Cysylltu â ni

Moldofa

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Diogelu Hawliau Dynol a Democratiaeth i gynnal cynhadledd rhyddid nodedig yn Chisinau, Moldova

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Diogelu Hawliau Dynol a Democratiaeth (ICPHRD) yn cynnull cynhadledd bwysig yn Chisinau, Moldofa, ar Fehefin 25.th mynd i’r afael â materion dybryd sy’n ymwneud â rhyddid barn, llywodraethu, rheolaeth y gyfraith, a’r farnwriaeth, sy’n hollbwysig i ddilyniant democrataidd Moldofa.

O ystyried yr heriau sylweddol y mae Moldofa yn eu hwynebu, gan gynnwys llygredd a rhyddid cyfyngedig y wasg, sy'n rhwystro ei chynnydd tuag at sefydlogrwydd a democratiaeth, mae'r ICPHRD yn pwysleisio pwysigrwydd cydweithredu rhyngwladol a chyfnewid arbenigedd i fynd i'r afael â'r materion systemig hyn yn effeithiol.

Mae'r ICPHRD yn gorff anllywodraethol sy'n ymroddedig i hyrwyddo gwerthoedd sylfaenol democratiaeth a hawliau dynol o fewn Moldofa ac, wedi hynny, ar draws ffiniau. Bydd y gynhadledd yn dechrau gyda sylwadau agoriadol gan sylfaenydd ICPHRD Stanislav Pavlovschi, cyn Weinidog Cyfiawnder Moldofa, barnwr Llys Hawliau Dynol Ewrop ac eiriolwr hawliau dynol blaenllaw.

Dywedodd Pavlovschi, a osodwyd i bwysleisio pwysigrwydd hanfodol rhyddid mynegiant, cyn y digwyddiad "Mae rhyddid i lefaru yn hawl sylfaenol, hebddi mae'n amhosibl hysbysu dinasyddion am gyflwr materion yn y wlad ac, yn y pen draw, heb hynny y bodolaeth gwladwriaeth ddemocrataidd yn troi'n rhith. rôl wrth feithrin cymdeithas wirioneddol ddemocrataidd.”

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar y pwnc "Rhyddid i lefaru fel elfen sylfaenol o bob cymdeithas ddemocrataidd gyfoes," gan dynnu ar egwyddorion arweiniol yr Undeb Ewropeaidd. Nod y gynhadledd fydd sefydlu strategaethau diwygio y gellir eu gweithredu, codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o rôl newyddiaduraeth annibynnol mewn democratiaethau, gwella dealltwriaeth o heriau cyfryngau a democrataidd Moldofa, a chryfhau partneriaethau ymhlith rhanddeiliaid allweddol o bob rhan o Moldofa, Ewrop, a'r Unol Daleithiau. Trwy feithrin y trafodaethau hyn, nod yr ICPHRD yw cataleiddio newid ystyrlon a chefnogi datblygiad parhaus sefydliadau democrataidd ym Moldofa a thu hwnt.

Mae rhyddid i lefaru, yn arbennig, yn bryder hollbwysig, yn enwedig gydag etholiad arlywyddol Moldofa ym mis Hydref a'r etholiadau seneddol dilynol yn 2025. Mae sicrhau etholiadau rhydd a theg yn amhosibl heb amddiffyn rhyddid mynegiant, gan wneud amddiffyniad hawliau newyddiadurwyr ar y brig blaenoriaeth.

hysbyseb

Bydd y gynhadledd yn denu grŵp amrywiol o gyfranogwyr, gan gynnwys llunwyr polisi, newyddiadurwyr, academyddion, ymchwilwyr, ymarferwyr cyfreithiol, ac actifyddion cymdeithas sifil o Moldofa, yr UE, y DU, a’r Unol Daleithiau.

Mae'r gynhadledd hon yn llwyfan hollbwysig ar gyfer deialog, rhannu gwybodaeth, a chydweithio i hybu llywodraethu a rheolaeth y gyfraith ym Moldofa. Drwy ddod ag arbenigwyr rhyngwladol a lleol ynghyd, nod yr ICPHRD yw cefnogi taith Moldofa tuag at ddyfodol mwy democrataidd a llewyrchus.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd