Cysylltu â ni

Moldofa

Cynhadledd Arwyddocaol ar Hawliau Dynol a Rhyddid y Wasg yn Cloi yn Moldofa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

The International Center for the Protection of Human Rights and Democracy (ICPHRD) successfully hosted a landmark conference on June 25th in Chisinau, Moldova, addressing pressing issues related to freedom of speech, governance, rule of law, and the judiciary—pivotal for Moldova’s democratic progression.

Amlygodd y gynhadledd yr heriau sylweddol y mae Moldofa yn eu hwynebu, gan gynnwys llygredd a rhyddid cyfyngedig y wasg, sy'n rhwystro ei chynnydd tuag at sefydlogrwydd a democratiaeth. Gan bwysleisio pwysigrwydd cydweithredu rhyngwladol a chyfnewid arbenigedd, nod yr ICPHRD oedd mynd i'r afael â'r materion systemig hyn yn effeithiol.

The event commenced with opening remarks by ICPHRD founder Stanislav Pavlovschi, former Justice Minister of Moldova, European Court of Human Rights judge, and leading human rights advocate. Pavlovschi stressed, “Freedom of speech is a fundamental right, without which it is impossible to inform citizens about the state of affairs in the country and, ultimately, without which the existence of a democratic state turns into an illusion. This conference represents an important step toward the further development of the democratic regime in the Republic of Moldova and beyond. Independent journalism and open dialogue play a key role in fostering a truly democratic society.”

Prominent US economist Dan Mitchell highlighted the connection between governance quality and economic progress, stating “according to the World Bank’s governance indicators, things have not improved in Moldova, referring to the connection between quality of governance and how well the economy improves.” He noted that “all the scores are weak by European standards” and added, “Things are not getting better in terms of quality of institutions either.” Mitchell referenced various international indexes showcasing Moldova’s low ratings on issues such as corruption and the state of rule of law, stating that “the challenge with government corruption is that powerful politicians don’t want constraints, citing best practices such as the need for “independent anti-corruption commission, the use of dispassionate foreign judges, all the way to shrinking the size and scope of government.”

Tanlinellodd yr academydd a newyddiadurwr o’r DU, Ivor Gaber, gyfrifoldebau moesegol newyddiadurwyr, gan honni, “Mae gan newyddiadurwyr rwymedigaeth gyntaf i’r gwir” ac “Nid yw newyddiaduraeth yn drosedd.” 

Pwysleisiodd Prif Swyddog Gweithredol RealityCheck Daniel Pomerantz y berthynas rhwng newyddiadurwyr a’u cynulleidfa, gan nodi “ni ddylai newyddiadurwr fyth orfod ofni pŵer ei lywodraeth, ond dylen nhw fod ychydig yn ofnus o ddeallusrwydd eu cynulleidfa.”

hysbyseb

Tynnodd yr academydd a’r arbenigwr cyfreithiol o Dwrci, Zeynep Ardic, sylw at yr angen am gyfryngau rhydd ar gyfer atebolrwydd, gan ddweud “os nad oes gennych gyfryngau rhydd, ni allwch ddatgelu llygredd a dal awdurdodau’n atebol.” Ychwanegodd, “Rhaid i sefydliadau’r cyfryngau a newyddiadurwyr weithredu’n rhydd heb ddylanwad gormodol, pwysau gwleidyddol ac economaidd, canolbwyntio ar berchnogaeth, a bygythiadau cyfreithiol a chorfforol.”

Trafododd y newyddiadurwr Americanaidd John Fund rôl y cyfryngau mewn democratiaeth a phroblem hunan-sensoriaeth, gan nodi “nad yw llywodraethau mewn sawl gwlad, gan gynnwys Moldofa, yn ymwneud â darparu addysg ddinesig am bwysigrwydd cyfryngau rhydd ac annibynnol. Mae hunan-sensoriaeth yn broblem fawr, lle nad yw newyddiadurwyr yn teimlo'n ddigon diogel i redeg rhai straeon." Pwysleisiodd rôl y cyfryngau wrth amlygu llygredd a’r angen am gefnogaeth allanol, gan ychwanegu, “mae llawer i’w wneud o’r tu allan i gefnogi cyfryngau rhydd ac annibynnol yn Moldova, ac mae gan alltud Moldofa rôl allweddol i’w chwarae yn hynny o beth. . Nid wyf yn credu bod cyfiawnhad mewn unrhyw ffordd i gau allfeydd cyfryngau, ac ni ddylai llywodraethau wneud iawn am esgusodion i wahardd allfeydd cyfryngau sy'n eu gwrthwynebu. ”

Tynnodd y newyddiadurwr cyn-filwr o’r DU Tanya Beckett sylw at nifer o argymhellion allweddol i sefydliadau’r cyfryngau lywio’r risgiau presennol. Pwysleisiodd bwysigrwydd defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol, ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd i feithrin ymddiriedaeth a hygrededd. Yn ogystal, pwysleisiodd yr “angenrheidrwydd o addysgu cynulleidfaoedd i wella llythrennedd yn y cyfryngau, osgoi hunan-sensoriaeth i gynnal uniondeb newyddiadurol, a hyrwyddo gwasg rydd fel rhywbeth hanfodol ar gyfer atebolrwydd a democratiaeth,” gan ychwanegu bod “y strategaethau hyn yn hanfodol i sefydliadau cyfryngau fynd i’r afael â’r heriau amlochrog y maent yn eu hwynebu heddiw.”

Freedom of speech remains a critical concern, especially with Moldova’s upcoming presidential election in October and the subsequent parliamentary elections in 2025. Ensuring free and fair elections is impossible without protecting freedom of expression, making the defense of journalists’ rights a top priority.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd