Cysylltu â ni

Moldofa

Her Gyfreithiol Newydd: Meta wedi'i daro â chyngaws dros sensoriaeth yn Moldofa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r gwleidydd o Moldova, Ilan Shor, a’i dîm cyfreithiol yn paratoi achos cyfreithiol yn erbyn Meta, y cwmni sy’n berchen ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol Facebook ac Instagram ymhlith pethau eraill, yn dilyn cau nifer o gyfrifon sy’n gysylltiedig â gwrthwynebiad Moldovan.

Ar 6 Mehefinth, Caeodd Meta nifer o gyfrifon Facebook ac Instagram o wleidyddion gwrthblaid Moldovan ac anfonodd rybuddion i gyfrifon a oedd yn eu dilyn. Daw'r cau yng ngoleuni'r etholiadau arlywyddol Moldovan sydd i ddod yn ystod y cwymp ac yn cyfateb i ymdrechion llywodraeth Moldovan i gyfyngu ar bosibiliadau'r wrthblaid i gymryd rhan yn yr etholiadau. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Llywodraeth Moldovan wedi cau dros 60 o gyfryngau yn y wlad ac wedi atal miloedd o ymgeiswyr gwleidyddol o sawl gwrthblaid rhag sefyll mewn etholiadau. Mae’r gweithredoedd hyn wedi cael eu beirniadu gan grwpiau hawliau dynol rhyngwladol yn ogystal â’r UE.

“Mae’n warthus bod Zuckerberg a Meta yn ymyrryd â’n hetholiadau cenedlaethol ac yn galluogi Llywodraeth Moldofa i ormesu’r wrthblaid a’u hatal rhag arfer eu hawliau democrataidd. Byddwn yn herio unrhyw ymgais i blismona rhyddid i lefaru ac amddiffyn ein dinasyddion hawliau i etholiadau rhydd a theg,” yn darllen datganiad o'r Political Bloc Victory, dan arweiniad Ilan Shor.

Mae gan Meta batrwm o sensro safbwyntiau gwrthwynebol ledled y byd. Yn fwyaf nodedig, yn 2020 gwaharddodd Meta gyfrifon Arlywydd yr UD Donald Trump - dim ond i adfer y cyfrifon ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Yn Fietnam, mae'r cwmni wedi bod yn gwneud consesiynau dro ar ôl tro i lywodraeth awdurdodaidd Fietnam, gan sensro anghytuno fel mater o drefn a chaniatáu i'r rhai sy'n cael eu hystyried yn fygythiadau gan y llywodraeth gael eu gorfodi oddi ar y platfform.[1]. Yn India, mae’r cwmni wedi’i gyhuddo o gefnogi ymdrech y llywodraeth i danseilio lleisiau beirniadol a chyfryngau annibynnol[2]. Mae'r un cam-drin o feta wedi'i adrodd ar draws sawl gwlad yn Affrica[3].

“Mae'r prif lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cael eu rheoli gan ychydig o gwmnïau preifat, trwy ganiatáu'r pŵer iddynt wahardd dinasyddion ar y cyd pryd bynnag y dymunant, rydym yn y pen draw yn rhoi'r gallu iddynt ddatgymalu ein sefydliadau a'n rhyddid a warchodir yn gyfansoddiadol. Nod ein hawliad cyfreithiol yw amddiffyn hawl sylfaenol pawb i fynegi eu barn a herio’r cydweithio rhwng y cwmnïau hyn a Llywodraethau awdurdodaidd,” meddai Aureliu Colenko, cyfreithiwr yn nhîm Ilan Shor.

hysbyseb

[1] https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/19/facebook-meta-vietnam-government-censorship/

[2] https://www.wsj.com/articles/facebook-services-are-used-to-spread-religious-hatred-in-india-internal-documents-show-11635016354

[3] https://www.cima.ned.org/blog/the-facebook-papers-how-authoritarian-governments-are-pressuring-platforms-to-stifle-free-speech/

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd