Cysylltu â ni

Moldofa

AS Eidalaidd: Mae cyfraith Moldovan ar bleidleisio archeb bost yn torri cyffredinolrwydd pleidleisio ac yn eithrio llawer o Moldovans dramor

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Aelod o Senedd yr Eidal ac Is-lywydd Sefydliad yr Eidal UDA Naike Gruppioni wedi codi pryderon am y ddeddfwriaeth Moldovan newydd sydd wedi gwahardd Moldovans sy'n byw yn yr Eidal a gwledydd eraill rhag pleidleisio yn yr etholiadau arlywyddol sydd i ddod trwy archebu drwy'r post.

Mewn cwestiwn a gyflwynwyd i Weinidog yr Eidal dros Faterion Tramor a Materion Ewropeaidd, mae'r deddfwr yn nodi bod y gyfraith a gyflwynwyd gan Lywodraeth Moldovan, “yn torri cyffredinolrwydd pleidleisio a chydraddoldeb, ac eithrio llawer o Moldovans dramor, yn enwedig y 140,000 yn yr Eidal, sy'n cynnal 80% dinasyddion Moldovan yn yr UE.”

Ar 1 Mawrth, 2024, mabwysiadodd Llywodraeth Moldovan ddeddfwriaeth newydd yn cyflwyno pleidleisio archeb bost ar gyfer yr etholiadau arlywyddol sydd i ddod. Fodd bynnag, mae'r gyfraith wedi'i chyfyngu i ychydig o wledydd ac mae'n eithrio llawer o'r tua 1.2 miliwn o Moldovans sy'n byw y tu allan i'w mamwlad.

Yn ei chwestiwn ysgrifenedig, mae Gruppioni yn nodi bod y gyfraith hon wedi achosi pryderon ymhlith y cyfryngau, cymdeithas sifil, a'r gwrthwynebiad ynghylch cyfansoddiad a chydnawsedd â safonau etholiadol rhyngwladol. Mae hi hefyd yn nodi bod Llywodraeth Moldovan wedi dirymu trwydded nifer o sianeli teledu yn y wlad heb oruchwyliaeth briodol – gan gwestiynu cyflwr sefydliadau democrataidd y wlad.

Daw'r cwestiwn yn wyneb Moldofa yn dod yn ymgeisydd ar gyfer aelodaeth o'r UE. Ysgrifenna fod y “Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell dechrau trafodaethau derbyn ffurfiol ond nododd fod angen diwygiadau sylweddol o hyd ar Moldofa, gan gynnwys mewn gweinyddiaeth gyhoeddus a democrateiddio.”

Cwestiynau Mrs Gruppioni i Weinidog Materion Tramor yr Eidal:

hysbyseb
  1. A fydd y llywodraeth yn ymgysylltu ag awdurdodau Moldovan a sefydliadau Ewropeaidd i hyrwyddo fframwaith pleidleisio anwahaniaethol a chyffredinol?
  2. A yw awdurdodau Moldofa wedi ymgynghori â'r Eidal i gael cyngor ar y ddeddfwriaeth hon?
  3. Beth yw safiad yr Eidal ar fwriad Moldofa i gyfyngu ar bleidleisio drwy'r post i UDA a Chanada, heb gynnwys trigolion Ewropeaidd?
  4. O ystyried bod 12 sianel deledu yn Moldofa ar hyn o bryd heb eu trwyddedu oherwydd penderfyniadau’r llywodraeth, sydd wedi’u beirniadu gan gyrff anllywodraethol rhyngwladol am ddiffyg goruchwyliaeth gyfreithiol, a wnaiff y llywodraeth geisio safbwynt yr UE ar y materion hawliau democrataidd hyn ym Moldofa?

Mae disgwyl ymateb ffurfiol gan y weinidogaeth yn yr wythnosau nesaf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd