghyd-ddinasyddion calon fawr,” meddai Sandu wrth ASEau. “Mae hanner y ffoaduriaid heddiw yn blant. Ac mae hyn yn cyfrif am 10% o gyfanswm y plant yn y wlad.”

Galwodd am gefnogaeth i gais Moldova i ymuno â’r UE: “Gofynnaf ichi gynyddu cefnogaeth yr UE i Moldofa – er mwyn Moldovans sydd am gadw eu democratiaeth a rhyddid, ond hefyd er mwyn Ewrop – i gael sefydlog. , partner a chyfrannwr rhagweladwy a dibynadwy at heddwch yn ei gymdogaeth ddwyreiniol.

“Rhaid i’n hannibyniaeth, ein datblygiad heddychlon, a’n diwygiadau economaidd a gwleidyddol gael angor ac mae’r angor hwn yn bersbectif clir o dderbyn yr UE, statws gwlad ymgeisydd.”

Cydweithrediad presennol

Mae gan yr UE a Moldofa gysylltiadau agos. Yn 2014 daethant i ben cytundeb cymdeithas yn ogystal â chytundeb masnach dwfn a chynhwysfawr, a ddaeth i rym yn 2016. Yr UE yw partner masnachu mwyaf Moldova.

Cais am aelodaeth o’r UE

hysbyseb

Ar 3 Mawrth 2022, cyflwynodd Moldofa gais ffurfiol am aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd, penderfyniad a ddilynodd ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain.
Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 5 Mai, y Senedd croesawu cais ffurfiol Moldofa am aelodaeth o'r UE a dywedodd y dylai'r UE roi statws ymgeisydd iddo.

Hen Fynachlog Orhei ar godiad haul yng Ngweriniaeth Moldova
Hen Fynachlog Orhei ar godiad haul yng Ngweriniaeth Moldova  

Rhyfel yn yr Wcrain

Mae Moldofa wedi cael ei heffeithio’n sylweddol gan ryfel Rwseg yn erbyn yr Wcrain. Ers dechrau’r goresgyniad mae bron i hanner miliwn o ffoaduriaid o’r Wcrain wedi cyrraedd, ac mae tua 90,000 ohonynt ar ôl. Ar 24 Mawrth, cydsyniodd y Senedd i Cefnogaeth weithredol Frontex i Moldofa, gan gynnwys ar ei ffiniau â Wcráin. Ar yr un diwrnod, cytunodd ASEau hefyd i ddarparu Moldofa gyda €150 miliwn mewn cymorth macro-ariannol i gwmpasu rhan o'i anghenion ariannu allanol. Yn fuan wedyn, teithiodd dirprwyaeth o Senedd Ewrop i Moldofa i asesu’r sefyllfa yno.

Mae'r rhyfel yn yr Wcrain wedi arwain at golli masnach a phrisiau ynni a thrafnidiaeth uwch yn Moldofa.

Yn y penderfyniad a fabwysiadwyd ar 5 Mai, galwodd ASEau ar yr UE i ddarparu mwy o gefnogaeth i Moldofa, er enghraifft trwy gymorth macro-ariannol newydd, mesurau rhyddfrydoli trafnidiaeth a masnach pellach a chefnogaeth barhaus i reoli ffoaduriaid ac ymdrechion dyngarol.

Transnistria

Mae pryderon hefyd am y sefyllfa ddiogelwch yn Transnistria, yr ardal ymwahanu rhwng Rwseg a’r ffin rhwng Moldofa a Wcrain, lle adroddwyd am sawl “digwyddiad diogelwch” ym mis Ebrill. Galwodd awdurdodau Moldovan rhain yn gythrudd gyda'r nod o ansefydlogi'r rhanbarth.

Ar 5 Mai, dywedodd ASEau eu bod yn ystyried y digwyddiadau hyn yn weithredoedd peryglus o gythruddo mewn sefyllfa ddiogelwch hynod gyfnewidiol. Ailadroddodd y Senedd hefyd gefnogaeth y Senedd i “setliad gwleidyddol cynhwysfawr, heddychlon a pharhaol i'r gwrthdaro Trawsnistraidd,” hy yn seiliedig ar sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Moldova o fewn ei ffiniau a gydnabyddir yn rhyngwladol, a chyda dileu lluoedd Rwsiaidd sydd wedi'u lleoli yno.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd