Cysylltu â ni

Moldofa

DAVOS 2023: Sandu o Moldofa yn gofyn i gynghreiriaid am amddiffynfeydd awyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gofynnodd Moldofa i'w chynghreiriaid ei helpu i gryfhau ei galluoedd amddiffyn awyr mewn rhyfeloedd cynddeiriog yn yr Wcrain. Fodd bynnag, mae'r hyn y mae'r wlad yn ei alw yn ymdrechion Rwseg i'w ansefydlogi hyd yn hyn wedi methu, yr Arlywydd Maia Sandu (Yn y llun) meddai ar ddydd Iau (19 Ionawr).

Dywedodd Sandu ei bod wedi gofyn am systemau gwyliadwriaeth awyr ac amddiffyn. Roedd hyn mewn cyfweliad ymylol yn Fforwm Economaidd y Byd yn Davos. Dywedodd, er ein bod yn deall blaenoriaeth Wcráin, rydym yn dal i obeithio cael rhai.

Mae gan gymydog Wcráin i'r gorllewin, cyn weriniaeth Sofietaidd Moldova, gyllideb amddiffyn fechan ac mae wedi bod â thensiynau hirsefydlog gyda Moscow. Mae gan Rwsia geidwaid heddwch a milwyr wedi'u lleoli yn Transdniestria. Mae hon yn dalaith ymwahanol o Moldofa sydd wedi gallu goroesi ers dros dri degawd diolch i'r Kremlin.

Mae llywodraeth sydd o blaid Gorllewin Moldofa wedi cefnogi Kyiv yn gryf ers goresgyniad Rwseg. Fe gyflwynodd gais ffurfiol am aelodaeth i’r Undeb Ewropeaidd wythnos yn unig ar ôl i filwyr Rwseg oresgyn yr Wcrain.

Dywedodd Sandu fod cyllideb filwrol y wlad wedi’i chynyddu, a bod y llywodraeth yn siarad â’r UE ynghylch systemau amddiffyn awyr. Mae yna hefyd sgyrsiau dwyochrog gyda chynghreiriaid. Dywedodd ei bod yn credu bod y wlad yn ddiogel oherwydd gwrthwynebiad Wcráin yn erbyn Rwsia.

Cyhuddwyd Moscow gan Moldofa o geisio defnyddio ei dylanwad ar fudiad ymwahanol Transdniestria, rhanbarth sy'n siarad Rwsieg yn bennaf, i ansefydlogi gweddill Rwmania.

Dywedodd Sandu fod yr hyn a elwir yn ymdrechion ansefydlogi wedi methu hyd yn hyn, ac nad yw'r naill ochr na'r llall eisiau gwrthdaro.

hysbyseb

Dywedodd fod Rwsia wedi ceisio cynnull grwpiau llwgr ym Moldofa yn ogystal â phleidiau o blaid Rwsieg i ddymchwel y llywodraeth, y senedd a’r arlywyddiaeth. Fodd bynnag, ni roddodd y gorau iddi. Ond, ychwanegodd, “Rydym wedi gallu cynnal sefydlogrwydd hyd yn hyn.”

Awdurdodau ymwahanol yn cael y bai sawl ffrwydrad ar Wcráin y llynedd. Fodd bynnag, gwadodd yr awdurdodau ymwahanol unrhyw gysylltiad â'r digwyddiadau. Dywedodd gweinidogaeth dramor Rwsia nad oedd Moscow eisiau creu sefyllfa lle byddai'n rhaid iddi ymyrryd yn yr ardal.

Mae Moldofa hefyd yn ceisio dod oddi ar nwy Rwseg oherwydd toriadau pŵer a achoswyd yn rhannol gan ymosodiadau Moscow yn erbyn seilwaith pŵer Wcráin. Mae Gazprom, cyflenwr nwy mwyaf Rwsia, wedi bod yn torri cyflenwadau.

Dywedodd Sandu: "Heddiw, mae'r banc cywir yn cael nwy ar y farchnad, tra bod nwy Gazprom yn cael ei ddefnyddio yn Transdniestria fel y gallwn ddweud yn olaf bod Moldova yn rhydd o ddibyniaeth nwy Rwseg."

Dywedodd, er nad yw prisiau uchel yn fuddiol, roedd gan y wlad gyflenwad gaeaf diogel ac y byddai'n parhau i geisio cytundebau tymor hir gyda chyflenwyr eraill.

Ym mis Mehefin, derbyniodd yr UE Moldofa fel ymgeisydd ar gyfer aelodaeth. Mae hefyd yn ymestyn yr un statws i Wcráin. Roedd hon yn fuddugoliaeth ddiplomyddol fawr i Sandu, y mae ei chenedl ymhlith y tlotaf yn Ewrop ac sy'n wynebu llawer o heriau economaidd.

Dywedodd Sandu y byddai angen o leiaf € 600 miliwn o gymorth cyllideb ar y wlad gan gymunedau rhyngwladol yn 2023, fel y gwnaeth y llynedd i amddiffyn ei phoblogaeth rhag chwyddiant.

Mae mynediad i’r UE yn gofyn am broses gymhleth a hirfaith i alinio cyfreithiau lleol, sy’n cynnwys diwygiad hanfodol i’r system gyfiawnder i frwydro yn erbyn llygredd. Mynegodd Sandu hyder y byddai'r newidiadau'n cael eu gwneud.

Meddai: “Integreiddio’r UE oedd y prosiect pwysicaf yn ein gwlad a’n hunig obaith o oroesi fel democratiaeth yn y cyfnod cymhleth hwn ac yn y rhanbarth anodd hwn.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd